Prevajanje iz grškega v makedonski jezik


Prevajanje dokumentov iz grškega v makedonski jezik


Prevajanje iz grškega v makedonski jezik
Prevajanje iz makedonskega v grški jezik

Čeprav prevajanje iz grškega v makedonski jezik, glede na poznan politični položaj med obema država, ne predstavlja ravno pogoste zahteve, je Prevajalski center Akademije Oxford ena od redkih institucij v naši državi, ki ima v svoji ekipi strokovnjake za oba jezika, tako da vsakdo, ki ima potrebo za to vrsto prevajanja, pri nas lahko dobi obdelavo absolutno vseh vsebin. To pomeni, da na zahtevo strank prevajamo poslovne oziroma osebne dokumente kot tudi gradbeno in tehnično pa tudi medicinsko in razpisno dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so različne vrste potrdil, izjav in soglasij (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in rednih dohodkih in druga).

Na zahtevo strank obdelujemo tudi pravni red Evropske Unije oziroma licence, različne vrste pogodb ter sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi certifikate in vse ostale vrste sodnih odločitev kot tudi sklepe, tožbe, odločitve in pritožbe. Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi potrdilo o državljanstvu pa tudi vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, osebno izkaznico, delovno dovoljenje ter potni list, prometno dovoljenje in številne druge dokumente, ki sestavljajo osebno dokumentacijo. Iz grškega v makedonski jezik prevajamo tudi tite dokumente, ki sodijo na področje poslovanja, kot so bilance uspeha, sklepi o ustanovitvi pravne osebe in različne vrste poslovnih poročil (finančna, revizijska, letna in ostala) pa tudi ustanovitveni akt podjetja, bilance stanja, fakture in številne druge dokumente te vrste.

Pri nas vas pričakuje tudi prevajanje dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so: potrdilo o rednem šolanju, diplome in dodatki k diplomi, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih oziroma vsi ostali dokumenti, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s temi področji. Prav tako prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente oziroma diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela. V primeru, da ima stranka potrebo za prevajanjem gradbenih projektov, so tukaj prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ki ne obdelujejo samo dokumentov, ampak tudi navodila za uporabo, deklaracije izdelkov pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma vse ostale dokumente, ki sestavljajo tako gradbeno kot tudi tehnično in razpisno dokumentacijo. Prevajamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Da bi prevajanje dokumentov iz grškega v makedonski jezik lahko potekalo v skladu z zakonom, so vse stranke dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente. Ko sodni tolmač ugotovi, da so izvirniki istovetni s prevodi, jih overi in praktično potrdi, da gre za enake vsebine oziroma prevedenim dokumentom daje pravno veljavnost. Toda kljub vsemu se lahko zgodi, da pri tem opazi določena odstopanja, kar pa se vse lahko reši s pomočjo redakcije prevedenih materialov, ki jo bodo opravili lektorji in korektorji, ki so prav tako del naše ekipe in potem bodo sodni tolmači lahko overili dokument. Prav tako je zelo pomembno, da se stranke v okviru okrožnega sodišča v svojem mestu pravočasno pozanimajo ali se za določene dokumente zahteva overitev s še enim žigom, ki je poznan kot Apostille oziroma haški žig. Čeprav je ta overitev potrebna samo za nekatere dokumente oziroma tiste, ki jih navaja zakon, je vedno dobro preveriti, saj je od te informacije v veliki meri odvisen sam tok obdelave dokumentacije. Overitev s Haškim žigom lahko poteka po koncu prevajanja in overitve, za kateri so zadolženi naši strokovnjaki, toda obstajajo tudi dokumenti, ki se najprej overijo z Apostille žigom in potem se prevajata tako sam žig kot tudi dokumenti, čemur sledi overitev. Povsem jasno je, da ta postopek traja malo dlje od prej omenjenega.

Dokumente lahko na prevajanje prinesete osebno v našo poslovalnico ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe, prevedene dokumente pa vam lahko dostavimo na naslov ali pa vam omogočimo, da jih osebno prevzamete v naši poslovalnici. Želimo poudariti tudi to, da se storitev dostave dokumentov naslov zaračunava v skladu z veljavnim cenikom kurirske službe, in to neposredno od strank. Nujno prevajanje dokumentov se nanaša na vse tiste primere, ko je strankam prevajanje iz grškega v makedonski jezik potrebno zelo hitro. Da bi ugodili tej zahtevi, nam morate najprej poslati skenirane dokumente na elektronski naslov, in da nam potem v predpisanem roku dostavite tudi izvirnike.

Poleg vseh omenjenih dokumentov prevajamo tudi besedilne vsebine različne tematike ter učbenike, književna dela (proza, romani, poezija, beletrija in druga) kot tudi revije oziroma časopisne članke. Poleg medicinskih, znanstvenih, izobraževalnih, filozofskih, političnih, ekonomskih, psiholoških in socioloških besedil obdelujemo tudi tista, katerih tema je povezana s področji komunikologije, turizma, gradbene industrije pa tudi ekologije in varstva okolja ter marketinga, bančništva, menedžmenta in številnih drugih vej družbenih oziroma naravoslovnih ved.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse vrste reklamnih materialov, tako brošure, letake in kataloge kot tudi PR članke, plakate pa tudi vizitke. Prevajamo tudi igrane kot tudi risane, dokumentarne pa tudi animirane filme, zatem televizijska in radijska reklamna sporočila oziroma serije in vse vrste oddaj (zabavne, informativne, izobraževalne, otroške in druge). Poleg njihovega prevajanja iz grškega v makedonski jezik izvajamo tudi finalno obdelavo, ki vključuje storitev njihove sinhronizacije ali podnaslavljanja. V tej v kombinaciji jezikov prav tako prevajamo spletne strani pa tudi spletne kataloge in vsebino spletnih prodajaln kot tudi programsko opremo ter različne programe in aplikacije. Če obstaja potreba za tem, bomo na zahtevo strank opravili tudi tolmačenje iz grškega v makedonski jezik, po ugodnih cenah pa vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Poleg simultanega izvajamo tudi šepetano ter konsekutivno tolmačenje.

Prevajanje vseh vrst besedil iz grškega v makedonski jezik

Strankam, ki jim je potrebno prevajanje besedil iz grškega v makedonski jezik, ni treba skrbeti, če je njihova tematika malo kompleksnejša, saj imajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford več kot dovolj izkušenj, pa lahko prevajajo besedilne vsebine katerekoli tematike. Ekonomija, izobraževanje, finance, znanost, medicina, bančništvo, pravo, izobraževanje, ekologija in varstvo okolja, politika, filozofija, gradbena industrija, sociologija, farmacija, informacijske tehnologije, komunikologija, psihologija, menedžment in marketing, so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema besedil, ki jih prevajamo na vašo zahtevo.

Prav tako obdelujemo tudi vse tiste materiale, ki so povezani z marketingom oziroma reklamiranjem. Poleg prevajanja katalogov in brošur, izvajamo tudi prevajanje iz grškega v makedonski jezik za PR članke pa tudi plakate, reklamne letake oziroma zloženke kot tudi vizitke. Sodni tolmači in prevajalci reklamno sporočilo, ki ga le-te vsebujejo, prilagajajo pravilom makedonskega jezika in s tem potencialnim strankam, ki jim je le-ta materni, na ustrezen način prikažejo storitev ali izdelek, ki se reklamira.

Storitev, ki se nanaša na prevajanje iz grškega v makedonski jezik za zvočne in video materiale je precej specifična, saj Prevajalski center Akademije Oxford strankam ponuja njihovo kompletno obdelavo. S tem mislimo na dejstvo, da poleg prevajanja serij, filmov, reklamnih sporočil in oddaj, stranke dobijo tudi njihovo sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje.

Prevajanje spletnih strani iz grškega v makedonski jezik

Prevajanje spletnih strani iz grškega v makedonski jezik vključuje implementacijo vseh pravil dobre optimizacije spletnih vsebin. To pa pomeni, da prevajalci in sodni tolmači v toku njihove obdelave implementirajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar ima za cilj, da se prevedena spletna stran pojavi v samem vrhu iskanja. Obdelujemo tudi spletne kataloge in prodajalne pa tudi katerikoli program ali aplikacijo, ki jo zahtevate.

V skladu z zahtevami strank izvajamo tudi tolmačenje iz grškega v makedonski jezik in v odvisnosti od vrste dogodka, ki ga organizirajo lahko uporabimo konsekutivno, šepetano ali simultano tolmačenje. Na podlagi podatkov, ki jih dobimo od strank, bomo pripravili ponudbo, ki lahko vključuje tudi storitev najema opreme za simultano tolmačenje.

Iz grškega v makedonski jezik prevajamo tudi ilustrirane in strokovne revije oziroma časopisne članke pa tudi vse vrste knjig, tako učbenike kot tudi dela književnosti.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz grškega v makedonski jezik

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo tudi vse vrste poslovnih dokumentov ter izvajajo prevajanje iz grškega v makedonski jezik tako za poslovne odločitve, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb in ustanovitveni akt podjetja, kot tudi za vse vrste poslovnih poročil, statut podjetja pa tudi bilance stanja oziroma uspeha, prevajajo pa tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo. Prevajamo tudi pravni red Evropske Unije oziroma certifikate in licence kot tudi sodne odločitve, pritožbe, sklepe, sodbe in tožbe, pooblastilo za zastopanje in ostale pravne akte.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na zahtevo strank prav tako obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti oziroma izobraževanja. Tako vam med drugim lahko ponudimo tudi prevajanje predmetnikov in programov fakultet, diplom in dodatkov k diplomi oziroma prepisa ocen, potrdila o rednem šolanju ter znanstvenih pa tudi diplomskih in seminarskih nalog, rezultatov znanstvenih raziskav kot tudi znanstvenih patentov, potrdila o opravljenih izpitih in zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol.

Gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov oziroma vse tiste dokumente, ki sestavljajo gradbeno, medicinsko, tehnično in razpisno dokumentacijo prav tako obdelujemo na profesionalen način in v skladu z zahtevami svojih strank. Vse vrste izjav, potrdil in soglasij, kot so potrdila o rednih dohodkih in o stanju računa v banki, potrdila o nekaznovanosti, potrdila o samskem stanu, soglasja za zastopanje oziroma potrdila o stalni zaposlitvi prav tako prevajamo iz grškega v makedonski jezik in overjamo z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Cena prevajanja iz grškega v makedonski jezik

  • Iz grškega v makedonski je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!