Prevajanje iz grškega v češki jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v češki jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Iz grškega v češki jezik prevajamo vse vrste dokumentov oziroma številne druge vrste materialov, tako književna dela kot tudi spletne strani oziroma reklamne materiale, filme in serije, v tej v kombinaciji jezikov pa izvajamo tudi tolmačenje.

Prevajanje dokumentov iz grškega v češki jezik zahteva posebno pozornost, saj je zelo pomembno, da so stranke seznanjene s postopkom obdelave, ker se poleg njihovega prevajanja zahteva tudi overitev s strani sodnega tolmača, ki je zanjo zadolžen. Ta vrsta overitve je pomembna v pravnem in zakonskem pogledu, saj potrjuje, da je vsebina prevoda popolnoma enaka vsebini izvirnega dokumenta, pa nam iz tega razloga stranka mora dostaviti izvirnike na vpogled. Ko sodni tolmač opravi primerjavo prevoda in izvirnika in ugotovi, da gre za isti vsebini, on tedaj opravi overitev prevoda. Če se zgodi, da opazi določena odstopanja, je dolžan o tem obvestiti stranko kot tudi, da ji predlaga storitev redakcije prevedenih vsebin, ki jo stranke prav tako lahko dobijo v naši poslovalnici. Potem ko profesionalni korektorji in lektorji končajo z obdelavo materialov oziroma opravijo vse potrebne popravke, tedaj se dokument ponovno vrača sodnemu tolmaču, ki ga v tem primeru lahko brez težav overi.

Prav tako je zelo pomembno omeniti tudi to, da so stranke dolžne, ne samo, da nam dostavijo izvirne dokumente na vpogled, ampak tudi, da se podrobno pozanimajo o tem, ali je za njihove dokumente potrebna overitev na pristojnem sodišču oziroma ali jih je treba opremiti s haškim žigom oziroma Apostille. Overitev s tem žigom poteka popolnoma neodvisno od prevajanja in overitve s strani naših strokovnjakov, toda izključno same stranke so dolžne, da odnesejo dokumente, da bi se opravila overitev s haškim žigom, če obstaja potreba za tem. Poleg tega se je treba pozanimati tudi o tem, kako poteka tok obdelave dokumentov, ki se overjajo s haškim žigom, saj obstajajo primeri, ko le-ta poteka po obdelavi prevajalcev in sodnih tolmačev Akademije Oxford, obstajajo pa tudi primeri, ko se dokumenti najprej overjajo s haškim žigom, pa šele potem odnesejo njim na nadaljnjo obdelavo. Toda v tem primeru se ne prevaja samo dokument, ampak tudi Apostille žig, pa s samim tem ta postopek v glavnem traja nekoliko dlje kot prej omenjeni.


Prevajanje iz grškega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v grški jezik

Dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz grškega v češki jezik, lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko, ali pa jih prinesete osebno v našo poslovalnico, za dostavo pa lahko angažirate tudi kurirsko službo. Kar zadeva prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov, poleg osebnega, imate tudi možnost dostave na naslov, ki ga navedete, toda ta storitev zahteva plačilo, saj ni vračunana v osnovno ceno obdelave dokumentov. Prav iz tega razloga jo stranke plačajo neposredno pri prevzemu pošiljke, in to ceni, ki iz veljavnega cenika kurirske službe.

Stranka, ki prevajanje določenega dokumenta potrebuje v posebej kratkem roku, ima dovoljenje, da dokumente najprej pošlje po elektronski pošti, kar prevajalcem in sodnim tolmačem omogoča, da z njegovo obdelavo začnejo v čim krajšem roku in na ta način ugodijo zahtevi. Toda tudi v tem primeru morate dostaviti izvirnik na vpogled, pri čemer morate spoštovati kratek rok, ki ste ga postavili, in da v skladu s tem izberete način dostave, ki je najhitrejši.

Iz grškega v češki jezik prevajamo vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu oziroma stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o nekaznovanosti pa tudi vse ostale vrste izjav, soglasij in potrdil. Prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije oziroma sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi vse vrste sodnih odločitev, sklepe, tožbe, in pritožbe kot tudi pooblastila za zastopanje pa tudi različne vrste pogodb in licenc ter certifikatov. Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo, kot so sklepi o ustanovitvi pravne osebe, bilance stanja, ustanovitveni akta podjetja oziroma fakture, statut podjetja, bilance uspeha kot tudi vse vrste poslovnih poročil (letna, revizijska, finančna in druga). Prevajamo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu oziroma potni list, prometno dovoljenje pa tudi dovoljenje za prebivanje kot tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma vozniško in delovno dovoljenje ter vse ostale osebne dokumente.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz grškega v češki jezik vseh dokumentov, ki so povezani s področjem znanosti oziroma izobraževanja. Tako da na vašo zahtevo prevajamo rezultate znanstvenih raziskav, predmetnike in programe fakultet oziroma diplome in dodatke k diplomi, prepise ocen ter potrdila o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma diplomske in seminarske naloge kot tudi znanstvena dela, zatem znanstvene patente in številne druge osebne dokumente. V primeru, da vam je potrebno prevajanje iz grškega v češki jezik za gradbene projekte, bodo prevajalci in sodni tolmači to storitev opravili v optimalnem roku. Prav tako vam lahko ponudimo tudi prevajanje navodil za uporabo, deklaracij izdelkov oziroma zdravniških izvidov, dokumentacije o medicinskih izdelkih, laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev pa tudi specifikacij farmacevtskih izdelkov in vseh drugih dokumentov, ki sestavljajo medicinsko, gradbeno oziroma razpisno in tehnično dokumentacijo.

Poleg dokumentov iz grškega v češki jezik prevajamo tudi spletne strani, in to maksimalno profesionalno, saj naši strokovnjaki spoštujejo pravila, povezana z njihovo optimizacijo za spletne iskalnike. Sodni tolmači in prevajalci v toku obdelave implementirajo vsa SEO pravila (Search Engine Optimisation) ne samo spletnih strani, ampak tudi spletnih prodajaln in katalogov, kar ima za osnovni cilj, da se le-ti v optimalnem roku najdejo v precej boljšem položaju v okviru iskanja, kar se bo posebej pozitivno odrazilo tudi na poboljšanje poslovanja njihovih lastnikov. Na zahtevo strank prav tako prevajajo tudi programsko opremo oziroma katerikoli program ali aplikacijo, ki jih zahtevajo stranke.

Obdelujemo tudi književna dela vseh vrst oziroma beletrijo in romane ter prozo in poezijo kot tudi učbenike, ne glede na njihovo kompleksnost. Prevajamo tudi reklamne vsebine (brošure, plakati, PR članki, vizitke, zloženke, katalogi in drugo) pa tudi časopisne članke oziroma vse vrste revij (otroške, ilustrirane, strokovne in drugo). Ne glede na to, katero vrsto besedilnih vsebin želite prevesti v tej jezični kombinaciji, ta posel lahko brez skrbi zaupate našim strokovnjakom. Naj vas ne skrbi, če je njegova tema morda malo nenavadna, saj se prevajalci in sodni tolmači znajdejo dobesedno na vsakem področju, tako da v skladu z vašimi zahtevami poleg filozofskih, političnih, medicinskih in izobraževalnih oziroma znanstvenih, ekoloških in drugih vrst besedil, obdelujejo tudi tista, ki so povezana s področjem komunikologije pa tudi informacijskih tehnologij ter turizma, gradbene industrije pa tudi katerekoli veje naravoslovnih in družbenih ved. Prav tako iz grškega v češki jezik prevajamo tudi filmske stvaritve, obdelujemo pa tudi igrane oziroma dokumentarne filme, po potrebi pa tudi animirane in risane kot tudi vse vrste serij in reklamna sporočila pa tudi oddaje (zabavne, informativne, otroške, izobraževalne in druge). Posebej smo ponosni na dejstvo, da so del naše ekipe tudi umetniki, ki so specializirani za sinhroniziranje tako prevedenih vsebin oziroma profesionalni podnaslavljalci, ki so že dolgo v tem poslu, tako da smo v priložnosti, da vsem zainteresiranim strankam ponudimo tudi storitev sinhronizacije oziroma podnaslavljanja prevedenih vsebin. Poleg vsega omenjenega, moramo navesti tudi to, da so prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford specializirani tudi za tolmačenje iz grškega v češki jezik, tako da jih lahko angažirate, ne glede na dogodek, ki ga organizirate in lahko ste prepričani, da bodo ta posel opravili maksimalno profesionalno. Poleg simultanega in šepetanega izvajamo tudi konsekutivno tolmačenje, in ker je vsaka od omenjenih vrst tolmačenja namenjena za različne dogodke, je zelo pomembno pravočasno dostaviti vse podatke o njegovi organizaciji, da bi lahko pripravili ponudbo, ki bo maksimalno ugodila tem zahtevam in v okviru katere, vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz grškega v češki jezik in overitev sodnega tolmača

Poleg tega, da strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford prevajajo diplome in dodatke k diplomi iz grškega v češki jezik, oni opravljajo tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Na ta način vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, znanstveni patenti, potrdila o rednem šolanju, seminarske naloge in rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela in druga) pripravijo za uporabo v praksi.

Prav tako iz grškega v češki jezik prevajamo tudi vse osebne dokumente, kot so potni list, potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), zatem vozniško oziroma prometno dovoljenja in osebne izkaznice ter dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje. Pri nas lahko dobite tudi prevajanje dokumentov s področja poslovanja. Sodni tolmači in prevajalci med drugim iz grškega v češki jezik prevajajo tudi statute podjetij, bilance stanja, finančna poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja, bilance uspeha, poslovne odločitve pa tudi vse vrste poslovnih poročil, od letnih preko finančnih do revizijskih.

Vsem zainteresiranim strankam ponujamo tudi prevajanje iz grškega v češki jezik za pravni red Evropske Unije oziroma sklepe o razvezi zakonske zveze in ostale sodne odločitve, pritožbe, sklepe pa tudi tožbe. Obdelujemo tudi certifikate oziroma licence kot tudi pooblastila za zastopanje in vse vrste pogodb ter ostale pravne akte. Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma potrdila, soglasja in izjave (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih dohodkih in o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in druga).

Vse stranke so dolžne, da v celoti spoštujejo pravilo o pošiljanju izvirnih dokumentov na vpogled pa tudi, da se na pristojnem sodišču podrobno pozanimajo o tem, ali se tudi za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz grškega v češki jezik, zahteva overitev s haškim oziroma z žigom, ki je poznan kot Apostille.

Prevajanje video in zvočnih materialov iz grškega v češki jezik

Dobro je poznano, da se Prevajalski center Akademije Oxford trudi, da izpolni vse zahteve svojih strank. Prav iz tega razloga jim ponujamo tudi podnaslavljanje pa tudi sinhronizacijo vseh prevedenih zvočnih in video materialov iz grškega v češki jezik. Najpreprostejše rečeno, to pomeni, da jih potem, ko naši prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo filmov, oddaj, serij oziroma reklamnih sporočil prevzamejo profesionalni podnaslavljalci oziroma igralci, zadolženi za njihovo sinhronizacijo. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo radijska in televizijska reklamna sporočila oziroma zabavne pa tudi otroške oddaje, zatem dokumentarne in igrane filme kot tudi vse vrste serij, risane filme, informativne oddaje in ostale zvočne in video vsebine.

Pri nas pa lahko dobite tudi prevajanje iz grškega v češki jezik za vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem marketinga. Poleg obdelave reklamnih letakov in zloženk, prevajalec in sodni tolmač obdelujejo tudi PR članke, kataloge, brošure oziroma plakate in vizitke. Razume se, da bodo reklamno sporočilo, ki ga le-te vsebujejo, oblikovali v skladu s pravili češkega jezika, ker je to tudi osnovni cilj prevajanja takšnih vsebin, saj se na ta način potencialnim strankam, ki jim je češki jezik materni, omogoča seznanjanje s storitvami ali izdelki, ki se reklamirajo.

Vse vrste medicinskih besedil oziroma tista, ki so vezana za področja financ, bančništva, ekonomije, sociologije ter filozofije, informacijskih tehnologij pa tudi turizma, gradbene industrije oziroma komunikologije, ekologije in varstva okolja ter ostalih znanstvenih disciplin prav tako obdelujemo v tej v kombinaciji jezikov. Ker za prevode besedil iz grškega v češki jezik ni potrebna overitev sodnega tolmača, imate to možnost, da nam materiale na obdelavo pošljete po elektronski pošti. V skladu z dogovorom vam jih po koncu obdelave tudi mi lahko pošljemo na enak način.

Storitev tolmačenja iz grškega v češki jezik

Če organizirate dogodek, na katerem bodo prisotne tudi stranke iz Grčije oziroma Češke, vam bo v tem primeru potrebna tudi storitev tolmačenja iz grškega v češki jezik. Naši sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega opravljajo tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje. Vsem svojim strankam pa lahko pod zelo ugodnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije. Potrebno je samo, da nas obvestite o vseh podrobnostih, vezanih za dogodek, ki ga organizirate, kar vključuje tako podatke o številu udeležencev in o prostoru, v katerem bo le-ta potekal kot tudi informacije o trajanju oziroma osnovnem konceptu njegove organizacije. Prav ti podatki članom naše strokovne ekipe služijo kot podlaga za izdelavo ponudbe za tolmačenje iz grškega v češki jezik.

Naši strokovnjaki obdelujejo tudi književna dela (beletrija, proza, romani, poezija in druga) pa tudi časopisne članke oziroma učbenike ter različne vrste revij, tako ilustrirane kot tudi strokovne, po potrebi pa tudi otroške. V tej v kombinaciji jezikov obdelujemo tudi vse tiste materiale, ki so povezani s spletnim področjem, pri tem mislimo predvsem na prevajanje spletnih strani iz grškega v češki jezik oziroma programske opreme (aplikacij in programov) ter spletnih katalogov in prodajaln. Da bi lahko opravili strokovno prevajanje omenjenih vsebin, moramo spoštovati pravila SEO (Search Engine Optimisation), s čimer dosegamo osnovni cilj njihovega prevajanja oziroma boljše pozicioniranje prevedenih vsebin v okviru spleta.

Na zahtevo strank ponujamo tudi storitev redakcije vseh tistih materialov, ki jih je nekdo že obdelal pred nami, toda tega ni storil dovolj kakovostno. Lektorji in korektorji ekipe Akademije Oxford bodo v relativno kratkem roku opravili redakcijo katerekoli vrste materialov.

Cena prevajanja iz grškega v češki jezik

  • Iz grškega v češki je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!