Prevajanje iz grškega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Tiste stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz grškega v nemški jezik, pri nas lahko dobijo profesionalno in kakovostno prevajanje in tako dobijo dokumente, ki bodo tako prevedeni kot tudi overjeni z žigom sodnega tolmača. S svojim žigom sodni tolmač potrjuje, da je dokument oziroma njegov prevod enak izvirniku, tako da se lahko uporablja v katerikoli situaciji, enako kot tudi vsak drugi dokument, ki je pravno veljaven. Prav po tem se Prevajalski center Akademije Oxford loči od drugih, saj strankam omogoča, da v relativno kratkem roku dobijo kompletno obdelane dokumente.

Ker je ta postopek jasno določen z zakonom naše države, so stranke dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente, ki jih mora sodni tolmač najprej primerjati, da bi ugotovil, ali gre za iste dokumente oziroma ali so njihove vsebine usklajene oziroma ali med njimi kljub vsemu obstajajo določene razlike. Ko ugotovi, da ni razlik, tedaj brez težav overja dokument. Če pa se kljub temu zgodi, da obstajajo razlike, bo strankam predstavljen ta podatek ter predlagana storitev redakcije prevedenih dokumentov, ki jo prav tako lahko dobite v okviru naše poslovalnice. Ker so stranke dolžne dostaviti tudi izvirnike na vpogled, se proces pošiljanja dokumentov razlikuje od pošiljanja vseh drugih vsebin, za katere se izvaja overitev in jih lahko pošljejo neposredno preko kurirske službe oziroma s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”, lahko pa jih prinesejo osebno v našo poslovalnico. V primeru, ko ni potrebna overitev, materiale lahko pošljejo po elektronski pošti. Toda, skenirane dokumente na elektronski naslov lahko pošljete samo tedaj, ko vam je prevajanje potrebno v kratkem roku, da bi prevajalec in sodni tolmač lahko začela z njihovo obdelavo v čim krajšem roku. Celo v teh primerih ste dolžni dostaviti izvirne dokumente na vpogled, toda zelo pomembno je, da spoštujete postavljeni rok. Kar zadeva dostavo prevedenih oziroma overjenih dokumentov, jih lahko prevzamete osebno v naši poslovalnici, ali pa vam jih pošljemo na določen naslov. Storitev pošiljanja na naslov ni vračunana v ceno obdelave dokumentov, pa se zaračunava neposredno od stranke pri prevzemu, in to po ceni, ki jo oblikuje kurirska služba. Obdelane vsebine, za katere ni potrebna overitev vam lahko pošljemo tudi po elektronski pošti.


Prevajanje iz grškega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v grški jezik

Iz grškega v nemški jezik prav tako prevajamo dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so različne vrste soglasij, potrdil in izjav oziroma potrdilo stanju računa v banki in o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasja za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in številna druga ter vse ostale dokumente oziroma različne vrste dokumentacij. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih, znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge ter rezultate znanstvenih raziskav oziroma diplome in dodatke k diplomi, predmetnike in programe fakultet kot tudi znanstvene patente in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi vse ostale dokumente, ki so povezani s področjema znanosti ali izobraževanja.

Poleg njih prevajamo tudi dokumente s poslovnega področja kot tudi osebne dokumente oziroma statut in ustanovitveni akt podjetja, bilance stanja, vse vrste poslovnih poročil (revizijska, letna, finančna in druga), zatem fakture, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb kot tudi poslovne odločitve oziroma potrdilo o državljanstvu, osebno izkaznico, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje ter delovno dovoljenje pa tudi potni list, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), dovoljenje za prebivanje in številne druge dokumente te vrste. Prav tako na zahtevo strank obdelujemo tudi različne vrste dokumentacije, od gradbene in tehnične preko medicinske pa vse do razpisne dokumentacije, iz grškega v nemški jezik pa med drugim prevajamo tudi: zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vse druge dokumente, ki sestavljajo navedene dokumentacije. Naši strokovnjaki lahko obdelajo tudi pravni red Evropske Unije kot tudi sklepe o razvezi zakonske zveze in vse druge vrste sodnih odločitev pa tudi sodbe, tožbe, sklepe in pritožbe oziroma različne vrste pogodb, pooblastila za zastopanje ter vse potrebne licence in certifikate.

Sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford so specializirani tudi za tolmačenje iz grškega v nemški jezik, poleg konsekutivnega zagotavljajo tudi storitev šepetanega oziroma simultanega tolmačenja. V skladu z zahtevami strank in samega dogodka, za katerega vam je potrebna ta storitev, vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Prav tako obdelujemo tudi vse vrste reklamnih materialov, tako katalogov in brošur kot tudi vizitke, plakate, PR članke, letake pa tudi reklamne zloženke. Prevajamo tudi učbenike pa tudi književna dela (romani, proza, poezija, beletrija in drugi), pri nas pa lahko dobite tudi kompletno obdelavo filmov pa tudi informativnih, zabavnih, otroških in izobraževalnih oddaj kot tudi reklamnih sporočil in serij, kar vključuje njihovo prevajanje iz grškega v nemški jezik in podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo. Obdelujemo tudi ilustrirane, strokovne pa tudi otroške in druge vrste revij, prav tako pa lahko v tej jezični kombinaciji prevedemo tudi časopisne članke. Obdelujemo tudi besedila katerekoli vsebine, obsežnosti in namena, tako tista, ki bodo predstavljena javnosti kot tudi tista, ki so namenjena samo strokovnjakom za posamezna področja. Njihova tema je lahko povezan tako s filozofijo, politiko in ekonomijo, bančništvom, sociologijo, znanostjo, pravom, in izobraževanjem kot tudi s farmacijo, komunikologijo, menedžmentom, medicino, gradbeno industrijo, turizmom in informacijskimi tehnologijami oziroma ekologijo in varstvom okolja in številnimi drugimi znanstvenimi disciplinami. V okviru poslovalnice Akademija Oxford vas pričakujejo tudi sodni tolmači in prevajalci, specializirani za prevajanje vseh vsebin povezanih s spletom, ki bodo na vašo zahtevo obdelali tako spletne strani, kot tudi spletne prodajalne in kataloge in programsko opremo ter aplikacije in programe, ki jih želite. Uspešnost njihovega dela se vidi v tem, da v toku tega postopka implementirajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar ima za cilj, da se določena spletna stran ali druga prevedena spletna vsebina čim bolj pozicionira v okviru globalnega iskanja.

Prevajanje osebnih dokumentov iz grškega v nemški jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford opravljajo tudi prevajanje osebnih dokumentov iz grškega v nemški jezik oziroma vseh vrst dokumentacije (tehnična, medicinska, razpisna, gradbena in druge) kot tudi tistih dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam oziroma tistih, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Na zahtevo strank pa prevajamo tudi vse pravne akte, od različnih vrst certifikatov ali pogodb oziroma licenc kot tudi pravni red Evropske Unije ter sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi ostale vrste sodnih odločitev ter tožbe, sklepe, sodbe in pritožbe. Pri nas pa vas pričakuje tudi prevajanje poslovnih oziroma osebnih dokumentov, kot so izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), zatem bilance uspeha in stanja, poslovne odločitve oziroma ustanovitveni akt podjetja, sklepi o ustanovitvi pravnih oseb ter različne vrste dovoljenj (prometno, delovno, dovoljenje za prebivanje, vozniško in druge) pa tudi ostalih osebnih in poslovnih dokumentov, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Prav tako obdelujemo tudi prepise ocen, diplome in dodatke k diplomi oziroma potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju ter predmetnike in programe fakultet pa tudi diplomske in seminarske naloge ter celo znanstvene dela in patente kot tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma vse dokumente, ki se predajajo različnim službam, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja. Poleg vsega navedenega prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami strank obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte, dokumentacijo o medicinskih izdelkih in ostale dokumente, ki sestavljajo v gradbeno oziroma medicinsko, razpisno in tehnično dokumentacijo.

Potrdilo o rednih dohodkih in o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti ter soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo razvezi zakonske zveze in o samskem stanu, so samo nekateri od dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, in ki jih na vašo zahtevo prevajamo iz grškega v nemški jezik.

Da bi bila storitev, ki se nanaša na prevajanje dokumentov v tej v kombinaciji jezikov, lahko izvedena v skladu z zakonom, so stranke dolžne, da pri pošiljanju dokumentov na prevajanje spoštujejo postopek oziroma, da nam na vpogled dostavijo tudi izvirne dokumente. Prav tako je njihova dolžnost, da v skladu z zakonom pridobijo informacije o tem, ali se za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz grškega v nemški jezik, zahteva overitev z Apostille oziroma s haškim žigom.

Prevajanje poljudnih besedil iz grškega v nemški jezik

Čeprav prevajanje poljudnih besedil iz grškega v nemški jezik predstavlja zelo pogosto zahtevo naših strank, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo tudi vse ostale besedilne vsebine, tako tiste, katerih tema je povezana s področjem psihologije, znanosti, medicine in farmacije kot tudi tiste, katerih tema je povezana s področji ekologije in varstva okolja, filozofije, ekonomije oziroma prava in politike ter gradbene industrije, komunikologije pa tudi menedžmenta, financ, marketinga in številnih drugih znanstvenih disciplin. Stranke, ki imajo potrebo za prevajanjem besedil, morajo vedeti tudi to, da se za njih ne zahteva overitev sodnega tolmača, pa s samim tem niso dolžni na vpogled dostaviti izvirnike, kar pa pomeni, da nam material za prevajanje lahko pošljejo tudi po elektronski pošti.

Iz grškega v nemški jezik prevajamo tudi vse tiste materiale, ki so povezani s spletnim področjem, kar pomeni, da izvajamo profesionalno prevajanje spletnih strani, spletnih prodajaln in katalogov, na zahtevo strank pa lahko obdelamo tudi programsko opremo oziroma programe ali aplikacije katerekoli vrste. Pri teh storitvah je zelo pomembno poudariti, da prevajalci in sodni tolmači spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar ima za cilj optimizacijo prevedenih vsebin za področje spleta, pa s samim tem tudi boljši položaj v okviru globalnega iskalnika.

Na zahtevo strank prav tako izvajamo tudi vse vrste tolmačenja v tej v kombinaciji jezikov, kar poleg simultanega in konsekutivnega vključuje tudi šepetano tolmačenje, ki jih sodi med vrsto tolmačenja, za katero je zelo malo specializiranih strokovnjakov v celi državi. Poleg izdelave ponudbe, in to na podlagi dostavljenih informacij (število udeležencev, trajanje, podatki o prostoru, v katerem bo potekal dogodek in podatki o njegovi organizaciji), vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje knjig in učbenikov iz grškega v nemški jezik

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje učbenikov ali knjig iz grškega v nemški jezik lahko to storitev, dobijo v okviru poslovalnice Akademije Oxford. Poleg njih prevajamo tudi revije pa tudi časopisne članke kot tudi reklamne materiale (brošure, zloženke, plakate, PR članke, vizitke, kataloge in drugo). Profesionalno prevajanje iz grškega v nemški jezik reklamnih materialov pomeni, da bodo prevajalci in sodni tolmači določeno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, obdelali na ustrezen način in ga prilagodili duhu nemškega jezika, kar ima za cilj, da se stranke, ki jim je le-ta materni, seznanijo s tem, kar se reklamira, in da začnejo kupovati določeni izdelek oziroma uporabljati navedeno storitev.

Pri nas pa lahko dobite tudi storitev redakcije materialov, zahvaljujoč dejstvu, da so v naši ekipi strokovni lektorji oziroma korektorji, ki bodo opravili vse potrebne popravke na nestrokovno prevedenih vsebinah.

Cena prevajanja iz grškega v nemški jezik

  • Iz grškega v nemški je 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 21 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!