Prevajanje iz grškega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz grškega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz grškega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so zbrani vrhunski strokovnjaki za številne jezike, med drugim tudi tisti, katerih specialnost sta grški oziroma španski jezik. Zahvaljujoč visoki izobrazbi pa tudi izkušnjam oziroma zanimanjem, strankam omogočamo tudi prevajanje materialov iz grškega v španski jezik, kar se predvsem nanaša na dokumente in vse vrste dokumentacije pa tudi na besedilne vsebine, knjige, učbenike ter spletne strani in številne druge vrste materialov.

Kar zadeva prevajanje dokumentov v tej jezični kombinaciji, prevajamo tako poslovne in osebne dokumente kot tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so različne vrste izjav, potrdil in soglasij pa tudi različne vrste dokumentacij. Na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi pravne akte, od licenc preko pogodb, pooblastil za zastopanje oziroma sodnih odločitev, tožb, sklepov, odločitev in pritožb pa vse do pravnega reda Evropske Unije. Pri nas vas pričakuje tudi prevajanje predmetnikov in programov fakultet, potrdila o rednem šolanju, potrdila o opravljenih izpitih, obdelujemo pa tudi diplome in dodatke k diplomi, diplomske ter seminarske naloge in znanstvena dela, zatem rezultate znanstvenih raziskav, znanstvene patente in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol.

Od osebnih in poslovnih dokumentov lahko rečemo, da iz grškega v španski jezik prevajamo prav vse, omenjamo pa samo tiste, zaradi katerih se stranke najpogosteje obračajo na nas: potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, potni list, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), bilance stanja in uspeha, prometno dovoljenje, finančna poročila, delovno dovoljenje, ustanovitveni akt podjetja, vozniško dovoljenje, statut podjetja, revizijska in letna poročila in druga.


Prevajanje iz grškega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v grški jezik

Če sodite med tiste, ki jim je potrebno prevajanje različnih dokumentov ali katerekoli vrste dokumentacije iz grškega v španski jezik, se morate zavedati tudi tega, da je ta postopek zelo natančno opredeljen z zakonom naše države, tako da ste nam dolžni dostaviti izvirnike na vpogled, saj mora sodni tolmač predenj prevod opremi s svojim žigom, ugotoviti, ali gre za istovetne dokumente. Toda, da bi to lahko storil, mora fizično primerjati prevode z izvirniki. Toda včasih se zgodi, da opazi določena odstopanja, ki jih je treba popraviti in o tem bo vsekakor najprej obvestil stranko ter ji tudi predlagal, da se opravi njihova redakcija. Za to storitev sta zadolžena lektor in korektor Akademije Oxford, ki bosta prevedene vsebine na ustrezen način prilagodila pravilom naše stroke.

Vse tiste dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz grškega v španski jezik, lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko, ali pa preko kurirske službe oziroma jih prinesete v našo poslovalnico. Prevzemanje obdelanih dokumentov lahko opravite osebno ali pa zahtevate dostavo na domači naslov. Morate se zavedati tudi tega, da se za to storitev angažira kurirska služba, s katero sodeluje Akademija Oxford, pa s samim tem le-ta predstavlja dodatno storitev, ki se zaračunava neposredno od stranke, v skladu z njihovim veljavnim cenikom.

V skladu z določbami zakona, obstajajo tudi dokumenti, za katere ni dovolj opraviti samo prevajanja iz grškega v španski jezik, ampak se mora opraviti tudi posebna vrsta overitve, za katero so zadolžena okrožna sodišča naše države. Prav iz tega razloga se strankam priporoča, da se najprej pozanimajo o tej vrsti overitve, da bi vedeli, kam najprej nosijo dokumente oziroma, ali se najprej overjajo s haškim oziroma Apostille žigom, pa se potem odnesejo k nam na prevajanje in overitev ali pa se najprej prinesejo k nam in šele potem odnesejo na okrožno sodišče. V primeru, ko se najprej overjajo s haškim žigom, so prevajalci dolžni opraviti obdelavo, ne samo dokumenta, ampak tudi samega Apostille žiga, tako da ta postopek lahko traja malce dlje.

Med drugim iz grškega v španski jezik prevajamo tudi besedila s področij politike oziroma tista, katerih tema je povezana s področji turizma, ekonomija, ekologije in varstva okolja pa tudi tista, ki se ukvarjajo s filozofskimi, znanstvenimi, izobraževalnimi, medicinskimi ali pa s temami, povezanimi s področji informacijskih tehnologij, gradbene industrije ter celo komunikologije, menedžmenta in številnih drugih. V skladu z vašimi zahtevami prav tako obdelujemo tudi književna dela različnih žanrov in učbenike, lahko pa vam ponudimo tudi prevajanje različnih vrst revij oziroma časopisnih člankov iz grškega v španski jezik.

Sodni tolmači in prevajalci so specializirani predvsem za obdelavo materialov v pisani obliki, toda obstajajo tudi tisti, ki so usmerjeni na zagotavljanje storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji oziroma za konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje. Če se za določene dogodke zahteva prav ta vrsta tolmačenja, stranke lahko pri nas po odličnih cenah dobijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. V skladu z zahtevami svojih strank prav tako obdelujemo tudi reklamne kataloge, PR članke, plakate, brošure oziroma letake, zloženke ter celo vizitke. Posebej je pomembno vedeti tudi to, da se pri materialih, za katere ni potrebna storitev overitve z žigom sodnega tolmača, ne zahteva omenjeni način pošiljanja, ampak nam jih enostavno lahko dostavite skenirane na elektronski naslov in v skladu z dogovorom vam lahko tudi mi na enak način pošljemo prevedene vsebine.

Prevajanje gradbenih projektov iz grškega v španski jezik

Prevajanje gradbenih projektov iz grškega v španski jezik vključuje tudi njihovo overitev z žigom sodnega tolmača, obe storitvi pa vam ponija Prevajalski center Akademije Oxford. Na vašo zahtevo prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi navodila za uporabo, deklaracije izdelkov kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo gradbeno, tehnično in razpisno dokumentacijo. V isti kombinaciji jezikov obdelujemo tudi medicinsko dokumentacijo oziroma zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov ter vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih.

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje iz grškega v španski jezik za vse osebne dokumente, zatem pa tudi njihovo overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potni list, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, vozniško oziroma prometno dovoljenje, so samo nekateri od osebnih dokumentov, ki jih obdelujemo v tej v kombinaciji jezikov.

Razume se, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vso poslovno dokumentacijo, iz grškega v španski jezik pa prevajamo tudi fakture, ustanovitveni akt podjetja, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb ter finančna poročila, poslovne odločitve oziroma različne vrste pogodb, statute podjetij ter revizijska in letna poročila.

Poleg vsega omenjenega iz grškega na španski prevajamo tudi pravni red Evropske Unije oziroma licence, pogodbe in certifikate kot tudi pooblastila za zastopanje in sodne odločitve ter sklepe, pritožbe in tožbe.

Naši strokovnjaki v optimalnem roku prav tako obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma diplomske ter seminarske naloge in znanstvena dela kot tudi predmetnike in programe fakultet, prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih, znanstvene patente in vse ostale dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Da bi stranke lahko dobile profesionalno storitev prevajanja dokumentov iz grškega v španski jezik, je treba spoštovati zakonski postopek, tako da so stranke dolžne pri dostavi dokumentov na obdelavo priložiti tudi izvirne dokumente na vpogled. Poleg tega se morajo v okviru pristojnih sodnih služb v svojem mestu pozanimati, ali je tudi za njihove dokumente potreben Apostille oziroma haški žig.

Prevajanje PR člankov iz grškega v španski jezik

Na področju marketinga so PR članki vse bolj zastopan način reklamiranja, tako da ne preseneča podatek, da je strankam vse pogosteje potrebno njihovo prevajanje iz grškega v španski jezik. Poleg njih sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford obdelujejo tudi vse ostale vrste reklamnih materialov, od plakatov, zloženk in letakov preko brošur do katalogov. Če imajo stranke potrebo, prevajalci in sodni tolmač lahko opravijo tudi prevajanje vizitke v tej v kombinaciji jezikov.

V naši poslovalnici lahko angažirate tudi profesionalce za tolmačenje iz grškega v španski jezik. Ta storitev se nanaša tako na simultano kot tudi na šepetano in konsekutivno tolmačenje. Prav tako vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje po cenah, ki so najugodnejše v naši državi.

Na vašo zahtevo prevajamo tudi medicinska, marketinška, filozofska, sociološka oziroma ekonomska in politična besedila. V skladu z zahtevami strank izvajamo tudi prevajanje iz grškega v španski jezik za tiste besedilne vsebine, katerih tema je povezana s turizmom, ekologijo in varstvom okolja, gradbeno industrijo, menedžmentom, informacijskimi tehnologijami ter komunikologijo in vsemi ostalimi znanstvenimi disciplinami.

Prevajanje revij iz grškega v španski jezik

Na zahtevo svojih strank pa prevajamo tudi ilustrirane, otroške pa tudi strokovne revije. Ponujamo pa vam tudi prevajanje iz grškega v španski jezik za časopisne članke oziroma za vse vrste knjig, tako za učbenike kot tudi književna dela.

Sodni tolmači in prevajalci so specializirani tudi za obdelavo video oziroma zvočnih materialov, tako da poleg serij in filmov, prevajamo tudi oddaje oziroma radijska in televizijska reklamna sporočila. V okviru te storitve pa lahko dobite tudi profesionalno podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo prevedenih materialov.

Izvajamo tudi profesionalno prevajanje spletnih strani iz grškega v španski jezik oziroma spletnih prodajaln in spletnih katalogov. Če stranke zahtevajo prevajanje programske opreme, lahko prevedemo katerokoli aplikacijo ali program. Moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači pri obdelavi omenjenih spletnih vsebin implementirajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), s čimer se doseže osnovni cilj obdelave teh materialov oziroma njihovo boljše pozicioniranje na spletu.

Prevajalski center Akademije Oxford ima v svoji ekipi tudi lektorje oziroma korektorje, tako da vsem strankam ponujamo tudi redakcijo materialov, ki so predhodno nekakovostno prevedeni.

Cena prevajanja iz grškega v španski jezik

  • Iz grškega v španski je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz grškega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz grškega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz grškega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!