Prevajanja iz estonskega v poljski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v poljski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v poljski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Najprej je treba poudariti, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko izvedejo, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz estonskega v poljski jezik. Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači v okviru določenega dogodka uporabijo tisto storitev, ki lahko v celoti odgovori njegovim udeležencem kot tudi organizatorjem oziroma njihovim zahtevam in potrebama. V ponudbi navedene institucije je tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki je vrhunske kakovosti in se strankam ponuja pod odličnimi pogoji.

Marketinške materiale ti strokovnjaki prav tako prevajajo ter strankam omogočajo profesionalno obdelane, tako vizitke in PR članke kot tudi kataloge, potem reklamne letake in brošure pa tudi plakate, zloženke in številne druge vsebine iz te skupine.

Vsekakor se lahko tudi angažirajo, če se zahteva neposredno prevajanje časopisnih člankov iz estonskega v poljski jezik pa tudi učbenikov različne tematike. Poleg tega prevajajo tudi strokovne besedilne materiale kot tudi poljudne, zatem vsebino vseh vrst revij in književnih del.


Prevajanje iz estonskega v poljski jezik
Prevajanje iz poljskega v estonski jezik

Posebej moramo poudariti, da je postopek obdelave spletnih vsebin drugačen in specifičen v tem smislu, da se strankam poleg osnovne storitve omogoča tudi njihova optimizacija. Natančneje rečeno, sodni tolmači in prevajalci uporabljajo orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in ki se uporabljajo zaradi prilagajanja vsebine, tako spletnih prodajaln in spletnih strani oziroma spletni katalogov kot tudi različnih programov in aplikacij zahtevam konkretnega iskalnika z osnovnim ciljem, da ti v prihodnosti zavzamejo odličen položaj v polju iskanja.

Te vsebine se lahko pošljejo na elektronski naslov, toda stranka, ki jih ne želi tako poslati na obdelavo, se lahko odloči tudi za neko drugo možnost, pri čemer se mora dodatno pozanimati o vsem tem v poslovalnici te institucije. Vsekakor je predvideno, da postopek prevzemanja poteka elektronsko, na razpolago pa so tudi druge možnosti.

Storitve profesionalne korekture in lekture v skladu z zahtevami strank zagotavljajo zaposleni te institucije oziroma profesionalni korektorji in lektorji, ki praktično rečeno izvajajo redakcijo, in to vseh tistih materialov, ki niso ustrezno prevedeni v dani različici jezikov.

Posebej moramo poudariti dejstvo, da ta institucija poleg omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi tiste, katerih dolžnost je izvedba storitev podnaslavljanja in sinhronizacije vseh video in zvočnih materialov. Zahvaljujoč njim vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje filmov in serij iz estonskega v poljski jezik pa tudi oddaj različne tematike in namena oziroma reklamnih sporočil in drugih podobnih materialov, lahko na enem mestu dobi njihovo kompletno obdelavo oziroma vsebine, ki so takoj pripravljene za plasiranje, tako gledalcem kot tudi poslušalcem.

Kompletna in profesionalna obdelava dokumentov je še ena storitev, ki jo na podlagi zahtev strank izvajajo prevajalci in sodni tolmači v okviru konkretne institucije. Poleg neposrednega prevajanja osebnih dokumentov iz estonskega v poljski jezik lahko obdelajo tudi vse vrste izjav, soglasij in potrdil oziroma razne osebne dokumente, ki jih njihovi lastniki morajo predati konkretni državni instituciji.

Potrudili se bodo, da se izpolnijo pričakovanja tudi tistih strank, ki jim je v tej različici jezikov potrebno prevajanje, tako za vsebino poslovne kot tudi razpisne in gradbene dokumentacije, pri čemer obdelujejo tudi celotno tehnično in medicinsko dokumentacijo.

Če je to potrebno, zaposleni v okviru te institucije v omenjeni različici jezikov lahko prevedejo in potem tudi overijo, tako različne vrste pravnih aktov oziroma dokumente, ki so na določeni način povezani s področjem prava kot tudi vse tiste materiale, ki se tičejo ali izobraževanja ali znanosti. Preprosto rečeno, absolutno katerikoli dokument stranka želi dobiti v tej različici jezikov preveden, ga omenjeni strokovnjaki obdelajo v skladu s pravili.

To pa pomeni, da se izvaja najprej neposredno prevajanje dokumentov iz estonskega v poljski jezik, pa takoj potem nudijo tudi storitev njihove profesionalne overitve. Pravzaprav mora sodni tolmač vsebino prevedenega dokumenta najprej primerjati z izvirnimi, saj ima svoj žig pravico postaviti samo, če so ti popolnoma enaki.

Razume se, da stranke spoštujejo obveznost, ki se nanaša na postopek dostave dokumentov na prevajanje, in da ob tej priložnosti priložijo izvirnike. Vsekakor jih lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, prinesejo osebno ali pa dostavo prepustijo kurirski službi.

Po koncu prevajanja dostavljenih dokumentov in njihovi overitvi, bodo lastniki obveščeni, da lahko pridejo v poslovalnico, da jih osebno prevzamejo. Komur takšen princip ne ustreza, mu bo ponujena možnost pošiljanja vsebin na naslov lastnika, toda ta storitev se zaračunava v skladu s cenikom službe za dostavo. V tem primeru je dolžnost stranke, da osebi, ki ji dostavi dokumente, konkretni znesek tudi plača.

Če je nekomu potrebno nujno prevajanje dokumentov iz estonskega v poljski jezik, mora kasneje na vpogled dostaviti izvirne vsebine, toda najprej jih skenira in pošlje na elektronski naslov predstavništva.

Po vsem navedenem je treba poudariti tudi to, da tistega postopka, ki je poznan kot nadoveritev, zaposleni te institucije ne izvajajo, ker za to nimajo pravice. S tem mislimo na overitev dokumentov s Haškim žigom, ki je precej bolj poznan kot Apostille in na srečo ta overitev ni obvezna za vse dokumente. Ker prevajalci in sodni tolmači nimajo dovoljenja za izvedbo te vrste overitve, mora stranka sam pridobiti informacija o njej. To pravzaprav pomeni, da mora najprej kontaktirati s pristojnimi državnimi institucijami v naši državi in izve detajlno vse, kar je povezano z overitvijo s haškim žigom za določene dokumente. S tem mislimo na zbiranje informacij v zvezi z obveznostjo nadoveritve oziroma za tiste podatke, ki se nanašajo na trenutek postavljanja Haškega žiga na konkretne vsebine.

Prevajanje igranih filmov iz estonskega v poljski jezik

V želji, da vsaki stranki, ki ji je potrebno neposredno prevajanje filmov iz estonskega v poljski jezik, ne glede na to, ali gre za risani, dokumentarni ali animirani oziroma igrani, celoten postopek njihove obdelave v veliki meri olajšamo, Prevajalski center Akademije Oxford nudi tudi storitev, ki vključuje njihovo podnaslavljanje. Po potrebi je lahko izvedena tudi sinhronizacija, vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači poleg filmov v tej različici jezikov prevajajo tudi reklamna sporočila, otroške in zabavne oddaje oziroma serije kot tudi oddaje izobraževalnega pa tudi informativnega značaja ter vse ostale vrste in video in zvočnih vsebin.

Posebej moramo poudariti, da lahko vsakdo, ki je prevajanje v tej različici jezikov, popolnoma vseeno za katero vrsto vsebin, predhodno dobil ali s strani nekega posameznika ali v določeni instituciji ter eventualno ni zadovoljen s kakovostjo prevedenih vsebin, lahko dobi njihovo korekturo in lekturo. Gre za storitev tako imenovane redakcije, njena izvedba pa je v pristojnosti korektorjev in lektorjev, sicer stalnih članov ekipe konkretne institucije. Glede na to, da posedujejo dolgoletne izkušnje v tem poslu, smo popolnoma prepričani, da jim bo uspelo slabo prevedene vsebine vsake vrste uskladiti z zahtevami ciljnega jezika oziroma z izvirnimi materiali, ne glede na to, kako slabo so ti predhodno prevedeni.

Seveda izpolnjujemo tudi zahteve tistih posameznikov, ki jim je potrebno neposredno prevajanje besedil iz estonskega v poljski jezik, pri čemer se njihova osnovna tematika lahko tiče kateregakoli področja. Seveda sodni tolmači in prevajalci obdelujejo, tako besedila iz domene turizma, znanosti in izobraževanja oziroma bančništva, prava in ekonomije kot tudi tiste, ki so povezani s sociologijo, politiko in finance pa tudi medicino, komunikologijo in ekologijo ter varstvom okolja. Posebej želimo poudariti, da ti strokovnjaki lahko vsekakor profesionalno prevajajo tudi filozofske besedila pa tudi tista, ki so povezana s področji menedžmenta, informacijskih tehnologij in marketinga kot tudi farmacije, sociologije in gradbene industrije ter vsake druge znanstvene discipline. Na splošno rečeno, popolnoma vseeno je, ali gre za vsebine, ki so poljudne ali strokovne, saj besedila različne dolžine in kompleksnosti oziroma tematike in namena ti strokovnjaki maksimalno profesionalno prevedejo.

Med drugim so specializirani tudi za neposredno prevajanje spletnih katalogov iz estonskega v poljski jezik, v dani različici jezikov pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi spletne strani, potem aplikacije kot tudi spletne prodajalne ter vse vrste programe in ostale vsebine, ki so vidne na spletu, ali so na določeni način povezane z računalništvom. Glede na to, da je optimizacija teh materialov izjemno pomembna za njihovo kotiranje na celotnem spletu, je predvideno, da ti strokovnjaki uporabljajo, toda samo tedaj, ko je to potrebno tudi tista pravila, ki so vsem dobro poznana kot SEO (Search Engine Optimisation).

Prevajanje romana iz estonskega v poljski jezik

Bodisi da so romani krajši ali daljši ter klasični ali moderni, prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v navedeni instituciji, vsekakor profesionalno izvedejo njihovo obdelavo. Poleg tega strankam omogočajo, da dobijo tudi prevedena dela beletrije kot tudi vsa druga, ne samo prozna, ampak tudi poetska književna dela. Vsekakor lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz estonskega v poljski jezik, v skladu z zahtevami pa bodo strokovno obdelane tudi revije različne tematike in namena.

Če na neki manifestaciji sodelujejo izvorni govorci teh dveh jezikov, je zagotovo potrebna izvedba storitve tolmačenja v dani različici jezikov. Še posebej je pomembno, da stranke, ki jih to zanima, vedo, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz estonskega v poljski jezik kot tudi, da je storitev, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje na razpolago v navedeni instituciji. Omenjeni podatek je pomemben, da bi se utemeljila zahteva, postavljena pred vse stranke, ki predvideva, da so dolžni posredovati podatke o organizaciji konkretne manifestacije, da bi se v skladu z njimi izbrala tista vrsta tolmačenja, ki lahko zagotovi ustrezen odgovor. Natančneje rečeno, stranka mora posredovati predvsem informacije o točnem mestu, na katerem bo dogodek potekal, prav tako pa so potrebne tudi tiste, ki se nanašajo, tako na število udeležencev kot tudi na trajanje dogodka.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za obdelavo vseh tistih vsebin, ki se uporabljajo, ko je to treba reklamirati neki izdelek ali storitev ter predstaviti delo nekega podjetja ali reklamirati določeno manifestacijo oziroma dogodek. Poleg tega, da lahko izvedejo neposredno prevajanje plakatov in PR člankov iz estonskega v poljski jezik, poskrbijo tudi za profesionalno prevajanje reklamnih zloženk, vizitk in brošur pa tudi reklamnih letakov, potem katalogov in ostalih marketinških materialov. Ne samo, da bo ob tej priložnosti sodni tolmači in prevajalci spoštujejo pravila ciljnega jezika, ampak implementirajo tudi tista, ki se neposredno tičejo marketinga, tako da bo vsakdo, ki govori poljski jezik, zagotovo imel priložnost, da ko vidi prevedene materiale te vrste, enostavno razume, kaj se skoznje reklamira.

Prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz estonskega v poljski jezik

Kdorkoli bo zahteval, da dobi prevedeno konkretno potrdilo v tej različici jezikov, ima v okviru Prevajalskega centra Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago vsekakor tudi storitev overitve, ki jo v skladu s pravili izvajajo pooblaščene osebe.

Prav tako profesionalni prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o višini dohodkov iz estonskega v poljski jezik pa tudi potrdila o samskem stanu, kompletno pa lahko obdelajo tudi potrdilo o nekaznovanosti, zatem potrdilo o stanju računa v banki in soglasje za zastopanje kot tudi potrdilo o višini dohodkov in vse ostale vrste, tako potrdil in soglasij kot tudi izjav oziroma tista dokumente, ki so v skladu z zahtevami morajo predložiti številnim pristojnim službam.

Celoten postopek obdelave dokumentov je, kot smo že omenili, usklajen z zakonom, tako da zainteresirana stranka mora dostaviti izvirne vsebine na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču. Prav tako mora sama pridobiti informacije o nadoveritvi oziroma o postavljanju Haškega (Apostille) žiga, saj ti strokovnjaki nimajo potrebnega dovoljenja za izvedbo te vrste overitve.

Na podlagi zahtev strank lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz estonskega v poljski jezik, tako zainteresirane stranke dobijo ustrezno obdelane specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih in zdravniške izvide kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vse druge dokumente, ki so v njeni sestavi. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi vse pravne akte (sodne odločbe, licence, pooblastilo za zastopanje, sodne odločitve, pravni red Evropske Unije, tožbe, pogodbe, certifikati, pritožbe, sklepe o razvezi zakonske zveze in številni drugi dokumente s področja prava), kompletno pa lahko obdelamo tudi vsebino tehnične, gradbene in poslovne kot tudi razpisne dokumentacije (navodilo za uporabo, letna poslovna poročila, statut podjetja, gradbeni projekti, finančna poslovna poročila, poslovne odločitve, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, fakture, ustanovitveni akt podjetja, deklaracije izdelkov, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila in drugi nenavedene dokumente, ki so v sestavi konkretne vrste dokumentacije).

Pod pogojem, da vsebine v skladu s pravili dostavi na obdelavo, bo stranki omogočeno tudi neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu iz estonskega v poljski jezik oziroma izpiskov iz matične knjige o rojstvu, vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači v dani jezični kombinaciji ustrezno obdelajo tudi vse druge osebne dokumente. Stranke lahko pričakujejo kompletno obdelavo, tako za izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in potrdilo o stalnem prebivališču ter za delovno oziroma prometno dovoljenje kot tudi za potni list pa tudi dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu in izpiske iz matičnega registra o smrti oziroma osebno izkaznico, vozniško dovoljenje in katerikoli dokument iz te skupine, za katerega je potrebno prevajanje in overitev.

Pomembno je, poudariti tudi to, da izpolnijo zahteve posameznika v zvezi z obdelavo vsebin iz domene znanosti in izobraževanja. Ne samo, da zaposleni v konkretni instituciji lahko prevedejo diplomske in seminarske naloge, ampak tudi znanstvene, ampak strankam omogočajo tudi profesionalno obdelavo za dokumente, ki se tičejo navedenih področij. Poleg neposrednega prevajanja diplome in dodatka k diplomi iz estonskega v poljski jezik, sodni tolmači in prevajalci lahko v skladu z zakonom obdelujejo tudi potrdilo o opravljenih izpitih, rezultate znanstvenih raziskav in prepis ocen kot tudi potrdilo o rednem šolanju in znanstvene patente pa tudi predmetnike in programe fakultet ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma katerikoli dokument ali določeno vsebino, ki se nanaša na predhodno navedeni področji.

Cena prevajanja iz estonskega v poljski jezik

  • Iz estonskega v poljski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!