Overitev sodnega tolmača in prevajanje dokumentov iz grškega v kitajski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v kitajski jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na podatek, da je Prevajalski center Akademije Oxford ena od vodilnih institucij v državi, ki v svoji ekipi združuje izjemne prevajalce in sodne tolmače, je povsem pričakovano, da strankam lahko ponudimo tudi prevajanje iz grškega v kitajski jezik in to za vse vrste vsebin. Ko rečemo vse, to zares tudi mislimo, saj poleg prevajanja dokumentacije oziroma različnih vrst dokumentov prevajamo tudi številne druge materiale, od časopisnih člankov preko knjig, revij in učbenikov pa vse do zvočnih in video pa tudi reklamnih materialov in spletnih vsebin.

V skladu s potrebami in zahtevami svojih strank prav tako ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje oziroma storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji, ki vključuje simultano in konsekutivno ter šepetano tolmačenje. Iz grškega v kitajski jezik prevajamo tudi spletne strani oziroma programsko opremo (programi in aplikacije) ter spletne kataloge in prodajalne ter vse ostale vrste vsebin, ki so povezane s področjem spleta. Moramo priznati, da smo tudi na tem področju precej uspešni, o čemer pričajo številne prevedene spletne strani, ki so še danes v samem vrhu iskanja, in to zahvaljujoč dejstvu, da prevajalci in sodni tolmači v toku postopka prevajanja implementirajo vse veljavna pravila SEO (Search Engine Optimisation). Ta pravila imajo za cilj čim boljše pozicioniranje prevedenih vsebin na spletu.

Prav tako prevajamo tudi vse vrste knjig oziroma učbenike in književna dela vseh žanrov, od proznih in poetskih del pa vse do romanov in beletrije. V skladu z zahtevami kupcev pa prevajamo tudi materiale s področja marketinga (brošure, PR članki, katalogi, plakati, zloženke, vizitke in drugo) pa tudi zabavne, ilustrirane, strokovne, otroške in druge vrste revij ter časopisne članke. Ne glede na to, za katero vrsto vsebine želite prevajanje v tej v kombinaciji jezikov, to nalogo lahko zaupate prav nam, saj prevajalci in sodni tolmači poleg tistih, ki so povezane s področjem ekonomije, bančništva, politike, prava in financ, prevajajo tudi besedila, ki obdelujejo ekološke, filozofske, medicinske in sociološke teme oziroma vsebine, povezana s področji izobraževanja, marketinga ali pa menedžmenta, gradbene industrije ter informacijskih tehnologij, komunikologije, turizma in drugih znanstvenih disciplin.


Prevajanje iz grškega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v grški jezik

Iz grškega v kitajski jezik pa prevajamo tudi gradbene projekte oziroma razpisno, gradbeno, tehnično in medicinsko dokumentacijo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi zdravniške izvide, navodila za uporabo in vse ostale dokumente, ki so povezani z navedenimi vrstami dokumentacij. Vse vrste pogodb, sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma ostale sodne odločitve, sklepe, tožbe in pritožbe prav tako prevajamo v tej jezični kombinaciji in jih overjamo z žigom sodnega tolmača, na vašo zahtevo pa prevajamo tudi vse vrste licenc in certifikatov ter pooblastila za zastopanje. Če imate potrebo za prevajanjem tistih dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, so tukaj naši prevajalci in sodni tolmači, ki med drugim obdelujejo tudi: potrdila o samskem stanu, potrdila o nekaznovanosti, potrdila o rednih dohodkih in o stalni zaposlitvi, soglasja za zastopanje, potrdila o stanju računa v banki pa tudi vse ostale vrste izjav, potrdilo in soglasij. Seveda obdelujemo tudi vse vrste osebnih in poslovnih dokumentov, tako da izvajamo prevajanje iz grškega v kitajski jezik tako za osebno izkaznico in potni list kot tudi za potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu ter vozniško dovoljenje in dovoljenje za prebivanje pa tudi za izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi). Prav tako prevajamo tudi poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb pa tudi finančna, revizijska in letna poročila oziroma statute podjetij, fakture in ostalo poslovno dokumentacijo.

Kar zadeva prevajanje dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, stranke od nas najpogosteje zahtevajo prevajanje zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol oziroma diplom in dodatkov k diplomi, čeprav sodni tolmač in prevajalci Akademije Oxford obdelujejo tudi ostale dokumente iz te skupine, kot so: predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav, potrdila o opravljenih izpitih, prepisi ocen, znanstvena dela ter diplomske in seminarske naloge.

Ker je naš cilj, da strankam omogočimo, da na enem mestu dobijo kompletno storitev, poleg prevajanja vseh omenjenih dokumentov iz grškega v kitajski jezik ponujamo tudi finalno obdelavo, ki vključuje tudi overitev, za katero so zadolženi sodni tolmači, ki so prav tako del naše ekipe.

Toda zakon določa, da je za nekatere dokumente poleg prevajanja in overitve potrebna še ena vrsta overitve, ki v Sloveniji poteka samo v okviru okrožnih sodišč, gre pa za overitev s haškim ali Apostille žigom. Potrebno je, da pridobite vse informacije o tej vrsti overitve, in ko izveste ali je le-ta sploh potrebna vaše dokumente, vprašate tudi to, ali je najprej potrebna overitev z Apostille žigom, ali pa le-ta poteka po končanem prevajanju in overitvi sodnega tolmača. Če overitev s haškim žigom poteka na začetku, se morate zavedati, da prevajalec poleg samih dokumentov prevaja tudi ta žig, kar pomeni tudi to, da ta način obdelave dokumentov lahko traja malce dlje glede na tisti, ki ga pogosto imenujemo tudi klasičen, ki vključuje prevajanje iz grškega v kitajski jezik, zatem overitev sodnega tolmača in na koncu overitev s haškim žigom.

Ne pozabite tudi tega, da ste dolžni dostaviti izvirne dokumente, saj tako določa zakon, ker jih mora sodni tolmač primerjati s prevodi in ugotoviti, da med njimi ne obstaja razlika. Če se pojavi določena razlika, jo je treba popraviti, tako da bomo opravili storitev lekture in korekture prevedenih materialov, ki se lahko potem brez težav overijo. Samo v primeru, da vam je prevajanje iz grškega v kitajski jezik za katerikoli dokument potrebno posebej hitro, imate možnost, da nam skenirane dokumente na prevajanje dostavite po elektronski pošti, toda vsekakor morate na vpogled dostaviti tudi izvirnike, in to na najhitrejši način. Vse ostale vsebine, za katere ni potrebna overitev sodnega tolmača lahko enostavno pošljete po elektronski pošti. Prevedene in overjene materiale lahko prevzamete osebno v naši poslovalnici ali pa zahtevate, da vam jih dostavimo preko kurirske službe na katerikoli naslov. Toda v tem primeru ste dolžni, da plačilo opravite pri prevzemu, cena te storitve pa je odvisna od kurirske službe, ki izvaja dostavo. Kar zadeva ostale materiale, za katere ni potrebna overitev, njih lahko pošljete po elektronski pošti, potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo.

Prevajanje poslovnih poročil grškega v kitajski jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford iz grškega v kitajski jezik prevajajo in overjajo tudi vse vrste poslovnih poročil. Poleg finančnih in letnih, prevajamo tudi revizijska poročila pa tudi ostale poslovne dokumente oziroma fakture, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, ustanovitveni akt podjetja, bilance stanja, poslovne odločitve, statute podjetij in ostale osebne dokumente.

Prav tako prevajamo tudi potrdilo o državljanstvu, potni list, osebno izkaznico, vozniško dovoljenje oziroma izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi prometno, delovno in dovoljenje za prebivanje. Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja pa tudi različne vrste dokumentacij. Tako da vam ponujamo prevajanje iz grškega v kitajski jezik za deklaracije izdelkov, zdravniške izvide, navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in ostale dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno in medicinske kot tudi razpisno oziroma tehnično dokumentacijo.

Prevajamo tudi vse vrste potrdil, soglasij in izjav oziroma vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, zelo pogosto pa tudi pravni red Evropske Unije oziroma vse pravne akte.

Pri obdelavi dokumentov oziroma njihovem prevajanju iz grškega v kitajski jezik je pomembno, da stranke maksimalno spoštujejo postopek pošiljanja oziroma na vpogled dostavijo izvirne dokumente kot tudi, da se v okviru pristojnih služb pravočasno pozanimajo o potrebi za overitvijo z Apostille žigom.

Prevajanje besedil iz vseh področij iz grškega v kitajski jezik

Poleg besedil s področja turizma oziroma ekonomije, prava, ekologije in varstva okolja ter psihologije in filozofije, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford iz grškega v kitajski jezik prevajajo tudi besedila, ki so povezana s področjem spleta oziroma gradbene industrije pa tudi farmacije, znanosti ter izobraževanja in vsemi drugimi vejami naravoslovnih in družbenih ved.

Obdelujemo pa tudi različne vrste zvočnih in video vsebin oziroma serije, filme, oddaje pa tudi televizijska in radijska reklamna sporočila. Pri nas vas pričakuje tudi njihova kompletna obdelava, s tem mislimo na to, da poleg prevajanja igranih in dokumentarnih oziroma risanih in animiranih filmov ter zabavnih in informativnih oddaj iz grškega v kitajski jezik, izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo.

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi književna dela ter učbenike, tako da lahko opravijo prevajanje tako beletrije kot tudi romanov in proznih dela oziroma del poezije. Prav tako prevajamo tudi učbenike, ne glede na njihovo kompleksnost pa tudi različne vrste revij (ilustrirane, strokovne in otroške) kot tudi časopisne članke. V skladu s potrebami in zahtevami strank izvajamo tudi tolmačenje iz grškega v kitajski jezik oziroma konsekutivno, šepetano in simultano tolmačenje. Ker se vse te vrste tolmačenja uporabljajo za točno določeno vrsto dogodka, nas morate obvestiti o konceptu dogodka, ki ga organizirate, saj vam med drugim lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje spletnih strani iz grškega v kitajski jezik

Da bi lahko govorili o strokovnem prevajanju spletnih strani iz grškega v kitajski jezik, to pomeni, da mora ta vsebina biti kakovostno optimizirana za spletne iskalnike. Prav iz tega razloga prevajalci in sodni tolmači, ki obdelujejo tako spletne strani kot tudi spletne kataloge in prodajalne pa tudi programsko opremo (programe in aplikacije), implementirajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation) ter na ta način obdelanim spletnim vsebinam ponujajo priložnost, da se v zelo kratkem roku pojavijo med prvim rezultati v polju iskanja.

V tej kombinaciji jezikov pa prevajamo tudi reklamne materiale oziroma plakate, reklamne zloženke in letake pa tudi brošure, kataloge in PR članke. V skladu s pravili kitajskega jezika naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi reklamno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, pa tako tistim ljudem, ki jim je to materni jezik, ponudijo možnost, da se seznanijo s tistim, kar se reklamira.

Izvajamo tudi storitve lekture oziroma korekture vsebin, ki jih je nekdo že prevedel, toda gre za neprofesionalno opravljeno prevajanje. Lektorji in korektorji bodo redakcijo vsebin opravili v najkrajšem možnem roku, in to v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Cena prevajanja iz grškega v kitajski jezik

  • Iz grškega v kitajski je 30 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je 36 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!