Prevajanje iz grškega v norveški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v norveški jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v norveški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ko gre za prevajanje iz grškega v norveški jezik, se Prevajalski center Akademije Oxford lahko pohvali ne samo z najboljšimi prevajalci in sodnimi tolmači, specializiranimi za ta dva jezika, ki sestavljajo njegovo ekipo, ampak tudi z dejstvom, da izpolnjujejo vse zahteve strank, ki jim je potrebna ta vrsta prevajanja ter obdelujejo najrazličnejše vrste materialov. Toda vloga, ki jo imata prevajalec in sodni tolmač najbolj prihaja do izraza pri prevajanju dokumentov, saj je vloga, ki jo ima v tem primeru zapriseženi sodni tolmač zelo pomembna. Noben dokument, ki se prevaja iz grškega v norveški jezik, pravzaprav ni veljaven v zakonskem pogledu, ampak mu prav overitev z žigom sodnega tolmača daje pravno legitimnost in ga s samim tem uvršča med pravno veljavne dokumente.

Ko prevajalec konča s svojim delom, sodni tolmač prevedeni dokument primerja z izvirnikom, ki so ga stranke dolžne dostaviti na vpogled in samo v primeru, da med njima ni razlike, on prevod opremi s svojim žigom, s čimer mu daje pravno veljavnost. Toda, če sodni tolmač ugotovi, da obstajajo pomembna odstopanja med prevodom in izvirnikom, je dolžan o tem obvestiti stranko na za to predviden način in ji tudi predlagati storitev redakcije prevedenega dokumenta, tako da bi ga potem lahko overil z žigom sodnega tolmača. Storitev redakcije oziroma korekture in lekture je dostopna v naši poslovalnici, opravljajo pa jo lektorji in korektorji, ki so zaposleni del naše ekipe.

Poleg overitve sodnega tolmača zakon za določene dokumente zahteva še eno vrsto overitve, za katero niso zadolženi naši strokovnjaki, ampak službe v okviru okrožnih sodišč po celi državi. S samim tem, da overitev s haškim z Apostille žigom za nekatere dokumente poteka na začetku obdelave, za nekatere pa po koncu njihovega prevajanja iz grškega v norveški jezik ter overitve z žigom zapriseženega sodnega tolmača, se je stranka dolžna pravočasno pozanimati o tem, ali se overitev s tem žigom zahteva tudi za njene dokumente. Če dobi pritrdilen odgovor, mora izvedeti tudi to, v katerem trenutku obdelave poteka overitev z Apostille žigom. Postopek, ki vključuje overitev s haškim žigom na začetku postopka, je malce kompleksnejši, saj se tedaj poleg same vsebine dokumenta prevaja tudi Apostille žig, pa ta postopek lahko traja malo dlje kot tisti, ko se dokument najprej prevaja ter overja z žigom sodnega tolmača, in šele potem tudi s haškim oziroma Apostille žigom.


Prevajanje iz grškega v norveški jezik
Prevajanje iz norveškega v grški jezik

Dostavo dokumentov, za katere vam je potrebno prevajanje iz grškega v norveški jezik, lahko opravite na več načinov, toda glede na to, da je dolžnost stranke, da na vpogled dostavi tudi izvirnike, kar vključuje tudi njihovo osebno dostavo v našo poslovalnico ali pa pošiljanje preko kurirske službe oziroma s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”. Prevedene dokumente, ki so overjeni z žigom sodnega tolmača lahko prevzamete osebno ali pa vam jih kurirska služba dostavi na želeni naslov, kar v tem primeru predstavlja dodatno storitev, ki se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom službe, ki izvaja dostavo, plačate pa jo neposredno kurirju ob prevzemu pošiljke.

Materiale, za katere se ne zahteva overitev, nam lahko pošljete v elektronski obliki na elektronski naslov in na enak način boste tudi prejeli prevedene materiale.

Kar zadeva pošiljanje dokumentov na elektronski naslov, je to mogoče samo v primeru, ko imajo stranke potrebo, da prevod iz grškega v norveški jezik dobijo v izjemno kratkem roku. Čeprav dokumente dostavljajo na elektronski naslov, so kljub vsemu dolžne dostaviti tudi izvirnike na vpogled in to na najhitrejši možni način, da bi bilo omogočeno nujno prevajanje.

Od dokumentov iz grškega v norveški jezik prevajamo osebne in poslovne pa tudi tiste, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja ter vse vrste dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam oziroma gradbeno, tehnično, medicinsko in razpisno dokumentacijo. Na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze, pooblastila za zastopanje, pravni red Evropske Unije pa tudi certifikate in licence vseh vrst ter vse pravne akte, še posebej sodne odločitve, sklepe, tožbe in pritožbe.

Na vašo zahtevo pa prav tako obdelujemo tudi diplomo in dodatek k diplomi, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultate znanstvenih raziskav, prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih, diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela pa tudi predmetnike in programe, znanstvene patente in potrdila o rednem šolanju, tako da dobite njihovo prevajanje iz grškega v norveški jezik in overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Prevajamo pa tudi vse vrste potrdil, soglasij in izjav, kot so na primer: potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov oziroma vse dokumente, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim institucijam.

Od osebnih dokumentov, poleg potrdila o državljanstvu, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in osebne izkaznice pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz grškega v norveški jezik za naslednje dokumente: potni list, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje in vse ostale osebne dokumente. Prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem podjetja oziroma podjetnika, kot so: finančna poročila, bilance stanja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, poslovna letna poročila, bilance uspeha, statut podjetja, fakture in ostali dokumenti, ki sodijo v to skupino.

Ne smemo pozabiti tudi na razpisno, tehnično, gradbeno in medicinsko dokumentacijo, za katere v okviru poslovalnice Akademije Oxford prav tako lahko dobite prevajanje iz grškega v norveški jezik. Poleg prevajanja dokumentacije o medicinskih izdelkih, zdravniških izvidov in navodil za uporabo, prevajamo tudi: deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma vse dokumente, ki so povezani z omenjenimi vrstami dokumentacij.

Poleg vseh vrst dokumentov pri nas lahko dobite tudi prevajanje ostalih vrst materialov iz grškega v norveški jezik. Pri tem mislimo predvsem na besedila različne kompleksnosti, tematike, dolžine in namena. To pomeni, da sodni tolmači in prevajalci enako strokovno in kakovostno obdelujejo tudi tiste besedilne vsebine, ki bodo plasirane strokovnjakom za posamezna področja kot tudi tiste, ki bodo predstavljene širši javnosti. Ekologija in varstvo okolja, gradbena industrija, turizem, filozofija, medicina, ekonomija, znanost, informacijske tehnologije, izobraževanje, farmacija, pravo, menedžment, bančništvo, sociologija, marketing, komunikologija, finance, psihologija ter vse ostale veje, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved so samo nekatera od področij na katere se lahko nanaša njihova tema. Povsem jasno je, da našim strokovnjakom niti ena tema ni neznanka, tako da nimate razloga za zaskrbljenost, tudi če je besedilo, za katerega vam je potrebno prevajanje iz grškega v norveški jezik, povezano z določenim področjem, ki se v praksi ne pojavlja ravno pogosto.

Iz grškega v norveški jezik prav tako prevajamo video in zvočne materiale vseh vrst, kot so otroške, izobraževalne, informativne in zabavne oddaje oziroma igrani, animirani, dokumentarni in risani filmi ter reklamna sporočila in serije, na vašo zahtevo pa izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje, tako boste dobili material, ki je profesionalno obdelan in ga lahko prikazujete tudi v kinematografih pa tudi na televiziji, spletu in radijskih postajah oziroma kjerkoli želite.

Iz grškega v norveški jezik pa prevajamo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem spleta, kot so spletne prodajalne in katalogi, spletne strani ter programska oprema (programi in aplikacije). Prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo obdelavo teh materialov, seveda maksimalno implementirajo SEO pravila (Search Engine Optimisation), ki so v tem trenutku aktualna, da bi določenim spletnim vsebinam omogočili še boljši položaj pri iskanju.

Prav tako za vas prevajamo tudi vse vrste reklamnih materialov, od vizitk, letakov, plakatov in zloženk pa vse do PR člankov, katalogov in brošur.

Vse zgoraj omenjene storitve se nanašajo na pisano prevajanje iz grškega v norveški jezik. Prevajalski center Akademije Oxford pa vsem zainteresiranim strankam ponuja tudi storitev tolmačenja, ki vključuje simultano, šepetano in konsekutivno tolmačenje pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod odličnimi pogoji. Poleg te storitev pa bomo na vašo zahtevo opravili tudi redakcijo tistih materialov, ki jih je nekdo že prevedel, s katerimi pa vi iz določenega razloga niste zadovoljni.

Prevajanje gradbenih projektov iz grškega v norveški jezik

Če vam je potrebno prevajanje gradbenih projektov iz grškega v norveški jezik, so tukaj prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ki bodo izpolnili vse vaše zahteve in pričakovanja, saj boste po najugodnejših cenah dobili prevod najviše kakovosti.

Poleg njih prevajamo tudi vse vrste dokumentacije, tako medicinsko kot tudi razpisno in tehnično oziroma navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi dokumente o medicinskih izdelkih in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi zdravniške izvide in vse neomenjene dokumente, ki sestavljajo medicinsko, gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacijo.

Ko gre za uradne dokumente, se morate zavedati, da pri nas dobite njihovo kompletno obdelavo, razen v primeru, ko je za določene dokumente potrebna overitev z Apostille žigom. Overitev s haškim Apostille žigom lahko dobite samo v tisti instituciji, ki je zanjo pristojna, kar so v tem primeru okrožna sodišča Republike Slovenije, ki so v številnih mestih. Ker overitev s haškim žigom ni dovolj, ampak je treba opraviti tudi overitev z žigom sodnega tolmača, strankam svetujemo, da se najprej obrnejo neposredno na sodišče, ki je zanjo pristojno, saj prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford niso dolžni dati teh informacij. Ko stranka izve, da se za njen dokument zahteva tudi ta overitev, se mora pozanimati tudi o tem, ali overitev z Apostille žigom poteka na koncu oziroma na začetku obdelave tega dokumenta, saj bo tako vedela, ali dokument najprej odnese k nam, ali pa ga najprej nosi na sodišče. Od tega je v glavnem odvisna tudi dolžina njegove obdelave, saj se v primeru, ko se najprej overja s haškim žigom, prevajata tako žig kot tudi dokument, pa s samim takšen način overitve traja nekoliko dlje, kot v primeru, ko se dokument najprej prevaja in overja s strani sodnega tolmača in šele potem nosi na sodišče na overitev s haškim žigom.

Ne pozabite tudi tega, da nam morate dostaviti izvirnike na vpogled, da bi sodni tolmač overitev prevoda lahko opravil na način, ki ga predpisuje zakon. Ko ugotovi, da gre za dokumente enake vsebine, on sme overiti prevod in s tem mu daje pravno veljavnost. Če ugotovi, da njihova vsebina ni enaka, o tem obvešča stranke, ki jim priporoči storitev lekture in korekture oziroma redakcije prevedenega dokumenta, ki prav tako sodi med storitve, ki jih ponuja Prevajalski center Akademije Oxford.

Poleg tega, da dokumente na prevajanje lahko prinesete osebno, imate tudi možnost, da nam jih pošljete s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”, ali pa za ta posel zadolžite kurirsko službo, ki jih bo dostavila na naslov naše poslovalnice. Po končani obdelavi, dokumente lahko prevzamete osebno, lahko pa jih dobite tudi na naslov, ki ga navedete, pri čemer je to storitev, ki se zaračunava ločeno od storitve prevajanja in overitve. Stranke jo plačajo kurirju, ki jim prinese pošiljko in to po ceni, ki je navedena v veljavnem ceniku kurirske službe, ki izvaja dostavo.

Edini primer, ko je strankam dovoljena dostava dokumentov na elektronski naslov, je tako imenovano nujno prevajanje oziroma prevajanje, ki mora biti končano zelo hitro, najpogosteje pa v praksi srečujemo tako imenovano prevajanje iz grškega v norveški jezik danes za jutri. Toda tudi tedaj stranke dostavljajo izvirnike na vpogled, pri čemer morajo izbrati tisti način dostave, ki je hkrati tudi najhitrejši, tako da bi prevajalec in sodni tolmač lahko ugodila njihovim zahtevam in jim omogočila, da obdelane dokumente dobijo v tako kratkem roku.

Iz grškega v norveški jezik prevajamo vse osebne in poslovne dokumente, kot so: izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi potni list, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, osebno izkaznico, dovoljenje za prebivanje ter poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, vse vrste poslovnih poročil (revizijska, finančna, letna) pa tudi fakture, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe in vse ostale dokumente, ki jih jih ob tej priložnosti nismo omenili, sodijo pa v skupino poslovnih oziroma osebnih dokumentov.

Iz grškega v norveški jezik prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, licence, pooblastila za zastopanje, vse vrste pogodb, certifikate, sklepe o razvezi zakonske zveze in ostale sodne odločitve pa tudi sklepe, pritožbe, tožbe in odločitve. Potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih dohodkih in o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stalni zaposlitvi so samo nekateri od dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam in jih naši strokovnjaki na vašo zahtevo prevajajo iz grškega v norveški jezik.

Na vašo zahtevo prav tako obdelujemo vse dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, tako da med drugim pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz grškega v norveški jezik za naslednje dokumente: potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela in rezultate znanstvenih raziskav, diplome in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske in seminarske naloge, znanstvene patente, predmetnike in programe fakultet ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole, na vašo zahtevo pa prevajamo tudi ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam in so ozko povezani s tema področjema.

Prevajanje spletnih strani iz grškega v norveški jezik

Da bi bilo prevajanje spletne strani iz grškega v norveški jezik uspešno, in da bi tako obdelane spletne vsebine lahko imele še boljši položaj pri spletnem iskanju, je zelo pomembna pravilna optimizacija prevedenih vsebin, čeprav mnogi mislijo, da prevajanje spletne strani pravzaprav lahko opravi vsakdo, ki zna ta dva jezika. Toda v praksi so stvari malo drugačne, tako da se prevajalci in sodni tolmači izjemno dobro zavedajo vseh prednosti SEO pravil (Search Engine Optimisation) in jih zelo pazljivo implementirajo v toku obdelave spletnih strani, tako da se le te v za to predvidenem roku pojavijo v samem vrhu iskanja oziroma poboljšajo svoj položaj, kar neposredno vpliva tudi na poboljšanje poslovanja lastnika te spletne strani.

Poleg spletnih strani pri nas iz grškega v norveški jezik prevajamo tudi spletne prodajalne in kataloge, če pa je to potrebno, naši strokovnjaki obdelujejo tudi programsko opremo oziroma vsak program in aplikacijo, za katero vam je potrebno prevajanje v tej kombinaciji jezikov.

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje besedilnih materialov iz grškega v norveški jezik, katerih tema je morda malo neobičajna, ali pa gre za kompleksnejše vsebine, se sedaj lahko oddahnejo, saj je tukaj Prevajalski center Akademije Oxford. Naši strokovnjaki obdelujejo besedila, katerih tema se tiče praktično vseh področij, tako psihologije kot tudi turizma, medicine, znanosti ali komunikologije. Seveda, to je samo manjši del področij na katere se lahko nanaša njihova tema, saj prevajajo tudi besedila, ki obdelujejo temo s področij bančništva, financ, ekonomije, menedžmenta, politike in prava pa tudi tiste vsebine, ki so povezane s področjem filozofije, gradbene industrije ter sociologije, informacijskih tehnologij, marketinga oziroma katerekoli druge veje naravoslovnih ali družbenih ved.

Te vsebine tudi ne zahtevajo overitve z žigom zapriseženega sodnega tolmača, tako da nam jih lahko dostavite tudi skenirane, na elektronski naslov in na enak način jih dobite prevedene.

Prevajanje ilustriranih revij iz grškega v norveški jezik

Iz grškega v norveški jezik prevajamo tudi vsebine ilustriranih pa tudi strokovnih in otroških revij ter časopisne članke. Poleg tega na zahtevo strank obdelujemo tudi učbenike kot tudi vse vrste književnih del, od beletrije preko proze in romanov pa vse do del poezije.

Prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford iz grškega v norveški jezik prevajajo tudi vse vrste materialov, ki so povezani s področjem marketinga, ne glede na to, ali se reklamirajo storitve ali izdelki oziroma poslovanje določenega podjetja. Tako na vašo zahtevo obdelujemo PR članke, plakate pa tudi kataloge, reklamne zloženke in letake ter vizitke in brošure.

Poleg tega pri nas lahko dobite kompletno obdelavo vseh video oziroma zvočnih vsebin, kar vključuje njihovo prevajanje iz grškega v norveški jezik ter sinhronizacijo in podnaslavljanje. Ta storitev se nanaša tako na reklamna sporočila in oddaje (zabavne, informativne, otroške, izobraževalne in ostale vrste) kot tudi na filme (dokumentarne, animirane, risane, igrane in druge) in serije.

Poleg vseh navedenih storitev pod zelo ugodnimi pogoji izvajamo tudi tolmačenje iz grškega v norveški jezik ter najem opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da je vsaka od treh vrst tolmačenja, za katere so specializirani naši prevajalci in sodni tolmači (šepetano tolmačenje, simultano in konsekutivno) namenjena samo določenim vrstam dogodka, se od stranke zahteva pravočasna dostava vseh pomembnih informaciji oziroma podatkov o prostoru, v katerem bo le-ta potekal, številu udeležencev in trajanju ter osnovne smernice, vezane za samo organizacijo. Prav na podlagi dobljenih informacij naši strokovnjaki pripravljajo ponudbo, ki bo v celoti odgovorila na vse zahteve in to na najboljši možni način, tako je ne boste mogli dobiti.

Cena prevajanja iz grškega v norveški jezik

  • Iz grškega v norveški je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v norveški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!