Prevajanje iz grškega v nizozemski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v nizozemski jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v nizozemski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajanje vseh vrst materialov iz grškega v nizozemski jezik prav tako sodi med storitve, ki jih v skladu z zahtevami strank ponujajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford. Pri nas vas pričakuje prevajanje vseh dokumentov, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, kot so: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o rednih dohodkih in o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi številne druge vrste takšnih dokumentov oziroma vse vrste izjav, potrdil in soglasij. Poleg tega prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, certifikate pa tudi pooblastila za zastopanje, različne vrste licenc, sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi številne druge vrste tako sodnih odločitev, kot tudi tožbe in pritožbe pa tudi odločitve in sklepe ter ostale pravne akte.

Če vam je potrebno prevajanje gradbene, medicinske, tehnične ali razpisne dokumentacije, ste lahko prepričani, da bodo prevajalci in sodni tolmači, ki so del naše ekipe to storitev opravili maksimalno profesionalno in hitro in po zelo ugodnih cenah. Specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodilo za uporabo, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, gradbeni projekti kot tudi zdravniški izvidi so samo nekateri od dokumentov, ki jih na zahtevo obdelujemo v tej jezični kombinaciji.

Poleg vsega omenjenega seveda prevajamo tudi vse poslovne pa tudi osebne dokumente, tako da iz grškega v nizozemski jezik prevajamo osebno izkaznico pa tudi potni list, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), kot tudi potrdila o stalnem prebivališču, potrdila o državljanstvu, prav tako pa prevajamo tudi vse vrste poslovnih pogodb, faktur, odločitev oziroma statute podjetij, sklepe o ustanovitvi pravne osebe zatem letna in revizijska oziroma finančna poslovna poročila. Dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in so povezani samo s področjem znanosti oziroma izobraževanja, kot so: zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepisi ocen, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, diplome in dodatki k diplomi, v skladu z vašimi zahtevami ne bomo samo prevedli, ampak jih bomo tudi overili z žigom sodnega tolmača. Na ta način bodo ti in vsi omenjeni dokumente opredeljeni kot pravo veljavni, saj žig sodnega tolmača služi, da potrdi enakost prevoda izvirnemu dokumentu. Iz tega razloga nam morate dostaviti tudi izvirnike, toda samo na vpogled, da bi jih sodni tolmač primerjal, saj mora ugotoviti, ali med njimi obstaja razlika. Ne skrbite, če se zgodi, da se pojavi razlika, saj se tedaj opravi storitev redakcije, ki jo prav tako ponuja Akademija Oxford in potem se dokument overja.


Prevajanje iz grškega v nizozemski jezik
Prevajanje iz nizozemskega v grški jezik

Morate se tudi pozanimati o tem, ali se za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz grškega v nizozemski jezik, zahteva overitev s haškim (Apostille) žigom. Za ta žig so zadolženi določeni organi v okviru okrožnih sodišč po celi državi, pa samo tam lahko dobite vse potrebne informacije. Te informacije vključujejo predvsem podatek ali se zahteva Apostille žig oziroma je najprej potrebna ta overitev, pa se potem dokument prinese našim strokovnjakom na nadaljnjo obdelavo ali pa se dokument najprej prevaja in overja s strani zapriseženega sodnega tolmača, na koncu pa se odnese na sodišče, da bi se overil s haškim žigom. Prav tako morate vedeti tudi to, da se v okviru najprej omenjenega postopka prevajata tako žig kot tudi dokument, in da lahko traja malo dlje kot drugi način, ki smo ga navedli.

Kar zadeva dostavo dokumentov na prevajanje, jih lahko pošljete preko kurirske službe oziroma priporočeno preko “Pošte Slovenije”, ali pa jih prinesete v našo poslovalnico. Toda samo v primeru, ko vam je prevajanje dokumentov iz grškega v nizozemski jezik potrebno danes za jutri oziroma nujno, jih lahko najprej pošljete skenirane na elektronski naslov in nam potem na najhitrejši možni način dostavite izvirnike. Po koncu prevajanja in overitve dokumente lahko prevzamete osebno v naši poslovalnici ali pa vam jih lahko pošljemo na naslov, ki ste ga navedli. Za storitev pošiljanja na naslov je zadolžena kurirska služba in s samim tem se zaračunava po njihovem ceniku in to neposredno od stranke pri dostavi.

Čeprav je prevajanje dokumentov iz grškega v nizozemski jezik najbolj zastopano, vam lahko ponudimo tudi obdelavo spletnih strani, filmov, knjig, reklamnih materialov, besedil pa tudi storitev redakcije vsebin. Redakcija se nanaša na vse tiste materiale, ki so že prevedeni, toda ne dovolj kakovostno, tako da bodo naši korektorji in lektorji vsebine na ustrezen način prilagodili pravilom prevajalske stroke. Pri prevajanju spletnih strani je zelo pomembno vedeti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford maksimalno spoštujejo principe SEO (Search Engine Optimisation). Kako pomembni so oni, dovolj govori podatek, da so edino tako prevedene in optimizirane spletne strani še naprej v vrhu iskanja. Poleg spletnih strani prevajamo tudi spletne kataloge, spletne prodajalne kot tudi programsko opremo ter katerikoli program ali aplikacijo, ki jo zahtevate. Pri nas vas pričakuje tudi prevajanje iz grškega v nizozemski jezik za različne vrste besedilnih vsebin, tako tistih, katerih tema je povezana s področji komunikologije, filozofije, marketinga, znanosti, menedžmenta, medicine in izobraževanja kot tudi tistih, ki obdelujejo temo s področij gradbene industrije, ekologije in varstva okolja, turizma pa tudi iformacijskih tehnologij, politike, prava in drugih naravoslovnih in družbenih ved.

Prevajanje video in zvočnih vsebin vključuje tudi njihovo podnaslavljanje in sinhronizacijo. Tako boste dobili kompletno obdelane igrane, dokumentarne, animirane in risane filme zatem izobraževalne, zabavne, informativne in otroške oddaje kot tudi reklamna sporočila in serije, ki se lahko prikazujejo, kjerkoli želite. Na zahtevo strank, ki organizirajo katerikoli dogodek, izvajamo tudi tolmačenje iz grškega v nizozemski jezik oziroma konsekutivno in simultano oziroma šepetano tolmačenje, po ugodnih cenah pa vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Prevajanje knjig oziroma učbenikov in književnih del, tako beletrije kot tudi proze oziroma romanov in poezije prav tako sodi na področje dela naših strokovnjakov. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na vašo zahtevo obdelujejo časopisne članke pa tudi različne vrste revij, od ilustriranih, preko otroških pa vse do strokovnih. Različne vrste materialov s področja marketinga, prav tako prevajamo v tej jezični kombinaciji, poleg vizitk, plakatov, reklamnih zloženk oziroma letakov prevajamo tudi PR članke ter kataloge in brošure.

Prevajanje dokumentacije iz grškega v nizozemski jezik

Ko gre za prevajanje dokumentacije iz grškega v nizozemski jezik, se morajo stranke zavedeti, da v okviru poslovalnice Akademije Oxford to storitev izvajajo prevajalci in sodni tolmači, tako da na enem mestu dobite absolutno vse, kar vam je potrebno, da bi dokument lahko uporabljali v katerikoli situaciji. Gre za to, da se z žigom sodnega tolmača lahko opremijo samo dokumenti, ki so enaki izvirniku, pa so iz tega razloga tudi pravno veljavni.

Stranke pri nas pričakuje prevajanje iz grškega v nizozemski jezik tako tehnične in gradbene kot tudi razpisne in medicinske ter poslovne dokumentacije, tako da na vašo zahtevo med drugim obdelujemo zdravniške izvide pa tudi gradbene projekte ter deklaracije izdelkov, navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, fakture, statute podjetij, finančna, revizijska in letna poslovna poročila kot tudi številne druge dokumente, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacije.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi osebne dokumente oziroma izvajajo prevajanje iz grškega v nizozemski jezik za potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje, potni list, delovno dovoljenje kot tudi prometno pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in številne druge osebne dokumente. Če je to potrebno, obdelujemo tudi vse vrste izjav, potrdil in soglasij oziroma dokumente, ki se od strank pogosto zahtevajo, da jih predajo različnim pristojnim službam pa tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja oziroma diplome in dodatke k diplomi, potrdila o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet, znanstvene patente, rezultate znanstvenih raziskav oziroma diplomske in seminarske naloge pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in druga.

Prevajanje vseh vrst besedil iz grškega v nizozemski jezik

Naši prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prevajajo absolutno vse vrste besedilnih vsebin iz grškega v nizozemski jezik. Ekologija in varstvo okolja, farmacija, znanost, medicina, izobraževanje, informacijske tehnologije, komunikologija, filozofija, turizem, ekologija in varstvo okolja, sociologija, marketing, psihologija, finance, menedžment, pravo in politika so samo nekatera od področij na katere se lahko nanaša na njihova tema.

V tej kombinaciji jezikov prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi reklamne vsebine oziroma plakate, PR članke pa tudi brošure ter kataloge, tako izdelkov kot tudi storitev, reklamne letake in zloženke ter vizitke. Izvajamo tudi redakcijo vsebin, za kar bodo poskrbeli profesionalni lektorji in korektorji, ki so del naše ekipe, tako da bodo stranke v relativno kratkem roku imele v celoti popravljene vsebine, ki so prilagojene vsem pravilom stroke.

Prevajanje filmov iz grškega v nizozemski jezik

Iz grškega v nizozemski jezik prevajamo vse vrste filmov, tako igrane kot tudi dokumentarne oziroma risane in animirane. Prav tako obdelujemo tudi serije, reklamna sporočila oziroma zabavne, otroške pa tudi informativne oddaje. Pri nas lahko dobite tudi finalizacijo tega postopka, ki poleg prevajanja vseh omenjenih video oziroma zvočnih materialov vključuje tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo.

Stranke, ki jim je potrebno profesionalno prevajanje spletnih strani, si sedaj lahko oddahnejo, saj prevajalci in sodni tolmači to storitev izvajajo ob maksimalnem spoštovanju pravil SEO (Search Engine Optimisation). Če niste dovolj seznanjeni, optimiziranje vsebin za spletne iskalnike je zelo pomembno za njihov položaj v okviru polja iskanja oziroma za uspešnost samega prevajanja. Poleg spletnih strani obdelujemo tudi spletne prodajalne oziroma kataloge, na vašo zahtevo pa lahko iz grškega v nizozemski jezik prevedemo katerikoli program ali aplikacijo.

Cena prevajanja iz grškega v nizozemski jezik

  • Iz grškega v nizozemski je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v nizozemski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v nizozemski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v nizozemski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!