Prevajanje iz grškega v hrvaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v hrvaški jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v hrvaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz grškega v hrvaški jezik, ne glede na vrsto materiala, lahko to storitev zaupajo našim strokovnjakom. Sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford poleg osebnih in poslovnih dokumentov oziroma tistih, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem ter dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, iz grškega v hrvaški jezik prevajajo tudi tehnično pa tudi medicinsko, razpisno in gradbeno dokumentacijo oziroma vse vrste pravnih aktov.

Ko gre za prevajanje dokumentov v tej kombinaciji jezikov, naši strokovnjaki povsem zagotovo obdelujejo absolutno vse dokumente. Najprej omenjamo osebne dokumente oziroma potni list, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) zatem osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu kot tudi različne vrste dovoljenj (vozniško, delovno, prometno, dovoljenje za prebivanje in druge). Poleg njih prevajamo tudi dokumente s področja poslovanja, tako določenega podjetja kot tudi podjetnika, na zahtevo strank pa iz grškega v hrvaški jezik prevajamo sklepe o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja, bilance uspeha oziroma stanja kot tudi vse vrste poslovnih pogodb ter fakture in poslovne odločitve, zatem ustanovitveni akt podjetja in različne vrste poslovnih poročil, tako revizijska kot tudi letna in finančna in jih potem tudi overjamo z žigom sodnega tolmača.

Na zahtevo strank prav tako obdelujemo tudi certifikate oziroma licence vseh vrst kot tudi pravni red Evropske Unije oziroma sklepe o razvezi zakonske zveze ter ostale vrste tako sodnih odločitev kot tudi tožbe, sklepe in pritožbe ter pooblastila za zastopanje. Ne smemo pa pozabiti tudi na zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte ter deklaracije izdelkov oziroma navodila za uporabo kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma dokumente, ki sestavljajo gradbeno in tehnično ter razpisno oziroma medicinsko dokumentacijo.


Prevajanje iz grškega v hrvaški jezik
Prevajanje iz hrvaškega v grški jezik

Sodni tolmači in prevajalci v skladu z vašimi zahtevami obdelujejo tudi dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim službam, kot so na primer potrdila o rednih dohodkih, potrdila o stalni zaposlitvi, potrdila o nekaznovanosti, soglasja za zastopanje, potrdila o samskem stanu ter potrdila o nekaznovanosti pa tudi potrdila o stanju računa v banki in vse ostale vrste tako potrdil kot tudi soglasij in izjav. Poleg vsega omenjenega, obdelujemo tudi dokumente, ki se nanašajo na področje znanosti in izobraževanja in jih zelo pogosto zahtevajo pristojne službe. S tem mislimo predvsem na zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o opravljenih izpitih kot tudi prepise ocen ter diplome in dodatke k diplomi, čeprav prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet, diplomske naloge, rezultate znanstvenih raziskav ter seminarske naloge, znanstvena dela oziroma znanstvene patente in ostale osebne dokumente.

Prevajanje dokumentov iz grškega v hrvaški jezik je jasno določeno z zakoni naše države, kar pomeni, da mora poleg prevajanja biti opravljena tudi overitev, in to s strani pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača. Na srečo naših strank so prav takšni strokovnjaki tudi del ekipe Akademije Oxford, tako da po končanem prevajanju dokumentov, strankam ni treba iskati pooblaščene osebe, ki bo opravila overitev, ampak kompletno obdelavo vseh omenjenih pa tudi številnih drugih vrst dokumentov dobijo v okviru naše poslovalnice.

Toda obstaja še ena vrst overitve, za katero pa niso zadolženi naši strokovnjaki, ampak je dolžnost stranke, da v pristojnih službah pridobi informacije o njej. V tem primeru so pristojne službe okrožna sodišča v Sloveniji in gre za overitev z Apostille ali tako imenovanim haškim žigom. Imejte na umu, da ta žig ni potreben za vse dokumente, pa je iz tega razloga pomembno, da najprej poiščete informacijo, ali je za tiste dokumente, za katere želite prevajanje iz grškega v hrvaški jezik, le-ta sploh potreben, in če je, morate vprašati tudi to, v katerem trenutku v toku postopka je treba to narediti. V večini primerov overitev s haškim žigom poteka potem, ko prevajalec in sodni tolmač končata s svojim delom, toda obstajajo tudi dokumenti, za katere zakon določa, da se najprej overjajo z Apostille žigom in se potem odnesejo našim strokovnjakom na nadaljnjo obdelavo. Zelo pomembno je, da veste tudi to, da ta postopek lahko traja malo dlje kot predhodni, saj se v tem primeru ne prevaja samo dokument, ampak tudi haški žig, zatem pa tudi overja s strani pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača. Kot smo že omenili, je postopek prevajanja in overitve dokumentov zelo jasno opredeljen in določa, da mora sodni tolmač, predenj opravi overitev s svojim žigom, primerjati prevod z izvirnikom, pri čemer imajo stranke dolžnost dostaviti izvirne dokumente, in to samo na na vpogled.

Prav iz tega razloga želimo poudariti tudi to, da se način pošiljanja dokumentov na prevajanje iz grškega v hrvaški jezik pomembno razlikuje glede na vsebine, za katere ni potrebna overitev, saj nam jih stranke enostavno lahko pošljejo po elektronski pošti. Stranke imajo možnost pošiljanja dokumentov preko kurirske službe oziroma osebnega dostavljanja v našo poslovalnico ter pošiljanje preko “Pošte Slovenije”, toda vedno s priporočeno pošiljko. Toda v primeru, ko vam je prevajanje kateregakoli dokumenta iz grškega v hrvaški jezik potrebno v kratkem času, jih lahko najprej pošljete skenirane na elektronski naslov, tako da bi sodni tolmači in prevajalci lahko začeli z njihovo obdelavo, potem pa čim prej dostavite tudi izvirne dokumente na vpogled. Ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo dokumentov, ki ste jih dostavili, jih lahko dobite na dva načina. Prvi vključuje osebno prevzemanje v naši poslovalnici, drugi se pa nanaša na dostavo dokumentov na naslov stranke. To pomeni, da bomo mi angažirali kurirsko službo, da vam dostavi prevedene in overjene dokumente. To storitev boste morali plačati pri prevzemu pošiljke, in to po ceni, ki je določena z njihovim veljavnim cenikom.

Da ne bi pomislili, da Prevajalski center Akademije Oxford med storitvami, ki jih ponuja, izvaja samo prevajanje dokumentov iz grškega v hrvaški jezik, omenjamo tudi številne druge vsebine, ki jih bomo v vsakem primeru obdelali v skladu z vašimi zahtevami. Na prvem mestu prevajamo besedilne materiale katerekoli tematike oziroma dolžine in namena. To pa pomeni, da enako strokovno in kakovostno obdelujemo tako besedila, ki bodo biti plasirana javno kot tudi tista, ki bodo predstavljena samo ozkemu krogu strokovnjakov za določeno področje. Poleg političnih, ekonomskih, psiholoških oziroma medicinskih, znanstvenih, socioloških ter finančnih besedil prevajamo tudi tista, ki so povezana s področji gradbene industrije, turizma, farmacije oziroma bančništva, komunikologije kot tudi menedžmenta, pa tudi informacijskih tehnologij in marketinga ter vseh drugih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki sodijo med družbene kot tudi tista, ki sestavljajo naravoslovne vede.

V skladu z zahtevami strank obdelujemo tudi knjige katerekoli vrste, pri čemer mislimo predvsem na književna dela oziroma romane, prozna dela ter beletrijo pa tudi dela poezije oziroma učbenike, ne glede na njihovo kompleksnost. Sodni tolmači in prevajalci bodo opravili tudi tolmačenje iz grškega v hrvaški jezik, ki vključuje uporabo konsekutivnega, šepetanega ali simultanega prevajanja. Pri izdelavi ponudbe pa vanjo lahko uvrstimo storitev, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje. V tej v kombinaciji jezikov prav tako obdelujemo tudi časopisne članke kot tudi otroške, strokovne ter ilustrirane in številne druge vrste revij pa tudi vse tiste vsebin, ki so povezane s področjem marketinga. Poleg prevajanja vizitk, ki so hkrati tudi zelo zanimive za obdelavo, naši prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi kataloge in brošure oziroma plakate, reklamne letake, PR članke pa tudi zloženke in številne druge vsebine s področja marketinga. Razume se, da bodo oni sporočilo, ki ga ga le-te vsebujejo, v celoti prilagodili hrvaškemu jeziku, da bi se ljudje, ki jim je le-ta materni, seznanili s tistim, kar se reklamira in na ta način bo dosežen osnovni cilj prevajanja reklamnih vsebin iz grškega v hrvaški jezik.

Prav tako obdelujemo tudi spletne strani ter programsko opremo oziroma katerikoli program ali aplikacijo kot tudi vsebine spletnih katalogov ali prodajaln. Pri obdelavi teh vsebin posebej pazimo na implementiranje SEO pravil (Search Engine Optimisation), s čimer se prevedenim materialom omogoča, da pridobijo še boljši položaj v okviru spletnih iskalnikov.

Najbolj zanimiva od vseh storitev, ki se nanašajo na prevajanje iz grškega v hrvaški jezik, vključuje obdelavo vseh vrst video in zvočnih materialov, saj poleg njihovega prevajanja stranke pri nas dobijo tudi podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo. Ne glede na to, ali gre za igrane ali dokumentarne oziroma risane in animirane filme ter katerekoli vrste oddaj (zabavne, informativne, izobraževalne, otroške in druge) oziroma serije ali televizijska in radijska reklamna sporočila, ste lahko prepričani, da bodo naši strokovnjaki povsem profesionalno obdelali te vsebine in jih potem prepustili profesionalnim podnaslavljalcem oziroma umetnikom, katerih specialnost je sinhronizacija prevedenih materialov. Na koncu je treba omeniti tudi to, da so v ekipi Akademije Oxford poleg sodnih tolmačev in prevajalcev tudi lektorji oziroma korektorji, ki so zadolženi za zagotavljanje storitve redakcije tistih materialov, ki jih je nekdo že prevedel v tej jezični kombinaciji, toda tega ni naredil tako kot je treba. Potem ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo dostavljenih vsebin, ne obstaja stranka, ki z njimi ne bo zadovoljna, saj oni v celoti spoštujejo pravila prevajalske stroke.

Prevajanje dokumentov iz grškega v hrvaški jezik

Vse stranke, ki imajo potrebo za prevajanjem dokumentov iz grškega v hrvaški jezik, to nalogo lahko brez skrbi zaupajo našim strokovnjakom, saj prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo vse dokumente in dokumentacije.

S tem mislimo predvsem na obdelavo osebnih dokumentov oziroma potnega lista, potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču ter na prevajanje prometnega dovoljenja in osebne izkaznice oziroma dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja pa tudi izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in drugih osebnih dokumentov.

V isti jezični kombinaciji pa obdelujemo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja kot tudi tiste, ki se predajajo pristojnim službam, oziroma vse vrste izjav, potrdila in soglasij. Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tehnično, razpisno pa tudi medicinsko in gradbeno dokumentacijo kot tudi dokumente, ki jih sestavljajo, poleg njihovega prevajanja iz grškega v hrvaški jezik pa boste pri nas dobili tudi overitev z žigom sodnega tolmača.

Licence in certifikate oziroma pravni red Evropske Unije pa tudi pooblastilo za zastopanje in druga pravne akte prav tako prevajamo v tej jezični kombinaciji.

Prevajanje programske opreme iz grškega v hrvaški jezik

Stranke, ki imajo potrebo za prevajanje programske opreme iz grškega v hrvaški jezik, se morajo zavedati tudi tega, da jih pri nas pričakuje absolutno strokovno prevajanje kateregakoli programa ali aplikacije. Prevajalci in sodni tolmači poleg programske opreme obdelujejo tudi spletne kataloge pa tudi spletne strani in vsebino spletnih prodajaln. Zelo pomembno je omeniti tudi to, da naši strokovnjaki pazijo na pravila za optimizacijo vsebin za spletne iskalnike, tako se bodo zelo verjetno tudi vaše spletne strani pojavile v samem vrhu spletnega iskanja.

Iz grškega v hrvaški jezik prevajamo tudi učbenike pa tudi književna dela ter celo časopisne članke oziroma vsebino zabavnih, ilustriranih, strokovnih pa tudi otroških revij. V tej jezični kombinaciji prevajamo vse vrste besedilnih vsebin, tako da poleg besedil, katerih tema je povezana s področjem turizma, informacijskih tehnologij, gradbene industrije prevajamo tudi tista, ki so povezana s psihologijo, farmacijo, sociologijo, znanostjo, medicino, izobraževanje ter filozofijo, bančništvom, ekonomijo, politiko, pravom in številnimi drugimi vejami, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Če je to potrebno, ponujamo tudi storitev redakcije vseh že prevedenih vsebin v tej v kombinaciji jezikov, kar se nanaša na tiste vsebine, ki so prevedene neprofesionalno. Potem ko korektor in lektor končata s svojim delom posla, ste lahko povsem prepričani, da bodo dostavljeni materiali v celoti obdelan v skladu s pravili prevajalske stroke.

Prevajanje filmov iz grškega v hrvaški jezik

Če vas zanima prevajanje filmov iz grškega v hrvaški jezik, moramo omeniti tudi to, da imajo v sklopu te storitve vse stranke možnost dobiti tudi njihovo sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje. Tako bodo zelo hitro dobili zvočne oziroma video materiale, ki jih bodo lahko uporabljali oziroma jih plasirali tako v kinematografih kot tudi na radijskih postajah pa tudi televiziji. Poleg filmov prevajamo tudi televizijska pa tudi radijska reklamna sporočila oziroma zabavne oddaje, kot tudi serije ter informativne in izobraževalne oddaje. Prav tako vam lahko ponudimo tudi obdelavo vseh tistih materialov, ki so povezani s področjem marketinga, to pa se predvsem nanaša na brošure in kataloge storitev ter izdelkov oziroma na reklamne zloženke in letake, plakate kot tudi vizitke ter celo na PR članke. Pri obdelavi takšnih vsebin prevajalci in sodni tolmači pazijo na to, da na ustrezen način oblikujejo reklamno sporočilo, ki ga le-te vsebujejo in je zelo pogosto skrito običajnemu opazovalcu in ga prilagodijo duhu ciljanega jezika, kar je v tem primeru hrvaški jezik. Tako bodo izpolnili osnovni cilj prevajanja takšnih vsebin, da se potencialnim kupcem izdelkov oziroma uporabnikom storitev s hrvaškega govornega področja ponudi možnost, da se na pravi in na najboljši možni način seznanijo s tistim, kar se reklamira na ta način.

Cena prevajanja iz grškega v hrvaški jezik

  • Iz grškega v hrvaški je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v hrvaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v hrvaški z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v hrvaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!