Prevajanje iz grškega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg drugih so zelo številne tudi stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz grškega v angleški jezik, kar je storitev, ki jo zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford. Poleg prevajanja razpisne dokumentacije, vam ponujamo tudi obdelavo osebnih pa tudi dokumentov s področij znanosti in izobraževanja kot tudi tistih, ki so povezani s področjem poslovanja podjetja, oziroma podjetnika. Obdelujemo pa tudi različne vrste video in zvočnih vsebin, spletne strani, programsko opremo kot tudi učbenike in knjige ter vse tiste materiale, ki so povezani za področjem marketinga.

V skladu z zahtevami strank izvajamo tudi tolmačenje iz grškega v angleški jezik oziroma simultano, šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje in v odvisnosti od zahtev dogodka, ki ga organizirate, vam lahko pod posebej ugodnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Prav tako pri nas lahko dobite tudi storitev obdelave dokumentarnih, risanih pa tudi animiranih oziroma igranih filmov.

Poleg filmov obdelujemo tudi serije, reklamna sporočila pa tudi vse vrste oddaj, tako otroške kot tudi informativne in izobraževalne pa tudi zabavne. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi besedilne materiale, tako tiste, ki so namenjeni javni predstavitvi kot tudi tiste, ki bodo prikazani samo ozkemu krogu strokovnih oseb za posamezna področja. Poleg tistih besedil, katerih tema je ozko povezana s področji financ, prava, politike, ekonomije in bančništva, obdelujemo tudi tista, ki imajo psihološke, filozofske, sociološke oziroma medicinske, znanstvene in izobraževalne teme. Prav tako iz grškega v angleški jezik prevajamo tudi besedila, povezana s področji marketinga, gradbene industrije ter komunikologije, menedžmenta, informacijskih tehnologij pa tudi ostalih znanstvenih disciplin, ki jih nismo navedli.


Prevajanje iz grškega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v grški jezik

V skladu z zahtevami strank lahko ponudimo tudi prevajanje za različne vrste reklamnih materialov, tako za plakate, reklamne letake in zloženke kot tudi za PR besedila, ki so posebna vrsta oglaševanja, oziroma za kataloge, brošure in vizitke. Iz grškega v angleški jezik pa opravljamo prevajanje tudi za programsko opremo oziroma za katerokoli aplikacijo ali program, za katerega zahtevate prevajanje kot tudi za spletne kataloge in prodajalne pa tudi spletne strani. Pri obdelavi teh vsebin je zelo pomembno omeniti, da sodni tolmači in prevajalci z veliko pozornostjo implementirajo veljavna pravila SEO (Search Engine Optimisation) ter tako prevedenim vsebinam omogočijo, da dosežejo veliko boljši položaj v okviru globalnega iskanja. Razume pa se, da bo vse to imelo zelo pozitiven učinek na poslovanje lastnika spletne strani oziroma spletnih prodajaln ali katalogov.

Profesionalni lektor in korektor bosta opravila vse potrebne popravke že prevedenih materialov oziroma redakcijo vsebin in na ta način omogočila, da stranke dobijo kakovostno obdelane materiale. V primeru, da vam je potrebno prevajanje književnih del, ne glede na to, ali gre za beletrijo, prozo, poezijo ali romane, ste lahko prepričani, da boste pri po ugodnih cenah in v najkrajšem možnem roku nas dobili kakovostno in profesionalno obdelane materiale. Prav tako prevajamo tudi učbenike, po potrebi pa tudi časopisne članke oziroma otroške, strokovne ter ilustrirane in ostale vrste revij.

Prevajanje dokumentov vseh vrst je precej zastopano v praksi, saj imajo zainteresirane stranke v poslovalnici Akademije Oxford v Sloveniji možnost za dobivanje finalne obdelave vseh vrst dokumentov oziroma dobijo lahko tako njihovo prevajanje kot tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Kako pomemben je ta žig, govori tudi dejstvo, da je edino na ta način obdelan dokument tudi pravno veljaven, tako da ga lahko predate katerikoli državni instituciji, saj se obravnava kot vsak drugi izvirni dokument. Žig sodnega tolmača na prevedenem dokumentu praktično označuje, da je le-ta enak izvirniku. Iz tega razloga vse stranke, ki imajo potrebo za prevajanjem kateregakoli dokumenta, morajo dostaviti izvirnike na vpogled, da bi jih sodni tolmač lahko primerjal s prevodi. Ker edino tiste dokumente, katerih vsebine so enake izvirniku, sodni tolmač lahko opremi s svojim žigom. V primeru, da opazi določena odstopanja, se izvaja redakcija oziroma lektura in korektura prevedenih materialov in potem se nemoteno opravi njihova overitev.

Poleg tega, da morajo dostaviti izvirnike, stranke morajo tudi na pristojnih sodiščih poiskati informacijo o še eni vrsti overitve, ki se zahteva samo za nekatere dokumente. Gre za overitev s haškim ali Apostille žigom, ki poteka samo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije, pa zaradi tega prevajalec in sodni tolmač ne moreta opraviti te overitve, prav tako pa ne moreta dati potrebnih informacij. Edino, kar lahko storita je, da stranke napotita na službe, ki so za to zadolžene. Če se za določeni dokument zahteva overitev s haškim žigom, morate izvedeti tudi to, v katerem trenutku le-ta poteka. Pravzaprav v praksi overitev z Apostille žigom najpogosteje poteka po koncu prevajanja in overitve sodnega tolmača, toda obstajajo tudi dokumenti, ki se najprej opremijo s tem žigom, pa se potem prevajata tako žig kot tudi sam dokument in na koncu se tako obdelan dokument tudi overja z žigom sodnega tolmača. Povsem jasno je, da ta postopek lahko traja malo dlje kot prvi, ki smo ga omenili, in da je prav od informacij, ki jih stranka pridobila, odvisen tudi sam tok postopka obdelave dokumenta, saj bo točno vedela, ali se dokument najprej odnese v Prevajalski center Akademije Oxford ali pa ga je treba najprej odnesti na okrožno sodišče, ki je pristojno za overitev s haškim žigom.

Dokumente, za katere želite prevajanje, nam lahko pošljete preko kurirske službe ali pa nam jih dostavite osebno oziroma jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko. Kar zadeva pošiljanje dokumentov na elektronski naslov, je ta možnost dovoljena samo tedaj, ko vam je njihovo prevajanje iz grškega v angleški jezik potrebno danes za jutri oziroma v posebej kratkem roku. Ta praksa je uvedena, da bi se spoštovale zahteve strank za nujnim prevajanjem, od njih pa se pričakuje, da dostavijo izvirne dokumente, toda izključno na način, ki vključuje najhitrejšo dostavo. Ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo dostavljene dokumente, jih stranke lahko dobijo na domači naslov, ali pa jih prevzamejo v okviru prostorov naše poslovalnice. Če pa se odločijo za dostavo na naslov, se morajo zavedati, da ta storitev ni vračunana v ceno obdelave dokumentov, tako da se zaračunava v skladu s cenikom kurirske službe, ki je zadolžena za dostavo, plača pa se pri prevzemu.

Pri nas lahko dobite prevajanje vseh tistih dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam, oziroma različnih vrst potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o rednih dohodkih, potrdilo nekaznovanosti, potrdilo stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in druga). Prav tako prevajamo tudi vse vrste licenc, pogodbe in sodne odločitve ter sklepe, tožbe, odločitve in pritožbe kot tudi certifikate pa tudi pravni red Evropske Unije kot tudi pooblastila za zastopanje.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so: znanstvena dela, prepisi ocen, diplome in dodatki k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav, potrdila o opravljenih izpitih, znanstveni patenti, diplomske in seminarske naloge ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetniki in programi fakultet in vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in so povezani z omenjenima področjema. Naši strokovnjaki v skladu z vašimi zahtevami obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi). Ponujamo pa vam tudi prevajanje iz grškega v angleški jezik za potrdila o stalnem prebivališču, vse vrste dovoljenj (prometno, delovno, vozniško, dovoljenje za prebivanje), zatem za potrdila o državljanstvu, potne liste in osebne izkaznice kot tudi dokumente, ki se nanašajo na poslovanje vašega podjetja (sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha, finančna poročila podjetja, revizijska poročila, bilance stanja, ustanovitveni akt podjetja, letna poročila, fakture, poslovne pogodbe in odločitve in druga).

Poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov, gradbenih projektov in dokumentacije o medicinskih izdelkih, na vašo zahtevo iz grškega v angleški jezik prevajamo tudi za navodila za uporabo, zdravniške izvide, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, to je tiste dokumente, ki sestavljajo gradbeno, medicinsko kot tudi tehnično in razpisno dokumentacijo.

Prevajanje filmov, serij in oddaj iz grškega v angleški jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford so zadolženi tudi za obdelavo različnih vrst video oziroma zvočnih materialov, tako da stranke pri nas iz grškega v angleški jezik lahko dobijo tudi prevajanje filmov pa tudi serij in oddaj. Glede na to, da je ta storitev zelo kompleksna, mi svojim strankam želimo omogočiti, da na enem mestu dobijo kompletno obdelavo, ne samo dokumentarnih in igranih filmov, ampak tudi animiranih oziroma risanih kot tudi radijskih in televizijskih reklamnih sporočil oziroma informativnih oddaj, serij ter otroških in zabavnih oziroma izobraževalnih oddaj. To pa pomeni, da lahko opravimo tudi profesionalno sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje prevedenih vsebin.

Poleg tega v tej jezični kombinaciji prevajamo tudi vse vrste književnih del (proza, romani, beletrija, poezija in drugo) kot tudi učbenike. Če pa je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi ilustrirane in strokovne revije oziroma časopisne članke.

Poleg vseh storitev, ki so povezane s prevajanjem v pisani obliki, vam ponujamo tudi simultano oziroma konsekutivno in šepetano tolmačenje iz grškega v angleški jezik. Za storitev tolmačenja je zelo pomembno, da se zavedate, da se različne vrste tolmačenja uporabljajo za različne vrste dogodkov, pa je iz tega razloga pomembno, da nas seznanite s samim dogodkom, za katerega vam je potrebno tolmačenje v tej v kombinaciji jezikov. Tako nam morate dostaviti tudi podatke o njegovi organizaciji in trajanju oziroma informacije o številu udeležencev in prostoru, v katerem bo potekal, ker se prav na podlagi njih tudi odločamo, katera vrsta tolmačenja iz grškega v angleški jezik bo uporabljena. Najem opreme za simultano tolmačenje prav tako ponujamo zainteresiranim strankam, seveda samo v primeru, da se zahteva prav ta vrsta storitve.

Lektor in korektor, ki sta del naše ekipe, bosta na vašo zahtevo pa prav tako opravila tudi storitev redakcije tistih materialov, ki so že prevedeni v tej v kombinaciji jezikov, toda ne dovolj strokovno.

Prevajanje programske opreme iz grškega v angleški jezik

Iz grškega v angleški jezik prevajamo tudi programsko opremo, kar pomeni, da bodo prevajalci in sodni tolmači obdelali absolutno vse programe ali aplikacije, ki jih zahtevajo naše stranke. Prevajamo pa tudi spletne kataloge oziroma spletne strani in vsebino spletnih prodajaln. V toku obdelave takšnih vsebin je zelo pomembna tudi implementacija pravil SEO (Search Engine Optimisation), ki ima za cilj, da se določena vsebina še boljše pozicionira v okviru spletnega iskanja.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford v skladu z vašimi zahtevami prav tako obdelujejo tudi besedilne vsebine katerekoli tematike oziroma namena in dolžine. To pa pomeni, da poleg besedil, ki so povezana s področjem bančništva, politike, ekonomije, medicine, znanosti, izobraževanja in komunikologije, prevajajo tudi besedila, katerih tema je povezana s področjem marketinga, filozofije, menedžmenta oziroma turizma in informacijskih tehnologij pa tudi ekologije in varstva okolja ter gradbene industrije in drugih vej naravoslovnih in družbenih ved, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Prav tako vas pri nas pričakuje tudi prevajanje iz grškega v angleški jezik za vse vrste marketinških materialov, s tem mislimo predvsem na kataloge storitev ali izdelkov, PR besedila, reklamne letake in zloženke oziroma brošure, na zahtevo strank pa prevajamo celo vizitke. Da bi bila ta vrsta prevajanja zares strokovna in kakovostna, bodo poskrbeli naši sodni tolmači in prevajalci, ki bodo v skladu s pravili angleškega jezika oblikovali določeno sporočilo, ki ga večina njih vsebuje in tako potencialnim strankam iz angleškega govornega področja omogočili, da se seznanijo s tistim, kar se reklamira.

Prevajanje dokumentov iz grškega v angleški jezik

Povsem zagotovo se najbolj zastopana storitev, povezana s prevajanjem iz grškega v angleški jezik, nanaša na obdelavo različnih vrst dokumentov. S samim tem, ker so v ekipi Akademije Oxford tudi sodni tolmači in prevajalci, so naše stranke v veliki prednosti, saj na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo, s čimer maksimalno varčujejo svoj čas in denar kot tudi trud. Poleg prevajanja dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam (potrdilo nekaznovanosti, potrdilo samskemu stanu in rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki in drugih) iz grškega v angleški jezik prevajamo tudi vse osebne pa tudi poslovne dokumente. To pomeni, da vas pri nas pričakuje prevajanje tako izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdila o državljanstvu in potnega lista kot tudi potrdila o stalnem prebivališču, bilanc stanja, prometnega dovoljenja, finančnih poročil, pogodb, poslovnih odločitev, ustanovitvenega akta podjetja, vozniškega dovoljenja, revizijskih poročil, dovoljenja za prebivanje, letnih poročil, bilanc uspeha in številnih drugih dokumentov, ki so povezani z osebno ali poslovno dokumentacijo, ki pa jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz grškega v angleški jezik za zdravniške izvide, lahko to storitev dobijo pri nas, prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, gradbene projekte, zatem deklaracije izdelkov oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi številne druge dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili, in ki sestavljajo medicinsko, gradbeno ter razpisno in tehnično dokumentacijo.

V okviru naše poslovalnice vas pričakujejo tudi strokovnjaki, katerih specialnost je prevajanje iz grškega v angleški jezik pravnega reda Evropske Unije oziroma vseh pravnih aktov (sodni sklepi, tožbe, sodbe, odločitve in pritožbe, licence, pogodbe, certifikati in druga). Na vašo zahtevo pa prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s področjem izobraževanja. Prepise ocen, diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju, znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav, znanstvena dela ter diplomske in seminarske naloge so samo nekateri od dokumentov iz te skupine, ki jih bomo obdelali v skladu z vašimi zahtevami.

Stranke, ki imajo potrebo za prevajanjem omenjenih ali drugih vrst dokumentov, morajo spoštovati pravilo o pošiljanju izvirnika na vpogled kot tudi, da se pravočasno pozanimajo v okviru okrožnega sodišča v svojem mestu ali je za konkretne dokumente potrebna tudi nadoveritev oziroma je potrebno določene dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz grškega v angleški jezik, opremiti tudi s haškim ali Apostille žigom.

Cena prevajanja iz grškega v angleški jezik

  • Iz grškega v angleški je 15 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 21 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!