Prevajanje iz grškega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsi tisti, ki jim je potrebno prevajanje iz grškega v portugalski jezik, se lahko popolnoma zanesejo na naše strokovnjake, ki poleg dokumentov in vseh vrst dokumentacije obdelujejo tudi številne druge vsebine, kot so programska oprema, spletni in reklamni katalogi pa tudi različne revije ter filme, serije in številne druge materiale.

Pri prevajanju dokumentov iz grškega v portugalski jezik je izjemno pomembno tudi to, da so tukaj tudi prevajalci in sodni tolmači, tako da vse stranke dobijo tako prevajanje kot tudi overitev oziroma dokument, ki ga lahko uporabljajo v katerikoli situaciji. Pravzaprav je stvar v tem, da žig sodnega tolmača na prevedenem dokumentu praktično pomeni, da je le-ta enak izvirnemu dokumentu, tako da je veljaven v pogledu zakona in prava. Ker pri obdelavi dokumentov sodni tolmač primerja prevod in izvirnik, so stranke dolžne dostaviti tudi izvirne dokumente oziroma jih lahko prinesejo v našo poslovalnico ali pa jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko ter preko kurirske službe. Da pa bi stranke imele možnost, da pošljejo skenirane dokumente na elektronski naslov, je pogoj, da jim je njihovega prevajanja iz grškega v portugalski jezik potrebno nujno, tako da na ta način omogočajo, da sodni tolmači in prevajalci z njihovo obdelavo začnejo v čim krajšem roku. Toda tudi v tem primeru morajo dostaviti izvirne dokumente na vpogled, pri čemer je priporočljivo, da je to tisti način, ki vključuje najhitrejšo dostavo.

Prevedene dokumente lahko dostavimo na naslov strank, imajo pa tudi možnost, da jih osebno prevzamejo v prostorih naše poslovalnice. Ko gre za dostavo prevedenih dokumentov na naslov, se morate zavedati tudi tega, da se ta storitev zaračunava neodvisno od osnovne, in to v skladu s cenikom določene kurirske službe, ki vam dostavlja pošiljko, plačate pa jo neposredno pri prevzemu.


Prevajanje iz grškega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v grški jezik

Poleg vsega, kar je povezano z dostavo izvirnika na vpogled, se morajo stranke zavedati tudi tega, da so se dolžne na pristojnem sodišču pozanimati tudi o tem, ali se za konkretni dokument zahteva overitev z Apostille žigom. Ta specialni, tako imenovani haški žig je potreben za točno določene dokumente, informacijo o tem pa imajo samo službe v okviru okrožnih sodišč v Sloveniji. Prevajalci in sodni tolmači lahko pomagajo strankam tako, da jih napotijo na službe, kjer bodo dobili vse potrebne informacije. Če izveste, da je haški žig potreben tudi za dokumente, za katere zahtevate prevajanje iz grškega v portugalski jezik, morate vprašati tudi to, po katerem principu poteka overitev za njih. Enostavneje rečeno, v praksi lahko naletite na dva primera: v prvem overitev s haškim žigom poteka na samem začetku, zatem pa se dokument odnese v Prevajalski center Akademije Oxford na prevajanje, toda tedaj se prevajata tako dokument kot tudi Apostille žig in na koncu se overjata strani uradne osebe oziroma sodnega tolmača. Druga različica pomeni, da se določeni dokument najprej prevede in overi z žigom sodnega tolmača, na koncu pa ga nosite na pristojno sodišče, kjer bodo opravili tudi overitev s haškim žigom. Od teh informacij ne bo odvisno samo to, kam najprej nosite dokumente, ampak tudi trajanje celotnega postopka, pa je zato zelo pomembno, da pravočasno pridobite vse potrebne informacije.

Če vam je potrebno prevajanje gradbene, tehnične, medicinske in razpisne dokumentacije, ga dobite v okviru naše poslovalnice. Prevajalci in sodni tolmači med drugim, obdelujejo tudi zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma deklaracije izdelkov, navodila za uporabo kot tudi gradbene projekte in laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi številne druge osebne dokumente. Prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije oziroma sodne odločitve, tožbe, sklepe, pritožbe kot tudi pooblastila za zastopanje ter vse vrste licenc, pogodbe oziroma certifikate in ostale pravne akte.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo tudi dokumente, ki sestavljajo poslovno oziroma osebno dokumentacijo, tako da poleg osebne izkaznice, potnega lista in sklepa o ustanovitvi pravne osebe ter potrdila o državljanstvu, prevajamo tudi potrdila o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma ustanovitvene akte podjetja kot tudi letna ter revizijska finančna poročila pa tudi statute podjetij. Prevajamo pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstvena dela in znanstvene patente, potrdila o rednem šolanju pa tudi predmetnike in programe fakultet, diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih oziroma rezultate znanstvenih raziskav, diplomske in seminarske naloge kot tudi ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja. Poleg njih iz grškega v portugalski jezik prevajamo tudi vse vrste izjav, potrdil in soglasij, kot so recimo potrdila o samskem stanu, potrdila o nekaznovanosti, soglasja za zastopanje, potrdila o rednih dohodkih ter potrdila o stalni zaposlitvi, potrdila o nekaznovanosti in številna druga.

Specializirani smo tudi za tolmačenje iz grškega v portugalski jezik, tako da na zahtevo strank in v skladu s potrebami samega dogodka, ki ga organizirate, lahko opravimo konsekutivno, šepetano in simultano tolmačenje. Iz grškega v portugalski jezik pa izvajamo tudi prevajanje za spletne strani oziroma spletne kataloge in prodajalne, kot tudi za programsko opremo, kar pomeni, da na vašo zahtevo lahko prevedemo katerikoli program ali aplikacijo. Pri obdelavi takšnih vsebin sodni tolmači in prevajalci spoštujejo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da bodo prevedeni materiali zelo hitro precej bolje kotirali v okviru spletnih iskalnikov.

Na zahtevo strank obdelujemo tudi informativne, zabavne, otroške kot tudi izobraževalne oddaje oziroma dokumentarne, risane, igrane in animirane filme ter vse vrste serij in reklamnih sporočil, ne glede na to, ali gre za tiste, namenjene predvajanju na radijskih postajah ali pa na televiziji. Poleg njihovega prevajanja iz grškega v portugalski jezik imamo tudi možnost, da opravimo profesionalno podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Prevajamo pa tudi romane, prozo ter beletrijo in poezijo kot tudi učbenike oziroma absolutno vse vrste knjig kot tudi različne vrste revij (ilustrirane, otroške, strokovne in druge). Iz grškega v portugalski jezik prevajamo tudi časopisne članke pa tudi besedila različne vsebine oziroma namena in dolžine, tako da lahko prevajamo tako tiste, ki bodo biti plasirani javno kot tudi tiste, ki so namenjene ozkemu krogu strokovnjakov. Poleg besedil, ki obdelujejo filozofsko, medicinsko, psihološko oziroma politično, sociološko ali ekonomsko temo, prevajamo tudi tista, ki so povezana s področji informacijskih tehnologij, komunikologije pa tudi menedžmenta, farmacije ter izobraževanja in gradbene industrije oziroma vseh drugih znanstvenih disciplin. V okviru poslovalnice Akademije Oxford vas pričakujejo tudi strokovnjaki, specializirani za prevajanje vizitk oziroma brošur, reklamnih zloženk, letakov, katalogov, PR člankov in plakatov iz grškega v portugalski jezik. Ker imajo več kot dovolj izkušenj, ste lahko prepričani, da bodo določeno sporočilo, ki se ga takšni materiali vsebujejo, na ustrezen način prilagodili duhu portugalskega jezika in s tem zagotovili osnovni cilj prevajanja reklamnih materialov oziroma omogočili strankam, ki jim je portugalski jezik materni, da izvedo za izdelek ali storitev, ki se preko njih reklamira. Pri nas pa vas pričakuje tudi storitev lekture in korekture tistih materialov, ki jih je nekdo že prevedel v tej jezični kombinaciji, pri tem pa ni spoštoval veljavnih pravil prevajalske stroke, pa je to za posledico imelo nezadovoljstvo strank. Ko lektor in korektor opravita redakcijo dostavljenih vsebin, ste lahko prepričani, da bodo zadovoljni celo najzahtevnejši med vami.

Strokovno prevajanje dokumentov iz grškega v portugalski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford vsem zainteresiranim strankam ponuja tudi prevajanje različnih vrst dokumentov iz grškega v portugalski jezik. Ta storitev poleg njihovega prevajanja vključuje tudi overitev s strani sodnega tolmača. Praktično gledano to pomeni, da stranke na enem mestu dobijo kompletno obdelavo dokumenta, ki je pripravljen za nadaljnjo uporabo.

Potni list, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču so samo nekateri od osebnih dokumentov, ki jih obdelujemo na vašo zahtevo. Prav tako prevajamo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi). Na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi vse vrste dovoljenj, kot so vozniško in prometno, delovno in dovoljenje za prebivanje. Pri nas vas pričakuje tudi prevajanje iz grškega v portugalski jezik za vse tiste dokumente, ki se nanašajo na poslovanje podjetja ali podjetnika. Tako boste v kratkem roku dobili prevedene sklepe o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt in statut podjetja ter bilance uspeha in stanja oziroma fakture in poslovne pogodbe. Poleg njih obdelujemo tudi vse vrste poslovnih poročil, tako finančna in revizijska kot tudi letna.

Pomembno je, da veste tudi to, da prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi dokumente, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim službam, oziroma vse vrste potrdil, izjav in soglasij (potrdilo o samskem stanu in o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih dohodkih in številna druga). V tej kombinaciji jezikov obdelujemo tudi vse pravne akte, kot so pravni red Evropske Unije, licence, pooblastila za zastopanje in certifikate oziroma vse vrste sodnih odločitev, sodbe, pritožbe, tožbe in sklepe.

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz grškega v portugalski jezik za gradbene projekte oziroma zdravniške izvide, nimajo nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko, tehnično in razpisno dokumentacijo. Tako da poleg navedenih, prevajamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in ostale osebne dokumente.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem, pri nas pa lahko dobite prevajanje iz grškega v portugalski jezik za diplome in dodatke k diplomi, prepise ocen, predmetnike in programe fakultet pa tudi znanstvene, diplomske oziroma seminarske naloge pa tudi rezultate znanstvenih raziskav.

Ne pozabite samo, da pri pošiljanju dokumentov na prevajanje iz grškega v portugalski jezik, vsekakor dostavite tudi izvirnike na vpogled, da bi bil spoštovan postopek oziroma da bi vam omogočili tudi overitev sodnega tolmača. Prav tako se morate pozanimati o overitvi z Apostille žigom. V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s to vrsto overitve, je dovolj, da se obrnete na naše strokovnjake, ki vas bodo napotili na pristojne službe.

Prevajanje besedil iz grškega v portugalski jezik

Tema besedil, za katere vam ponujamo prevajanje iz grškega v portugalski jezik, se lahko nanaša na dobesedno katerokoli temo, saj so naši prevajalci in sodni tolmači specializirani za obdelavo besedilnih vsebin katerekoli tematike. Poleg tistih, katerih tema je psihološka, sociološka, politična, ekonomska ali medicinska, izvajamo prevajanje tudi za besedila, katerih tema je povezana s področjem ekologije in varstva okolja pa tudi komunikologije, gradbene industrije, turizma oziroma informacijskih tehnologij ter menedžmenta, bančništva in financ pa tudi vseh drugih vej družbenih in naravoslovnih ved.

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo obdelavo spletnih vsebin, kot so spletne strani, spletni katalogi in prodajalne, iz grškega v portugalski jezik pa prevajamo tudi programsko opremo. Pri obdelavi teh materialov v celoti spoštujemo pravila SEO (Search Engine Optimisation), s čimer jim dajemo možnost, da zelo hitro poboljšajo svoje mesto v okviru spletnih iskalnikov.

Glede na zahteve kupcev pa v tej v kombinaciji jezikov prevajamo tudi video in zvočne vsebine. Ta storitev je specifična, saj pri nas poleg prevajanja iz grškega v portugalski jezik za igrane pa tudi risane ter dokumentarne in animirane filme, dobite tudi njihovo sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje. Seveda obdelujemo tudi serije oziroma oddaje vseh vrst, tako informativne kot tudi zabavne pa tudi izobraževalne in otroške ter radijska in televizijske reklamna sporočila. Ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo dostavljenih materialov jih lahko takoj prikazujete na spletu, televiziji pa tudi v kinematografih, ali pa jih predvajate na radijskih postajah.

Na zahtevo strank bodo profesionalni lektorji in korektorji, ki so prav tako del naše ekipe, opravili vse potrebne spremembe v okviru tistih materialov, ki jih je nekdo že prevedel, toda ni spoštoval veljavnih pravil stroke. Po koncu lekture in korekture oziroma redakcije materialov dobite kakovostno obdelane vsebine, ki jih lahko uporabljate brez kakršnihkoli težav.

Prevajanje reklamnih zloženk iz grškega v portugalski jezik

Ker je področje marketinga zelo specifično, saj se stalno spreminja, tako da prevajanje reklamnih materialov iz grškega v portugalski jezik zahteva posebno pozornost. To pa pomeni, da morajo sodni tolmači in prevajalci ustrezno oblikovati reklamno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, kar bodo opravili na maksimalno profesionalni način. Tako bodo potencialnim strankam, ki jim je portugalski jezik materni, ponudili možnost da se ustrezno seznanijo s tistim, kar se reklamira, s čimer je praktično gledano dosežen osnovni cilj prevajanja teh materialov.

Na zahtevo strank obdelujemo tudi književna dela vseh vrst pa tudi učbenike, poleg del proze in poezije, obdelujemo tudi romane kot tudi beletrijo. Prevajalci in sodni tolmači bodo v skladu z vašimi zahtevami opravili tudi prevajanje iz grškega v portugalski jezik za časopisne članke pa tudi za vse vrste revij.

Tolmačenje iz grškega v portugalski jezik prav tako predstavlja storitev, ki jo izvajamo, vključuje pa konsekutivno, simultano in šepetano prevajanje. Stranka nam morajo stranke dostaviti tudi informacije o dogodku, ki ga organizirajo in za katerega jim je potrebna ta storitev, saj je od njegove organizacije odvisno, katera vrsta tolmačenja se bo izvajala. V okviru te storitve vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz grškega v portugalski jezik

  • Iz grškega v portugalski je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!