Prevajanje iz grškega v poljski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v poljski jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v poljski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Stranke, ki jim je potrebno prevajanje katerekoli vrste materialov iz grškega v poljski jezik, si sedaj lahko oddahnejo, saj so tukaj prevajalci in sodni tolmači, ki poleg dokumentov obdelujejo tudi vse ostale vsebine. Ko rečemo vse ostale vsebine, s tem mislimo predvsem na knjige vseh vrst, reklamne materiale oziroma besedilne vsebine katerekoli tematike in namena.

Specializirani smo tudi za tolmačenje iz grškega v poljski jezik, tako da v skladu z vašimi zahtevami oziroma zahtevami dogodka, ki ga organizirate, lahko opravimo simultano oziroma konsekutivno ali šepetano tolmačenje. Lahko vam ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Prav tako obdelujemo tudi vse vrste knjig, od beletrije preko proze pa vse do romanov in del poezije, v skladu z vašimi potrebami pa prevajamo tudi učbenike, ne glede na njihovo kompleksnost. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse tiste materiale, ki so povezani s področjem marketinga, kot so reklamne zloženke, brošure, PR članki, vizitke pa tudi plakati oziroma katalogi, tako izdelkov kot tudi storitev.

V tej v kombinaciji jezikov prav tako obdelujemo tudi politična, filozofska, ekonomska, medicinska pa tudi znanstvene besedila. Prevajamo pa tudi tiste besedilne vsebine, katerih tema se nanaša na področja informacijskih tehnologij oziroma menedžmenta, bančništva, komunikologije in gradbene industrije pa tudi turizma, marketinga, sociologije ter ekologije in varstva okolja in drugih znanstvenih disciplin. Na zahtevo strank pa prevajamo tudi spletne kataloge oziroma spletne prodajalne in spletne strani kot tudi programsko opremo (programe in aplikacije). Lahko vam ponudimo tudi obdelavo različnih vrst video oziroma zvočnih materialov. Glede na to, da so del naše ekipe tudi igralci, specializirani za sinhronizacijo oziroma profesionalni podnaslavljalci, lahko na vašo zahtevo izvajamo tudi sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje ne samo filmov in serij, ampak tudi reklamnih sporočil oziroma oddaj.


Prevajanje iz grškega v poljski jezik
Prevajanje iz poljskega v grški jezik

Na koncu, toda ne tudi najmanj pomembno, omenjamo tudi storitev redakcije vsebin, ki jo bomo prav tako opravili na vašo zahtevo. Posebno področje dela naših strokovnjakov se nanaša na prevajanje iz grškega v poljski jezik za osebne oziroma poslovne dokumente ter vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma tiste, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Sodni tolmači in prevajalci opravljajo njihovo kompletno obdelavo, pa poleg prevajanja opravljajo tudi overitev z žigom sodnega tolmača. Na ta način strankam v veliki meri privarčujejo tako denarna sredstva kot tudi čas, saj na enem mestu dobijo vse, kar je potrebno, da bi določene dokumente lahko uporabljali v praksi. Poleg prevajanja potrdila o državljanstvu, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potnega lista in potrdila o stalnem prebivališču, iz grškega v poljski jezik prevajamo tudi prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje pa tudi delovno oziroma vozniško dovoljenje. Obdelujemo tudi fakture, bilance uspeha, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb ter različne vrste poslovnih odločitev oziroma statute pa tudi ustanovitvene akte podjetij kot tudi vse vrste poslovnih poročil, od finančnih preko letnih pa vse do revizijskih. Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi licence, pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze, certifikate in vse vrste sodnih odločitev pa tudi pritožbe, odločitev sklepe in tožb.

V tej v kombinaciji jezikov prav tako obdelujemo tudi dokumente, ki sestavljajo tehnično, gradbeno, razpisno in medicinsko dokumentacijo, kot so navodila za uporabo, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter dokumentacija o medicinskih izdelkih oziroma zdravniški izvidi in specifikacije farmacevtskih izdelkov. Če imate potrebo za prevajanjem iz grškega v poljski jezik za dokumente, ki se predajajo v različnih institucijah, kot so vse vrste potrdil oziroma izjav in soglasij (potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in druge), jih lahko dobite v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Poleg rezultatov znanstvenih raziskav oziroma predmetnikov in programov fakultet kot tudi prepisa ocen in potrdila o opravljenih izpitih na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstvene patente, diplome in dodatke k diplomi oziroma diplomske in seminarske naloge pa tudi znanstvena dela.

Vse stranke morajo dostaviti izvirne dokumente na vpogled, da bi bil spoštovan postopek njihove obdelave. Razlog za ta postopek treba iskati v z zakonom predpisanem pravilu, saj morajo sodni tolmači najprej primerjati prevod iz grškega v poljski jezik z izvirnim dokumentom. Šele, ko ugotovijo, da med njimi ne obstaja razlika, oni smejo opraviti overitev oziroma lahko prevedeni dokument opremijo s svojim žigom. Potem se ta dokument obravnava kot vsak drug izvirni dokument, saj ta žig praktično gledano potrjuje, da je njegova vsebina enaka izvirnemu dokumentu. Ne smemo pozabiti na podatek, da obstajajo tudi tisti dokumenti, pri katerih prevajanje in overitev sodnega tolmača nista dovolj, da bi se le-ti lahko uporabljali, ampak se zahteva tudi overitev s posebnim žigom, ki se imenuje Apostille oziroma haški žig. Ker pa overitev s haškim žigom poteka na okrožnih sodiščih po celi državi, to pomeni, da morajo stranke popolnoma samostojno pridobiti informacije o tej vrsti overitve za njihove dokumente.

Poleg tega, da nam dokumente za prevajanje lahko prinesejo osebno, imajo stranke tudi pravico, da jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe na naslov naše poslovalnice. Pošiljanje dokumentov na elektronski naslov ni dovoljeno, razen v primeru, ko vam je prevajanje iz grškega v poljski jezik nujno potrebno. Ker pa je to dovoljeno samo zato, da bi bil spoštovan postavljeni rok, so stranke vsekakor dolžne dostaviti izvirne dokumente na vpogled. Prevzemanje dokumentov po končani obdelavi se lahko opravi v naših prostorih oziroma z dostavo na naslov stranke. Glede na to, da je kurirska služba zadolžena, da opravi to dostavo, oni neposredno od stranke tudi zaračunavajo to storitev, in to po svojem veljavnem ceniku.

Prevajanje filmov iz grškega v poljski jezik

Storitev, ki vključuje prevajanje filmov iz grškega v poljski jezik, se nanaša na njihovo kompletno obdelavo oziroma poleg prevajanja stranke dobijo tudi sinhronizacijo ali njihovo podnaslavljanje. Poleg filmov prevajamo tudi različne vrste oddaj oziroma televizijska pa tudi radijska reklamna sporočila kot tudi serije.

V tej v kombinaciji jezikov prav tako prevajamo tudi marketinške materiale, kar se nanaša predvsem na PR članke, reklamne letake in zloženke, brošure, plakate, kataloge pa tudi vizitke. Prevajalci in sodni tolmači opravljajo tudi tolmačenje iz grškega v poljski jezik. V skladu z zahtevami dogodka oni lahko uporabijo simultano pa tudi konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje. Zelo pomembno je omeniti tudi to, da strankam ponujamo najem opreme za simultano tolmačenje.

V tej jezični kombinaciji prav tako obdelujemo tudi besedilne vsebine različne dolžine, kompleksnosti in namena. Sodni tolmači in prevajalci poleg političnih, ekonomskih, medicinskih, izobraževalnih, socioloških in psiholoških besedil obdelujejo tudi tista, ki so povezana s področji prava, bančništva, filozofije, gradbene industrije kot tudi turizma, komunikologije, znanosti pa tudi medicine, farmacije oziroma menedžmenta in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Prevajanje spletnih strani iz grškega v poljski jezik

Iz grškega v poljski jezik prevajamo tudi spletne strani, in to maksimalno profesionalno. Poleg njih obdelujemo tudi spletne prodajalne pa tudi spletne kataloge. Na zahtevo strank lahko opravimo prevajanje iz grškega v poljski jezik tudi za programsko opremo oziroma za absolutno vse aplikacije ali programe. V toku obdelave teh vsebin prevajalci in sodni tolmači upoštevajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi uresničili osnovni cilj obdelave teh materialov oziroma poboljšali njihov položaj na spletu.

Iz grškega v poljski jezik prevajamo tudi učbenike pa tudi dela beletrije in proze oziroma romane ter celo dela poezije. Če je to potrebno, obdelujemo tudi strokovne revije oziroma časopisne članke ter ilustrirane in druge vrste revij.

Profesionalni korektorji in lektorji, ki so člani naše ekipe lahko v primeru potrebe, opravijo redakcijo materialov. Ta storitev se nanaša samo na tiste materiale, ki jih je nekdo že prevedel, toda pri tem ni spoštoval pravil stroke, pa so stranke nezadovoljne z njimi. Ker naši strokovnjaki maksimalno spoštujejo vsa obstoječa pravila prevajanja, ste lahko prepričani, da bodo redakcijo vsebin opravili maksimalno profesionalno in kakovostno.

Prevajanje znanstvenih del iz grškega v poljski jezik

Poleg prevajanja znanstvenih del iz grškega v poljski jezik vam ponujamo tudi prevajanje vseh drugih dokumentov s področij znanosti pa tudi izobraževanja. Diplomske in seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter potrdila o rednem šolanju so samo nekateri od dokumentov, ki jih obdelujemo, če je to potrebno našim strankam.

Prevajamo pa tudi vse osebne oziroma dokumente s področja poslovanja pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (izjave, soglasja in potrdila). Poleg prevajanja izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in potrdila o državljanstvu, potnega lista in osebne izkaznice, vam ponujamo tudi obdelavo naslednjih dokumentov: potrdila o stalnem prebivališču, prometnega dovoljenja, delovnega dovoljenja, dovoljenja za prebivanje, fakture, ustanovitvenega akta podjetja, revizijskih poročil, bilanc stanja, statuta podjetja, finančnih in letnih poročil, vseh poslovnih odločitev in številnih drugih dokumentov, ki sodijo v poslovno oziroma v osebno dokumentacijo.

Navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov, prav tako obdelujemo v tej v kombinaciji jezikov kot tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Prevajamo pa tudi razpisno oziroma tehnično in gradbeno dokumentacijo, tako da prevajalci in sodni tolmač na vašo zahtevo iz grškega v poljski jezik poleg ostalih dokumentov prevajajo tudi deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in gradbene projekte.

Cena prevajanja iz grškega v poljski jezik

  • Iz grškega v poljski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!