Prevajanje različnih vsebin iz grškega v ukrajinski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v ukrajinski jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v ukrajinski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Storitev, ki vključuje prevajanje iz grškega jezika sodi med osnovne storitve, ki jih Prevajalski center Akademije Oxford ponuja v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford in vključuje prevajanje vseh vrst materialov.

Poleg prevajanja dokumentov s področij znanosti in izobraževanja oziroma osebnih in vseh drugih vrst dokumentov in dokumentacije. Pri nas lahko pričakujete tudi prevajanje serij, filmov pa tudi reklamnih materialov oziroma vsebin, povezanih s spletom, besedilnih vsebin in številnih drugih. Prav tako bomo v skladu z zahtevami strank opravili tudi tolmačenje v tej v kombinaciji jezikov, tako da strankam lahko ponudimo vse vrste tolmačenja oziroma simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje, po zelo ugodnih cenah pa vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Prav tako obdelujemo tudi filozofske, sociološke, medicinske, znanstvene in marketinške pa tudi vse druge vrste besedil. Prevajalci in sodni tolmači bodo na zahtevo strank obdelali vsebine, katerih tema je povezana s področjem ekologije in varstva okolja, menedžmenta in turizma oziroma komunikologije, gradbene industrije, financ pa tudi bančništva, farmacije in drugih znanstvenih disciplin.

Če je to potrebno, lahko opravimo prevajanje iz grškega v ukrajinski jezik tudi za reklamne vsebine oziroma zloženke, brošure, PR članke, plakate, kataloge tako storitev tako in izdelkov in vse ostale materiale, ki so povezani s področjem marketinga. Prevajamo tudi programsko opremo oziroma programe in aplikacije kot tudi vsebine spletnih prodajaln in katalogov oziroma spletne strani in to ob ustrezni implementaciji pravil njihove optimizacije za spletne iskalnike.


Prevajanje iz grškega v ukrajinski jezik
Prevajanje iz ukrajinskega v grški jezik

Omeniti moramo tudi prevajanje književnih del, kot so romani, prozna dela oziroma poezija pa tudi beletrije in učbenikov, ki ga bomo prav tako opravili v skladu z zahtevami svojih strank, če pa je to potrebno, bomo opravili tudi prevajanje vseh vrst revij oziroma časopisnih člankov.

Prevajanje dokumentov iz grškega v ukrajinski jezik je storitev, ki ji v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford posvečamo posebno pozornost, saj imajo stranke možnost, da dobijo njihovo kompletno obdelavo oziroma poleg prevajanja dobijo tudi overitev, za katero so zadolženi sodni tolmači. Žig sodnega tolmača je zelo pomemben v pravnem pogledu, saj dokazuje, da je vsebina prevoda popolnoma enaka vsebini izvirnega dokumenta, tako da nam morajo iz tega razloga stranke dostaviti izvirne dokumente na vpogled. Potem ko sodni tolmač opravi primerjavo in ugotovi, da gre za enake vsebine, on overja prevod. Če pa se zgodi, da opazi določene razlike, predlaga storitev lekture in korekture prevedenih materialov, kar bodo prav tako opravili naši strokovnjaki oziroma lektorji in korektorji. Ko oni končajo z redakcijo prevedenih dokumentov, se le-ti vrnejo sodnim tolmačem, ki jih sedaj lahko brez težav overijo. Za stranke, ki jim je potrebno prevajanje za katerekoli dokumente v tej jezični kombinaciji, je izjemno pomembno, da dobijo tudi informacijo o tem, ali za njihove dokumente obstaja potreba za overitvijo s haškim žigom. Informacijo o overitvi z Apostille ali s haškim žigom lahko v naši državi dobijo samo v okviru okrožnih sodišč, kar pomeni, da se morajo pozanimati tudi o tem, v katerem trenutku le-ta poteka. Ko overitev s haškim žigom poteka na začetku, se prevajata tako žig kot tudi sam dokument, dolžina trajanja tega postopka pa se razlikuje od tistega, kjer overitev s haškim žigom poteka po končanem prevajanju oziroma overitvi, za katero je zadolžen sodni tolmač.

Poleg prevajanja znanstvenih del ter diplomskih in seminarskih nalog vam ponujamo tudi obdelavo zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, rezultatov znanstvenih raziskav oziroma diplom in dodatkov k diplomi ter predmetnikov in programov fakultet, zatem znanstvenih patentov, prepisov ocen in potrdil o opravljenih izpitih oziroma vseh tistih dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja. Prav tako prevajamo tudi potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in potni list, prometno dovoljenje ter osebno izkaznico kot tudi dovoljenje za prebivanje, delovno in vozniško dovoljenje. Na zahtevo strank obdelujemo tudi statute podjetij, finančna in letna poročila pa tudi pogodbe in ustanovitveni akt podjetja, bilance uspeha, fakture, revizijska poročila ter vse vrste poslovnih odločitev, bilance stanja in ostale dokumente, ki sodijo na poslovno področje.

Iz grškega v ukrajinski jezik prevajamo tudi vse pravne akte, tako različne vrste pogodb in sodnih odločitev oziroma tožbe, sodbe, sklepe in pritožbe kot tudi pravni red Evropske Unije pa tudi vse vrste licenc in certifikatov. Obstaja pa tudi potreba za prevajanjem dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, kot so številne izjave, potrdila in soglasja (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in o rednih dohodkih, potrdilo o stanju računa v banki ter soglasje za zastopanje in drugo).

Kar zadeva prevajanje iz grškega v ukrajinski jezik vam ponujamo tudi obdelavo navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacije o medicinskih izdelkih oziroma prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov in ostalih dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Prevajalci in sodni tolmači v skladu z vašimi zahtevami obdelujejo tudi deklaracije izdelkov, gradbene projekte, navodila za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vse neomenjene dokumente, ki sestavljajo gradbeno ali tehnično ter razpisno dokumentacijo.

Prevajanje besedil s področja ekonomije iz grškega v ukrajinski jezik

Na vašo zahtevo iz grškega v ukrajinski jezik prevajamo tudi vsa besedila, ki obdelujejo katerokoli ekonomsko temo. Poleg njih obdelujemo tudi tista, katerih tema je vezana za politiko pa tudi izobraževanje, farmacijo, ekologijo in varstvo okolja, gradbeno industrijo, medicino oziroma za informacijske tehnologije, znanost ter marketing, filozofijo, turizem, psihologijo, pa tudi za ostale znanstvene discipline.

Iz grškega v ukrajinski jezik prevajamo spletne vsebine, ne glede na to, ali gre za spletne strani oziroma spletne kataloge ali prodajalne. Prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi programsko opremo ter katerokoli aplikacijo ali program, ki ga zahteva stranka. Prav tako želimo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki spoštujejo vsa veljavna pravila, ki se nanašajo na optimizacijo prevedenih vsebin za splet ter za spletne iskalnike oziroma SEO (Search Engine Optimisation), kar ima za posledico, da se le-te v relativno kratkem roku pojavijo med prvimi rezultati iskanja.

Romane oziroma dela poezije in proze pa tudi beletrijo, prav tako obdelujemo v tej kombinaciji jezikov, iz grškega v ukrajinski jezik pa prevajamo tudi učbenike. Ponujamo tudi storitev redakcije tistih vsebin, ki jih je nekdo že prevedel, toda niso obdelane na profesionalen način. Potem ko naši lektorji in korektorji končajo z obdelavo dostavljenih materialov oziroma redakcijo, bo vsaka stranka več kot zadovoljna.

Iz grškega v ukrajinski jezik izvajamo prevajanje tudi za strokovne oziroma ilustrirane, otroške in druge vrste revij kot tudi za časopisne članke.

Storitev tolmačenja iz grškega v ukrajinski jezik

Tolmačenje iz grškega v ukrajinski jezik se nanaša tako na simultano kot tudi na šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje in v okviru ponudbe za to storitev, ko to ustreza zahtevam dogodka, lahko po ugodnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje odlične kakovosti.

Iz grškega v ukrajinski jezik prevajamo tudi vsebine, vezane za reklamiranje, tako storitev kot tudi izdelkov oziroma enostavno poslovanja določenega podjetja. Sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi kataloge in plakate oziroma brošure, zloženke pa tudi reklamne letake, PR članke oziroma vizitke.

Pri nas vas pričakuje tudi obdelava vseh vrst zvočnih in video materialov, prevajamo pa tudi animirane, igrane, risane in dokumentarne filme pa tudi reklamna sporočila ter informativne, otroške in zabavne oddaje oziroma serije. V odvisnosti od vaših potreb, lahko poleg prevajanja iz grškega v ukrajinski jezik omenjenih materialov, izvedemo tudi njihovo podnaslavljanje ali pa sinhronizacijo.

Prevajanje osebnih dokumentov iz grškega v ukrajinski jezik in overitev

Prevajalski center Akademije Oxford vsem strankam poleg storitev prevajanja osebnih dokumentov iz grškega v ukrajinski jezik ponuja tudi njihovo overitev z žigom sodnega tolmača oziroma kompletno obdelavo dokumentov, saj se edino dokument, ki je obdelan na ta način, lahko preda katerikoli pristojni službi.

Izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o državljanstvu, potni list, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje oziroma dovoljenje za prebivanje in vozniško dovoljenje so samo nekateri od osebnih dokumentov, ki jih obdelujemo na vašo zahtevo. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste izjav, potrdil in soglasij oziroma tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so potrdilo o samskem stanu in o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga.

Iz grškega v ukrajinski jezik prav tako prevajamo tudi licence in certifikate oziroma pravni red Evropske Unije, pooblastilo za zastopanje in vse vrste sodnih sklepov oziroma pravne akte in jih overjamo na predpisan način. Pri nas vas pričakuje tudi prevajanje zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, potrdila o opravljenih izpitih, rezultatov znanstvenih raziskav pa tudi prepisov ocena oziroma potrdil o rednem šolanju, predmetnikov in programov fakultet in znanstvenih patentov oziroma del kot tudi diplomskih in seminarskih nalog.

Razume se, da prevajalci in sodni tolmač na zahtevo obdelujejo tudi tiste dokumente, ki so povezani s poslovanjem podjetja oziroma podjetnika (sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, bilance uspeha, revizijska poročila, statuti podjetja, bilance stanja, letna poročila, ustanovitveni akti podjetij, poslovne odločitve, finančna poročila in druga).

Cena prevajanja iz grškega v ukrajinski jezik

  • Iz grškega v ukrajinski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v ukrajinski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v ukrajinski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v ukrajinski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!