Prevajanja iz estonskega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford sodi med institucije, ki zaposlujejo vrhunske strokovnjake, je ena od storitev, ki je pri nas dostopna tudi neposredno prevajanje iz estonskega v španski jezik.

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci, ki so v ekipi te institucije, kompletno obdelujejo, tako vse dokumente, ki sestavljajo poslovno oziroma tehnično dokumentacije kot tudi celotno vsebino gradbene in medicinske kot tudi razpisne dokumentacije.

Med drugim lahko v konkretni kombinaciji jezikov prevedejo in potem tudi overijo, tako diplomo in dodatek k diplomi oziroma rezultate znanstvenih raziskav kot tudi vsak drug dokument oziroma vsebino, ki je na prvem mestu usmerjena na izobraževanje in potem tudi na znanost. Seveda je strankam na razpolago tudi prevajanje pravnih aktov iz estonskega v španski jezik, Poleg tega prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo vse podobne in dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (potrdila, soglasja in izjave vseh vrst).


Prevajanje iz estonskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v estonski jezik

Jasno je, da navedeni materiali predstavljajo samo del tistih, za katere stranka lahko dobi prevod v tej različici jezikov, osnovni pogoj pa je spoštovanje postopka v popolnosti. To pa pomeni, da je vsak posameznik dolžan zapriseženemu sodnemu tolmaču dostaviti izvirnike na vpogled, ker se ti primerjajo s prevodi pred izvedbo overitve.

V skladu s predvidenimi pravili stranka dokumente lahko pošlje ali preko kurirske službe, ali pa jih prinese osebno v poslovalnico konkretne institucije, na razpolago pa je tudi možnost, ki predvideva njihovo pošiljanje s priporočeno pošiljko "Pošte Slovenije".

Prevzemanje po izvedbo prevajanja in overitve se lahko opravi osebno, za tiste, ki jim to ne ustreza, je na razpolago možnost dostave na naslov. Glede na to, da se treba zadolžiti določeno kurirsko službo, da dostavi kompletno obdelane dokumente na naslov stranke, to pomeni, da je to storitev treba plačati popolnoma ločeno od prevajanja oziroma overitve dokumentov. V tem primeru višino nadomestila lahko določi samo služba za dostavo, stranka pa morajo kurirju pri prevzemanju pošiljke plačati konkretni znesek.

Kar zadeva postopek, ki je označen kot nadoveritev in se nanaša na Apostille oziroma žig, ki je poznan tudi kot Haški, poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci te institucije te vrste overitve ne izvajajo, saj nimajo pravice. Ker je zelo pomembno izvedeti, kdaj se omenjeni žig na določeni dokument postavlja in ali je to sploh potrebno, moramo poudariti, da je lastnik dokumentov dolžan pridobiti te podatke in v skladu z njimi tudi postopati, oziroma dokumente najprej odnese na obdelavo tam, kjer je predvideno. Pravzaprav gre za to, da Apostille žig mora biti postavljen le na na dokument, za katerega je to predvideno s pravili in prav tako je tudi trenutek overitve z njim določen z zakonom. V večini primerov se Haški žig postavlja ali na začetku obdelave oziroma preden omenjeni strokovnjaki začnejo prevajanje, obstajajo pa tudi tisti dokumenti, kjer je postopek overitve Apostille žigom drugačen in predvideva, da se najprej izvede prevajanje dokumentov iz estonskega v španski jezik, zatem overitev sodnega tolmača, pa šele potem lastnik nosi tako obdelane vsebine na overitev s Haškim žigom.

Ker se včasih pojavi potreba, da stranka kompletno obdelan dokument dobi v izjemno kratkem časovnem obdobju, se je treba držati navedenih pravil, toda samo v tem primeru obstajajo določena odstopanja. Točenje rečeno, stranka vsekakor izvirne vsebine dostavi na vpogled, toda naknadno, najprej jih namreč skenira in pošlje na elektronski naslov, da bi konkretni strokovnjaki lahko praktično takoj po prejemu sporočila začeli z obdelavo in tako izvedli nujno prevajanje.

Poleg različnih vrst dokumentov imajo zainteresirane stranke možnost, da zaposlene te institucije tudi angažirajo, da izvedejo prevajanje marketinških materialov iz estonskega v španski jezik (plakati, brošure, zloženke, katalogi, vizitke, PR članki in drugi), prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelajo tudi časopisne članke oziroma književna dela in revije vseh vrst pa tudi učbenike in besedila, tako poljudne kot tudi znanstvene.

Kadar na zahtevo prevajajo določeni spletni material, kot so recimo spletne strani in spletne prodajalne, zatem programi in spletni katalog kot tudi vse vrste aplikacija ter podobne vsebine, omenjeni strokovnjaki v skladu s pravili SEO (Search Engine Optimisation) izvajajo tudi njihovo strokovno optimizacijo za spletne iskalnike.

Dostopna je tudi izbira, ki se nanaša na prevajanje vseh vrst, tako video kot tudi zvočnih materialov v navedeni jezični kombinaciji. V tem primeru poleg igranih filmov kateregakoli žanra ti strokovnjaki prevajajo tudi reklamna sporočila, zatem oddaje katerekoli vrste kot tudi dokumentarne in animirane pa tudi risane filme in serije ter številne druge materiale, za katere je predvideno, da bodo predvajani ali na spletu in televiziji ali v kinematografih oziroma predvajani na radijskih postajah. Prav tako imajo zainteresirane stranke na razpolago tudi dve dodatni storitvi, ki vključujeta ali sinhronizacijo teh vsebin ali njihovo strokovno podnaslavljanje, pa praktično rečeno stranka v optimalnem roku in na enem mestu dobi kompletno obdelane materiale te vrste.

Navedena institucija poleg omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi korektorje kot tudi lektorje, ki izpolnjujejo zahteve strank v zvezi s strokovno redakcijo, če je treba odpraviti napake v prevedenih materialih, ne glede na to, ali gre za besedila ali dokumente ter druge vsebine.

Priporočljivo je, da stranka na obdelavo vse te materiale dostavi elektronske oziroma jih pošlje na elektronski naslov te institucije, predvideno pa je tudi, da tako izvede tudi njihovo prevzemanje, potem ko sodni tolmači in prevajalci izvedejo njihovo prevajanje. Odprta je tudi možnost za nekatere druge izbire, tako za dostavo na obdelavo kot tudi za prevzemanje prevedenih materialov, vse potrebne podatke o tem pa zainteresiranim strankam dajo zaposleni v poslovalnici navedene institucije.

Če je to potrebno, lahko izvedemo, tako šepetano kot tudi konsekutivno oziroma simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Poleg tega v okviru predstavništva te institucije strankam, za katere dogodek je predvidena uporaba te vrste tolmačenja, omogočajo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje soglasij za zastopanje iz estonskega v španski jezik

Kadar se izpolnjuje zahteva stranke v zvezi s prevajanjem, tako konkretnega dokumenta kot tudi kateregakoli drugega, je treba izvesti tudi overitev, njo pa v skladu s trenutno veljavnimi pravili sme izvesti le zapriseženi sodni tolmač, ki je med drugimi strokovnjaki prav tako zaposlen v Prevajalskem centru Akademije Oxford. Tako stranka dobi profesionalno prevajanje dokumentov iz estonskega v španski jezik in jih lahko preda vsaki pristojni službi in jih na splošno rečeno uporablja kot pravno veljavne.

Poleg omenjenega soglasja prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi potrdilo o višini dohodkov, zatem potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o samskem stanu oziroma absolutno vse dokumente, ki jih je v skladu s potrebami treba predložiti pristojnim državnim institucijam.

Pomembno je, da se stranka drži pravila in priloži izvirne dokumente, da bi bil lahko nemoteno izveden postopek njihove overitve, saj jih je sodni tolmač dolžan primerjati z vsebinam, za katere je izdelan prevod v dani različici jezikov, neposredno preden na ta dokument uradno postavi svoj žig.

Poleg tega imajo zainteresirane stranke tudi možnost, da zahtevajo neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz estonskega v španski jezik kot tudi vsakega drugega dokumenta, ki se striktno tiče področja izobraževanja. Med drugim sodni tolmači in prevajalci lahko pristopajo kompletni obdelavi zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju in prepisa ocen pa tudi diplome in dodatka k diplomi kot tudi potrdila o opravljenih izpitih, vsekakor pa prevajajo tudi, tako diplomske kot tudi seminarske naloge, ne glede na njihovo kompleksnost.

Razume se, da je dostopna tudi storitev, ki vključuje kompletno obdelavo vsebine različnih vrst dokumentacij, od poslovne (statut podjetja, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, fakture, letna poslovna poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja in drugi), preko tehnične, razpisne in gradbene dokumentacije (deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, navodilo za uporabo in drugi), pa do celotne vsebine medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in vsak drug dokument, ki je v skladu z veljavnimi pravili vstopa v njeno sestavo).

Vsekakor je v te institucije dostopno tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz estonskega v španski jezik, kar se nanaša, tako na izpiske iz matičnega registra o rojstvu, osebno izkaznico in potrdilo o državljanstvu kot tudi na delovno, dovoljenje za prebivanje in vozniško kot tudi prometno pa tudi na obdelavo izpiskov iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze oziroma potrdila o stalnem prebivališču in kateregakoli drugega dokumenta, ki v skladu s pravili sodi med osebne.

Vsak dokument, ki je povezan s sodstvom oziroma se tiče prava, prevajalci in sodni tolmači na podlagi zahtev strank obdelujejo v skladu s pravili. Ne samo sodbe oziroma pritožbe, odločitve in sklepe kot tudi tožbe, ampak prevajajo in ustrezno overjajo tudi pogodbe, certifikate in licence kot tudi pravni red Evropske Unije, pooblastilo za zastopanje in številne druge pravne akte. Znanstvene patente kot tudi znanstvena dela različne kompleksnosti in tematike oziroma rezultate znanstvenih raziskav in katerikoli drugi material, ki se na znanost nanaša, stranke prav tako lahko dobijo ustrezno prevedene v dani različici jezikov.

Prevajanje spletnih strani iz estonskega v španski jezik

Glede na to, da je optimizacijo oziroma prilagajanje ne samo veb spletnih strani, ampak tudi vseh drugih spletnih materialov posebno pomembno za mesto, ki jih oni zavzemajo v pretrazi, to če navedena storitev biti omogočena vsem, ki jim je potrebno prevajanje onlajn vsebin iz estonskega v španski jezik. Natančneje rečeno, prevajalci in sodni tolmači če tokom obrade kako spletnih prodajaln in programa kot tudi spletnih strani pa tudi web aplikacija in kataloga ter ostalih spletnih vsebin, a, ko je to potrebno, obvezno uporabiti SEO (Search Engine Optimisation) orodja in tako izvršiti njihovo optimizacijo prema zahtevam brskalnika.

Na zahtevo katerekoli stranke lahko prav tako maksimalno profesionalno izvajamo tudi neposredno prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz estonskega v španski jezik pa tudi drugih marketinških materialov, kot so na primer PR članki in plakati oziroma katalogi in vizitke, brošure in drugi materiali, ki se uporabljajo zaradi reklamiranja določenih storitev ali izdelka oziroma predstavljanje nekega dogodka ali delovanja kateregakoli podjetja. Pomembno je poudariti tudi to, da se prevajalci in sodni tolmači v tem primeru trudijo, da implementirajo pravila reklamiranja in da istočasno vsebino omenjenih materialov prilagodijo duhu ciljanega jezika, da bi omogočili Špancem in ljudem, ki ta jezikom uporabljajo, da razumejo, kaj se na ta način reklamira.

Kar zadeva obdelavo besedil, lahko mirno rečemo, da zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford lahko obdelujejo, ne samo poljudna besedila, ampak tudi tista, ki veljajo za strokovna. Njihova tema je na splošno rečeno lahko usmerjeni na vsako vejo družbenih ali naravoslovnih ved in poleg tistih običajnih, kot so na primer pravo, ekonomija in turizem, stranka lahko zahteva tudi prevajanje besedil s področij politike iz estonskega v španski jezik pa tudi tistih, ki so povezani z bančništvom, znanostjo in farmacijo kot tudi z izobraževanjem, medicino in financami. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov po potrebi prevajajo tudi besedila, katerih tema se nanaša na področja ekologije in varstva okolja oziroma menedžmenta in psihologije kot tudi informacijskih tehnologij in marketinga pa tudi filozofije, komunikologije in sociologije ter vseh drugih, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Šepetano tolmačenje iz estonskega v španski jezik

Da bi navedena vrsta tolmačenja bila uporabljena za neki dogodek, mora ta imeti točno določene značilnosti, saj je od tega odvisno, ali bo uporabljeno šepetano ali morda konsekutivno oziroma simultano tolmačenje iz estonskega v španski jezik. Vse te storitve zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači, angažirani v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, ki ima v ponudbi tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije. Najpomembneje je, da za konkretno storitev zainteresirana stranka posreduje vse podatke o manifestaciji oziroma o dogodku, ki se organizira, ker je to pogoj za oblikovanje ponudbe. Točenje rečeno, vsaka stranka mora zaposlene te institucije seznaniti predvsem s številom oseb, ki bodo sodelovale pa tudi s tem, kako dolgo naj bi ta dogodek trajal in na koncu tudi s tem, kje bo potekal.

Zainteresiranim strankam zaposleni navedene institucije zagotavljajo tudi možnost, da dobijo kakovostno obdelane vsebine, če jih je nekdo neprofesionalno prevedel. Primarno zahvaljujoč dejstvu, da lektorji in korektorji sestavljajo ekipo vsake poslovalnice, je na razpolago storitev redakcije materialov, njo pa ti strokovnjaki uporabljajo s ciljem prilagajanja materialov, ki niso kakovostno prevedeni v skladu pravili, ki jih predvideva španski jezik. Po izvedeni lekturi in korekturi ima lastnik teh vsebin možnost, da jih uporablja, kjerkoli je to potrebno, ker omenjeni strokovnjaki odpravijo vse predhodno storjene napake.

Neposredno prevajanje reklamnih sporočil iz estonskega v španski jezik je prav tako dostopno strankam te institucije in predvideva, da sodni tolmači in prevajalci v dani jezični kombinaciji lahko prevajajo tudi številne druge zvočne in video vsebine (informativne oddaje, dokumentarni filmi, serije, izobraževalne oddaje, igrani filmi različnih žanrov, zabavne oddaje, risani filmi, animirani filmi in drugi). Vsekakor to ni konec ponudbe, zato ker je na razpolago tudi storitev profesionalne sinhronizacije vseh teh materialov, pri čemer bo strankam, ki jim to bolj ustreza, omogočeno tudi njihovo strokovno podnaslavljanje.

Ne glede na to, ali nekdo v omenjeni različici jezikov zahteva prevedeno književno delo, ki ga uvrščamo v prozo, ali pa želi dobi prevedeno oziroma profesionalno obdelano delo, ki jih sodi v poezijo, je lahko popolnoma prepričan, da bodo prevajalci in sodni tolmači njegovo prevajanje izvedeli, ne samo v optimalnem roku, ampak tudi po odličnih cenah. Poleg tega je na razpolago tudi storitev, ki vključuje prevajanje učbenikov iz estonskega v španski jezik, seveda pa bodo prevajalci in sodni tolmači prav tako ustrezno odgovorili tudi na zahteve, ki se tičejo prevajanja časopisnih člankov kot tudi vseh vrst revij v konkretni jezični kombinaciji.

Cena prevajanja iz estonskega v španski jezik

  • Iz estonskega v španski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!