Prevajanje iz grškega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če vam je za katerokoli vrsto materiala potrebno prevajanje iz grškega v italijanski jezik, vsekakor ne obstaja boljši način, kot da se obrnete na poslovalnico Akademije Oxford, v okviru katere vas pričakujejo prevajalci in sodni tolmači, ki bodo na najkakovostnejši možni način in po ugodnih cenah obdelali vse dokumente.

Poleg dokumentov iz grškega v italijanski jezik prevajamo tudi številne druge vsebine, tako besedila kot tudi programsko opremo, spletne kataloge in prodajalne oziroma filme, serije in številne druge materiale. Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi potni list, osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču oziroma izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), zatem potrdila o državljanstvu oziroma vse vrste dovoljenj, tako vozniško kot tudi delovno, prometno pa tudi dovoljenje za prebivanje. Prav tako prevajamo tudi dokumente, povezane z znanostjo in izobraževanjem, oziroma diplome in dodatke k diplomi ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi predmetnike in programe, prepise ocen, znanstvene dela, diplomske in seminarske naloge kot tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvene patente in ostale dokumente te vrste.

Za prevajanje dokumentov je zelo pomembna dejstvo, da v okviru Akademije Oxford strankam ponujamo tako njihovo prevajanje iz grškega v italijanski jezik, kot tudi overitev s strani pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača. To pomeni, da stranke v optimalnem roku dobijo dokument, ki ga lahko uporabljajo v katerikoli situaciji, saj je edino tako obdelan dokument tudi pravno veljaven. Zelo pomembno je, da se stranke zavedajo, da so dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente, tako da jih lahko pošljejo, neposredno preko kurirske službe oziroma priporočeno, preko “Pošte Slovenije” ali pa jih enostavno dostavijo na naslov poslovalnice.


Prevajanje iz grškega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v grški jezik

Če vas zanima pošiljanje skeniranih dokumentov na elektronski naslov, morate vedeti, da je to dovoljeno samo v primeru, ko vam je prevajanje potrebno dokončati zelo hitro. Tudi tedaj ste nam dolžni dostaviti izvirnike, toda izbrati morate način, ki je najhitrejši za dostavo, da bi lahko ugodili vaši zahtevi za nujnim prevajanjem. Prevzemanje obdelanih dokumentov lahko poteka osebno v naši poslovalnici oziroma s pošiljanjem na naslov stranke. Toda ta storitev ni vračunana v ceno prevajanja in overitve dokumentov, pa se s samim tem zaračunava neodvisno od nje in to neposredno od stranke, in sicer pri prevzemu pošiljke ter po ceni, ki jo oblikuje služba, zadolžena za dostavo.

Da ne bi po nepotrebnem izgubljali časa, je priporočljivo, da se najprej pozanimate, ali je za vaš dokument potrebna overitev s haškim žigom, saj overitev s haškim ali tako imenovanim Apostille žigom v naši državi poteka izključno v okviru okrožnih sodišč, in to samo za določene dokumente. Za dokumente, za katere je potrebna overitev s haškim žigom, le-ta lahko poteka na začetku ali na koncu postopka obdelave. Prav od tega je tudi odvisen tako tok postopka obdelave dokumentov kot tudi tudi njegovo trajanje, saj se v primeru, ko overitev s haškim žigom poteka na začetku, iz grškega v italijanski jezik prevajata tako žig kot tudi sam dokument, pa je povsem logično, da ta postopek običajno traja malo dlje.

Čeprav prevajanje dokumentov sodi med najpogostejše zahteve strank, Prevajalski center Akademije Oxford strankam lahko ponudi tudi obdelavo vseh drugih vsebin, ne glede na to, za kaj gre. Poleg prevajanja besedilnih materialov oziroma besedil katerekoli tematike pa tudi namena in dolžine vam ponujamo tudi obdelavo različnih vrst revij in časopisnih člankov. Kar zadeva besedila, poleg političnih, ekonomskih, psiholoških, medicinskih, filozofskih in socioloških vsebin obdelujemo tudi tiste, katerih tema je povezana s področji informacijskih tehnologij, turizma, farmacije ter znanosti, gradbene industrije, komunikologije, zatem ekologije in varstva okolja pa tudi financ, marketinga, bančništva, menedžmenta in številnih drugih družbenih in naravoslovnih ved V skladu z zahtevami strank prav tako obdelujemo tudi književna dela oziroma romane in beletrijo kot tudi dela poezije in proze.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz grškega v italijanski jezik za različne vrste vsebin, ki so povezane s spletnim področjem oziroma prevajanje spletnih strani pa tudi programske opreme oziroma programov in aplikacij ter vsebin spletnih katalogov in prodajaln. V toku obdelave teh materialov sodni tolmači in prevajalci posebno pozornost posvečajo optimiziranju prevedenih vsebin za spletne iskalnike, tako da v svoje delo maksimalno profesionalno implementirajo SEO pravila (Search Engine Optimisation). Njihova implementacija ima za cilj, da prevedeni materiali čim boljše kotirajo v okviru spletnega iskanja.

Iz grškega v italijanski jezik pa prevajamo tudi reklamne materiale oziroma zloženke, letake, brošure, plakate pa tudi PR članke, vizitke in kataloge, tako storitev kot tudi izdelkov. Glede na dolgoletne izkušnje naših strokovnjakov pri obdelavi takšnih vsebin ste lahko prepričani, da bodo sporočilo, ki ga le-te vsebujejo, na ustrezen način prilagodili italijanskemu jeziku in s tem potencialnim strankam, ki jim je le-ta materni ponudili možnost, da se še boljše seznanijo s predmetom reklamiranja.

Prevajanje serij in reklamnih sporočil oziroma vseh vrst oddaj, tako informativnih kot tudi izobraževalnih, zabavnih pa tudi otroških in drugih ter risanih, igranih oziroma dokumentarnih in animiranih filmov prav tako predstavlja storitev, ki jo na vašo zahtevo izvajajo sodni tolmači in prevajalci. Ker pa so del naše ekipe tudi umetniki, specializirani za sinhronizacijo prevedenih vsebin oziroma podnaslavljalci, zadolženi za njihovo podnaslavljanje, strankam lahko ponudimo tudi ti storitvi. Na zahtevo strank izvajamo tudi tolmačenje iz grškega v italijanski jezik, poleg simultanega, ki je najprimernejše za številne vrste dogodkov, izvajamo tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje. V odvisnosti od vrste tolmačenja oziroma vrste dogodka, ki se organizira, strankam po ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti.

Glede na to, da so del naše ekipe tako prevajalci in sodni tolmači kot tudi profesionalni lektorji oziroma korektorji, lahko izvajamo tudi redakcijo vseh tistih materialov, ki jih je nekdo že prevedel v tej jezični kombinaciji, toda ne ravno dobro, pa lahko rečemo, da gre za nestrokovno opravljeno prevajanje. Po koncu obdelave dostavljenih vsebin s strani naših strokovnjakov ste lahko prepričani, da bo prevod v celoti prilagojen duhu italijanskega jezika, in da bodo spoštovana vsa pravila prevajalske stroke.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz grškega v italijanski jezik

Prevajanje poslovnih dokumentov iz grškega v italijanski jezik vključuje obdelavo bilanc stanja, sklepov o ustanovitvi pravnih oseb, faktur, različnih vrst poslovnih pogodb in odločitev kot tudi ustanovitvenega akta oziroma statuta podjetja pa tudi vseh vrst poslovnih poročil oziroma finančnih, revizijskih, letnih in drugih. Na vašo zahtevo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo tudi vse vrste osebnih dokumentov, kot so potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica in izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter potrdilo o državljanstvu in druga.

Če je to potrebno, obdelujemo tudi pravni red Evropske Unije kot tudi vse pravne akte kot so certifikati, pogodbe, sodne odločitve, tožbe, sklepi in pritožbe pa tudi licence. Iz grškega v italijanski jezik prevajalec in sodni tolmač prevajata in overjata tudi vse dokumente, ki so povezani s področji znanosti ali izobraževanja. To pomeni, da izvajamo prevajanje prepisa ocen, potrdila o opravljenih izpitih, zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol pa tudi potrdila o rednem šolanju, diplom in dodatkov k diplomi, predmetnikov in programov fakultet, rezultatov znanstvenih raziskav oziroma diplomskih in seminarskih nalog ter znanstvenih del kot tudi znanstvenih patentov.

Sodni tolmači in prevajalci v skladu z vašimi zahtevami prav tako obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so vse vrste soglasij, potrdil in izjav oziroma potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje kot tudi potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stalni zaposlitvi.

V tej jezični kombinaciji prav tako obdelujemo tudi deklaracije izdelkov, navodila za uporabo in zdravniške izvide oziroma vse tiste dokumente, ki sestavljajo medicinsko, tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo. Iz grškega v italijanski jezik pa prevajamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte, navodila za uporabo oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih, laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi druge osebne dokumente.

Da bi proces prevajanja dokumentov iz grškega v italijanski jezik lahko potekal na predpisan način, so stranke dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente. Ker prevajalci in sodni tolmači niso dolžni, da vam dajo informacije o overitvi s haškim oziroma Apostille žigom, ste dolžni v okviru okrožnega sodišča v svojem mestu poiskati vse informacije v zvezi s to vrsto overitve.

Prevajanje serij in filmov iz grškega v italijanski jezik

Storitev, ki se nanaša na prevajanje serij in filmov iz grškega v italijanski jezik vključuje tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo, saj so del naše ekipe tudi profesionalni podnaslavljalci oziroma skupina umetnikov, katerih specialnost je sinhronizacija prevedenih vsebin.

Iz grškega v italijanski jezik prevajamo tudi igrane, dokumentarne, risane pa tudi animirane filme oziroma televizijska in radijske reklamna sporočila. Prav tako obdelujemo tudi vse vrste oddaj, tako otroške kot tudi izobraževalne pa tudi informativne in zabavne.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje književnih del v tej jezični kombinaciji, kar vključuje obdelavo romanov, del beletrije ter proze in poezije. Prav tako prevajamo tudi vse vrste revij oziroma časopisne članke kot tudi učbenike.

Sodni tolmači in prevajalci bodo na vašo zahtevo opravili tudi tolmačenje iz grškega v italijanski jezik. Ponudimo vam lahko konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje oziroma po posebej ugodnih cenah tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Naša strokovna ekipa bo na podlagi informacij, ki jih dobi od strank (podatki o prostoru, v katerem bo potekal dogodek, število udeležencev, trajanje in podobno) pripravila ponudbo, ki je ne boste mogli zavrniti.

Iz grškega v italijanski jezik prav tako prevajamo tudi se vrste reklamnih materialov. Pri prevajanju katalogov, PR člankov, plakatov in brošur oziroma reklamnih letakov in zloženk, prevajalci in sodni tolmači maksimalno pozornost posvečajo prilagajanju sporočila, ki ga le-ti vsebujejo, pravilom ciljanega oziroma italijanskega jezika. S tem bo dosežen osnovni cilj prevajanja, saj se bodo potencialne stranke podrobno seznanile s storitvami in izdelki, ki se reklamirajo.

Prevajanje spletnih strani iz grškega v italijanski jezik

Da bi bilo prevajanje spletnih strani iz grškega v italijanski jezik profesionalno, je zelo pomembno, da se implementirajo pravila optimizacije spletnih vsebin. Prav tako tudi delajo sodni tolmači in prevajalci pri Akademiji Oxford in lahko ste prepričani, da se bo tudi vaša spletna stran zelo hitro našla med prvimi rezultati iskanja. Poleg prevajanja spletnih strani vam ponujamo tudi obdelavo spletnih katalogov in prodajaln pa tudi programske opreme ter vseh vrst aplikacij in programov.

Na zahtevo strank bomo opravili tudi redakcijo materialov, ki jih je nekdo že prevedel, vendar tega ni storil v skladu s pravili, ki jih predpisuje prevajalska stroka. Ko korektorji in lektorji opravijo vse potrebne spremembe, stranke dobijo profesionalno obdelane vsebine.

Prav tako lahko opravimo tudi prevajanje iz grškega v italijanski jezik za vse vrste besedilnih materialov, tako za tiste, ki bodo prikazani javnosti kot tudi za tiste, ki so namenjeni strokovnjakom iz posameznih področij. Tema teh besedil se lahko nanaša na različne veje družbenih in naravoslovnih ved oziroma medicino, ekologijo in varstvo okolja ter politiko, ekonomijo in finance pa tudi izobraževanje, menedžment, komunikologijo, gradbeno industrijo oziroma bančništvo, turizem in druge znanstvene discipline.

Dostava materialov na prevajanje lahko v tem primeru poteka tudi po elektronski poti, kar pomeni, da lahko besedila, za katera vam je potrebno prevajanje iz grškega v italijanski jezik, dostavite tudi po elektronski pošti.

Cena prevajanja iz grškega v italijanski jezik

  • Iz grškega v italijanski je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 21 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!