Prevajanje iz slovenskega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Za vse tiste, ki jim je potrebno prevajanje iz našega v grški jezik, so tukaj prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ki so vam na razpolago tako za obdelavo dokumentov kot tudi številnih drugih vrst vsebin, kot so na primer spletne strani, knjige, učbeniki, reklamni materiali, na zahtevo strank pa opravljamo tudi tolmačenje iz slovenskega v grški jezik.

Poleg poslovnih in osebnih dokumentov prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja kot tudi pravni red Evropske Unije, sodne odločitve, sodbe, pritožbe, tožbe in sklepe oziroma pooblastila za zastopanje, certifikate, licence in ostale pravne akte, ki jih prav tako obdelujemo na zahtevo strank. V skladu z vašimi zahtevami obdelujemo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so potrdila o rednih dohodkih, potrdila o stalni zaposlitvi, potrdila o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasja za zastopanje ter potrdila o samskem stanu in ostale neomenjene vrste potrdil oziroma izjava in soglasij.

Iz slovenskega v grški jezik prav tako prevajamo osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) potni list, vse vrste dovoljenj, od vozniškega in prometnega pa vse do delovnega in dovoljenja za prebivanje in jih overjamo z žigom sodnega tolmača.


Prevajanje iz slovenskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v slovenski jezik

Dokumenti, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepisi ocen, diplome in dodatki k diplomi oziroma znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge ter potrdila o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav in znanstveni patenti ter potrdila o rednem šolanju in predmetniki in programi fakultet so prav tako na seznamu dokumentov, ki jih obdelujejo naši prevajalci in sodni tolmači. Na vašo zahtevo iz slovenskega v grški jezik prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem podjetnika ali podjetja in jih overjamo z žigom sodnega tolmača. S tem mislimo predvsem na različne vrste poslovnih odločitev, fakture, statut in ustanovitveni akt podjetja oziroma sklepe o ustanovitvi pravne osebe kot tudi na vse vrste poslovnih poročil, tako letnih kot tudi revizijskih in finančnih.

Poleg vsega navedenega pa sodni tolmači in prevajalci v skladu z vašimi zahtevami obdelujejo tudi različne vrste dokumentacije, tako da poleg razpisne prevajamo tudi tehnično, gradbeno pa tudi medicinsko dokumentacijo, in sicer: specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo in ostale osebne dokumente.

Ker se postopek obdelave dokumentov malce razlikuje od ostalih vsebin, je zelo pomembno pravočasno dostaviti tudi izvirnike na vpogled. To se zahteva zaradi overitve, za katero je zadolžen sodni tolmač, katerega storitve prav tako dobite v naši poslovalnici. Predenj pa prevedeni dokument opremi s svojim žigom oziroma predenj potrdi, da je le-ta enak izvirniku, se mora sodni tolmač o tem tudi osebno prepričati. Če se slučajno zgodi, da obstaja neskladje med izvirnikom in prevodom, sodni tolmač strankam predlaga storitev redakcije, za katero sta zadolžena profesionalni lektor in korektor, ki jo prav tako lahko dobite v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Če ne želite brez potrebe dodatno izgubljati časa pri obdelavi dokumentov, se morate pravočasno pozanimati na sodišču, ki je pristojno, ali se tudi za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v grški jezik, zahteva posebna vrsta overitve oziroma haški Apostille žig. Okrožna sodišča, ki so pristojna za overitev s haškim žigom, so v večini mest naše države, tako da morate najprej pridobiti informacijo, ali se le-ta zahteva za vaše dokumente, in zatem tudi na kakšen način se overja ta dokument. S tem mislimo na dejstvo, da v praksi le-ta v večini primerov poteka po prevajanju in overitvi sodnega tolmača, čeprav obstajajo tudi dokumenti, ki se najprej overjajo s haškim žigom in potem se prevajata tako žig kot tudi sam dokument, na koncu pa vse skupaj overja tudi sodni tolmač. Poleg prevajanja dokumentov se Prevajalski center Akademije Oxford lahko pohvali tudi z obdelavo številnih drugih vsebin, to je različnih zvočnih in video materialov, poleg katere izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo. Enostavneje rečeno to pomeni, da vsakdo, ki nam zaupa prevajanje animiranih, risanih, igranih ali dokumentarnih filmov ter reklamnih sporočil pa tudi informativnih, zabavnih, izobraževalnih, otroških in drugih vrst oddaj kot tudi serij, dobi tudi njihovo finalizacijo oziroma material, ki ga lahko plasira kjerkoli želi.

Pri nas pa lahko dobite tudi prevajanje spletnih strani iz slovenskega v grški jezik kot tudi vsebin spletnih katalogov in prodajaln, prevajamo pa tudi programsko opremo oziroma katerikoli program ali aplikacijo, ki jo želite. Želimo poudariti tudi to, da so del naše ekipe tudi prevajalci in sodni tolmači, ki imajo več kot dovolj izkušenj s prevajanjem takšnih vsebin, tako da bodo maksimalno korektno implementirali vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), s ciljem, da se določena spletna vsebina čim prej najde na boljšem položaju v okviru globalnega iskanja.

Na zahtevo strank pa prevajamo tudi besedila različne tematike, tako da poleg vsebin, katerih tema je povezana s področjem turizma, politike in izobraževanja oziroma medicine, gradbene industrije ter ekologije in varstva okolja, obdelujemo tudi besedila, ki so povezana s področji psihologije, sociologije in filozofije ter menedžmenta, marketinga, financ pa tudi bančništva, komunikologije in številnih drugih vej družbenih in naravoslovnih ved. Prednost prevajanja teh materialov leži v dejstvu, da komunikacija med nami in strankami lahko poteka po elektronski pošti, s čimer se celoten postopek v veliki meri pospešuje in poenostavlja in s samim tem ne zahteva prevelike porabe časa in denarnih sredstev.

Prevajanje iz slovenskega v grški jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na zahtevo strank prevajajo tudi književna dela, od beletrije preko proze in romanov pa vse do del poezije kot tudi učbenike različnega obsega in kompleksnosti oziroma časopisne članke in različne vrste revij (otroške, strokovne, izobraževalne in druge). V skladu z zahtevami in potrebami strank obdelujemo tudi vse tiste materiale, ki so povezani s področjem marketinga. S tem mislimo predvsem na zloženke, letake, kataloge, PR besedila, brošure, na vašo zahtevo pa prevajamo tudi vizitke. V sklopu te storitve se posebna pozornost namenja področju marketinga, ki je poznano kot zelo kompleksno, tako da ste lahko prepričani, da bodo prevajalci in sodni tolmači na ustrezen način prenesli reklamno sporočilo, ki jo vsebujejo številni od navedenih materialov in na ta način omogočili potencialnim strankam, ki jim je grški jezik materni, da se seznanijo s storitvijo ali izdelkom, ki se na ta način reklamira.

Tolmačenje iz slovenskega v grški jezik prav tako predstavlja področje dela naših strokovnjakov. Poleg za simultano in konsekutivno, so specializirani tudi za šepetano tolmačenje, ki predstavlja posebno vrsto tolmačenja in dobro je poznano, da v naši državi obstaja zelo malo strokovnih prevajalcev za to vrsto tolmačenja. Če želite slišati našo ponudbo za dogodek, ki ga organizirate, nam morate dostaviti tudi vse relevantne podatke oziroma koliko udeležencev pričakujete, kje bo dogodek potekal, kako dolgo bo trajal in podobne detajle. Na vašo zahtevo in v primeru, da zahtevam dogodka ustreza prav ta vrsta tolmačenja, vam po najugodnejših cenah lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Storitev redakcije materialov bodo na vašo zahtevo opravili lektorji in korektorji Akademije Oxford, namenjena pa je vsem dokumentom in ostalim vsebinam, ki jih je nekdo že prevedel iz slovenskega v grški jezik, toda ne dovolj kakovostno.

Prevajanje dokumentov iz slovenskega v grški jezik in overitev sodnega tolmača

Da bi bilo prevajanje dokumentov iz slovenskega v grški jezik opravljeno zares strokovno oziroma, da bi bil tako preveden dokument sprejet s strani katerekoli državne institucije, mora posedovati tudi žig sodnega tolmača. Prav to storitev pa svojim strankam ponuja tudi Prevajalski center Akademije Oxford, tako da boste maksimalno prihranili svoj čas in denar.

Od dokumentov prevajamo tako osebne in poslovne (potni list, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), bilance stanja in uspeha, sklep o ustanovitvi pravne osebe, različne vrste poslovnih poročil, potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško in prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje, statut in ustanovitveni akt podjetja, fakture), kot tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so med drugim: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov in druga.

Iz slovenskega v grški jezik prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije oziroma vse pravne akte, od pooblastila za zastopanje preko licenc, različnih vrst pogodb oziroma sklepa o razvezi zakonske zveze in vseh drugih sodnih odločitev pa preko sklepov, tožb, sodb in pritožb pa vse do certifikatov. Na zahtevo strank obdelujemo tudi medicinsko dokumentacijo oziroma zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih. Poleg tega prevajamo tudi razpisno oziroma tehnično in gradbeno dokumentacijo, tako da strankam med drugim omogočamo prevajanje iz slovenskega v grški jezik za naslednje dokumente: gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo in ostale dokumente te vrste.

V tej v kombinaciji jezikov prav tako obdelujemo prepise ocen, predmetnike in programe fakultet, diplome in dodatke k diplomi pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma znanstvene patente, rezultate znanstvenih raziskav, diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela.

Imejte na umu, da se proces prevajanja dokumentov iz slovenskega v grški jezik v določenih delih razlikuje od obdelave ostalih vsebin, tako da ste nam dolžni na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, prav tako pa morate v celoti spoštovati pravilo pošiljanja dokumentov na prevajanje. Prav tako pa se morate na pristojnem sodišču pravočasno pozanimati ali za konkretne dokumente obstaja potreba za overitvijo s haškim, to je Apostille žigom, in če obstaja, morate izvedeti tudi to, na kakšen način morate opraviti to overitev oziroma v katerem trenutku v toku procesa se overjajo s haškim žigom.

Prevajanje spletnih strani iz slovenskega v grški jezik

Sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford so med številnimi storitvami, ki so povezane s prevajanjem iz slovenskega v grški jezik, usmerjeni tudi na obdelavo spletnih strani oziroma vseh tistih materialov, ki so povezani s področjem informacijskih tehnologij, s tem pa mislimo predvsem na spletne kataloge in prodajalne ter programsko opremo (aplikacije in programe). Med drugim želimo poudariti tudi to, da pri obdelavi takšnih vsebin spoštujejo pravila, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način dosegajo osnovni cilj obdelave teh materialov oziroma prevedenim vsebinam ponujajo priložnost, da pridobijo boljši položaj v okviru spletnega iskanja in s samim tem številnim strankam omogočajo, da se seznanijo z njihovim poslovanjem.

Poleg tega pa iz slovenskega v grški jezik prevajamo tudi književna dela oziroma učbenike, poleg del beletrije in romanov, pa obdelujemo tudi prozna in dela poezije pa tudi časopisne članke oziroma vsebine vseh vrst revij. Pri nas lahko dobite tudi prevajanje video ter zvočnih vsebin iz slovenskega v grški jezik, kar se nanaša predvsem na filme vseh žanrov (dokumentarni, igrani, animirani, risani in drugi) pa tudi na informativne, otroške, izobraževalne, zabavne in ostale vrste oddaj. V primeru potrebe prav tako obdelujemo tudi televizijska in radijska reklamna sporočila oziroma vse vrste serij. Da bi bila ta storitev kompletna, naše stranke poleg prevajanja vseh omenjenih in ostalih vrst video in zvočnih materialov iz slovenskega v grški jezik dobijo tudi njihovo podnaslavljanje ali pa sinhronizacijo. S tem praktično gledano, v relativno kratkem roku dobijo vsebine, ki jih lahko prikazujejo na vseh medijih, to je v kinematografih, na televiziji pa tudi na spletu oziroma jih predvajajo na radijskih postajah.

Prevajanje besedil različne tematike iz slovenskega v grški jezik

Ne glede na temo besedilnih vsebin, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v grški jezik, nimate absolutno nikakršnega razloga za strah, saj prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford poleg visokih poklicnih kvalifikacij posedujejo tudi zares bogato splošno izobrazbo, tako da lahko trdimo, da prevajajo besedila katerekoli tematike. Če gre za filozofske, psihološke, sociološke oziroma medicinske, politične, ekonomske, znanstvene, marketinške ali podobne teme, mi z veseljem obdelujemo tudi te vsebine pa tudi tiste, ki so povezane s področji gradbene industrije, informacijskih tehnologij, turizma, menedžmenta, ekologije in varstva okolja ter komunikologije in raznih drugih znanstvenih disciplin.

Prevajalci in sodni tolmači niso usmerjeni samo na zagotavljanje storitev pisanega prevajanja v tej v kombinaciji jezikov, ampak na zahtevo strank opravljajo tudi tolmačenje iz slovenskega v grški jezik. Ker so specializirani za vse vrste tolmačenja, to je za simultano in konsekutivno ter šepetano tolmačenje, vsaka od teh vrst pa se uporablja za določeno vrsto dogodka, se od strank zahteva, da najprej dostavijo tudi informacije o samem dogodku. Na podlagi podatkov o prostoru, v katerem bo potekal dogodek ter o številu udeležencev, predvidenem trajanju in o smernicah za njegovo organizacijo, bodo naši strokovnjaki pripravili ponudbo, ki bo v celoti odgovorila na zahteve tega dogodka. Poleg te storitve vam pod zelo ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

Poleg vsega prej omenjenega iz slovenskega v grški jezik prevajamo tudi različne vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, to pa se nanaša predvsem na reklamne letake oziroma zloženke, kataloge, PR besedila, plakate ter vizitke, brošure in številne druge vsebine te vrste. Da bi bilo prevajanje teh vsebin iz slovenskega v grški jezik zares kakovostno in strokovno, bodo poskrbeli prevajalci in sodni tolmači, ki bodo določeno marketinško sporočilo, ki ga le-te vsebujejo, obdelali v skladu s pravili grškega jezika in s tem vsem potencialnim strankam, ki jim je le-ta materni, ponudili priložnost, da se na ustrezen način seznanijo s storitvami oziroma z izdelki, ki se reklamirajo preko omenjenih materialov.

Cena prevajanja iz slovenskega v grški jezik

  • Iz slovenskega v grški je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!