Prevod sa danskog na makedonski jezik


Svi oni klijent kojima su neophodni prevodi sa danskog jezika na makedonski, kako za dokumenta, odnosno različite tipove dokumentacija, tako i za sve ostale sadržaje ili pak usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, mogu ovu uslugu dobiti u najbližoj poslovnici Akademije Oxford.

Naš tim ne čine samo prevodioci, već i sudski tumači za oba navedena jezika, pa će oni kada je to potrebno izvršiti i usmeno prevođenje sa danskog jezika na makedonski. U zavisnosti od vrste događaja koji se organizuje mogu da primene ne samo simultano i konsekutivno, već i posebnu vrstu ove usluge koja se odnosi na prevođenje uz pomoć šapata. A kada to iziskuju uslovi, klijentima nudimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Vršimo i obradu tekstualnih sadržaja bilo koje tematike, ali i uslugu redakture onih materijala koje je neko već prevodio, ali je načinio određeni broj grešaka, koje će lektori i korektori iz našeg tima svakako ispraviti. Sem toga, spremni smo da obradimo i različite audio i video sadržaje, te da uz prevođenje sa danskog jezika na makedonski za reklamne poruke, serije, filmove i emisije, izvršimo i njihovo titlovanje, ali ako to klijenti zahtevaju možemo da im ponudimo i sinhronizovanje prevedenih sadržaja. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i članke iz novina, kao i sve vrste časopisa, odnosno reklamne sadržaje i one koji se tiču oblasti interneta. Oni će, osim flajera, plakata, brošura i kataloga, prevesti čak i vizit kartice, odnosno PR tekstove, kao i internet sajtove, online kataloge i prodavnice, odnosno softverske aplikacije i programe.Prevođenje sa danskog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na danski

Možemo da vam ponudimo i prevod u ovoj kombinaciji jezika za udžbenike, ali i književna dela, to jest prozna i poetska dela, ali i romane i beletristiku. Uz sve što smo pomenuli, prevodioci i sudski tumači vrše i obradu svih vrsta dokumenata u navedenoj kombinaciji jezika, što podrazumeva prvo njihovo prevođenje sa danskog jezika na makedonski, a potom i uslugu overavanja, koju će izvršiti sudski tumači. A da bi ova usluga bila sprovedena prema pravilima, svi klijenti treba da prilikom slanja dokumenata prilože i originale, ali samo na uvid sudskom tumaču, koji mora da ih uporedi sa prevodima, kako bi utvrdio da li je njihov sadržaj istovetan, jer je dobro poznato da pečat sudskog tumača može biti stavljen samo na ona prevedena dokumenta koja su istovetna kao i originali. Ovaj pečat ima za cilj da potvrdi da je u pitanju istovetan sadržaj, odnosno da prevedenom dokumentu da važnost sa pravnog i zakonskog aspekta.

Iako je najčešće sasvim dovoljno da se uradi prevod i overa sudskog tumača da bi dokument mogao da bude korišćen u praksi, ponekad je potrebno izvršiti još jednu vrstu overe koju ne rade naši stručnjaci, već službe u osnovnim sudovima u zemlji. A u pitanju je stavljanje haškog pečata, koji nosi naziv i Apostille, a ovaj pečat se na neka dokumenta stavlja na samom početku njihove obrade, a na neka tek kada prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla. Pa su baš zato klijenti dužni da potraže ove informacije, kako ne bi gubili vreme, odnosno kako bi znali gde prvo nose svoja dokumenta.

Lična dostava dokumenata na prevod je samo jedna od opcija, mada klijenti mogu i da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da za dostavu angažuju bilo koju kurirsku službu. A kada prevodioci i sudski tumači obrade dokumenta koja ste nam dostavili, odnosno uz njihovo prevođenje sa danskog jezika na makedonski i overu sudskog tumača, možemo da vam ih pošaljemo na adresu, što je dodatna usluga i samim tim se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe, koja će vam ih i dostaviti. Isto tako imate mogućnosti i da u prostorijama poslovnice Akademije Oxford u vašem gradu, odnosno one koja vam je najbliža, izvršite lično preuzimanje prevedenih dokumenata. Što se tiče dostave ostalih materijala za koje se ne vrši overa, njih možete poslati i na mejl, a na isti način ih i dobiti po završetku prevođenja. Inače, dokumenta na mejl možete poslati samo u onim situacijama kada zahtevate njihov prevod sa danskog jezika na makedonski u kratkom roku, ali posle toga morate odmah dostaviti i originale na uvid, kako bismo mogli da ispoštujemo zadatu proceduru.A naši prevodioci i sudski tumači obrađuju lična dokumenta, poput uverenja o državljanstvu, pasoša, vozačke i saobraćajne dozvole, te lične karte, dozvole za boravak i potvrde o prebivalištu, kao i svih izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih), ali i mnoga druga lična dokumenata. Zatim obrađuju i ona dokumenta koja čine građevinsku, poslovnu i tehničku, ali i medicinsku, odnosno dokumentaciju za tendere, kao i dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja ili nauke. Tako će oni osim prevoda građevinskih projekata, faktura i lekarskih nalaza, izvršiti i obradu laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, bilansa uspeha i stanja, te specifikacija farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstava za rukovanje i deklaracija proizvoda, ali i poslovnih izveštaja i odluka, kao i dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno rešenja o osnivanju pravnog lica i mnogih drugih dokumenata koja ulaze u sastav svih navedenih tipova dokumentacija. Od dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja koje možemo da obradimo, izdvojićemo samo diplomu i dodatak diplomi, prepise ocena, uverenje o položenim ispitima, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, iako prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i obradu naučnih patenata, seminarskih radova i potvrda o redovnom školovanju, odnosno diplomskih radova, rezultata naučnih istraživanja, naučnih radova i nastavnih planova i programa fakulteta, ali i mnogih drugih nepomenutih dokumenata.

Ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim prilikama kao što su različite vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, ćemo takođe obraditi na vaš zahtev. Možemo da vam ponudimo i obradu tekovina Evropske Unije, odnosno punomoćja za zastupanje, te svih vrsta ugovora, presuda, licenci i sudskih žalbi, sertifikata, zatim sudskih odluka, rešenja, tužbi i drugih pravnih akata.

Prevodi reklamnih flajera sa danskog na makedonski jezik

Prevođenje reklamnih flajera sa danskog jezika na makedonski podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači pri svakoj poslovnici Akademije Oxford maksimalno prilagoditi reklamnu poruku koju oni nose duhu makedonskog jezika. A na taj način će svim onim klijentima koji treba da se upoznaju sa predmetom reklamiranja, a kojima je ovo maternji jezik, omogućiti da se upoznaju sa time što se reklamira na pravi način. Osim flajera, prevodimo i plakate, brošure i kataloge, ali i reklamne letke, PR tekstove i vizit kartice.

Vršimo i kompletnu obradu, kako filmova, tako i serija, ali i reklamnih poruka i različitih vrsta emisija, bez obzira da li će ona biti emitovane na televiziji ili radiju. Jednostavnije rečeno, klijentima nudimo najpre njihovo prevođenje sa danskog jezika na makedonski, a zatim i titlovanje, odnosno njihovu sinhronizaciju.

Sve vrste tekstualnih sadržaja za koje su klijentima potrebni prevodi u ovoj kombinaciji jezika će dobiti u svakoj od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku imamo u celoj zemlji. A pored tekstova koji su stručni, prevodimo i one koji se smatraju popularnim. Njihova tematika može da se odnosi na bukvalno bilo koju od pomenutih oblasti: marketing, građevinska industrija, medicina, komunikologija, farmacija, nauka, ekologija i zaštita životne sredine, filozofija, politika, farmacija, turizam, finansije, sociologija, bankarstvo, psihologija, kao i mnoge druge naučne discipline koje ovom prilikom nismo pomenuli.

Prevođenje internet programa sa danskog jezika na makedonski

Uz prevod internet programa sa danskog na makedonski, klijentima nudimo i obradu bilo koje aplikacije, ali i ostalih onlajn sadržaja, poput kataloga, sajtova ili web prodavnica. Sudski tumači i prevodioci koji budu vršili obradu ovakvih materijala će primeniti pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi obrađene materijale kvalitetno optimizovali za internet pretragu.

U pomenutoj kombinaciji jezika obrađujemo i knjige svih vrsta, kako udžbenike, tako i književna dela, a klijentima nudimo i redakturu materijala koji su već prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Takođe, kod nas vas očekuju i prevodi članaka iz novina, kao i stručnih, ali i ilustrovanih časopisa. Spremni smo da izvršimo i usmeni prevod sa danskog na makedonski jezik kad god je to potrebno našim klijentima. Očekuje ih ne samo simultano i konsekutivno, već i usluga šapatnog prevođenja sa danskog na makedonski jezik, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod dozvole za boravak sa danskog na makedonski jezik

Klijenti kojima je potrebno prevođenje dozvole za boravak sa danskog jezika na makedonski u okviru naših poslovnica dobijaju kompletnu obradu ovog dokumenta, to jest uz prevod dobijaju i overu za koji su zaduženi sudski tumači u našem timu, čime stiču dokument koji mogu praktično odmah da predaju bilo kojoj nadležnoj službi.

Prevodimo i radnu dozvolu, ličnu kartu i pasoš, odnosno potvrdu o prebivalištu, krštenicu, venčani list i umrlicu, te uverenje o državljanstvu i ostala lična, ali i poslovna dokumenta. Kada je to potrebno klijentima, obradićemo i ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, ali i sve vrste saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava, to jest dokumenta koja se predaju nadležnim službama.

Možemo da ponudimo i prevođenje sa danskog jezika na makedonski za dokumenta iz oblasti obrazovanja, ali i nauke, kao i za pravna akta. A osim diplome dodatka diplomi, potvrde o redovnom školovanju i uverenja o položenim ispitima, prevodilac i sudski tumač obrađuju i: svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja, diplomske i seminarske radove, nastavne planove i programe fakulteta, naučne radove i patente, tekovine Evropske Unije, ugovore svih vrsta, sudske presude, licence, sudske tužbe i žalbe, odnosno odluke i rešenja, punomoćje za zastupanje, sertifikate i ostala dokumenta iz pomenutih oblasti, odnosno pravna akta.

Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumači će izvršiti najpre prevod sa danskog jezika na makedonski, a zatim i overu i za građevinsku i medicinsko, ali i tehničku i tendersku dokumentaciju, to jest za sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav (uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, lekarski nalazi i druga dokumenta ove vrste).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje