Prevajanja iz estonskega v češki jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v češki jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Zelo pomembno je, da osebe, ki se zanimajo za prevajanje vsebin v konkretni jezični kombinaciji, vedo, da Prevajalski center Akademije Oxford ponuja tudi neposredno prevajanje iz estonskega v češki jezik.

Najprej moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači poleg navedene storitve izvajajo tudi overitev prevedenih dokumentov, tako da vsem strankam omogočajo, da dobijo maksimalno profesionalno prevedene vsebine. Pravzaprav takoj potem, ko pooblaščeni strokovnjak postavi svoj žig na preveden katerikoli dokument, ta avtomatsko šteje kot pravno veljaven, kar pomeni, da se v praksi obravnava enako kot tudi katerikoli drugi pravno veljaven dokument.

Postopek se uporablja tudi, če stranka zahteva prevajanje osebnih dokumentov iz estonskega v češki jezik pa tudi tistih, ki so sodijo, tako v tehnično, medicinsko in gradbeno kot tudi v razpisno in poslovno dokumentacijo.


Prevajanje iz estonskega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v estonski jezik

Prevajalci in sodni tolmači, v skladu z zahtevami posameznika in v skladu s predpisi obdelajo dokumente, ki so povezani, bodisi s področjem izobraževanja in prava, ali sodstva ali znanosti. Prevideno je, da prav tako lahko kompletno obdelajo vse vrste potrdil pa tudi različne vrste izjav, po potrebi pa prevajajo in overjajo tudi katerokoli soglasje oziroma vsak dokument, ki ga je treba predložiti pristojnim institucijam.

Obveznosti absolutno vsake stranke, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz estonskega v češki jezik, je, da na vpogled sodnemu tolmaču prinese izvirnike, lahko pa jih pošlje tudi preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko.

Za katerokoli drugo vrsto materialov, za katero nekdo zahteva prevajanje v omenjeni različici jezikov, velja drugačno pravilo, saj ni postavljena obveznost dostave izvirnikov. Zato je predvideno, ne samo pošiljanje, ampak tudi prevzemanje po elektronski poti, pri čemer obstaja možnost, da se to stori tudi na drugačen način in na zahtevo bodo zainteresiranim strankam posredovani dodatni podatki o tem.

Seveda je postopek obdelave dokumentov specifičen prav zaradi overitve pa tudi zaradi postavljanja Apostille žiga, ki drugače ni v pristojnosti teh strokovnjakov. Da malo pojasnimo, gre za tako imenovani Haški žig, kot ga tudi imenujejo, pooblastila za izvedbo overitve s tem žigom pa imajo samo institucije Republike Slovenije, ki delujejo pri okrožnih sodiščih v številnih mestih. V želji, da ne zmedemo kupcev, moramo posebej poudariti, da se ta žig na dokumente postavlja po točno določenih pravilih, poleg tega pa je natančno opredeljeno, na katere od njih se mora postaviti, pa se mora stranka potruditi, da vse te podatke pridobi pravočasno, da bi bil celoten postopek maksimalno poenostavljen.

Poleg možnosti, da prevedene in overjene dokumente osebno prevzame v prostorih predstavništva te institucije, je stranki na razpolago tudi druga možnost. Ta predvideva, da določena kurirska služba kompletno obdelane vsebine dostavi na njen naslov, pri čemer to storitev mora tudi zaračunati, saj ni vračunana v ceno obdelave dokumentov. Na splošno rečeno, ta stranka je dolžna navedeno storitev plačati neposredno kurirju, predhodno pa bo dobila tudi vse potrebne informacije.

Zaposleni v okviru te institucije izvajajo tudi nujno prevajanje dokumentov iz estonskega v češki jezik in samo tedaj se je stranki dovoljeno, da izvirnike kasneje priloži, oziroma da najprej skenirane vsebine elektronsko pošlje na uradni elektronski naslov.

Vse vrste besedil, tako poljudna kot tudi strokovna, prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov prevedejo in profesionalno odgovorijo tudi na tiste zahteve, ki se tičejo obdelave marketinških materialov (zloženke, PR članki, vizitke, katalogi, plakati, reklamni letaki, brošure in drugi). Ti strokovnjaki so specializirani tudi za obdelavo, tako časopisnih člankov kot tudi revij vseh vrst in književnih del, če pa je to potrebno, lahko obdelajo tudi učbenike.

Kadar se nekdo obrne na člane ekipe predstavništva z željo, da se prevedejo spletne vsebine iz estonskega v češki jezik, mu bo vsekakor omogočena tudi njihova optimizacija, če je to predvideno. Gre za to, da ti strokovnjaki poznajo SEO (Search Engine Optimisation) pravila in prav njih tudi uporabljajo pri obdelavi, tako spletnih strani in aplikacija vseh vrst kot tudi spletnih prodajalne, zatem programov in spletnih katalogov ter vseh tistih vsebin, ki se tičejo, tako računalništva kot tudi globalnega omrežja.

Posebej želimo poudariti, da so storitve profesionalne sinhronizacije in podnaslavljanja prav tako na razpolago zainteresiranim strankam, tako da poleg prevajanja vseh video oziroma zvočnih materialov praktično dobijo njihovo kompletno obdelavo. Pravzaprav se v optimalnem roku reklamna sporočila, potem oddaje in filmi kot tudi serije in drugi materiali te vrste obdelajo tako, da so pripravljeni za nadaljnje predstavljanje, tako poslušalcem kot tudi gledalcem.

Izvedemo lahko tudi strokovno redakcija absolutno vseh materialov, ki niso kakovostno prevedeni, ob tej priložnosti pa so angažirani korektorji in lektorji, saj so tudi ti zaposleni v ekipi te institucije.

Poleg obdelave katerihkoli vsebin v pisani obliki, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi tolmačenje iz estonskega v češki jezik. Prav tako je na razpolago tudi tista storitev, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje. Posebej je treba poudariti, da ti strokovnjaki poleg simultanega tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji, v skladu z vrsto manifestacije in njenimi zahtevami lahko uporabijo, tako šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje.

Prevajanje PR člankov iz estonskega v češki jezik

Osnovni pogoj, ki ga je treba v celoti spoštovati, da bi neposredno prevajanje marketinških materialov iz estonskega v češki jezik lahko štelo kot profesionalno, je posvečanje posebne pozornosti oblikovanju reklamnega sporočila, predvsem z vidika marketinga in vsekakor tudi z vidika spoštovanje pravil češkega jezika. Ta pravila zagotovo spoštujejo prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Na zahtevo strank poleg PR člankov lahko prevajajo tudi reklamne brošure, zloženke in letake pa tudi plakate, potem kataloge, pri čemer profesionalno odgovorijo tudi na zahteve, ki so povezane s prevajanjem vizitk v tej jezični različici.

Samo dejstvo, da strokovnjaki te institucije vedo, zakaj je pomembna optimizacija spletnih materialov in da poznajo profesionalno uporabo njenih pravila, pomeni, da vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje spletnih strani iz estonskega v češki jezik pa tudi programov in aplikacij katerekoli vrste kot tudi spletnih prodajaln oziroma spletnih katalogov in drugih spletnih vsebin, dobijo kompletno storitev. Natančneje rečeno, ti strokovnjaki implementirajo tako imenovana orodja SEO (Search Engine Optimisation), toda samo tedaj, ko je to v skladu s samim materialom in ga vsekakor na najboljši možni način prilagodijo samemu iskalniku in njegovim pravilom, kar pozitivno vpliva na mesto, ki ga konkretna vsebina zavzema v polju iskanja.

Tako poljudna besedila, katerih tema je povezana z različnimi znanstvenimi disciplinami kot tudi strokovna sodni tolmači in prevajalci v dani kombinaciji jezikov prevedejo, ko to stranka zahteva. Poleg neposrednega prevajanja pravnih in političnih besedil iz estonskega v češki jezik, stranke lahko dobijo tudi obdelavo filozofskih, ekonomskih in medicinskih besedil, ne glede na to, ali so ta strokovna ali poljudna. Omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi besedila, katerih tema je povezana s področji farmacije, sociologije in komunikologije pa tudi bančništva, psihologije in izobraževanja ter menedžmenta, gradbene industrije in turizma oziroma marketinga, ekologije in varstva okolja kot tudi informacijskih tehnologij in vseh drugih do zdaj neomenjenih vej, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Tolmačenje iz estonskega v češki jezik

Ker se ta storitev lahko izvaja v vseh treh obstoječih različicah, moramo posebej poudariti, da je strankam na razpolago šepetano tolmačenje iz estonskega v češki jezik pa tudi izvajanje storitve, ki se nanaša, tako na simultano kot tudi na konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov. Seveda sodni tolmači in prevajalci izključno izvedejo tisto storitev, ki na zares najboljši način ustreza vsem zahtevam samega dogodka pa tudi njegovih udeležencev. Da bi lahko določili, katera je to vrsta tolmačenja, morajo od stranke dobiti absolutno vse relevantne podatke o sami manifestaciji oziroma v njeni organizaciji. Na prvem mestu se misli na podatke o lokaciji, na kateri naj bi potekala in potem tudi na to, kako dolgo naj bi trajala in koliko oseb naj bi bilo prisotnih. V skladu z vsemi temi podatki, ki bodo najprej analizirani s strani navedenih strokovnjakov, bo tudi oblikovana ponuda in v primeru, da to ustreza vrsti tolmačenja, bo strankam omogočen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Pomembno je, da razbremenimo vse tiste stranke, ki se niso na nas obrnile za zagotavljanje storitve, ampak na nekega drugega posameznika ali institucijo, pri čemer pa niso zadovoljne s prevodom, ki so ga ob tej priložnosti dobile. Torej, če prevedene vsebine niso kakovostne oziroma v njih obstajajo napake, jih bodo zagotovo odpravili strokovnjaki, ki so prav tako zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford oziroma lektorji in korektorji. Z uporabo pravil svoje stroke in seveda ob spoštovanju pravil ciljnega jezika, bo izvedena redakcija, kar je storitev, ki se lahko uporabi za materiale katerekoli vrste.

Vsekakor verjamemo, da bodo stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje serij iz estonskega v češki jezik ter številnih drugih video kot tudi zvočnih materialov, zadovoljne z informacijo, da v okviru te institucije lahko dobijo storitev njihove profesionalne sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja. Seveda sta navedeni storitvi na razpolago tudi, če se izvaja prevajanje v navedeni jezični kombinaciji za dokumentarne filme, informativne oddaje in reklamna sporočila, pri čemer prevajalci in sodni tolmači vsekakor lahko obdelajo tudi risane in igrane filme kot tudi izobraževalne oddaje oziroma otroške in zabavne pa tudi animirane filme ter vse ostale zvočne ali video materiale.

Kdorkoli ima potrebo, da dobi preveden učbenik, mu sploh ni treba skrbeti, če je njegova vsebina malo kompleksnejša, saj zaposleni te institucije posedujejo dovolj izkušenj pri obdelavi, ne samo najrazličnejših učbenikov, ampak tudi književnih del. Posebej želimo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači, ko to nekdo zahteva, izvajajo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz estonskega v češki jezik, po potrebi pa lahko prevajajo tudi vsebino vsake revije, ne glede na to, ali je ta namenjena najmlajšim bralcem, ali pa gre za strokovno oziroma ilustrirano revijo.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz estonskega v češki jezik

Veljavni zakon navaja, da vsak dokument, ki se v tej različici jezikov prevaja, mora obvezno biti tudi overjen oziroma nanj sodni tolmač mora postaviti svoj žig, da bi z vidika zakona bil obravnavan kot pravno veljaven. Prav na ta način se izvaja tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz estonskega v češki jezik, v katere poleg pooblastila za zastopanje sodijo tudi pritožbe, sklepi in sodbe oziroma pravni red Evropske Unije, sodne odločitve in pogodbe kot tudi certifikati, sodne odločbe in licence vseh vrst pa tudi številni druge neomenjene dokumente, ki se tičejo, tako področja sodstva kot tudi prava.

Predvideno je, ob maksimalnem spoštovanju zakonskih določb prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, izvajajo obdelavo, ne samo pravnih aktov, ampak tudi vseh drugih dokumentov.

Prav to je tudi razlog, zakaj je lastnik vsebin dolžan temu strokovnjaku dostaviti na vpogled izvirnike, ker jih ta neposredno pred izvedbo overitve primerja s prevedenimi dokumenti.

Vsekakor je izjemno pomembno, da lastnik dokumentov informacije o Apostille pečatu samostojno pridobi, glede na to, da tako imenovani Haški žig, kot je njegov drugačni naziv, na dokumente ne more biti postavljen v okviru te institucije. Gre za to, da njeni zaposleni nimajo potrebnega dovoljenja za postopek tako imenovane nadoveritve, informacije o tem pa vsekakor vplivajo na postopek obdelave, pa se zato tudi daje splošno priporočilo strankam, da se o tem samostojno pozanimajo.

Seveda se izvaja tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz estonskega v češki jezik (izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, potni list, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu in številni drugi), v skladu z zahtevami strank lahko izvedemo tudi kompletno obdelavo, tako laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in navodil za uporabo kot tudi deklaracij izdelkov, potem gradbenih projektov in vseh drugih dokumentov, ki uradno sestavljajo razpisno pa tudi gradbeno in tehnično dokumentacijo.

Prav tako prevajalci in sodni tolmači profesionalno odgovorijo na zahteve strank, ko je treba izvesti prevajanje medicinske dokumentacije iz estonskega v češki jezik. Pri tem mislimo predvsem na specifikacije farmacevtskih izdelkov in zdravniške izvide, kot tudi na navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko ustrezno prevedejo oziroma overijo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter katerikoli drugi dokument, ki je del omenjene vrste dokumentacije.

Poleg potrdila o višini dohodkov, potrdila o samskem stanu in potrdila o stanju računa v banki, stranke te institucije lahko od njenih zaposlenih zahtevajo tudi profesionalno obdelavo soglasij za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in na splošno rečeno, vseh tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti konkretnim pristojnim institucijam, kar so na prvem mestu različne vrste potrdil in potem tudi izjav oziroma soglasij.

Poleg omenjenih dokumentov sodni tolmači in prevajalci lahko v skladu z zakonskimi akti obdelajo tudi vse tiste vsebine, ki so na določen način povezane z izobraževanjem oziroma se tičejo znanosti. Seveda bo izvedeno tudi neposredno prevajanje prepisa ocen iz estonskega v češki jezik oziroma diplome in dodatka k diplomi pa tudi znanstvenih patentov ter predmetnikov in programov fakultet kot tudi potrdila o rednem šolanju oziroma potrdila o opravljenih izpitih. Vsekakor omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo in overijo zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi vse vrste del, ki so s konkretnim področjem povezana, pri čemer mislimo predvsem na znanstvena dela ter diplomske in seminarske naloge.

Treba je poudariti tudi to, da absolutno vsaka stranka lahko dobi tudi navedeno storitev za vse tiste dokumente, ki se nanašajo na poslovanje, pri čemer gre za poslovni proces podjetnikov ali nekega podjetja (fakture, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, statut podjetja, letna poročila, poslovne odločitve in vsi drugi dokumenti, ki so uvrščeni v to vrsto dokumentacije).

Cena prevajanja iz estonskega v češki jezik

  • Iz estonskega v češki je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!