Prevajanje iz grškega v ruski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v ruski jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na podatek, da naroda Grčije in Rusije pogosto poslovno sodelujeta, ne preseneča, da se stranke od nas pogosto zahtevajo prav prevajanje poslovnih dokumentov iz grškega v ruski jezik. Sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford poleg poslovnih dokumentov obdelujejo tudi osebne dokumente pa tudi tiste, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja oziroma znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge ter rezultate znanstvenih raziskav oziroma diplome in dodatke k diplomi, prepise ocen, zatem zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter potrdila o opravljenih izpitih kot tudi znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav.

V tej kombinaciji jezik prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma različne vrste potrdil, izjav in soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih dohodkih in o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti in druge osebne dokumente). Na zahtevo strank pa obdelujemo tudi vse osebne dokumente, pri tem mislimo predvsem na prevajanje potnega lista, delovnega dovoljenja in dovoljenja za prebivanje kot tudi osebne izkaznice, čeprav sodni tolmači in prevajalci prevajajo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), zatem potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi vozniško oziroma prometno dovoljenje.

Ker so najpogostejše zahteve usmerjene na prevajanje poslovnih dokumentov iz grškega v ruski jezik, lahko na vašo zahtevo obdelamo vse vrste poslovnih poročil, tako finančna kot tudi letna pa tudi revizijska, zatem bilance uspeha, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, statute podjetij kot tudi bilance stanja, fakture in ustanovitveni akt podjetja pa tudi različne vrste poslovnih odločitev, certifikate in licence. Prevajamo tudi pravni red Evropske unije ter vse pravne akte, od sklepa o razvezi zakonske zveze, preko ostalih vrst sodnih odločitev pa tudi sodbe, sklepe, tožbe in pritožbe, pogodbe oziroma pooblastila za zastopanje in druge dokumente iz te skupine.


Prevajanje iz grškega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v grški jezik

Čeprav prevajanje dokumentov predstavlja eno od najpogostejših zahtev naših strank, je Prevajalski center Akademije Oxford specializiran tudi za zagotavljanje storitev tolmačenja iz grškega v ruski jezik pa tudi storitve redakcije vsebin. Tolmačenje vključuje tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje, vrsta dogodka pa določa, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena. Ko je za določen dogodek primerna prav ta vrsta tolmačenja, imajo stranke možnost, da v okviru naše poslovalnice najamejo opremo za simultano tolmačenje pod odličnimi pogoji. Kar zadeva storitve redakcije vsebin, je le-ta izključno namenjena materialom, ki so že prevedeni v tej v kombinaciji jezikov, toda to ni narejeno na ustrezen način, pa bodo korektorji in lektorji popravili vse napake in vam predali kakovostno obdelane vsebine.

Kar zadeva prevajanja vseh omenjenih kot tudi številnih drugih vrst dokumentov moramo poudariti, da so vse stranke dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente, saj je to pogoj za njihovo overitev. Sodni tolmač po končanem prevajanju opravi primerjanje prevedenih in izvirnih dokumentov in šele potem, ko ugotovi, da gre za istovetne vsebine, lahko tudi overi prevod. S tem, da prevod opremi s svojim žigom, on potrjuje, da je le-ta enak izvirniku in je s samim tem tudi pravno veljaven. Samo v primeru, ko vam je potrebno nujno prevajanje kateregakoli dokumenta oziroma prevajanje v kratkem roku, imate možnost, da nam na elektronski naslov dostavite skenirane dokumente, toda še naprej ste dolžni na vpogled dostaviti izvirnike, in to na najhitrejši možni način. V vseh ostalih primerih nam dokumente dostavljate osebno ali pa jih pošiljate preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko. Obdelane dokumente lahko dobite na naslov ali pa jih prevzamete osebno. Za dostavo prevedenih dokumentov na naslov pa je zadolžena kurirska služba, tako da se ta storitev zaračunava v skladu z njihovim veljavnim cenikom in to neposredno od stranke.

Stranke, ki imajo potrebo za prevajanjem dokumentov se morajo prav tako zavedati tudi tega, da zakon navaja tudi posebno vrsto overitve oziroma overitev s haškim ali Apostille žigom, ki pa se ne zahteva za vse dokumente, ampak samo za nekatere. Prav iz tega razloga strankam priporočamo, da se na okrožnih sodiščih v naši državi najprej pozanimajo o tem ali se za njihove dokumente zahteva tudi haški žig, in če dobijo pozitiven odgovor, morajo vprašati tudi to, ali le-ta poteka po koncu obdelave strani naših strokovnjakov ali pred tem. Če overitev z Apostille žigom poteka na samem začetku, se v tem primeru prevajata tako žig kot tudi vsebina samega dokumenta, tako da ta postopek traja malo dalj časa kot postopek, v katerem overitev s haškim žigom poteka po končanem prevajanju in overitvi sodnega tolmača.

Prevajamo pa tudi vse ostale vsebine in pri nas dobite prevajanje iz grškega v ruski jezik za knjige oziroma učbenike in književna dela pa tudi besedilne vsebine različne tematike. Poleg tistih, ki obdelujejo temo s področij politike, prava, financ ter filozofije in farmacije oziroma gradbene industrije ter turizma prevajamo tudi besedila, vezana za psihologijo, informacijske tehnologije, komunikologijo, ekologijo in varstvo okolja ter za medicino, izobraževanje, znanost in številne druge znanstvene discipline. Prav tako prevajamo vse vrste video in zvočnih materialov, poleg prevajanja oddaj, filmov in reklamnih sporočil iz grškega v ruski jezik, na zahtevo strank lahko izvajamo tudi profesionalno podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo obdelanih materialov.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo tudi spletne strani oziroma vse ostale vrste vsebin, ki so povezane s področjem spleta in informacijskih tehnologij, kot so aplikacije in programi oziroma spletne prodajalne in kataloge. V toku tega postopka oni spoštujejo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki jih pazljivo implementirajo pri svojem delu in na ta način dosegajo osnovni cilj prevajanja teh materialov oziroma njihovo visoko pozicioniranje v okviru polja iskanja. Na vašo zahtevo prav tako obdelujemo tudi reklamne materiale, poleg zloženk, plakatov in letakov obdelujemo celo vizitke pa tudi PR članke ter kataloge storitev in izdelkov oziroma brošure.

Tolmačenje iz grškega v ruski jezik

Poleg storitev simultanega in konsekutivnega ter šepetanega tolmačenja iz grškega v ruski jezik, za vse zainteresirane stranke organiziramo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Glede na dejstvo, da se vse omenjene vrste tolmačenja lahko uporabljajo za točno določeno vrsto dogodka, je jasno tudi to, zakaj se od strank zahteva, da nam dostavijo vse potrebne informacije. To pa vključuje tako podatke o prostoru, v katerem bo ta dogodek potekal kot tudi informacije o tem, kako dolgo naj bi trajal in kako je zamišljena organizacija. Na podlagi dostavljenih podatkov bomo pripravili najboljšo možno ponudbo, ki bo maksimalno korektno odgovorila na zahteve dogodka.

Iz grškega v ruski jezik prevajamo tudi književna dela vseh vrst, kot so prozna in poetska kot tudi dela beletrije ter romane. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi časopisne članke kot tudi strokovne pa tudi otroške in ilustrirane revije. Poleg tega pa obdelujemo tudi učbenike, na vašo zahtevo pa ponujamo tudi storitev redakcije že prevedenih materialov. Zanjo so zadolženi profesionalci oziroma lektorji in korektorji, ki imajo več kot dovolj izkušenj, tako da boste dobili maksimalno kakovostno popravljene materiale.

Pri nas vas pričakuje tudi prevajanje iz grškega v ruski jezik za vse vrste vsebin, ki so povezane s spletnim področjem. To vključuje predvsem spletne strani pa tudi spletne kataloge oziroma spletne prodajalne in programsko opremo (aplikacije in programe). Posebej poudarjamo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v toku obdelave teh materialov implementirajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation). Prav s tem se tudi dosega osnovni cilj prevajanja spletnih vsebin, kar jim omogoča, da so s strani spletnih iskalnikov v kratkem roku sprejete kot izvirne spletne strani, kar ima za posledico njihov boljši položaj na spletu.

Prevajanje vseh vrst pogodb iz grškega v ruski jezik

Prevajanje pogodb iz grškega v ruski jezik je samo še ena v nizu storitev, ki opravljamo na vašo zahtevo. Obdelujemo pa tudi pravni red Evropske Unije, licence kot tudi vse vrste pravnih aktov, od certifikatov preko sodnih odločitev, tožb, pritožb in sklepov pa vse do pooblastila za zastopanje. V isti kombinaciji jezikov prav tako prevajamo tudi medicinsko, tehnično pa tudi razpisno in gradbeno dokumentacijo, tako da med drugim obdelujemo gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter deklaracije izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih in vse ostale dokumente te vrste. Obdelujemo tudi prepise ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, rezultate znanstvenih raziskav kot tudi predmetnike in programe fakultet oziroma potrdila o rednem šolanju, znanstvene patente pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma diplome in dodatke k diplomi.

Prav tako obdelujemo tudi potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o rednih dohodkih in o stalni zaposlitvi pa tudi soglasje za zastopanje kot tudi vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav oziroma dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim službam.

Prevajalski center Akademije Oxford obdeluje tudi vse dokumente s področja poslovanja kot tudi osebne dokumente. Potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, statut in ustanovitveni akt podjetja pa tudi finančna, revizijska oziroma letna poslovna poročila kot tudi fakture, poslovne pogodbe oziroma odločitve, zatem izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje so samo nekateri od dokumentov, ki jih prevajamo v tej v kombinaciji jezikov.

Poleg prevajanja vseh dokumentov iz grškega v ruski jezik izvajamo tudi njihovo overitev z žigom sodnega tolmača, pa so zato stranke dolžne, da nam na vpogled dostavijo izvirnike. Prav tako se od strank pričakuje tudi to, da opravijo vsa potrebna preverjanja v zvezi s haškim oziroma Apostille žigom. Te informacije so na voljo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije.

Prevajanje besedil različne tematike iz grškega v ruski jezik

Iz grškega v ruski jezik opravljamo tudi prevajanje za besedila katerekoli tematike pa tudi kompleksnosti in namena. To pa pravzaprav pomeni, da prevajalci in sodni tolmači enako kakovostno obdelujejo besedila, ki so namenjena strokovnjakom oziroma tista, ki bodo predstavljena širši javnosti. Poleg medicinskih, znanstvenih, izobraževalnih ter psiholoških, obdelujemo tudi besedila, katerih tema je povezana s področjem turizma, financ, bančništva pa tudi filozofije, farmacije kot tudi gradbene industrije, informacijskih tehnologij, marketinga, komunikologije in drugih znanstvenih disciplin.

Iz grškega v ruski jezik prevajamo tudi marketinške vsebine, tako reklamne letake in zloženke kot tudi plakate, kataloge, brošure in PR članke. Uspešnost prevajanja teh vsebin leži v dejstvu, da sodni tolmači in prevajalci reklamno sporočilo obdelujejo na strokoven način, tako da ga ustrezno prilagodijo duhu ruskega jezika. S tem vsem potencialnim strankam, ki jim je le-ta materni v veliki meri približajo izdelek ali storitev, ki se reklamira.

Cena prevajanja iz grškega v ruski jezik

  • Iz grškega v ruski je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!