Prevajanje vsebin iz grškega v finski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v finski jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v finski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Čeprav prevajanje iz grškega v finski jezik ni tako pogosto v praksi kot prevajanje v nekaterih drugih jezičnih kombinacijah, toda glede na to, da so del naše ekipe tudi sodni tolmači in prevajalci, specializirani za oba jezika, lahko vse zainteresirane stranke v naši poslovalnici dobijo prav storitev te vrste prevajanja.

Poleg prevajanja različnih vrst dokumentacije oziroma poslovnih, osebnih in dokumentov, ki so povezani s področjem znanosti in izobraževanja, vam ponujamo tudi prevajanje spletnih strani, reklamnih materialov, književnih del pa tudi vseh vrst besedil ter časopisnih člankov kot tudi storitev tolmačenja v tej v kombinaciji jezikov. Obdelava dokumentov zahteva posebno pozornost, ker se poleg njihovega prevajanja iz grškega v finski jezik zahteva tudi overitev, za katero so v tem primeru zadolženi sodni tolmači, ki so prav tako del naše ekipe, tako da lahko na enem mestu dobite kompletno obdelavo vseh dokumentov. Da bi postopek prevajanja dokumentov potekal v skladu s pravili, ki jih določa zakon, nam morajo stranke dostaviti izvirne dokumente, toda samo na vpogled. Razlog za to leži v dejstvu, da jih mora sodni tolmač primerjati s prevodi, saj overitev lahko opravi samo za tiste dokumente, ki jih so enaki izvirnim. Toda včasih se dogaja, da sodni tolmač ugotovi, da dokumenti niso enaki in tedaj strankam predlaga, da se opravi storitev redakcije, ki jo lahko dobite v naši poslovalnici. Potem ko lektorji in korektorji opravijo svoj del posla, bo dokument overjen.

Poleg osebnih dokumentov, kot so potrdila o državljanstvu, potni list, potrdila o stalnem prebivališču ter osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) prevajamo tudi vozniško in prometno dovoljenje kot tudi dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in ostale osebne dokumente. V tej jezični kombinaciji prav tako obdelujemo tudi vse vrste izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in o rednih dohodkih in ostale). Prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so: zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet ter diploma in dodatek k diplomi oziroma znanstvena dela pa tudi diplomske in seminarske naloge, rezultati znanstvenih raziskav ter znanstveni patenti in ostali dokumenti iz te skupine.


Prevajanje iz grškega v finski jezik
Prevajanje iz finskega v grški jezik

Prav tako vas pri nas pričakuje tudi prevajanje iz grškega v finski jezik za pravni red Evropske Unije, pooblastilo za zastopanje, vse vrste licenc in pogodb oziroma sklep o razvezi zakonske zveze kot tudi za ostale sodne odločitve pa tudi za pritožbe, sklepe, tožbe in sodbe ter certifikate in druge pravne akte, ki jih nismo omenili. Poslovno dokumentacijo, kot so bilanca uspeha in stanja podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, faktura, statut podjetja ter vseh ostale vrste poslovnih poročil (letna, revizijska, finančna in drugi), prav tako prevajamo v tej v kombinaciji jezikov in overjamo na predpisan način.

Ne smemo pozabiti na prevajanje zdravniških izvidov oziroma navodil za uporabo, gradbenih projektov in specifikacij farmacevtskih izdelkov, ki ga prav tako vam lahko ponudimo. Obdelujemo pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter vse ostale dokumente, ki sestavljajo tako gradbeno kot tudi tehnično in medicinsko pa tudi razpisno dokumentacijo. Stranke, ki imajo potrebo za prevajanjem katerekoli vrste dokumentov in dokumentacije v tej jezični kombinaciji se morajo pozanimati tudi o tem, ali se za določene dokumente zahteva še ena vrsta overitve, ki se pogosto omenja kot nadoveritev. To pomeni, da se dokument opremi s posebno vrsto žiga, ki je poznan kot haški žig ali Apostille in ta overitev poteka samo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije. Ker je povsem jasno, da prevajalci in sodni tolmači v tem primeru nimajo pristojnosti, tako da ne morejo pomagati strankam, ampak jih lahko samo napotijo na tiste službe, ki jim bodo dali vse potrebne informacije. S tem mislimo predvsem na informacijo o tem ali se Apostille sploh zahteva za vaše dokumente, saj ni obvezen za vse dokumente, ampak samo za tiste, ki jih predpisuje zakon. Prav tako morate izvedeti tudi to, ali ta vrsta overitve poteka po ali pred obdelavo s strani naših strokovnjakov. Postopek pri katerem overitev s haškim žigom poteka na začetku, na določen način traja dlje od tistega, ko le-ta poteka po prevajanju in overitvi sodnega tolmača, saj so v prvem primeru naši strokovnjaki dolžni, da prevedejo tako dokument kot tudi sam žig. Poleg tega, da imate možnost pošiljanja dokumentov s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, jih lahko prinesete tudi osebno, medtem ko vse ostale vrste vsebin lahko pošljete tudi po elektronski poti. Dokumente nam lahko pošljete na elektronski naslov, toda samo v primeru, ko vam je njihovo prevajanje iz grškega v finski jezik potrebno zelo hitro, da bi lahko ugodili vaši zahtevi. V tem primeru je prav tako treba dostaviti izvirnike na vpogled, pri čemer morate posebno pozornost nameniti hitrosti, ki je ključna za spoštovanje vaše zahteve za nujnim prevajanjem. Dokumente po njihovi obdelavi stranke prav tako prevzamejo osebno v naši poslovalnici ali pa jih dobijo na naslov, ki ga navedejo. Glede na to, da ta storitev ni vračunana v ceno obdelave dokumentov, se zaračunava po ceni kurirske službe, ki je zadolžena za dostavo. Kar zadeva ostale vsebine, za katere ni potrebna overitev, njih lahko prevedene dobite tudi po elektronski pošti.

Naši sodni tolmači in prevajalci so specializirani tudi za tolmačenje iz grškega v finski jezik, kar pa pomeni, da na zahtevo strank oziroma v skladu s potrebami dogodka izvajajo tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje. Poleg ponudbe same storitve na zahtevo strank po ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije. Prav tako obdelujemo tudi filme vseh žanrov (dokumentarni, animirani, igrani, risani in drugi) oziroma radijska in televizijska reklamna sporočila ter informativne oddaje kot tudi serije pa tudi zabavne, izobraževalne, otroške in ostale oddaje. Ko rečemo, da pri nas dobite njihovo kompletno obdelavo, s tem mislimo na to, da poleg njihovega prevajanja iz grškega v finski jezik izvajamo tudi sinhronizacijo ali pa podnaslavljanje.

Prevajamo tudi spletne strani oziroma spletne kataloge in prodajalne kot tudi vse vrste aplikacij ali programe, ki zahtevajo naše stranke. Pri obdelavi omenjenih vsebin spoštujemo pravila optimizacije prevedenih vsebin za spletne iskalnike, pa samim tem implementiramo SEO pravila (Search Engine Optimisation), s čimer dosegamo osnovni cilj prevajanja teh materialov, ki vključuje njihovo odlično pozicioniranje v polju iskanja. Na zahtevo strank obdelujemo tudi reklamne vsebine, tako vizitke in plakate kot tudi brošure oziroma reklamne zloženke in letake ter kataloge in PR članke.

Prevajanje dokumentov iz grškega v finski jezik in storitev overitve sodnega tolmača

Če vam je potrebno prevajanje dokumentov iz grškega v finski jezik, se morate zavedati tudi tega, da vam Prevajalski center Akademije Oxford nudi njihovo kompletno obdelavo oziroma dobite lahko tudi overitev sodnega tolmača. To se nanaša na obdelavo absolutno vseh dokumentov, saj prevajalci in sodni tolmači poleg osebnih in poslovnih obdelujejo tudi tiste dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja pa tudi pravni red Evropske Unije kot tudi licence, sodne sklepe, odločitve, pritožbe, sodbe in tožbe pa tudi pooblastila za zastopanje.

Prevajamo pa tudi vse vrste dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, kot so različne vrste potrdil, soglasij in izjav pa tudi tehnično, medicinsko, razpisno in gradbeno dokumentacijo. Tako da prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo med drugim obdelujejo tudi zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi deklaracije izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma gradbene projekte, navodila za uporabo in številne druge osebne dokumente.

Ponujamo vam seveda tudi prevajanje izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebne izkaznice, potnega lista, potrdila o državljanstvu pa tudi potrdila o stalnem prebivališču oziroma vozniškega, dovoljenja dovoljenja za prebivanje in vseh ostalih osebnih dokumentov. Ne smemo pa pozabiti tudi na poslovne dokumente, tako da prevajalci in sodni tolmači med drugim izvajajo prevajanje iz grškega v finski jezik za statute in ustanovitvene akte podjetij, poslovne odločitve, letna, revizijska in finančna poročila oziroma sklepe o ustanovitvi pravnih oseb in številne druge dokumente iz tega področja.

Prevajanje besedil iz grškega v finski jezik

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje besedilnih vsebin iz grškega v finski jezik, kar vključuje tudi tiste, ki obdelujejo politično, sociološko, psihološko pa tudi filozofsko temo kot tudi tiste, ki so povezane s področjem marketinga, gradbene industrije, turizma, oziroma, medicine ekologije in varstva okolja, izobraževanja, znanosti, farmacije in številnih drugih vej naravoslovnih oziroma družbenih ved.

Iz grškega v finski jezik prevajamo vse vrste zvočnih in video materialov, tako serije in filme kot tudi oddaje oziroma reklamna sporočila. Glede na to, da boste dobili obdelavo animiranih oziroma dokumentarnih, risanih in igranih filmov, pa se poleg njihovega prevajanja v tej v kombinaciji jezikov lahko pohvalimo tudi z dejstvom, da so v naši ekipi profesionalni podnaslavljalci in umetniki, zadolženi za sinhronizacijo, tako da strankam ponujamo tudi njihovo finalno obdelavo oziroma sinhronizacijo in podnaslavljanje. Poleg filmov prevajamo tudi televizijska in radijska reklamna sporočila oziroma zabavne, informativne, izobraževalne kot tudi otroške oddaje pa tudi serije.

Če gre za nestrokovno obdelane vsebine, vam ponujamo tudi storitev redakcije prevajanja. Potem ko naši lektorji in korektorji opravijo vse potrebne popravke, boste povsem zagotovo zadovoljni z dobljenimi materiali.

Profesionalno prevajanje spletnih strani iz grškega v finski jezik

Strokovno prevajanje spletnih strani iz grškega v finski jezik pomeni, da se pri tem implementirajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar tudi delajo naši sodni tolmači in prevajalci. To ima za cilj, da se določeni materiali čim prej pojavijo v samem vrhu iskanja, kar bo imelo zelo pozitiven učinek na poslovanje lastnika spletne strani. Prevajamo tudi spletne kataloge oziroma vsebine spletnih prodajaln kot tudi programsko opremo oziroma katerikoli program ali aplikacijo, ki jo zahtevate.

Lahko izvajamo tudi tolmačenje iz grškega v finski jezik, tako da pri nas dobite simultano, šepetano in konsekutivno tolmačenje. V skladu z zahtevami dogodka vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz grškega v finski jezik

  • Iz grškega v finski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v finski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!