Prevajanje iz grškega v albanski jezik

Dejstvo je, da Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi združuje najboljše strokovnjake, katerih specialnost je prevajanje in obdelava različnih vsebin v grškem oziroma albanskem jeziku. Temu pa je treba dodati tudi dejstvo, da so naši sodni tolmači in prevajalci ne samo pravi profesionalci, ampak da posedujejo tudi dovolj izkušenj in široko izobrazbo oziroma različne vrste zanimanj, tako da stranke pri nas lahko dobijo tudi prevajanje iz grškega v albanski jezik in to za absolutno vse vrste vsebin. To se nanaša predvsem na prevajanje besedil različne vsebine ter obdelavo časopisnih člankov pa tudi vsebin zabavnih in ilustriranih oziroma strokovnih revij.

Kar zadeva prevajanje besedilnih vsebin, naše stranke nimajo nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj prevajalci in sodni tolmači, ki sodelujejo pri njihovi obdelavi, praktično lahko prevedejo besedilo katerekoli tematike. Prevajamo tako tista, ki se ukvarjajo s politiko oziroma financami, bančništvom, ekonomijo ali pravom pa tudi besedila, povezana s področji spleta oziroma informacijskih tehnologij kot tudi turizma, zatem komunikologije, psihologije, sociologije in različnih znanstvenih disciplin, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Poleg tega iz grškega v albanski jezik prevajamo tudi različne vrste zvočnih pa tudi video vsebin, tako da obdelujemo filme, tako igrane kot tudi dokumentarne oziroma risane in animirane pa tudi zabavne oddaje oziroma reklamne sporočila, serije in različne vrste otroških ter izobraževalnih in informativnih oddaj. Temu je treba dodati še podatek, da našo ekipo poleg prevajalcev in sodnih tolmačev sestavljajo tudi profesionalni podnaslavljalci kot tudi umetniki, ki so posebej usmerjeni na sinhronizacijo prevedenih vsebin, tako da naše stranke lahko dobijo njihovo kompletno obdelavo. Poleg tega prevajamo tudi književna dela, pri čemer mislimo predvsem na beletrijo, ki je hkrati tudi najbolj iskana v tej jezični kombinaciji, čeprav vas pri nas pričakuje tudi prevajanje iz grškega v albanski jezik za dela poezije in proze oziroma romane.


Prevajanje iz grškega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v grški jezik

Če vam je potrebno strokovno prevajanje spletnih strani ali kateregakoli drugega materiala, ki je povezan s spletnim področjem, smo vedno pripravljeni opraviti prevajanje iz grškega v albanski jezik. Prav tako obdelujemo tako spletne strani kot tudi programsko opremo (programe in aplikacije) oziroma vsebine spletnih katalogov ali spletnih prodajaln, ne glede na kompleksnost in obsežnost njihovih vsebin. Uspešnost dela naših strokovnjakov se odraža v dejstvu, da v toku obdelave teh materialov oni pazljivo implementirajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), in sicer z osnovnim ciljem, da prevedene vsebine lahko boljše kotirajo v okviru globalnega spletnega iskanja.

Sodni tolmači in prevajalci so med drugim usmerjeni tudi na tolmačenje iz grškega v albanski jezik, tako da strankam ponujamo simultano in konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje. Vsaka od navedenih vrst tolmačenja se uporablja za točno določeni dogodek, tako da je zelo pomembno, da nam dostavite vse potrebne informacije o dogodku, ki ga organizirate, da bi lahko pripravili ponudbo, v katero lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar prav tako predstavlja storitev, ki jo ponujamo svojim strankam. Prav tako iz grškega v albanski jezik prevajamo tudi različne vrste materialov, povezanih s področjem marketinga, kot so na primer katalogi storitev ali izdelkov, brošure, plakati ter PR članki oziroma reklamne zloženke ali vizitke. Pri prevajanju teh materialov se posebna pozornost posveča obdelavi reklamnega sporočila, ki ga le-ta vsebujejo, in to v skladu s pravili albanskega jezika.

Postopek prevajanja dokumentov iz grškega v albanski jezik je nekoliko drugačen od obdelave drugih vsebin, saj se ob tej priložnosti najprej zahteva dostava izvirnika, kar ni primer pri drugih vsebinah, njihovo prevajanje pa zahteva tudi overitev z žigom uradne osebe oziroma sodnega tolmača. Gre za to, da je dokument, ki se samo preveden v tej jezični kombinaciji in se tako poskuša predati katerikoli pristojni službi, ne more šteti kot veljavni dokument v skladu s pravili zakona, ampak mora prevod posedovati tudi žig sodnega tolmača, s katerim se potrjuje, da je le-ta enak izvirnemu dokumentu. Zato je treba dostaviti izvirnike, kar lahko storite osebno, ali pa nam jih pošljete preko kurirske službe oziroma priporočeno preko “Pošte Slovenije”. Imejte na umu, da zakon za določene dokumente določa, da se poleg prevajanja in overitve sodnega tolmača opravi tudi overitev s haškim oziroma Apostille. Overitev s tem žigom lahko poteka v pristojnih službah, kar je v tem primeru okrožno sodišče v naši državi. Prav iz razloga, da prevajalci in sodni tolmači v tem primeru niso pristojni, je poizvedba o potrebi za to vrsto overitve dolžnost strank, ki pa se morajo zavedati tudi tega, da poleg tega, da se haški žig ne zahteva za vse dokumente, obstaja tudi več načinov na katere poteka ta vrsta overitve. Iz tega razloga stranke morajo od pristojnih služb na sodišču najprej pridobiti informacijo, ali je overitev s haškim žigom potrebna tudi za njihove dokumente, izvedeti pa morajo tudi to, ali ta overitev poteka pred ali po obdelavi s strani sodnih tolmačev in prevajalcev. Dobro je vedeti tudi to, ali overitev z Apostille žigom poteka pred našo obdelavo, saj ima prevajalec v tem primeru nalogo, da prevede tako dokument kot tudi sam žig.

Če vam je prevajanje dokumentov iz grškega v albanski jezik potrebno posebej hitro, nam jih lahko najprej pošljete skenirane po elektronski pošti, toda potem nam morate dostaviti tudi izvirnik na vpogled, pri čemer morate posebno pozornost posvetiti postavljenemu roku. Prevzemanje obdelanih dokumentov stranke lahko opravijo osebno v naši poslovalnici ali pa jim jih pošljemo na določen naslov. Ta storitev ni vračunana v osnovno ceno, tako da so jo stranke dolžne plačati neposredno kurirju, ko prevzemajo pošiljko, in to po ceni, ki jo oblikuje kurirska služba.

Poleg vse omenjenega, moramo poudariti tudi to, da strankam ponujamo storitev redakcije vsebin oziroma korekturo in lekturo vseh tistih materialov, ki je nekdo že prevedel v tej v kombinaciji jezikov, toda ne ravno profesionalno.

Če rečemo, da naše stranke lahko dobijo prevajanje iz grškega v albanski jezik za dobesedno vse dokumente, ne glede na to, ali gre za osebne ali poslovne oziroma dokumente, ki se predajajo pristojnim službam ter tiste, povezane s področjema znanosti in izobraževanja oziroma za pravne akte, nismo rekli ničesar napačnega. Namreč, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford strankam ponujajo obdelavo vseh vrst dokumentov in različnih vrst dokumentacije oziroma gradbene, tehnične, razpisne, medicinske in številnih drugih. Tako da na njihovo zahtevo prevajajo tudi zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo oziroma deklaracije izdelkov, gradbene projekte kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih in številne druge dokumente, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacij.

Prav tako obdelujemo ne samo pravni red Evropske Unije, licence in pogodbe, ampak tudi certifikate, pooblastila za zastopanje in vse vrste sodnih odločitev ter tožbe, sklepe in pritožbe kot tudi druge pravne akte. Stranke pri nas lahko dobijo tudi prevajanje iz grškega v albanski jezik za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepise ocen, diplome in dodatke k diplomi oziroma predmetnike in programe fakultet, znanstvena dela in patente kot tudi za potrdila o opravljenih izpitih, rezultate znanstvenih raziskav oziroma diplomske in seminarske naloge ter ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja.

Lahko rečemo, da v tej jezični kombinaciji obdelujemo absolutno vse osebne ter poslovne dokumente, ker pa je njihov seznam zares dolg, omenjamo samo tiste, zaradi katerih se stranke najpogosteje obračajo na nas. Gre predvsem za prevajanje potnega lista in osebne izkaznice, potrdila o stalnem prebivališču in potrdila o državljanstvu oziroma sklepov o ustanovitvi pravnih oseb, faktur kot tudi statuta in ustanovitvenega akta podjetja, vsekakor pa obdelujemo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi različne vrste dovoljenj, kot so vozniška, dovoljenja za prebivanje, delovna, prometna in druga. Obdelujemo seveda tudi vse vrste poslovnih poročil (revizijska, letna, finančna in druga) pa tudi bilance stanja in uspeha in druge, tako osebne kot tudi poslovne dokumente.

Potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o samskem stanu oziroma potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi oziroma soglasje za zastopanje so samo nekateri od dokumentov, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, in ki jih v skladu z zahtevami strank obdelujejo sodni tolmači in prevajalci, ki bodo opravili njihovo prevajanje iz grškega v albanski jezik in zatem tudi overitev.

Prevajanje besedil s področij politike iz grškega v albanski jezik

Ko gre za prevajanje političnih besedil iz grškega v albanski jezik, je glede na občutljivost same teme jasno, da je potreben profesionalizem. Prav zato prevajalci in sodni tolmači s posebno pozornostjo obdelujejo te vsebine pa tudi tiste, ki so povezane z ekonomijo, turizmom oziroma farmacijo, marketingom, medicino, znanostjo, filozofijo pa tudi s številnimi drugimi znanstvenimi disciplinami. Na vašo zahtevo prevajamo tudi besedila s področij ekologije in varstva okolja oziroma sociologije, informacijskih tehnologij kot tudi komunikologije pa tudi gradbene industrije.

Prav tako prevajamo tudi reklamne vsebine, poleg prevajanja PR člankov in plakatov iz grškega v albanski jezik, izvajamo tudi obdelavo reklamnih zloženk, brošur in katalogov storitev oziroma izdelkov.

V poslovalnici Akademije Oxford lahko dobite tudi storitev lekture oziroma korekture vseh prevedenih materialov. Redakcija vključuje obdelavo vsebin, ki so že prevedene iz grškega v albanski jezik, toda to ni bilo opravljeno profesionalno oziroma kakovostno.

Sodni tolmači in prevajalci so med drugim specializirani tudi za tolmačenje v tej v kombinaciji jezikov, kar pomeni, da bodo v odvisnosti od samega dogodka opravili šepetano oziroma simultano ali konsekutivno tolmačenje. V primeru, ko se za določene dogodke zahteva ta vrsta tolmačenja, strankam po ugodnih cenah omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje potnega lista iz grškega v albanski jezik

Ker se stranke na nas najpogosteje obračajo z zahtevo za prevajanjem potnega lista iz grškega na albanski, se lahko pohvalimo tudi z dejstvom, da naši sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi številne druge dokumente v tej v kombinaciji jezikov. Poleg osebnih ali poslovnih prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja kot tudi vse vrste dokumentacij. Mislimo predvsem na gradbeno pa tudi medicinsko, razpisno in tehnično dokumentacijo. Če je strankam potrebno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz grškega v albanski jezik, prevajalci in sodni tolmač lahko ugodijo tudi tej zahtevi. Prav tako obdelujemo tudi vse pravne akte oziroma sodne odločitve, tožbe, pritožbe in sklepe pa tudi vse vrste pogodb, licenc, pooblastila za zastopanje in certifikate.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz grškega v albanski jezik za diplome in dodatke k diplomi, rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvene patente in dela oziroma zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in potrdila o opravljenih izpitih. Prav tako prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela pa tudi ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so z znanostjo in izobraževanjem. Ne pozabite, da morate spoštovati postopek dostave dokumentov oziroma morate na vpogled dostaviti izvirnike kot tudi, da se na okrožnem sodišču v svojem mestu pozanimate o tem, ali je za konkretne dokumente potrebno opraviti nadoveritev s specialnim Apostille oziroma s haškim žigom.

Prevajanje revij iz grškega v albanski jezik

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje revij iz grškega v albanski jezik, ne glede na to, ali gre za ilustrirane ali pa za strokovne revije, lahko to storitev dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi časopisne članke kot tudi vse vrste knjig oziroma učbenike in književna dela. Obdelujemo pa tudi različne vrste video pa tudi zvočnih vsebin, tako serije in filme kot tudi reklamna sporočila oziroma različne vrste oddaj. Poleg njihovega prevajanja iz grškega v albanski jezik izvajamo tudi sinhronizacijo ali podnaslavljanje.

Poleg vsega omenjenega, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi tiste vsebine, ki so povezane s področjem spleta. Pri nas poleg prevajanja spletnih strani iz grškega v albanski jezik lahko dobite tudi obdelavo spletnih katalogov in prodajaln oziroma programske opreme.

Cena prevajanja iz grškega v albanski jezik

  • Iz grškega v albanski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!