Prevajanje iz grškega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Dobro je poznan podatek, da sta Grčija in Slovenija v dobrih odnosih. S samim tem se pogosto javlja potreba za medsebojnim poslovnim sodelovanjem. To je seveda samo eden od razlogov, zaradi katerih se stranke obračajo na nas, ko jim je potrebno prevajanje tako dokumentov kot tudi številnih drugih vsebin iz grškega v slovenski jezik.

Ker Prevajalski center Akademije Oxford združuje najboljše strokovnjake tako za grški kot tudi za slovenski jezik oziroma sodne tolmače in prevajalce, smo v priložnosti vsem zainteresiranim strankam ponuditi kompletno storitev obdelave dokumentov in vseh drugih vrst materialov. Preprostejše rečeno, to se nanaša tako na prevajanje dokumentov iz grškega v slovenski jezik kot tudi na njihovo overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, ki je prav tako član naše ekipe. S tem dosegamo enega od osnovnih imperativov svojega poslovanja oziroma izpolnitev vseh zahtev svojih strank. Vsakdo, ki nam zaupa prevajanje dokumentov iz grškega v slovenski jezik, nima absolutno nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj na enem mestu dobi tako prevajanje kot tudi overitev dokumentov oziroma dokument, ki ga lahko uporablja v praksi kot katerikoli drugi izvirni dokument.

Če vas zanima prevajanje osebnih dokumentov, vam lahko ponudimo tako prevajanje osebne izkaznice, potnega lista in izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi prevajanje: potrdila o stalnem prebivališču, potrdila o državljanstvu kot tudi vseh vrst dovoljenj (vozniško, prometno, delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in druga). Poleg tega iz grškega v slovenski jezik prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam: potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in številne druge vrste potrdil, izjav in soglasij, ki se v odvisnosti od potreb predajajo v različnih pristojnih institucijah.


Prevajanje iz grškega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v grški jezik

Prav tako iz grškega v slovenski jezik prevajamo tudi vse vrste pogodb, certifikate, pooblastila za zastopanje kot tudi pravni red Evropske Unije, licence in vse vrste sodnih odločitev, tožb in sklepov oziroma sodb in pritožb ter ostale pravne akte.

Prevajalci in sodni tolmači v skladu z vašimi zahtevami obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem tako podjetja kot tudi podjetnika. S tem mislimo predvsem na sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, različne vrste poslovnih pogodb in odločitev, ustanovitveni akt in na statut podjetja kot tudi na vse vrste poslovnih poročil (revizijska, letna, finančna in druga). Če vam je potrebno prevajanje diplom in dodatkov k diplomi oziroma prepisa ocen, potrdila o opravljenih izpitih ali pa potrdila o rednem šolanju, ste lahko prepričani, da bodo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford tudi to storitev opravili na najboljši možni način ter vam v relativno kratkem roku dostavili njihov prevod iz grškega v slovenski jezik. Poleg tega pa prevajamo tudi predmetnike in programe fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, rezultate znanstvenih raziskav pa tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvene dela oziroma patente in številne druge dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so z znanostjo ali izobraževanjem.

Na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi vse vrste dokumentacije, tako medicinsko kot tudi gradbeno pa tudi tehnično oziroma razpisno dokumentacijo, pri nas pa lahko dobite prevajanje iz grškega v slovenski jezik za naslednje dokumente: navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte, deklaracije izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma vse dokumente, ki sestavljajo navedene dokumentacije.

Če tudi vi sodite med tiste, ki jim je potrebno prevajanje katerekoli vrste dokumentov oziroma dokumentacije morate biti seznanjeni tudi s samim postopkom, ker morate najprej dostaviti izvirne dokumente na vpogled, zatem pa se na pristojnem sodišču pozanimati o tem ali obstaja potreba za nadoveritvijo s tako imenovanim haškim (Apostille) žigom. Če niste obveščeni, gre za overitev, ki poteka samo v okviru okrožnih sodišč po celi državi in najpogosteje poteka na dva načina: v okviru prvega načina se dokument najprej overi s haškim žigom, pa se potem dokument odnese našim strokovnjakom na prevajanje ter overitev in v tem primeru se ne prevaja samo vsebina dokumenta, ampak tudi vsebina Apostille žiga, pa s samim tem tudi postopek obdelave lahko traja malce dalj časa. Druga možnost je, da se dokument najprej odnese k nam, da ga prevedemo in overimo z žigom sodnega tolmača, zatem pa ga odnesete na pristojno sodišče, kjer poteka overitev s haškim žigom.

Seveda, obstajajo tudi dokumenti, kjer je povsem dovolj, da se opravi prevajanje iz grškega v slovenski jezik in potem tudi overitev sodnega tolmača, toda vsekakor je dobro, da pravočasno preverite vse potrebne informacije. Dostava izvirnikov na vpogled je nujna, saj jih mora sodni tolmač primerjati s prevodi. Žig sodnega tolmača na prevedenem dokumentu potrjuje da je le-ta v celoti enak izvirnemu dokumentu, pa se iz tega razloga zahteva dostava izvirnika na vpogled.

Dokumente pa lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe na naslov poslovalnice Akademije Oxford, če pa vam ta način ne ustreza, jih lahko tudi osebno prinesete. Vse ostale vsebine, za katere se ne izvaja overitev sodnega tolmača, lahko pošljete na elektronski naslov in zahtevate, da na enak dobite obdelane materiale. Po drugi strani se postopek dostave prevedenih in overjenih dokumentov razlikuje, saj jih lahko prevzamete osebno oziroma vam jih lahko dostavimo na naslov in to preko kurirske službe. Imejte na umu, da se ta storitev zaračunava kot dodatna, in to po ceniku kurirske službe v trenutku prevzemanja.

Obstajajo tudi primeri, ko nam skenirane dokumente lahko dostavite po elektronski pošti, toda to se nanaša samo na stranke, ki jim je prevajanje potrebno v posebej kratkem roku, saj je to edini način, da prevajalci in sodni tolmači izpolnijo vaše zahteve. Seveda nam morate naknadno dostaviti izvirne dokumente na vpogled, pri čemer morate paziti na časovni rok, ki je v tem primeru posebej kratek, tako da morate izbrati način, ki vključuje najhitrejšo dostavo.

Čeprav je dejstvo, da je prevajanje dokumentov med najbolj iskanimi storitvami, ko gre za kombinacijo grškega in slovenskega jezika, so naši strokovnjaki usmerjeni tudi na obdelavo številnih drugih vsebin, pa tako na zahtevo strank prevajamo tudi reklamne materiale, kot so plakati, letaki, PR članki, katalogi, brošure oziroma vizitke, zloženke in številne druge. Poleg njih prevajamo tudi besedilne vsebine katerekoli tematike in to ne glede na to, ali so namenjene strokovnim krogom ali pa bodo predstavljene javno, saj se prevajalci in sodni tolmači zelo dobro znajdejo v vseh področjih. To pa pomeni, da se tema besedil lahko med drugim nanaša tudi na: filozofijo, medicino, izobraževanje, sociologijo, znanost, gradbeno industrijo, turizem, menedžment, ekologijo in varstvo okolja, komunikologijo, izobraževanje, informacijske tehnologije ali pa na politiko, psihologijo, finance, bančništvo pa tudi številne druge veje naravoslovnih ali družbenih ved.

Za vse stranke, ki želijo dobiti prevajanje spletnih strani, je tukaj naša strokovna ekipa, ki bo to storitev opravila v relativno kratkem roku in po ugodnih cenah ter ob spoštovanju pravil dobre optimizacije. Na ta način bo spletna stran, ki je prevedena iz grškega v slovenski jezik v optimalnem roku poboljšala svoj položaj v okviru iskanja, kar bo imelo zelo pozitiven učinek na vaše poslovanje. Zelo pomembno je imeti na umu tudi to, da smo specializirani za kompletno obdelavo različnih zvočnih oziroma video materialov oziroma filmov vseh žanrov, tako igranih in dokumentarnih kot tudi animiranih in risanih pa tudi serij ter reklamnih sporočil oziroma različnih vrst oddaj (otroške, informativne, izobraževalne, zabavne in druge). Kompletna obdelava pomeni, da poleg njihovega prevajanja iz grškega v slovenski jezik, pri nas dobite tudi sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje. Prevajanje knjig tako učbenikov kot tudi književnih del poezije in proze oziroma beletrije in romanov, prav tako sodi na področje delovanja naših strokovnjakov, poleg tega pa prevajamo tudi vsebine ilustriranih, strokovnih, otroških in številnih drugih vrst revij.

Poleg tega smo specializirani tudi za tolmačenje v tej v kombinaciji jezikov, kar se nanaša tako na simultano kot tudi na šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje. Glede na to, da so naši strokovnjaki specializirani za omenjene tri vrste tolmačenja, in da se te uporabljajo za različne vrste dogodkov, je tudi zelo pomembno, da nam pravočasno dostavite vse informacije o dogodku, ki ga organizirate in za katerega vam je potrebno tolmačenje iz grškega v slovenski jezik. Prav tako vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje kot tudi storitev redakcije vseh tistih vsebin, ki jih je nekdo že prevedel in pri tem ni spoštoval pravil stroke, pa s samim tem lahko rečemo, da je bilo tako prevajanje nestrokovno.

Prevajanje zdravniških izvidov iz grškega v slovenski jezik

Sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford med drugim ponujajo tudi prevajanje zdravniških izvidov iz grškega v slovenski jezik. Poleg njih obdelujejo tudi ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, kot so specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka. Prav tako obdelujemo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov ter navodila za uporabo oziroma vse tiste dokumente, ki sestavljajo gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacijo.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz grškega v slovenski jezik za osebne in poslovne dokumente, kar vključuje obdelavo osebne izkaznice in potnega lista, potrdila o državljanstvu ter izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), v tej jezični kombinaciji pa prevajamo tudi vse vrste dovoljenj oziroma vozniško, prometno, delovno ter dovoljenje za prebivanje.

Prav tako pa obdelujemo tudi vse vrste poslovnih poročil, od finančnih preko letnih pa vse do revizijskih, zatem statute podjetij, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, fakture oziroma ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve in ostale dokumente s poslovnega področja. Prevajalci in sodni tolmači v tej v kombinaciji jezikov obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi različne vrste certifikatov oziroma pogodbe, sklepe o razvezi zakonske zveze ter licence in ostale vrste pravnih aktov, kot so sodne odločitve, sklepi, pritožbe, sodbe in tožbe.

V skladu z zahtevami strank v tej jezični kombinaciji obdelujemo zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen pa tudi diplome in dodatke k diplomi. Prav tako prevajamo tudi potrdila o rednem šolanju, rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene dela in patente oziroma diplomske in seminarske naloge. Za vse vrste dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in o rednih dohodkih in vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav vam prav tako ponujamo prevajanje iz grškega v slovenski jezik.

Zelo pomembno je, da strankam, ki imajo potrebo za prevajanjem kateregakoli dokumenta v tej jezični kombinaciji, poudarimo tudi to, da so dolžni dostaviti izvirne dokumente na vpogled, in da predhodno v pristojni instituciji oziroma na okrožnem sodišču v svojem mestu poiščejo informacije o potrebi za overitvijo s haškim oziroma z Apostille žigom.

Prevajanje revij in knjig iz grškega v slovenski jezik

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje revij in knjig iz grškega v slovenski jezik, ga lahko dobijo v okviru poslovalnice Akademije Oxford v Sloveniji. Poleg ilustriranih, izobraževalnih ter otroških in drugih vrst revij prevajamo tudi književna dela, kot sta poezija in proza pa tudi beletrija in romani kot tudi učbeniki različnega obsega in tematike.

Prevajalci in sodni tolmači so prav tako specializirani tudi za tolmačenje iz grškega v slovenski jezik, pa vam lahko ponudijo konsekutivno oziroma simultano in šepetano tolmačenje. Pri izdelavi ponudbe za to storitev nam morajo stranke dostaviti tudi informacije o dogodku, za katerega jim je potrebno tolmačenje, kar poleg informacij o prostoru, v katerem bo le-ta potekal, vključuje tudi informacije o samem konceptu dogodka oziroma o številu udeležencev in predvidenem trajanju. Glede na dejstvo, da se omenjene vrste tolmačenja uporabljajo za točno določeni dogodek, ste lahko prepričani, da bo naša strokovna ekipa pripravila najboljšo možno ponudbo, in da vam bomo v skladu z možnostmi ponudila tudi najem opreme za simultano tolmačenje po najugodnejših cenah.

Poleg vsega omenjenega, iz grškega v slovenski jezik prevajamo tudi tiste vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, kot so vizitke oziroma plakati, reklamne zloženke, PR članki, katalogi storitev in izdelkov oziroma brošure. V toku obdelave teh vsebin prevajalci in sodni tolmači posebno pozornost posvečajo prilagajanju reklamnega sporočila duhu našega jezika, da bi se določeni izdelki ali storitve, ki se na ta način reklamirajo, približali tistim potencialnim strankam, ki jim je slovenski jezik materni.

Prevajanje spletnih strani iz grškega v slovenski jezik

Profesionalno prevajanje spletnih strani iz grškega v slovenski jezik zahteva absolutno posvečenost strokovnjakov in glede na to, da sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford maksimalno implementirajo pravila optimizacije vsebin za spletne iskalnike, ste lahko povsem prepričani, da se bo vaša spletna stran ali druga prevedena vsebina hitro našla v samem vrhu spletnega iskanja. Poleg spletnih strani prevajamo tudi spletne kataloge oziroma programsko opremo (aplikacije in programe) kot tudi spletne prodajalne.

Iz grškega v slovenski jezik prevajamo tudi igrane filme oziroma informativne oddaje pa tudi televizijska in radijska reklamna sporočila kot tudi serije. Poleg njih obdelujemo tudi animirane in risane filme, zatem dokumentarne kot tudi zabavne in otroške oziroma izobraževalne oddaje. Da bi bila ta storitev izvedena maksimalno strokovno, vsem svojim strankam ponujamo tudi njihovo sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje.

Prevajalci in sodni tolmači v skladu z vašimi zahtevami iz grškega v slovenski jezik opravljajo prevajanje tudi za politična, filozofska oziroma medicinska, znanstvena in izobraževalna besedila kot tudi za tiste vsebine, katerih tema se nanaša na področja financ, komunikologije, farmacije in psihologije oziroma ekologije in varstva okolja pa tudi gradbene industrije, menedžmenta, turizma ter na področja marketinga, informacijskih tehnologij in ostalih znanstvenih disciplin.

Ne pozabite, da se pri teh vsebinah ne zahteva pošiljanje izvirnika na vpogled, tako da celotna komunikacija lahko poteka po elektronski pošti, kar v veliki meri olajšuje sam postopek prevajanja iz grškega v slovenski jezik.

Cena prevajanja iz grškega v slovenski jezik

  • Iz grškega v slovenski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!