Prevajanje iz grškega v danski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v danski jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Med številnimi storitvami, ki jih zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, posebno mesto zavzema tudi prevajanje iz grškega v danski jezik. Ta storitev vključuje obdelavo vseh vrst dokumentacije oziroma osebnih in poslovnih dokumentov kot tudi dokumentov, vezanih za področje znanosti in izobraževanja.

Na zahtevo strank prevajamo vse vrste potrdil, izjav in soglasij oziroma tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti). Prav tako prevajamo tudi vse vrste sodnih odločitev oziroma sklepe, pritožbe in tožbe pa tudi vse ostale pravne akte. Pri nas boste dobili tudi prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz grškega v danski jezik pa tudi certifikatov oziroma različnih vrst pogodb in licenc.

Prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami strank obdelujejo tudi vse osebne in poslovne dokumente. Bilance uspeha oziroma stanja, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o državljanstvu oziroma potni list, statuti in ustanovitveni akti podjetja kot tudi osebna izkaznica ter potrdilo o stalnem prebivališču so samo nekateri od dokumentov, ki jih na vašo zahtevo prevajamo v tej v kombinaciji jezikov in jih overjamo z žigom sodnega tolmača. Prav tako obdelujemo tudi prepis ocen, predmetnike in programe fakultet oziroma potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju pa tudi znanstvena dela in rezultate znanstvenih raziskav oziroma seminarske naloge, znanstvene patente, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in ostale dokumente s področij znanosti in izobraževanja.


Prevajanje iz grškega v danski jezik
Prevajanje iz danskega v grški jezik

Prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji prav tako obdelujejo tudi gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma navodila za uporabo in dokumentacijo o medicinskih izdelkih. Storitev obdelave dokumentov vključuje njihovo prevajanje iz grškega v danski jezik, pa tudi storitev za katero so zadolženi sodni tolmači oziroma overitev prevoda. Overitev prevoda je zelo pomembna v pravnem pogledu, saj žig sodnega tolmača potrjuje, da je prevod enak izvirniku, kar pomeni, da gre v zakonskem in pravnem pogledu za veljaven dokument. Edino tako obdelan dokument pa se lahko preda katerikoli državni službi.

Zakon zahteva, da se za določene dokumente opravi še ena vrsta overitve oziroma, da jih treba overiti s haškim oziroma Apostille žigom. Overitev s tem žigom v naši državi poteka v okviru služb na okrožnih sodiščih, pa je to osnovni razlog, zaradi katerega morajo stranke same pridobiti vse potrebne informacije. S tem mislimo na to, ali se za konkretne dokumente zahteva overitev s haškim žigom in na kakšen način le-ta poteka oziroma v katerem trenutku. Namreč v določenih primerih overitev z Apostille žigom poteka na samem začetku obdelave dokumenta, pa se zatem prevajata tako žig kot tudi sam dokument in na koncu overjata s strani sodnega tolmača. V drugih primerih se dokument najprej prevaja iz grškega v danski jezik, zatem pa tudi overja z žigom sodnega tolmača in potem ga stranka odnese na pristojno sodišče, da se overi s haškim žigom.

Poleg tega morajo stranke spoštovati pravilo, ki vključuje dostavo izvirnih dokumentov na vpogled, ker sodni tolmači izvajajo njegovo primerjavo s prevodi. Ko ugotovijo, da gre za istovetne dokumente, oni opravijo overitev. Toda, če opazijo kakršnekoli razlike, potem zahtevajo, da se opravi lektura oziroma korektura tako prevedenih dokumentov. Storitev redakcije prav tako izvajajo člani naše ekipe oziroma korektorji in lektorji in potem dokumente dostavljajo sodnim tolmačem na ponovno overitev. Poleg tega, da stranke dokumente lahko osebno prinesejo v našo poslovalnico, jih lahko tudi pošljejo preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko. Obdelane dokumente lahko dobijo na določen naslov, ali pa jih prevzamejo osebno v prostorih naše poslovalnice. Dostava dokumentov na naslov je zaupana kurirski službi in predstavlja dodatno storitev, ki se zaračunava v skladu z njihovim veljavnim cenikom, in sicer neposredno od stranke.

Obstajajo tudi tiste situacije ko je strankam dovoljeno, da dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz grškega v danski jezik, dostavijo po elektronski pošti. Te situacije vključujejo prevajanje v kratkem roku, pa je to uvedeno kot ustrezen način za spoštovanje tako kratkega roka, saj bodo prevajalci in sodni tolmači praktično takoj lahko začeli z obdelavo poslanih dokumentov. V vsakem primeru so stranke dolžne, da na vpogled dostavijo izvirnike, od njih pa se zahteva maksimalno spoštovanje postavljenega roka.

Naši strokovnjaki opravljajo tudi tolmačenje v tej v kombinaciji jezikov in v skladu z zahtevami dogodka izvajajo simultano in konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje. V okviru ponudbe za tolmačenje iz grškega v danski jezik lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko ta vrsta storitve ustreza zahtevam dogodka. Prav tako prevajamo tudi zvočne in video materiale oziroma vse vrste oddaj, tako zabavne kot tudi izobraževalne pa tudi informativne in otroške, zatem radijska ali televizijska sporočila oziroma igrane, animirane in risane filme ter serije in dokumentarne filme. V sklopu te storitve stranke dobijo tudi sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje vseh prevedenih materialov.

Sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo obdelujejo tudi spletne vsebine pa tudi reklamne materiale. Tako da poleg spletnih strani in spletnih prodajaln oziroma spletnih katalogov izdelkov in storitev obdelujejo tudi programsko opremo pa tudi vse vrste vsebin s področja marketinga (brošure, plakati, zloženke, katalogi, PR članki, vizitke in druge). V skladu z zahtevami strank obdelujemo tudi učbenike pa tudi dela proze oziroma poezije kot tudi romane oziroma beletrijo. Poleg vsega navedenega, iz grškega v danski jezik prevajamo tudi časopisne članke kot tudi strokovne, ilustrirane in otroške revije.

Tolmačenje iz grškega v danski jezik

Storitev tolmačenja iz grškega v danski jezik vključuje simultano in konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje. Prav tako strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod ugodnimi pogoji, ko ta vrsta prevajanja ustreza zahtevam dogodka, ki ga organizirajo.

Iz grškega v danski jezik prevajamo tudi vse vrste video pa tudi zvočnih materialov oziroma informativne oddaje, igrane filme, televizijska in radijska reklamna sporočila, zatem animirane in risane filme in serije pa tudi zabavne oddaje in dokumentarne filme. Specifičnost te storitve se odraža v dejstvu, da poleg prevajanja iz grškega v danski jezik izvajamo tudi sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje obdelanih materialov.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo tudi vse vrste spletnih vsebin, od spletnih strani preko spletnih prodajaln in katalogov pa vse do različnih aplikacij in programov. V sklopu te storitve je tudi optimizacija prevedenih vsebin za spletne iskalnike, tako da bi jim se omogočilo, da imajo čim boljši položaj na globalni mreži.

Prevajanje besedil s področij prava in ekonomije iz grškega v danski jezik

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi vse vrste besedilnih vsebin, še posebej tiste s področij ekonomije in prava. Iz grškega v danski jezik prevajamo tudi politična besedila pa tudi filozofske, medicinske in vsebine, katerih tema se nanaša na področje ekologije in varstva okolja, sociologije, farmacije, znanosti oziroma informacijskih tehnologij, marketinga, bančništva, komunikologije pa tudi menedžmenta in številnih drugih vej, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Prav tako obdelujemo tudi učbenike pa tudi dela književnosti, kot so romani, poezija, proza in številna druga. Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank strank obdelujejo tudi vse materiale, ki so povezani s področjem marketinga, kar pomeni, da pri nas pa lahko dobite prevajanje reklamnih zloženk, plakatov, brošur pa tudi PR člankov, katalogov, iz grškega v danski jezik pa prevajamo celo vizitke. Specializirani smo tudi za storitev redakcije tistih vsebin, ki jih je nekdo že prevedel v tej v kombinaciji jezikov, toda ni spoštoval pravil prevajalske stroke. To storitev izvajajo korektorji in lektorji, ki so prav tako člani ekipe Akademije Oxford.

Prevod gradbenih projektov iz grškega v danski jezik

Gradbene projekte prav tako prevajamo iz grškega v danski jezik, izvajamo pa tudi njihovo overitev z žigom sodnega tolmača. Prav tako prevajamo tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko, gradbeno, tehnično pa tudi razpisno dokumentacijo, kot so navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, deklaracije izdelkov ter dokumentacija o medicinskih izdelkih in številne druge.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi osebne oziroma poslovne dokumente, stranke pa od nas najpogosteje zahtevajo prevajanje iz grškega v danski jezik za osebne izkaznice, potrdila o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in potni list, čeprav naši strokovnjaki obdelujejo tudi: bilance uspeha in stanja, prometno dovoljenje, fakture, dovoljenje za prebivanje, statut podjetja, ustanovitveni akt podjetja, sklepe o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, vozniško dovoljenje, poslovna poročila, kot so revizijska, letna ali finančna in ostale dokumente, ki sestavljajo osebno ali poslovno dokumentacijo in jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Sklepe o razvezi zakonske zveze ter ostale sodne odločitve pa tudi sklepe, tožbe in pritožbe prav tako prevajamo v tej v kombinaciji jezikov kot tudi licence, pravni red Evropske Unije, certifikate, pooblastila za zastopanje in druge pravne akte. Obdelujemo tudi vse vrste izjav, potrdil in soglasij oziroma vse dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim službam. Poleg vsega navedenega pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja.

Cena prevajanja iz grškega v danski jezik

  • Iz grškega v danski 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v danski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!