Prevajanje iz grškega v bolgarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v bolgarski jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v bolgarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Zaradi bližine dveh držav stranke od nas vse pogosteje zahtevajo prevajanje iz grškega v bolgarski jezik. Glede na to, da so člani naše ekipe tudi prevajalci in sodni tolmači za oba jezika, je povsem pričakovano, da v tej v kombinaciji jezikov lahko opravimo prevajanje vseh vsebin. Tako v relativno kratkem roku prevajamo video in zvočne materiale oziroma književna dela vseh vrst pa tudi reklamne vsebine oziroma vse tiste materiale, ki so povezani s področjem spleta kot tudi dokumente vseh vrst.

Pri prevajanju dokumentov je posebej pomembno, da veste tudi to, da v poslovalnici Akademije Oxford lahko dobite tudi njihovo overitev s strani za to pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača. S tem boste pravzaprav dobili dokument, ki je potrjeno popolnoma enak izvirniku in ga lahko uporabljate enako kot tudi vsak drugi izvirni dokument. Zato morajo sodni tolmači posedovati tudi izvirne dokumente, ki nam jih dostavite na vpogled oziroma jih pošljete preko kurirske službe ali pa jih dostavite v našo poslovalnico, lahko pa jih pošljete tudi s priporočeno poštno pošiljko, da bi oni lahko opravili vsa potrebna preverjanja med izvirniki in prevodi. Ko sodni tolmač ugotovi, da ne obstaja razlika med tema dvema dokumentoma, on prevod iz grškega v bolgarski jezik opremi s svojim žigom in mu na ta način daje pravno veljavnost. Lahko se zgodi tudi to, da ob tej priložnosti opazi določena odstopanja in v tem primeru predlaga, da se opravi storitev lekture in korekture prevedenega dokumenta, za katero so zadolženi strokovni lektorji in korektorji, ki so prav tako del naše ekipe, tako da nimate razloga za zaskrbljenost. Potem ko oni končajo s svojim delom, dokumente ponovno pošljemo sodnemu tolmaču, ki jih bo ob tej priložnosti lahko brez težav overil. Dokumentacijo nam lahko dostavite na elektronski naslov edino v primeru, ko vam je njeno prevajanje potrebno zelo hitro, tako da bi sodni tolmači in prevajalci lahko praktično takoj začeli z njeno obdelavo in na ta način izpolnili za nujnim prevajanjem. Razume se, da so stranke tudi tedaj dolžne dostaviti izvirnike na vpogled, pri čemer morajo paziti na rok, ki so ga postavile.

Čeprav v številnih primerih obdelava dokumentov vključuje samo njihovo prevajanje iz grškega v bolgarski jezik ter overitev s strani na zapriseženega sodnega tolmača, zakon za nekatere dokumente določa overitev s tako imenovanim Apostille žigom. Gre za haški žig, ki je potreben samo za z zakonom določene dokumente in poteka na točno določen način oziroma po končanem prevajanju in overitvijo ali pa na samem začetku obdelave. Če poteka na začetku, se ne ne prevaja samo vsebina dokumenta, ampak tudi ta žig, kar pomeni, da ta postopek traja malo dlje kot drugi. Ne smete pozabiti, da sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford v tem primeru nimajo pristojnosti, pa vam ne morejo ravno veliki pomagati, toda vsekakor vas bodo napotili na tiste sodne organe, ki vam lahko dajo vse potrebne informacije. Prevedene in overjene dokumente prevzemate v naši poslovalnici ali pa vam bodo dostavljeni na določen naslov. Morate vedeti, da storitev dostave naslov ni vračunana v ceno obdelave dokumentacije in se zaračunava v skladu s cenikom kurirske službe, ki vam tudi dostavlja pošiljko in jo morate plačati kurirju, ko jo boste prevzemali.


Prevajanje iz grškega v bolgarski jezik
Prevajanje iz bolgarskega v grški jezik

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi potni list, potrdila o državljanstvu oziroma osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču ter izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma različne vrste dovoljenj, od vozniškega preko prometnega pa vse do dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja. Prav tako prevajamo in overjamo tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem podjetnika in podjetja, kot so fakture, sklepi o ustanovitvi pravnih oseb, finančna poročila, statuti podjetja, bilance stanja oziroma revizijska poročila, ustanovitveni akti podjetja ter poslovne odločitve in ostali dokumenti te vrste. Poleg njih prevajamo tudi znanstvene patente in dela oziroma diplomske in seminarske naloge ter predmetnike in programe fakultet, diplome in dodatke k diplomi kot tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma potrdila o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih in vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja.

Specializirani smo tudi za prevajanje iz grškega v bolgarski jezik za pravni red Evropske Unije, na zahtevo strank pa obdelujemo tudi vse vrste licenc, sodnih odločitev, tožbe, odločitve, sklepe in pritožbe oziroma pooblastila za zastopanje, pogodbe, certifikate in neomenjene pravne akte. Ker številne pristojne službe pogosto zahtevajo različne vrste potrdil, izjav in soglasij, svojim strankam ponujamo tudi njihovo prevajanje iz grškega v bolgarski jezik (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga).

Poleg dokumentov, v tej jezični kombinaciji obdelujemo tudi vsebine, ki jih povezane s področjem marketinga oziroma spleta. S tem pa mislimo predvsem na vse vrste reklamnih letakov in zloženk oziroma na brošure, plakate, PR članke ter kataloge storitev ali izdelkov ter celo vizitke kot tudi spletne kataloge, spletne strani in prodajalne ter programsko opremo (programe in aplikacije).

Prav tako prevajamo tudi časopisne članke oziroma otroške pa tudi ilustrirane in strokovne revije. Obdelujemo tudi poetska in prozna dela oziroma romane pa tudi beletrijo in učbenike. Iz grškega v bolgarski jezik pa prevajamo tudi vse vrste besedil, od tistih, katerih tema je povezana s področjem turizma oziroma ekonomije, prava, politike ali financ preko tistih, ki se tičejo ekologije in varstva okolja, komunikologije, marketinga, farmacije, znanosti in medicine pa vse do tistih, ki so povezana z gradbeno industrijo, informacijskimi tehnologijami in komunikologijo. Prednost prevajanja teh materialov leži v dejstvu, da celotna komunikacija med stranko in našimi strokovnjaki lahko poteka po elektronski pošti, saj ni treba opraviti njihove overitve z žigom pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača.

Še ena v nizu storitev, ki jih ponujamo, se nanaša na obdelavo video in zvočnih materialov oziroma zabavnih oddaj, serij, radijskih pa tudi televizijskih reklamnih sporočil ter informativnih oddaj, igranih filmov kot tudi dokumentarnih in animiranih filmov, zatem otroških oddaj in risanih filmov. Ker so del naše ekipe tudi podnaslavljalci oziroma skupina umetnikov, ki so posebej usmerjeni na sinhronizacijo tako prevedenih vsebin, stranke pri nas lahko dobijo tudi njihovo finalno obdelavo oziroma podnaslavljanje ali sinhronizacijo, tako da jih v čim krajšem roku lahko predvajajo, ne samo na televiziji ali radijskih postajah, ampak tudi v kinematografih oziroma jih plasirajo na spletu.

Tolmačenje iz grškega v bolgarski jezik prav tako predstavlja storitev, ki jo zagotavljajo naši sodni tolmači in prevajalci, tako da poleg konsekutivnega, opravljajo tudi simultano ter šepetano tolmačenje, ki sodi med posebne vrste tolmačenja, za katere je specializirano zelo malo strokovnjakov v Sloveniji. Pri pripravi ponudbe bomo na podlagi dostavljenih informacij o sami organizaciji dogodka določili, katera vrsta tolmačenja je najboljša in v ponudbo lahko po potrebi uvrstimo celo najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz grškega v bolgarski jezik in overitev sodnega tolmača

Iz grškega v bolgarski jezik prevajamo absolutno vse poslovne dokumente, od bilanc stanja, faktur in sklepov o ustanovitvi pravnih oseb, preko poslovnih poročil pa vse do ustanovitvenega akta in statuta podjetja kot tudi vseh vrst poslovnih odločitev.

Prevajamo seveda tudi osebne dokumente oziroma potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču, potne liste, vozniškega dovoljenja, osebne izkaznice kot tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma dovoljenja za prebivanje in delovna dovoljenja. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na zahtevo strank obdelujejo tudi zdravniške izvide pa tudi gradbene projekte oziroma vse ostale dokumente, ki sestavljajo gradbeno, medicinsko, tehnično pa tudi razpisno dokumentacijo.

Na zahtevo strank obdelujemo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so recimo rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatki k diplomi, prepis ocen oziroma zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o opravljenih izpitih in druga. Obdelujemo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim službama oziroma vse vrste izjav, potrdil in soglasij.

Prevajanje besedil s področja menedžmenta iz grškega v bolgarski jezik

Prevajalci in sodni tolmači, če je to potrebno, prevajajo tudi vse vrste besedilnih vsebin iz grškega v bolgarski jezik. Tako stranke od nas v tej kombinaciji jezikov najpogosteje zahtevajo prevajanje besedil s področja menedžmenta oziroma to je tudi edini razlog, zaradi katerega posebej omenjamo prav to področje. Seveda naši strokovnjaki obdelujejo tudi besedila, katerih teme so povezane s področji ekonomije, prava, politike, financ, bančništva oziroma sociologije in psihologije, filozofije pa tudi gradbene industrije, komunikologije, turizma, marketinga ter informacijskih tehnologij in drugih znanstvenih disciplin.

Na vašo zahtevo izvajamo tudi tolmačenje iz grškega v bolgarski jezik oziroma specializirani smo tako za konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje. V skladu z zahtevami dogodka lahko vsem zainteresiranim strankam ponudimo tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje. Poleg tega vam ponujamo tudi obdelavo reklamnih vsebin oziroma plakatov in zloženk, PR člankov, katalogov, vizitk pa tudi brošur.

Prevajanje filmov iz grškega v bolgarski jezik

Storitve, ki so povezane s prevajanjem filmov iz grškega v bolgarski jezik, vsekakor vključujejo tudi njihovo podnaslavljanje, po želji pa tudi sinhronizacijo, ki jo izvajajo naši strokovnjaki. Poleg dokumentarnih in animiranih, prevajamo tudi igrane ter risane filme kot tudi vse vrste serij. Prav tako na zahtevo strank obdelujemo tudi radijska ter televizijska reklamna sporočila kot tudi otroške, informativne, zabavne in izobraževalne oddaje.

Pri nas pa stranke pričakuje tudi prevajanje spletnih vsebin iz grškega v bolgarski jezik, in to predvsem spletnih strani pa tudi programske opreme oziroma spletnih katalogov in prodajaln. Naše stranke bodo zelo hitro razumele, zakaj so prevajalci in sodni tolmač Akademije Oxford tako uspešni, saj se bodo zahvaljujoč implementaciji pravil optimizacije spletnih vsebin tudi njihove prevedene spletne strani oziroma spletni katalogi in prodajalne, zelo hitro pojavili v samem vrhu rezultatov iskanja.

Cena prevajanja iz grškega v bolgarski jezik

  • Iz grškega v bolgarski je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!