Prevajanje dostavljenih materialov iz grškega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V primeru, da je strankam potrebno prevajanje iz grškega v madžarski jezik, jim bodo pomagali naši prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za delo s tema dvema jezikoma. Pri nas lahko dobite obdelavo absolutno vseh dokumentov, velika prednost tega postopka pa je žig sodnega tolmača, ki ga dobite v naši poslovalnici in s katerim se, praktično gledano potrjuje enakost prevoda in izvirnika, kar dokumentu omogoča pravno veljavnost izvirnega dokumenta. Preprosto povedano to pomeni, da prevedeni dokument, ki je overjen s tem žigom, šteje kot veljaven, tako da ga lahko predate katerikoli službi, ki to zahteva.

Ker proces prevajanja in overitve dokumenta pomeni, da jih sodni tolmač mora primerjati z izvirnikom, tako da je stranka dolžna osebno dostaviti izvirnike na vpogled ali pa jih pošlje preko kurirske službe oziroma “Pošte Slovenije” na naš naslov, toda izključno s priporočeno pošiljko. Ko sodni tolmač pregleda izvirnike in prevode, on s svojim žigom overja samo prevod, ki je v celoti enak vsebini izvirnega dokumenta. Če se zgodi, da opazi določene razlike, se mora opraviti redakcija tako prevedenega dokumenta, kar prav tako predstavlja storitev, ki je dostopna v naši poslovalnici. Da bi ta postopek potekal v najboljšem redu, se morate se pravočasno pozanimati o tem ali obstaja potreba za overitvijo s specialnim žigom, ki ga lahko dobite samo v okviru okrožnih sodišč naše države. Gre za haški žig, ki se imenuje tudi Apostille, ki je potreben samo za tiste dokumente, ki jih predpisuje zakon. Ta vrsta overitve se lahko opravi na začetku ali koncu obdelave, tako da ste dolžni pridobiti tudi to informacijo, saj je od nje odvisen celoten tok obdelave dokumentacije.

Prevedene in overjene dokumente stranke prevzemajo v naši poslovalnici ali pa jim jih dostavljamo na naslov, storitev dostave pa šteje kot dodatna, pa se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom službe, ki opravlja dostavo. Če imate potrebo za nujnim prevajanjem dokumentov, nam jih morate najprej poslati na elektronski naslov, saj je to najboljši način, da sodni tolmač in prevajalec začneta z njihovo obdelavo v čim krajšem roku in s samim tem tudi ugodita zahtevi za prevajanjem v kratkem roku. Izvirne dokumente mora stranka tudi v tem primeru dostaviti na najhitrejši možni način, saj je hitrost v tem primeru ključnega pomena.


Prevajanje iz grškega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarskega v grški jezik

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank iz grškega v madžarski jezik prevajajo različne vrste dokumentacije, od gradbene preko tehnične pa do medicinske in razpisne oziroma prevajajo specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide in gradbene projekte, obdelujemo pa tudi navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev in ostale dokumente, ki sestavljajo navedene vrste dokumentacije.

Na vašo zahtevo obdelujemo vse vrste pravnih aktov, kot so pogodbe, licence, sodne odločitve, tožbe pa tudi pritožbe in sklepe oziroma certifikate ter pravni red Evropske Unije pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so različne vrste potrdil ter izjav in soglasij (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in druga). Dokumente, ki sodijo na področje znanosti in izobraževanja, sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo v skladu z vašimi zahtevami, tako da vas pri nas pričakuje prevajanje iz grškega v madžarski jezik, med drugim tudi za: prepise ocen, diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, rezultate znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, obdelujemo pa tudi znanstvene patente, predmetnike in programe fakultet ter diplomske oziroma seminarske naloge in znanstvena dela.

Poleg prevajanja izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), vam ponujamo tudi prevajanje iz grškega v madžarski jezik za: osebno izkaznico, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi delovno dovoljenje, vozniško kot tudi dovoljenje za prebivanje. Prav tako obdelujemo tudi vse tiste dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo, kot so poslovne odločitve in sklepi o ustanovitvi pravne osebe, fakture, ustanovitveni akt podjetja ter različne vrste poslovnih poročil oziroma revizijska, finančna in letna.

Ne smete pozabiti tudi na to, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji, tako da lahko angažirate strokovnjake, ki so specializirani za simultano, šepetano in konsekutivno tolmačenje, pod najboljšimi pogoji na tržišču pa vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Prav tako prevajamo tudi televizijska in radijska reklamna sporočila oziroma filme vseh žanrov, od igranih in dokumentarnih, preko animiranih in risanih kot tudi zabavne pa tudi informativne, otroške in izobraževalne oddaje oziroma serije. Da bi strankam omogočili, da na enem mestu dobijo kompletno obdelavo video in zvočnih materialov, smo med redne storitve, ki jih zagotavljamo, uvrstili tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo. Prav tako prevajamo tudi reklame plakate, zloženke, kataloge ter PR članke pa tudi letake, vizitke in brošure.

Poleg prevajanja otroških revij v skladu z zahtevami strank prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi besedilne vsebine različne tematike, namena in obsega oziroma učbenike in književna dela, kot so romani, proza, beletrija, poezija in druga. Poleg političnih, filozofskih, znanstvenih in izobraževalnih oziroma medicinskih in socioloških besedil iz grškega v madžarski jezik opravljamo prevajanje tudi za tiste besedilne vsebine, ki se nanašajo na področja farmacije, turizma, komunikologije, gradbene industrije pa tudi informacijskih tehnologij, menedžmenta ter ekologije in varstva okolja oziroma bančništva in številnih drugih znanstvenih disciplin. Imejte na umu tudi to, da se pri vsebinah, za katere ni potrebna overitev, pošiljanje materialov na prevajanje pomembno razlikuje, saj jih lahko pošljete tudi na naš elektronski naslov, na enak način pa boste dobili prevedene vsebine, s čimer boste v veliki meri privarčevali denar pa tudi čas.

Prevajanje knjig iz grškega v madžarski jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na zahtevo strank iz grškega v madžarski jezik prevajajo tudi vse knjige oziroma tako književna dela kot tudi učbenike. Lahko prevedemo tudi časopisne članke oziroma vsebino katerekoli vrste revij.

Glede na to, da so del naše ekipe tudi profesionalni lektorji oziroma korektorji, lahko opravimo tudi storitev redakcije tistih vsebin, ki jih je nekdo že prevedel pred nami, toda ne dovolj kakovostno.

Reklamne letake in zloženke oziroma brošure, kataloge storitev in izdelkov pa tudi plakate in PR članke oziroma vizitke prav tako obdelujemo in prevajamo iz grškega v madžarski jezik. Pri obdelavi teh vsebin je zelo pomembno omeniti tudi to, da prevajalec in sodni tolmač profesionalno sporočilo, ki ga le-te vsebujejo, prilagajajo duhu madžarskega jezika. Prav na ta način se tudi dosega osnovno cilj prevajanja materialov s področja marketinga, saj se določeni izdelek ali storitev približajo potencialnim strankam, ki jim je madžarski jezik materni.

Prevajanje dokumentacije iz grškega v madžarski jezik in overitev sodnega tolmača

Ne glede na to, za katero vrsto dokumentacije želite prevajanje iz grškega jezika v madžarski jezik, morate imeti na umu, da vam lahko ponudimo tudi storitev overitve sodnega tolmača. Tako na enem mestu dobite kompletno obdelavo gradbene, razpisne, medicinske pa tudi tehnične dokumentacije.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford prevajajo in overjajo tudi vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki ali o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in o rednih dohodkih pa tudi druge vrste potrdil, izjava in soglasij. Potem bodo opravili tudi njihovo overitev z žigom sodnega tolmača, tako da boste dobili dokument, ki ga lahko predate katerikoli pristojni službi, saj je v zakonskem pogledu absolutno veljaven.

Prevajamo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja oziroma zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetnike in programe fakultet, diplomske in seminarske naloge, rezultate znanstvenih raziskav, potrdila o opravljenih izpitih pa tudi diplome in dodatke k diplomi, potrdila o rednem šolanju, znanstvene patente, prepise ocen in ostale dokumente te vrste.

Razume se, da bodo prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo opravili prevajanje iz grškega v madžarski jezik tudi za potni list, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebno izkaznico oziroma potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi za izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi). V tej v kombinaciji jezikov prav tako obdelujemo vse vrste dovoljenj oziroma vozniško in prometno, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje in jih overjamo z žigom sodnega tolmača. V skladu z zahtevami strank prav tako obdelujemo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi druge pravne akte, kot so licence, pooblastila za zastopanje, sodne odločitve, pritožbe, tožbe in sklepe.

Prevajanje programov in aplikacij iz grškega v madžarski jezik

Če vam je potrebno prevajanje programske opreme iz grškega v madžarski jezik, so tukaj naši prevajalci in sodni tolmači, ki lahko obdelajo vsak program ali aplikacijo, ki vam je potrebna. Prevajamo pa tudi spletne kataloge in prodajalne oziroma spletne strani, in to ob ustreznem spoštovanju pravil dobre optimizacije prevedenih vsebin, da bi poboljšali njihovo mesto v okviru spletnega iskanja, kar bo vse zelo pozitivno vplivalo na celotno poslovanje.

Poleg storitev, ki vključujejo prevajanje v pisani obliki, sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford opravljajo tudi tolmačenje iz grškega v madžarski jezik oziroma konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje. Priprava ponudbe za to storitev zahteva podatke o številu udeležencev, trajanju samega dogodka, za katerega vam je potrebna ta storitev oziroma o njegovi organizaciji kot tudi podatke o prostoru, v katerem bo potekal. Na podlagi tega se strokovna ekipa dogovarja o ustrezni storitvi tolmačenja, v ponudbo pa lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

Ne glede na to, ali vam je iz grškega v madžarski jezik potrebno prevajanje za besedila s področij znanosti, izobraževanja, politike, financ in ekonomije oziroma bančništva ali prava, mi jih bomo obdelali na vašo zahtevo. Poleg njih prevajamo tudi besedila, povezana s področji informacijskih tehnologij oziroma komunikologije pa tudi farmacije, turizma, gradbene industrije ter menedžmenta, filozofije, medicine, ekologije in varstva okolja kot tudi sociologije in psihologije ter komunikologije in številnih drugih znanstvenih disciplin. Pri tem je zelo pomembno, da se stranke zavedajo, da nam materiale na prevajanje lahko dostavijo tudi po elektronski pošti, saj niso dolžne dostaviti izvirnikov na vpogled.

Cena prevajanja iz grškega v madžarski jezik

  • Iz grškega v madžarski je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!