Prevajanje iz estonskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Osnovni pogoj za kakovostno prevajanje dokumentov v tej jezični kombinaciji je spoštovanje pravil, kar se primarno nanaša na overitev prevedenih vsebin. Vsekakor je treba to malo pojasniti, saj obstajajo stranke, ki niso informirane o tem, da samo prevajanje dokumentov iz estonskega v angleški jezik s pravnega vidika ni veljavno, če prevod ne poseduje žiga sodnega tolmača. Takšen postopek se predpostavlja v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj so v nejgovi ekipi zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, ki seveda maksimalno spoštujejo veljavna pravila.

Torej stranka med drugim te strokovnjake lahko tudi angažira, če želi dobiti kompletno obdelano vsebino osebne dokumentacije (potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in drugi) kot tudi poslovne (letna poslovna poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, statut podjetja in drugi dokumenti, ki so v njeni sestavi).

Katerokoli vrsto pravnega akta sodni tolmači in prevajalci v navedeni različici jezikov najprej prevedejo in tedaj izvedejo tudi predpisano overitev. Poleg sklepa o razvezi zakonske zveze, vseh vrst certifikatov in pravnega reda Evropske Unije izvajajo tudi neposredno prevajanje sodnih pritožb in tožb iz estonskega v angleški jezik pa tudi sodnih sklepov, potem pooblastila za zastopanje in licenc oziroma vseh vrst sodnih odločitev ter ostalih dokumentov, ki so povezani, tako s področjem prava kot tudi s področjem sodstva, pa se se v skladu s tem obravnavajo kot pravni akti.


Prevajanje iz estonskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v estonski jezik

Vsakdo, ki ga zanima obdelava različnih vrst dokumentacija oziroma kateregakoli dokumenta, mora spoštovati pravilo, ki se tiče dostave teh materialov na obdelavo. Gre za to, da mora zapriseženi sodni tolmač neposredno predenj izvede overitev, primerjati preveden dokument z vsebino izvirnika, pa se iz tega razloga tudi zahteva, da mu stranka na vpogled priloži tudi izvirnike. Obstajajo tri možnosti za dostavo te vrste materialov, tako da posameznik izbere, ali bo zadolžil neko kurirsko službo oziroma ali pa jih bo poslal s priporočeno pošiljko preko “ Pošte Slovenije”, ali pa bo osebno prišel v poslovalnico in prinesel izvirnike.

Postopek prevzemanja se možno izvesti na enega od dva dostopna načina in jasno je, da ima lastnik dokumentov absolutno svobodo, da izbere tistega, ki mu bolj ustreza. Če želi, prevedena in overjene dokumente lahko prevzame osebno v predstavništvu navedene institucije, prav tako pa lahko zahteva dostavo na naslov. Glede na to, da to storitev zagotavlja določena kurirska služba, je popolnoma jasno, da je vsaka stranka dolžna prav njej plačati konkretno storitev, in to v skladu z njenim cenikom.

Stranke lahko zahtevajo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz estonskega v angleški jezik in v tem primeru prevajalci in sodni tolmači poleg zdravniških izvidov kompletno obdelujejo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in na splošno rečeno vsak drugi dokument, ki je v sestavi omenjene vrste dokumentacije.

Kadar se za tem javi potreba, zaposleni te institucije v dani različici jezikov prevajajo in takoj zatem izvajajo tudi overitev za razne osebne dokumente, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja. S tem pa mislimo na rezultate znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in diplomske naloge pa tudi na predmetnike in programe fakultet, diplomo in dodatek k diplomi oziroma na prepis ocen in seminarske naloge kot tudi na znanstvena dela ter na potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju in vse druge dokumente, ki se na določeni način tičejo predhodno omenjenih področij.

Izjemno je pomembno poudariti informacijo o nujnem prevajanju raznih osebnih dokumentov, saj zaposleni v okviru omenjene institucije lahko ustrezno odgovorijo tudi na takšne zahteve. Da bi katerikoli dokument zares stranka dobila kompletno obdelan v kratkem roku, je pomembno, da vsebine skenira in pošlje na elektronski naslov predstavništva, izvirnike na vpogled pa vsekakor dostavi naknadno.

Na podlagi izrečenih zahtev prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o samskem stanu in potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o stanju računa v banki pa tudi vsako drugo vrsto soglasij, izjav ali potrdil, kar se predvsem nanaša na dokumente, ki jih od posameznika zahtevajo številne državne institucije.

Strokovnjaki, ki so zaposleni v tej instituciji lahko, izvajajo tudi profesionalno prevajanje razpisne, gradbene in tehnične dokumentacije iz estonskega v angleški jezik. Poleg tega, da kompletno obdelajo deklaracije izdelkov in gradbene projekte, na podlagi zahtev posameznika prevajajo in overjajo tudi navodilo za uporabo pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma vsak dokument, ki se uradno obravnava kot sestavni del ene od omenjenih vrst dokumentacij.

V želji, da vsakomur, ki mu je prevajanje raznih osebnih dokumentov ali neke dokumentacije potrebno v tej različici, olajšamo celoten postopek obdelave, poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci, ki jih mi zaposlujemo nimajo dovoljenja za postavljanje Apostille žiga. Pravzaprav je overitev s tako imenovanim Haškim žigom, kakor glasi njegov drugačni naziv, v pristojnosti državnih uslužbencev, ki so zaposleni v okviru namenskih oddelkov okrožnih sodišč Republike Slovenije. Prav z njimi mora najprej kontaktirati lastnik dokumentov in izvedeti, ali se navedeni žig na njegove dokumente mora postaviti in če je to primer, je zelo je pomembno, da dobi relevantne podatke o trenutku, ko se overitev z Apostille žigom izvaja v danem primeru. Posebej poudarjamo, da je overitev s tem z žigom za posamezne dokumente treba izvesti šele po prevajanju in overitvi s strani pooblaščene osebe, medtem ko obstajajo tudi vsebine, za katere se najprej zahteva overitev s haškim žigom in šele potem navedeni dolžni strokovnjaki so izvesti prevajanje, tako vsebine dokumenta kot tudi samega žiga, potem pa mora sodni tolmač izvesti overitev. Jasno je, da gre za specifične informacije, ki imajo vpliv na celoten postopek obdelave, pa zato tudi dajemo priporočilo vsem svojim strankam, da jih najprej poiščejo in da v celoti spoštujejo predvideni postopek.

Da ne potencialnih strank ne bi dodatno zmedli in da ne pomislijo, da naši strokovnjaki lahko v tej različici jezikov prevajanje izvajajo samo za razne osebne dokumente, želimo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko zagotovijo tudi storitev, ki predvideva, tako šepetano tolmačenje iz estonskega v angleški jezik kot tudi tisto, ki je povezana s konsekutivnim ali simultanim tolmačenjem v dani jezični kombinaciji. Prav zahvaljujoč dejstvu, da so specializirani za vse te storitve, od zainteresiranih strank zahtevamo, da vse pravočasno dostavijo podatke o sami manifestaciji ali o določenem dogodku, za katerega je treba uporabiti tolmačenje. Na prvem mestu je pomembno, da jih informirajo o številu oseb, ki bodo prisotne in potem tudi o mestu, na katerem bo ta manifestacija potekala ter o tem, kako dolgo bo trajala in kako je predvideno, da bo organizirana. Vsekakor se na podlagi danih podatkov oblikuje ponuda in vanjo se v skladu s potrebami vnese tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ker je tudi ta storitev dostopna v okviru konkretne institucije.

Celotna obdelava, tako serij in oddaj različne tematike in namena oziroma vseh vrst filmov in reklamnih sporočil pa tudi drugih video in zvočnih vsebin, je prav tako storitev, ki jo zaposleni te institucije zagotavljajo strankam. To pravzaprav pomeni, da bo najprej izvedeno prevajanje v omenjeni različici jezikov za takšne materiale, potem pa njihov lastnik izbere med storitvama podnaslavljanja in sinhronizacije.

Med drugim bo izvedeno tudi prevajanje časopisnih člankov iz estonskega v angleški jezik oziroma vseh vrst revij (otroške, znanstvene, ilustrirane in druge) in prav tako je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci maksimalno korektno in profesionalno prevedejo, tako PR članke in kataloge kot tudi reklamne letake, zatem vizitke, brošure in zloženke pa tudi plakate in vse ostale vsebine, ki so striktno povezani s področjem marketinga in namenjeni reklamiranju, tako dogodka in določenih storitev kot tudi izdelka ter različnih podjetij.

Obdelava vseh vrst besedil prav tako sodi v domeno dela teh strokovnjakov, kar pomeni, da poleg poljudnih vsebin obdelujejo tudi strokovne, pri čemer so njihova dolžina, tematika in kompleksnost vsekakor lahko popolnoma različne. Če je to potrebno, profesionalno prevajajo tudi učbenike pa tudi pesmi, dela beletrije in romane oziroma absolutno vsako književno delo.

Osebe, ki jih zanima strokovna obdelava ali besedil, knjig ali marketinških materialov ter ostalih vsebin, ki so omenjene, jih morajo na prevajanje dostavi elektronsko, toda samo v primeru, če jim takšen princip ustreza. Seveda obstajajo tudi druge možnosti, zaposleni v poslovalnici pa so dolžni stranke na zahtevo seznaniti z vsako od njih, pri čemer to prav tako velja tudi za prevzemanje obdelanih vsebin te vrste, toda se običajno se večina strank odloči za elektronski način.

Prav tako prevajalci in sodni tolmači v celoti spoštujejo zahteve vsakogar, ki želi dobiti prevajanje spletnih materialov iz estonskega v angleški jezik, kar se na prvem mestu nanaša na spletne strani in programe katerekoli vrste oziroma na spletne prodajalne in aplikacije kot tudi na spletne kataloge ter številne druge vsebine, ki se nanašajo na računalništvo ali splet. Glede na to, da omenjeni strokovnjaki posedujejo zavidno raven izkušenj v zvezi z optimizacijo vseh teh materialov za spletno iskanje, je predvideno, da bo strankam poleg njihovega prevajanja v tej različici jezikov zagotovljena tudi storitev optimizacije, saj ti strokovnjaki maksimalno korektno implementirajo orodja, ki so poznana pod nazivom SEO (Search Engine Optimisation).

Neposredno prevajanje sodnih odločitev iz estonskega v angleški jezik

Poleg konkretnih dokumentov, stranke lahko zaposlene v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford angažirajo tudi, če jim je potrebno neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz estonskega v angleški jezik oziroma vsakega drugega pravnega akta. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji in na njihovo zahtevo lahko prevedejo oziroma overijo tudi sklep o razvezi zakonske zveze, zatem sodne odločbe in pogodbe oziroma certifikate in pritožbe kot tudi licence ter tožbe in pooblastilo za zastopanje oziroma vsak drug dokument, ki je povezan s področjem sodstva ali prava.

Že prej smo omenili, da stranke v konkretni instituciji pričakuje tudi prevajanje in overitev absolutno vsakega dokumenta ali celo kompletne dokumentacije, s čimer je lastnikom teh vsebin omogočeno, da na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo.

Glede na to, da je postopek overitve dokumentov usklajen z zakonom, je predvideno, da mora vsaka stranka dostaviti izvirne dokumente na vpogled omenjenemu strokovnjaku in to na enega od načinov, ki so v ponudbi.

Poleg tega mora vsakdo, preden vsebine pošlje na obdelavo ali prinese, od pristojnih državnih uslužbencev zahtevati podatke o postopku, ki je označen kot nadoveritev in se nanaša na postavljanje tako imenovanega Haškog žiga ali Apostille na tiste dokumente, za katere se izvaja prevajanje v omenjeni različici jezikov.

Dobro je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači, na podlagi zahteva strank izvajajo tudi prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz estonskega v angleški jezik, toda obdelujejo tudi vse druge dokumente oziroma materiale, ki so primarno povezani s področjem izobraževanja. Tako je zainteresiranim strankam omogočeno, da dobijo kompletno obdelane, tako diplomske kot tudi seminarske naloge, zatem predmetnike in programe fakultet ter potrdilo o rednem šolanju in zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih in druge dokumente iz te skupine.

Pojavila se je potreba, da zaposleni v poslovalnici lahko izvedejo tudi kompletno obdelavo vseh tistih dokumentov, ki so v sestavi poslovne dokumentacije (statut podjetja, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, letna poslovna poročila in drugi) in potem tudi tiste, ki sestavljajo razpisno oziroma tehnično, medicinsko in gradbeno dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodilo za uporabo, zdravniški izvidi, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, gradbeni projekti, dokumentacija o medicinskih izdelkih in vsak drugi dokument, ki je uradno v sestavi ene od teh dokumentacij).

Zaposleni te institucije so zadolženi in za prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz estonskega v angleški jezik, ali če seveda odgovoriti ustrezno in na zahteve vseh tistih posameznika, ki žele dobijo kompletno obdelane potni list in osebno izkaznico, zatem potrdilo o državljanstvu in delovno oziroma prometno, vozniško in dovoljenje za prebivanje, a vsekakor kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in izpiske iz matičnega registra o smrti oziroma izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o rojstvu in o smrti ter katerikoli drugi osebni dokument.

Po vsem tem moramo omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko v tej jezični kombinaciji, tako prevedejo kot tudi overijo vse tiste dokumente, ki so povezani s področjem znanosti, kot so recimo znanstveni patenti oziroma rezultati znanstvenih raziskav pa tudi znanstvena dela in drugi. Poleg tega je zainteresiranim strankam na razpolago tudi kompletna obdelava za vse vrste, tako potrdil in izjav kot tudi soglasij. Natančneje rečeno, ti strokovnjaki med drugim lahko pristopijo, tako prevajanju kot tudi overitvi za potrdilo o stalni zaposlitvi oziroma potrdilo o stanju računa v banki, vsekakor pa iz estonskega v angleški jezik prevajajo tudi potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in potrdilo o višini dohodkov, če pa je to potrebno, ustrezno obdelajo tudi vse druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Tolmačenje iz estonskega v angleški jezik

Ta storitev je dostopna v vseh treh različicah, saj prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako konsekutivno kot tudi simultano pa tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz estonskega v angleški jezik. Prav tako ta institucije svojim strankam omogoča, da najamejo opremo za simultano tolmačenje, cena te storitve pa velja za izjemno ugodno. Predvideno je, da ti strokovnjaki najprej izdelajo ustrezno analizo podatkov o dogodku, da bi strankam lahko ponudili prav tisto vrsto tolmačenja, ki lahko da pravilen odgovor na zahteve vseh udeležencev in samega organizatorja. Zaradi tega je potrebno, da se dostavijo podatki, tako v trajanju manifestacije kot tudi o njeni organizaciji oziroma o številu udeležencev in lokaciji, na podlagi česar bo odločeno, katero vrsto storitve bodo omenjeni strokovnjaki tedaj uporabili.

Glede na to, da obstajajo tudi tiste stranke, ki so prevajanje v konkretni jezični kombinaciji zahtevale na nekem drugem mestu, toda ob tej priložnosti so dobile neustrezno obdelane vsebine, jim ta institucija omogoča storitev, poznano kot redakcija. Natančneje rečeno, ta vključuje, tako lekturo kot tudi korekturo vseh vsebin, za katere je prevajanje slabo izvedeno in predvideno je, da izključno lektorji in korektorji, za katerimi so dolgoletne izkušnje v delu, uporabijo pravila svoje stroke oziroma angleškega jezika in uskladijo vsebino teh materialov z izvirnimi.

Če se zahteva neposredno prevajanje spletnih strani iz estonskega v angleški jezik, to pomeni, da sodni tolmači in prevajalci uporabljajo tudi pravila, ki se tičejo njihove optimizacije za spletne iskalnike. V tem primeru na prvem mestu spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation) in usklajujejo vsebino, tako spletnih strani kot tudi spletnih katalogov oziroma spletne prodajalne pa tudi aplikacij in različnih vrst programov ter številnih drugih spletnih materialov z zahtevami samega brskalnika in tako vplivajo na poboljšanje položaja vseh prevedenih vsebin.

Vsekakor strankam ni treba skrbeti, če je tematika besedil, za katera jim je potrebno prevajanje v tej različici jezikov, malo kompleksnejša ali povezana s področjem, ki se redkeje obdeluje, saj prevajalci in sodni tolmači zagotovo lahko ustrezno odgovorijo na te zahteve. Poleg neposrednega prevajanja ekonomskih in političnih besedil iz estonskega v angleški jezik, lahko obdelajo tudi vsebine, ki so povezane s področji ekologije in varstva okolja, financ in psihologije oziroma bančništva, prava in turizma. Prav tako prevajajo tudi poljudna oziroma znanstvena besedila, ki so povezana, tako s področji sociologije, medicine in farmacije kot tudi filozofije, marketinga in znanosti oziroma komunikologije in gradbene industrije, zatem izobraževanja, informacijskih tehnologij in menedžmenta ter številnih drugih znanstvenih disciplin in ne glede na to, ali so primarno povezana z družbenimi ali naravoslovnimi vedami.

Prevajanje PR člankov iz estonskega v angleški jezik

Če nekdo od stalnih članov ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford zahteva obdelavo navedenih marketinških materialov, se mora zavedati, da sodni tolmači in prevajalci poleg PR člankov lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje katalogov in brošur iz estonskega v angleški jezik, prav tako pa po potrebi obdelajo tudi zloženke in letake oziroma vizitke, zatem plakate in vse ostale marketinške materiale. Ob tej priložnosti maksimalno spoštujejo, tako pravila, ki veljajo v angleškem jeziku kot tudi vsa tiste, ki se uporabljajo na področju marketinga, da bi strankam omogočili, da dobijo maksimalno profesionalno storitev.

Posebej želimo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko v dani različici prevajajo tudi romane različne tematike in kompleksnosti kot tudi književna dela iz domene beletrije pa tudi pesmi oziroma vsako prozno ali poetsko književno delo. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi učbenike pa tudi znanstvene kot tudi ilustrirane in otroške revije, pri čemer ustrezno odgovorijo tudi na zahteve v zvezi z obdelavo časopisnih člankov, vse njih pa morajo stranke na točno predpisan način dostaviti, da bi ti strokovnjaki izvedeli prevajanje.

Vsekakor osebe, ki žele dobijo preveden katerikoli video ali zvočni material v konkretni jezični kombinaciji, morajo biti seznanjene tudi s tem, da predstavništvo te specializirane institucije, med drugim zaposluje tudi profesionalce, ki izvajajo sinhronizacijo in podnaslavljanje takšnih vsebin. Pravzaprav se vsaki stranki omogoča, da zelo hitro dobi kompletno obdelane materiale te vrste, oziroma jih skoraj takoj potem predvaja poslušalcem ali predstavlja gledalcem. Seveda bo izvedeno tudi neposredno prevajanje risanih in animiranih filmov iz estonskega v angleški jezik, poleg tega pa sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno prevajajo tudi reklamna sporočila v navedeni različici jezikov pa tudi igrane filme oziroma izobraževalne in informativne oddaje kot tudi zabavne ter serije in ostale, ne samo video, ampak tudi zvočne materiale.

Cena prevajanja iz estonskega v angleški jezik

  • Iz estonskega v angleški je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!