Prevajanje besedil iz grškega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če imajo naše stranke potrebo za prevajanjem v kombinaciji grškega in japonskega jezika, ne glede na to, za katero vrsto vsebin gre, lahko to delo brez skrbi zaupajo našim strokovnjakom. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford v skladu z zahtevami strank obdelujejo vse vrste dokumentov ter iz grškega v japonski jezik prevajajo tako video in zvočne vsebine oziroma tiste materiale, ki so povezani s spletnim področjem kot tudi književna dela, revije in številne besedilne vsebine.

Poleg prevajanja iz grškega v japonski jezik v pisani obliki smo specializirani tudi za tolmačenje v tej v kombinaciji jezikov, kar pomeni, da naše stranke lahko dobijo šepetano ter simultano in konsekutivno tolmačenje, ponujamo pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje po odličnih cenah. Ne pozabite samo, da nas pravočasno obvestite o vseh zahtevah dogodka, ki ga organizirate in za katerega vam je potrebna ta storitev, saj je prav od tega odvisno, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena. Iz grškega v japonski jezik prevajamo tudi reklamne materiale, v smislu plakatov, katalogov, PR člankov ter zloženk in letakov oziroma brošur in vizitk. Prav tako obdelujemo tudi vse vrste knjig, od učbenikov preko romanov in proze pa vse do beletrije in poezije.

V skladu z zahtevami strank pa prevajamo tudi besedilne vsebine, ne glede na to, ali gre za filozofska, politična, znanstvena oziroma marketinška besedila ali pa tista, ki se tičejo ekologije in varstva okolja, menedžmenta, farmacije in komunikologije oziroma gradbene industrije, sociologije in psihologije ter financ ali bančništva oziroma katerekoli veje naravoslovnih in družbenih ved. Poleg tega prevajamo tudi vse vrste revij, tako otroške kot tudi ilustrirane pa tudi strokovne oziroma časopisne članke. Prevajalci in sodni tolmač na zahtevo strank obdelujejo tudi tiste vsebine, ki so povezane s spletom oziroma z informacijskimi tehnologijami, tako programsko opremo (aplikacije in programe) kot tudi spletne prodajalne in kataloge oziroma spletne strani. Da bi to delo lahko kakovostno opravili, moramo implementirati vsa pravila optimizacije vsebin za spletne iskalnike, kar v celoti spoštujejo naši strokovnjaki, tako da se bodo vsi prevedeni materiali zelo hitro našli med prvimi rezultati iskanja.


Prevajanje iz grškega v japonski jezik
Prevajanje iz japonskega v grški jezik

Ker pa so del naše ekipe tudi profesionalci, zadolženi za redakcijo vsebin oziroma lekturo in korekturo, nam lahko dostavite katerikoli material, ki je nekdo že prevedel v tej v kombinaciji jezikov, toda tega ni naredil na ustrezen način. Obdelujemo tudi vse vrste video oziroma zvočnih materialov, kar pomeni, da boste pri nas dobili prevajanje iz grškega v japonski jezik tako za igrane in dokumentarne kot tudi za risane pa tudi animirane filme ter vse vrste serij pa tudi radijska in televizijska reklamna sporočila oziroma za zabavne, informativne pa tudi otroške in izobraževalne ter vse druge vrste oddaj. Da bi bila ta storitev kompletna in profesionalna, vam ponujamo tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo.

Ko gre za prevajanje iz grškega v japonski jezik, lahko rečemo, da sodni tolmači in prevajalci, ki so člani naše ekipe, obdelujejo vse vrste dokumentov pa tudi vse vrste dokumentacije. To se predvsem nanaša na poslovne in osebne dokumente ter na tiste, ki se predajajo pristojnim službam kot tudi na vse dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. Med drugim prevajamo tudi gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi ostale dokumente, ki sestavljajo tako medicinsko kot tudi gradbeno oziroma tehnično in razpisno dokumentacijo.

Vse tiste dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti ter diplome in dodatki k diplomi oziroma potrdilo o opravljenih izpitih, prepise ocen kot tudi diplomske in seminarske naloge, znanstvena dela kot tudi predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol naši sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo v skladu z vašimi zahtevami in vam omogočajo, da v relativno kratkem roku dobite njihovo prevajanje iz grškega v japonski jezik in zatem tudi overitev s strani pooblaščene osebe.

Osebni oziroma poslovni dokumenti so vsekakor najobsežnejši v naši ponudbi, hkrati pa so tudi najbolj iskani v tej v kombinaciji jezikov. Zato na vašo zahtevo poleg osebne izkaznice in potnega lista oziroma potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) obdelujemo tudi: potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, delovno dovoljenje, vozniško dovoljenje pa tudi vozniško dovoljenje ter sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance stanja, finančna poročila podjetja, letna poročila, bilance uspeha, fakture, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve in ostale dokumente, ki sestavljajo poslovno oziroma osebno dokumentacijo. Stranke od nas prav tako zahtevajo prevajanje tistih dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, kot so različne vrste izjav, soglasij in potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in druga), ki jih mi vsekakor obdelujemo v skladu z njihovimi zahtevami.

Toda, da bi bila kompletna ponudba storitev, ki vključujejo prevajanje dokumentov iz grškega v japonski jezik, omenjamo še to, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi pravne akte, od pogodb preko pravnega reda Evropske Unije in vseh vrst sodnih odločitev, sklepe, tožbe in pritožbe pa vse do pooblastila za zastopanje oziroma certifikatov in vseh vrst licenc. Še posebej želimo poudariti tudi tudi to, da stranke pri nas dobijo kompletno obdelavo dokumentov, kar pomeni, da poleg njihovega prevajanja iz grškega v japonski jezik dobijo tudi overitev z žigom pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača, ki je prav tako član ekipe Akademije Oxford.

Stranke so dolžne, da nam na vpogled dostavijo izvirne dokumente, tako da bo ta postopek lahko potekal v skladu z zakonskimi določbami. Prav tako so se dolžne na pristojnem sodišču pozanimati o tem, ali obstaja potreba za overitvijo njihovega dokumenta z Apostille žigom. Ta žig je poznan tudi kot haški in zanj so v naši državi zadolžena okrožna sodišča, tako da prevajalci in sodni tolmači v nobenem primeru nimajo razloga, da posedujejo te informacije in s samim tem jih ne morejo ponuditi našim strankam. Vsekakor bodo storili vse, kar je v njihovi moči in to pomeni, da stranke napotijo na tiste službe, ki jih so pristojne za overitev s haškim žigom. Tam naj bi najprej izvedeli, ali se te vrste overitve zahteva tudi za vaše dokumente, saj le-ta ni obvezna, po drugi strani pa morate vprašati tudi to, ali ta overitev poteka na koncu ali na začetku postopka obdelave dokumentacije. Natančneje rečeno overitev z Apostille žigom poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s prevajanjem oziroma z overitvijo dokumenta, včasih pa najprej poteka overitev s tem žigom, da bi se zatem prevejala tako dokument kot tudi ta žig in na koncu vse skupaj overja zapriseženi sodni tolmač.

Kar zadeva dostavo dokumentov, za katere vam je potrebno prevajanje iz grškega v japonski jezik, imate možnost, da jih prinesete osebno v našo poslovalnico, lahko pa jih pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma preko kurirske službe. Mi vam dokumente dostavimo na naslov, če tako želite, lahko pa jih prevzamete tudi osebno v naši poslovalnici. V primeru, da se odločite za prvo možnost, se morate zavedeti, da dostava na naslov ni vračunana v osnovno ceno obdelave dokumente, kar pomeni, da se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom službe, ki opravlja dostavo in to neposredno pri prevzemu.

Če imate potrebo, da prevod kateregakoli dokumenta ali več njih iz grškega v japonski jezik dobite danes za jutri oziroma v zelo kratkem roku, lahko najprej po elektronski poti pošljete skenirane dokumente, izvirnike pa dostavite naknadno, in to na najhitrejši možni način, tako da bi prevajalci in sodni tolmač lahko ugodili zahtevi za nujnim prevajanjem.

Prevajanje programske opreme iz grškega v japonski jezik

Iz grškega v japonski jezik prevajamo tudi programsko opremo oziroma katerokoli aplikacijo ali program, ki vam je potreben. Obdelujemo tudi druge vsebine, povezane s spletom oziroma z informacijskimi tehnologijami, tako da vam ponujamo profesionalno prevajanje spletnih strani oziroma spletnih katalogov in prodajaln. Prevajalci in sodni tolmači, ki obdelujejo te materiale, skrbno spremljajo vse revije s področja optimizacije vsebin za iskalnike in zatem jih pazljivo implementirajo v toku postopka njihove obdelave, vse s ciljem, da se prevedenim vsebinam poboljša položaj na spletu.

Izvajamo tudi tolmačenje iz grškega v japonski jezik oziroma konsekutivno, simultano pa tudi šepetano tolmačenje. Na zahtevo strank pa ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V sestavi ekipe Akademije Oxford so tudi lektorji in korektorji, zadolženi za storitev redakcije. Ta storitev se izvaja za tiste vsebine, ki so nekakovostno prevedene v tej v kombinaciji jezikov. Iz grškega v japonski jezik prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi učbenike oziroma romane, prozna in poetska dela ter beletrijo. Če vam je potrebno, v isti jezični kombinaciji prevajajo tudi časopisne članke pa tudi strokovne oziroma ilustrirane ter celo otroške revije.

Prevajanje tehnične dokumentacije iz grškega v japonski jezik

Ne samo tehnično dokumentacijo, ampak v tej v kombinaciji jezikov obdelujemo tudi gradbeno, medicinsko in razpisno dokumentacijo. Prevajalci in sodni tolmači za vas med drugim lahko opravijo tudi prevajanje iz grškega v japonski jezik za deklaracije izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih in ostale dokumente te vrste.

V primeru, da je to potrebno, vam lahko ponudimo tudi obdelavo poslovnih oziroma osebnih dokumentov, pa iz grškega v japonski jezik med drugim prevajamo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebno izkaznico, vozniško dovoljenje in potrdilo o državljanstvu pa tudi prometno dovoljenje, potni list, delovno dovoljenje ter potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi fakture, statut in ustanovitveni akt podjetja kot tudi poslovne odločitve, finančna poročila, bilance stanja, sklepe o ustanovitvi pravne osebe, revizijska in letna poročila ter bilance uspeha in druge osebne oziroma poslovne dokumente.

Na vašo zahtevo prevajalci in sodni tolmači lahko opravijo kompletno obdelavo vseh dokumentov vezanih za znanost in izobraževanje. Zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepisi ocen, potrdila o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela in patenti, predmetniki in programi fakultet oziroma diplomske in seminarske naloge so samo nekateri od dokumentov iz tega področja, ki jih obdelujemo. Ko pa je strankam potrebno prevajanje iz grškega v japonski jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnih službama oziroma za vse vrste potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi in druga) so tukaj sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford, da opravijo tudi to storitev.

Prav tako predstavljamo eno od redkih institucij v državi, ki strankam ponuja prevajanje iz grškega v japonski jezik za pravni red Evropske Unije pa tudi za vse ostale pravne akte (certifikati, pooblastilo za zastopanje, sklepi o razvezi zakonske zveze, sodne odločitve, sklepi pa tudi tožbe in pritožbe, licence in druga).

Prevajanje marketinških materialov iz grškega v japonski jezik

Prevajanje reklamnih materialov iz grškega v japonski jezik predstavlja zelo specifično področje, ker zahteva veliko strokovnost in znanje, ki ju povsem zagotovo imajo naši prevajalci in sodni tolmači. S tem mislimo predvsem na dejstvo, da se od njih zahteva pravilno oblikovanje reklamnega sporočila v skladu s pravili japonskega jezika. Na ta način se strankam, ki jim je le-ta materni, ponuja možnost, da na ustrezen način spoznajo izdelek ali storitev, ki se reklamira preko katalogov, brošur, PR člankov oziroma plakatov, reklamnih letakov in zloženk. Na zahtevo strank bomo opravili tudi prevajanje vizitke iz grškega v japonski jezik pa tudi obdelavo vseh besedilnih vsebin. To pomeni, da prevajamo besedila, ki so namenjena strokovni pa tudi širši javnosti. Poleg tistih, katerih tema je povezana s področjem ekonomije, politike, prava, financ oziroma bančništva, obdelujemo tudi besedila, ki se tičejo področij informacijskih tehnologij, turizma ter menedžmenta, filozofije, medicine, izobraževanja pa tudi znanosti, sociologije, marketinga, komunikologije oziroma ekologije in varstva okolja kot tudi gradbene industrije.

Na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi igrane pa tudi dokumentarne filme oziroma opravljamo prevajanje iz grškega v japonski jezik za vse vrste serij in reklamnih sporočil. Obdelujemo tudi informativne oddaje pa tudi risane in animirane filme oziroma otroške in izobraževalne. Poleg storitve prevajanja vseh omenjenih pa tudi ostalih video in zvočnih vsebin, lahko opravimo tudi njihovo končno obdelavo oziroma vam omogočamo storitvi sinhronizacije ali podnaslavljanja.

Cena prevajanja iz grškega v japonski jezik

  • Iz grškega v japonski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!