Prevajanje iz grškega v turški jezik in storitev sodnega tolmača

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v turški jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Iz grškega v turški jezik prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford prevajajo vse vrste dokumentov, tako poslovne in osebne kot tudi pogodbe, pravni red Evropske Unije, pravne akte pa tudi vse dokumente, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem in kot tudi izjave, potrdila in soglasja. Poleg dokumentov prevajamo tudi spletne strani pa tudi programsko opremo, vsebine spletnih katalogov ter vse vrste materialov, ki so namenjeni reklamiranju, kot so: PR članki, brošure, katalogi storitev in izdelkov pa tudi vizitke, plakate ter reklamne zloženke in letake.

Iz grškega v turški jezik prav tako prevajamo tudi zvočne in video materiale, kot so igrani, risani, animirani in dokumentarni filmi ter zabavne, otroške, informativne in izobraževalne oddaje kot tudi reklamna sporočila in serije. Poleg prevajanja omenjenih vsebin na vašo zahtevo izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo, tako da boste dobili materiale, ki so v kompletno obdelani in jih s samim lahko prikazujete tako na televiziji kot tudi na spletu, lahko pa jih predvajate tudi na radijskih postajah in prikazujete v kinematografih.

Ko organizirate mednarodno konferenco, poslovni sestanek ali katerokoli drugo vrsto dogodka, kjer udeleženci prihajajo iz Grčije oziroma Turčije, so tukaj prevajalci in sodni tolmači, ki so usmerjeni predvsem na zagotavljanje storitev tolmačenja iz grškega v turški jezik. Ker smo specializirani tako za konsekutivno in za simultano kot tudi za specifično vrsto tolmačenja, poznano kot šepetano, vsaka od njih pa je namenjena točno določeni vrsti dogodka, nam morate najprej posredovati vse smernice v zvezi z organizacijo dogodka, prostorom, v katerem bo potekal, trajanju ter o številu udeležencev, da bi lahko pripravili najboljšo možno ponudbo, s katero boste zagotovo več kot zadovoljni. Poleg same storitve ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po cenah, ki so med najugodnejšimi na tržišču, glede na kakovost opreme.


Prevajanje iz grškega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v grški jezik

Ponudimo vam lahko tudi izvajanje storitve korekture oziroma lekture vseh vrst vsebin, ki jih je nekdo že prevedel iz grškega v turški jezik, pri čemer pa ni spoštoval uveljavljenih pravil, tako da govorimo o nestrokovno prevedenih materialih. Storitev redakcije bodo opravili profesionalni lektorji in korektorji, ki sestavljajo našo ekipo.

Poleg vsega zgoraj omenjenega, na vašo zahtevo prevajamo tudi besedilne vsebine različnih namenov, kompleksnosti, dolžine in tematike. Ne glede na to, ali gre za besedila, ki bodo predstavljena strokovnjakom za določeno področje, ali pa za besedila, ki so namenjena plasiranju širši javnosti, jih bodo naši prevajalci in sodni tolmač obdelali v optimalnem roku. Naj vas ne skrbi, če je tema besedil redko obravnavana v praksi, saj so naši strokovnjaki seznanjeni z različnimi področji in bodo z lahkoto obdelali besedila, katerih tema je povezana s katerimkoli od omenjenih področij: marketing, turizem, politika, finance, medicina, izobraževanje, komunikologija, farmacija, sociologija, bančništvo, menedžment, informacijske tehnologije, filozofija, pravo, gradbena industrija, psihologija, ekologija in varstvo okolja, vse veje naravoslovnih in družbenih ved ter ekonomija in še veliko drugih področij.

Ker prevajanje dokumentov in vseh vrst dokumentacije iz grškega v turški jezik vsekakor predstavlja najbolj zastopano storitev v praksi, mu namenjamo posebno pozornost, saj gre za precej specifično področje dela. Poleg tega, da pri nas lahko dobite prevajanje absolutno vseh dokumentov, vam prav tako ponujamo tudi njihovo kompletno obdelavo, ki vključuje prevajanje iz grškega v turški jezik in overitev prevoda, za katero so zadolžene pooblaščene osebe oziroma sodni tolmači, ki so prav tako del naše ekipe. Iz tega razloga tudi omenjamo, da naše stranke varčujejo tako s svojim časom, saj jim ni treba iskati nekoga, ki jim bo overil prevedene dokumente, kot tudi svoj denar.

Če vam je potrebno prevajanje dokumentov v tej v kombinaciji jezikov, obstaja še en segment, s katerim morate biti seznanjeni, in sicer gre pa za posebno vrsto overitve, ki pa je ne morete opraviti v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, in to iz razloga, ker overitev s haškim z Apostille žigom ne sodi med pristojnosti naših prevajalcev in sodnih tolmačev. Ta vrsta overitve se na srečo ne zahteva za vse dokumente, toda vsekakor je priporočljivo, da se najprej pozanimate, ali se zahteva za dokument, ki nam ga želite dostaviti na obdelavo, saj je to informacija, ki je ne posedujejo naši strokovnjaki in jo lahko dobite samo dobite v okviru sodišča v vašem mestu, ki je pristojno za overitev z Apostille žigom. Če se zgodi, da dobite pritrdilen odgovor, morate vprašati tudi to, kdaj se določen dokument overjajo s haškim žigom, saj se v določenih primerih dokument najprej opremi z Apostille žigom, potem pa se prevajata tako žig kot tudi dokument in samo v tem primeru se dokument overja, medtem ko se v drugih primerih dokument najprej prevaja in overja z žigom sodnega tolmača in potem ga odnesete v pristojno institucijo, kjer boste opravili tudi overitev s haškim žigom.

Da bi sodni tolmač svoj del posla lahko opravil tako kot to določa zakonski postopek, mora primerjati prevod z izvirnim dokumentom, tako da ste dolžni na vpogled dostaviti tudi izvirnike. Dokumente lahko osebno prinesete v našo poslovalnico, polega tega pa jih lahko tudi pošljete in to s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe na naš naslov. Mi vam prevedene in z žigom sodnega tolmača overjene dokumente lahko dostavimo na naslov, če pa vam to ne ustreza, jih prevzamete osebno. Dostavo na naslov izvaja kurirska služba, tako da se ta storitev zaračunava po njihovem ceniku, plačate pa jo neposredno kurirju, ko vam prinese pošiljko.

Vse ostale materiale, za katere vam je potrebno prevajanje iz grškega v turški jezik, nam lahko pošljete skenirane na elektronski naslov, mi pa vam prevedene vsebine lahko pošljemo na enak način. Kar zadeva pošiljanje dokumentov na elektronski naslov, je to dovoljeno samo v primeru, ko vam je njihovo prevajanje potrebno zelo hitro, toda tudi v tem primeru nam morate dostaviti izvirnike na vpogled, pri čemer morate še posebej paziti na rok za dokončanje prevajanja, tako da je priporočljivo, da izberete tisti način, ki je hkrati tudi najhitrejši.

Iz grškega v turški jezik prevajamo tehnično, gradbeno, razpisno pa tudi medicinsko dokumentacijo, oziroma: laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi druge vsebine, ki so povezani z navedenimi vrstami dokumentacije. Prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze, pooblastila za zastopanje, licence, certifikate pa tudi vse vrste sodnih sklepov, tožb, sodb in pritožb ter vse neomenjene pravne akte.

Poleg tega prevajamo tudi dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim službam, kot so: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in vse ostale vrste potrdil, izjava in soglasij.

Poleg tega, iz grškega v turški jezik prevajamo tudi vse dokumente, ki se so povezani z znanostjo in izobraževanjem, kot so: prepis ocena, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, znanstvenih, diplomskih in seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, rezultati znanstvenih raziskav in patentov pa tudi predmetnike in programe fakultet ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole.

Na vašo zahtevo seveda prevajamo tudi vse poslovne oziroma osebne dokumente, poleg potnega lista in osebne izkaznice ter potrdila o državljanstvu, iz grškega v turški jezik prevajamo tudi: bilance uspeha in stanja, potrdilo o stalnem prebivališču, sklep o ustanovitvi pravne osebe, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), statut podjetja, delovno dovoljenje, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, fakture, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje ter vozniško dovoljenje in številne druge osebne ali poslovne dokumente.

Prevajanje besedil iz grškega v turški jezik

Ko gre za prevajanje besedilnih vsebin iz grškega v turški jezik, ste lahko popolnoma prepričani, da bodo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na vašo zahtevo obdelali besedila različne tematike, dolžine pa tudi kompleksnosti in namena, tako tista, ki jih bere širša javnost kot tudi tista, ki so namenjena samo skupini strokovnjakov, specializiranih za posamezno področje.

Tema besedil se zares lahko nanaša na katerokoli področje, saj imajo naši prevajalci in sodni tolmači več kot dovolj znanja in splošne izobrazbe in lahko relativno enostavno prevedejo besedila katerekoli tematike, tako tista, ki se nanašajo na filozofijo, medicino in znanost kot tudi tista, katerih tema je vezana za menedžment, ekologijo in varstvo okolja oziroma področje informacijskih tehnologij in gradbeno industrijo. Prevajajo seveda tudi tiste vsebine, ki obdelujejo katerokoli temo s področij psihologije, ekonomije, politike ter sociologije, financ, komunikologije, bančništva pa tudi marketinga, izobraževanja in številnih vej družbenih in naravoslovnih ved.

Na vašo zahtevo prav tako ponujamo tudi storitev redakcije materialov, ki jih je nekdo že prevedel, toda ne tako uspešno. Glede na to, da strokovnjaki, ki so zadolženi za to storitev, oziroma lektorji in korektorji maksimalno pazijo na vsa pravila, ki jih narekuje prevajanje iz grškega v turški jezik, tako da to boste zagotovo zadovoljni z obdelanimi vsebinami.

Poleg vsega zgoraj omenjenega izvajamo tudi tolmačenje iz grškega v turški jezik, tako konsekutivno, šepetano in simultano tolmačenje. Pomembno je, da nam najprej dostavite vse pomembne informacije o dogodku, za katerega vam je potrebna ta storitev, da bi lahko prilagodili ponudbo in vam omogočili, da dobite najkakovostnejšo možno storitev pod najugodnejšimi pogoji. Za dogodke, za katere je predvidena prav ta vrsta tolmačenja, vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje spletnih vsebin iz grškega v turški jezik

Vse vrste spletnih vsebin, za katere vam je potrebno prevajanje iz grškega v turški jezik, bodo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelali v optimalnem roku. Čeprav prevajanje spletnih strani predstavlja najpogostejšo zahtevo naših strank, mi prevajamo tudi spletne prodajalne in kataloge, ne glede na njihovo kompleksnost in obsežnost pa tudi programsko opremo oziroma vsak program in aplikacijo, ki jo zahtevajo naše stranke.

Da bi bila večina spletnih materialov čim bolje plasirana v okviru iskalnika, je pomembno, da so njihovi prevodi iz grškega v turški jezik odlično optimizirani oziroma, da so prevedeni v skladu s pravili SEO (Search Engine Optimisation), čemur se posveča posebna pozornost v toku postopka njihove obdelave.

Iz grškega v turški jezik prevajamo tudi video in zvočne vsebine oziroma filme, serije, oddaje in reklamna sporočila, ponujamo pa tudi storitev sinhronizacije in podnaslavljanja prevedenih vsebin. Tako vam omogočamo, da v relativno kratkem roku dobite finalno obdelavo ne samo reklamnih sporočil in serij, ampak tudi animiranih, dokumentarnih, risanih in igranih filmov pa tudi otroških, informativnih, zabavnih in izobraževalnih oddaj in imate priložnost, da jih praktično takoj plasirate na kateremkoli mediju, na katerem želite oziroma jih lahko prikazujete tudi v kinematografih.

Poleg tega prevajamo tudi učbenike ter književna dela, tako da poleg knjig poezije in proze iz grškega v turški jezik prevajamo tudi beletrijo in romane. Če je to potrebno sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi ilustrirane, strokovne pa tudi otroške in ostale vrste revij ter časopisne članke.

Prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz grškega v turški jezik

Prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz grškega v turški jezik sodi med najpogostejše storitve, ki jih ponujamo na zahtevo strank. Poleg njih prevajamo tudi ostale osebne pa tudi poslovne dokumente ter dokumente, ki se v različnih primerih predajajo pristojnim institucijam: potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi ter potrdilo o samskem stanu, obdelujemo pa tudi druge vrste potrdil, soglasij in izjav.

V skladu z vašimi zahtevami prevajamo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) zatem vozniško in prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje ter sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt in statut podjetja kot tudi bilance stanja in uspeha, finančna, revizijska in letna poslovna poročila, fakture in ostale dokumente, tako osebne kot tudi tiste, ki se nanašajo na poslovanje podjetnika ali pravne osebe.

Prevajamo seveda tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. Pri nas vas pričakuje prevajanje potrdila o opravljenih izpitih in prepisa ocen, iz grškega v turški jezik pa prevajamo tudi: zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju, diplomske pa tudi seminarske naloge in znanstvena dela, diplomo in dodatek k diplomi, rezultate znanstvenih raziskav, predmetnike in programe fakultet ter znanstvene patente oziroma vse dokumente, ki se so povezani s tema dvema področjema, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Naši prevajalci in sodni tolmači v skladu z vašimi zahtevami prav tako obdelujejo tudi medicinsko ter razpisno, tehnično in gradbeno dokumentacijo, tako da iz grškega v turški jezik med drugim prevajajo tudi: navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter vse ostale vsebine, ki so povezane s področjem ne samo medicine in farmacije, ampak tudi gradbene industrije.

Pravni red Evropske Unije pa tudi pooblastila za zastopanje, licence, sklepe o razvezi zakonske zveze, certifikate ter vse ostale vrste sodnih odločitev, sodbe, pritožbe in tožbe prav tako prevajamo iz grškega v turški jezik.

Za vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov, je zelo pomembno, da so seznanjeni z overitvijo s haškim Apostille žigom, in da spoštujejo princip pošiljanja materialov na prevajanje, ker so nam dolžne na vpogled dostaviti tudi izvirnike.

Haški Apostille žig je specifična vrsta overitve, za katero niso zadolženi prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ampak so stranke dolžne same pravočasno poiskati informacije, ki jih lahko dobijo v okviru sodišča, ki je pristojno za to vrsto overitve. Pridobitev informacij pomeni predvsem to, da se pozanimajo o tem, ali je tudi za njihove dokumente potrebna ta vrst overitve, saj haški žig ni obvezen za vse dokumente, če pa je potrebna za njihov dokument, morajo prav tako izvedeti tudi to, ali overitev poteka na začetku ali na koncu postopka njihove obdelave. Morate se zavedati tudi tega, da se v primeru, ko overitev s haškim žigom poteka na začetku obdelave, prevajata tako dokument kot tudi ta žig in šele tedaj se tako preveden dokument overja s strani sodnega tolmača, tako da ta način obdelave lahko traja malce dlje od, da tako rečemo klasičen način, pri katerem se dokument najprej prevaja, pa potem overja z žigom sodnega tolmača in šele tedaj ga nosite na pristojno sodišče, kjer se opravi overitev z Apostille žigom.

Po drugi strani zelo pomembno je, da dostavite izvirne dokumente na vpogled sodnemu tolmaču, ki jih primerja s prevodi, da bi ugotovil, ali gre za istovetne vsebine, saj se edino takšni prevodi iz grškega v turški jezik lahko tudi overijo. Tako da nam dokumente dostavljate osebno ali pa jih pošiljate s kurirsko službo oziroma s priporočeno pošiljko, preko “Pošte Slovenije”.

Prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov se lahko opravi osebno ali pa jih stranke dobijo z dostavo preko kurirske službe na naslov, ki ga navedejo. Ta način dostave se zaračunava kot dodatna storitev, v skladu z veljavnim cenikom službe, zadolžene za njeno izvedbo. Stranke to storitev plačajo na licu mesta neposredno kurirju, ki je zadolžen, da jim dostavi pošiljko.

Cena prevajanja iz grškega v turški jezik

  • Iz grškega v turški je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!