Prevajanja iz estonskega v ukrajinski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v ukrajinski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v ukrajinski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford je na razpolago tudi tista storitev, ki vključuje neposredno prevajanje iz estonskega v ukrajinski jezik. Posebej je treba poudariti dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači, ki jih navedena institucija zaposluje, lahko kompletno obdelajo vsak dokument, ne glede na to, ali gre za neki pravni akt ali osebni dokument oziroma vsebino različnih vrst dokumentacij (razpisna, gradbena, medicinska, tehnična, poslovna in številne druge). Seveda lahko obdelujejo absolutno vse vsebine, ki so povezane s področjem znanosti ali izobraževanja pa tudi tiste dokumente, ki jih je treba predložiti različnim državnim institucijam, kot so na primer soglasja in potrdila vseh vrst kot tudi izjave.

Enostavneje rečeno vsak dokument, ki ga stranka ustrezno dostavi, ti strokovnjaki obdelujejo v skladu s pravili oziroma po končanem prevajanju izvedejo tudi overitev prevoda. Ker je ta postopek določen z zakonom, je predvideno, da se prevedeni dokument primerja z izvirnikom, da bi sodni tolmači izvedli preverjanje njunih vsebin, saj s svojim žigom potrjuje enakost prevedenega in izvirnega dokumenta. Seveda se v tem primeru tudi lahko zgodi, da opazi določena odstopanja, toda ta problem se zelo enostavno rešuje, saj ta institucija zaposluje tudi korektorje in lektorje, ki uporabljajo pravila redakcije.

Poleg možnosti, da izvirne dokumente na vpogled pošlje preko kurirske službe, se stranka lahko odloči tudi za pošiljanje s priporočeno pošiljko preko "Pošte Slovenije", ali pa za osebno dostavo v predstavništvo navedene institucije. Toda treba je poudariti, da ta postopek ne velja za vse ostale vsebine, saj njih lahko pošljejo na elektronski naslov, če pa to želijo, jih lahko na enak način prevzamejo po koncu prevajanja.


Prevajanje iz estonskega v ukrajinski jezik
Prevajanje iz ukrajinskega v estonski jezik

Glede na to, da je predvideno, da prevajanje dokumentov iz estonskega v ukrajinski jezik vključuje tudi overitev, to posledično pomeni tudi drugačen postopek njihovega prevzemanja po koncu obdelave. Ko sodni tolmači in prevajalci namreč izvedejo kompletno obdelavo predhodno dostavljenih dokumentov, bo stranka obveščena, da lahko pride in jih osebno prevzame v poslovalnici, če pa mu to ne ustreza, mu bo ponujena možnost dostave kompletno obdelanih dokumentov na želeni naslov. Konkretno storitev izvaja zunanja kurirska služba in jo zaračunava neposredno od stranke po ceniku, ki je v danem trenutku veljaven v tej službi.

Vsakemu lastniku dokumentov, ki ga zanima njihovo prevajanje v dani jezični kombinaciji, tudi priporočamo, da se pred dostavo vsebin na obdelavo tem strokovnjakom, pozanima o nadoveritvi. Gre za postopek, ki je povezan z overitvijo z Apostille oziroma tako imenovanim Haškim žigom. Vse potrebne informacije o tem, stranka mora pridobiti od državnih uslužbencev, ki so zaposleni v posebnih oddelkih okrožnih sodišč in so edini pristojni za to vrsto overitve.

Treba je poudariti tudi to, da na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi nujno prevajanje dokumentov iz estonskega v ukrajinski jezik, toda tedaj se postopek njihove dostave na obdelavo mora razlikovati. S tem mislimo na dejstvo, da lastnik mora dokumente najprej skenirati in jih poslati na uradni elektronski naslov poslovalnice in potem na najhitrejši možni način priloži tudi izvirnike, da bi postopek overitve potekal v skladu s pravili.

Če se to zahteva, lahko izvedemo tudi tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji, pri čemer stranke morajo vedeti tudi to, da ti strokovnjaki izvajajo, tako šepetano kot tudi konsekutivno in simultano tolmačenje, pa se na podlagi zahtev dogodka in izvaja izbira ustrezne storitve. Prav tako je v uradni ponudbi te institucije za to storitev tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Seveda sodni tolmači in prevajalci v celoti profesionalno in v optimalnem roku odgovorijo na zahteve posameznika, ki jim je potrebno neposredno prevajanje knjig iz estonskega v ukrajinski jezik in poleg književnih del prevajajo tudi vse vrste učbenikov. Specializirani so tudi za obdelavo strokovnih in poljudnih besedilnih materialov, ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo, pa tudi za prevajanje časopisnih člankov oziroma vseh vrst revij.

Kadar izpolnjujejo zahteve v zvezi s prevajanjem spletnih materialov, kot so na primer programi, spletne strani in spletne prodajalne oziroma spletne aplikacije in katalogi kot tudi številne druge vsebine iz te skupine, avtomatsko uporabljajo tudi pravila, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in praktično rečeno strankam zagotovijo storitev optimizacije vseh spletnih vsebin.

Prav tako je v ponudbi navedene institucije tudi prevajanje video in zvočnih materialov iz estonskega v ukrajinski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači poleg igranih filmov različnih žanrov, serij in informativnih oddaj, prevajajo tudi reklamna sporočila, zatem dokumentarne in risane filme kot tudi otroške, izobraževalne in zabavne oddaje pa tudi animirane filme in ostale vsebine, ki bodo dostavljene na predpisan način. Poleg te storitve, ki velja za osnovno, ima konkretna institucija v ponudbi tudi sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje vseh materialov te vrste.

Vsebine, ki so na neki način povezane s področjem marketinga in skozi katere se reklamirajo različne storitve, dogodki, podjetja in izdelki, bodo prav tako profesionalno prevedene v konkretni različici jezikov. Poleg reklamnih brošur, letakov, katalogov in zloženk omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo tudi PR članke, potem vizitke pa tudi plakate in številne druge reklamne vsebine.

Prevajanje knjig iz estonskega v ukrajinski jezik

Ko rečemo, da zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford lahko izvajajo neposredno prevajanje knjig iz estonskega v ukrajinski jezik, mislimo na to, da stranke lahko dobijo profesionalno obdelano vsako književno delo in učbenik. Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko v tej kombinaciji jezikov prevajajo, tako vsebino ilustriranih kot tudi otroških in specializiranih revij, obdelujejo pa tudi časopisne članke, če se to zahteva.

Prav tako lahko ti strokovnjaki v celoti profesionalno in zagotovo po najugodnejših cenah, omogočijo zainteresiranim strankam tudi obdelavo reklamnih vsebin. Vsekakor mednje sodijo vsi tisti materiali, ki uporabljajo v namen marketinga, tako da bo izvedeno prevajanje plakatov iz estonskega v ukrajinski jezik pa tudi brošur in zloženk oziroma PR člankov kot tudi katalogov ter vizitk in drugih. Primarno se obdelava takšnih vsebin izvaja z vidika marketinga in njegovih pravil, prevajalci in sodni tolmači pa sporočilo, ki ga ti vsebujejo, usklajujejo s pravili ukrajinskega jezika in tako vsem njegovim izvornim govorcem na najboljši možni približajo način vsebino teh materialov.

V skladu s postavljenimi zahtevami zaposleni navedene institucije izvajajo tudi storitev tolmačenja v konkretni kombinaciji jezikov. Posebej je treba poudariti, da je v ponudbi storitev, ki so dostopne, tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ne glede na to, katera vrsta dogodka se organizira, bo stranka s ponujeno storitvijo v celoti zadovoljna, zato ker prevajalci in sodni tolmači lahko zagotovijo tudi konsekutivno in simultano pa tudi šepetano tolmačenje iz estonskega v ukrajinski jezik. Predvideno je, da člani ekipe predstavništva odločijo, katera od vseh teh storitev je najprimernejša, to pa lahko storijo šele po tem, ko jim stranke dostavijo potrebne informacije o dogodku, za katerega zahtevajo to storitev. Natančneje rečeno, pričakuje se, da te strokovnjake obvestijo, tako o točnem številu oseb, ki bodo je prisotne kot tudi o tem, kako dolgo naj bi dogodek trajal in vsekakor o mestu, na katerem bo potekal ter o njegovih značilnostih.

Prevajanje ustanovitvenega akta in statuta podjetja iz estonskega v ukrajinski jezik

Stalni člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford celotno vsebino poslovne dokumentacije, ne samo prevajajo v dani jezični kombinaciji, ampak jo v skladu z veljavnimi predpisi tudi overijo. Zahvaljujoč takšnemu pristopu prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo, da dobijo kompletno obdelan vsak dokument, ki se obravnava kot zakonsko veljaven, saj mu žig sodnega tolmača pravzaprav daje veljavnost pred zakonom.

V skladu s pravili mora biti izvedena tudi dostava izvirnih dokumentov, ki se uporabljajo pri overitvi prevedenih materialov. Prav tako bi bilo dobro, da vse informacije o Haškem žigu oziroma o overitvi s tako imenovanim Apostille žigom vsaka stranka pridobi popolnoma samostojno, saj navedena institucija in njeni zaposleni nimajo dovoljenja, da jo izvedejo.

Poleg predhodno omenjenih dokumentov ti strokovnjaki obdelujejo tudi poslovne odločitve, revizijska in letna poročila kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, zatem finančna poslovna poročila in fakture ter vse druge dokumente, ki so striktno povezani s poslovanjem, tako nekega podjetja kot tudi podjetnikov.

Seveda sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz estonskega v ukrajinski jezik, kar pomeni, da poleg izpiskov iz matičnega registra o smrti, potrdila o stalnem prebivališču in dovoljenja za prebivanje, strankam omogočajo, da dobijo kompletno obdelane, tako izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi o rojstvu pa tudi osebno izkaznico, potem potrdilo o državljanstvu in potni list kot tudi prometno oziroma delovno dovoljenje ter vozniško dovoljenje in druge nenavedene dokumente iz te skupine.

Če je to potrebno, na podlagi pooblastila, ki ga posedujejo oziroma veljavnega zakona, obdelujejo tudi vse vrste soglasij, zatem potrdil in izjav oziroma dokumente, ki ji jih je ob različnih priložnostih treba predložiti v relevantnih državnih institucijah (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in številna druga).

Izpolnjujemo tudi zahteve strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz estonskega v ukrajinski jezik, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo, tako zdravniške izvide oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter druge dokumente, ki sestavljajo navedeno vrsto dokumentacije.

Posebej poudarjamo, da zaposleni konkretne institucije lahko prevajajo, tako dokumente iz domene znanosti in izobraževanja (predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diploma in dodatek k diplomi, znanstvena dela, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet in drugi) kot tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem sodstva oziroma se tičejo prava (pogodbe, sodne odločbe, pravni red Evropske Unije, pritožbe, certifikati, sklep o razvezi zakonske zveze, pooblastilo za zastopanje, tožbe, licence in katerikoli drugi pravni akt).

Vsekakor lahko izvedemo tudi prevajanje gradbenih projektov iz estonskega v ukrajinski jezik pa tudi celotne vsebine, ne samo gradbene, ampak tudi razpisne oziroma tehnične dokumentacije. Med drugimi dokumenti sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo strank kompletno obdelajo, tako deklaracije izdelkov kot tudi navodilo za uporabo, zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev in na splošno rečeno, katerikoli drugi dokument, ki je del navedenih vrst dokumentacij.

Neposredno prevajanje reklamnih sporočil iz estonskega v ukrajinski jezik

Ne samo, da posameznik, ki mu je prevajanje v konkretni različici jezikov potrebno za reklamna sporočila pa tudi druge video in zvočne materiale, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi to storitev, ampak mu bo ponujena tudi možnost, tako sinhronizacije teh vsebin kot tudi njihovega podnaslavljanja. Vsekakor je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci na podlagi postavljenih zahtev izvajajo tudi neposredno prevajanje oddaj iz estonskega v ukrajinski jezik, kar se nanaša tudi na izobraževalne pa tudi na informativne oziroma zabavne in otroške, prevajajo pa tudi vse vrste filmov (animirani, igrani, risani, dokumentarni) kot tudi serije in ostale materiale te vrste. Vse te lahko podnaslovimo in sinhroniziramo, kar je odvisno samo od želje stranke. Takoj po prevzemu jih lastnik lahko dalje predstavlja gledalcem ali poslušalcem.

Da bi materiali ne glede na vrsto, za katere obstaja prevod v navedeni jezični kombinaciji, bili usklajeni s pravili predvsem ukrajinskega jezika, je treba izvesti tudi njihovo redakcijo. Natančneje rečeno, tedaj se morajo angažirati lektorji in korektorji, ki so dolžni odpraviti morebitne napake v takšnih vsebinah, da bi ti bili popolnoma enaki kot izvirniki, ozirom da bi bili usklajeni s ciljanim jezikom.

Kadar obstaja zahteva, da se izvede prevajanje besedil iz estonskega v ukrajinski jezik, morajo stranke vedeti, da prevajalci in sodni tolmači v tem primeru lahko prevajajo materiale katerekoli tematike oziroma kompleksnosti in namena, saj so za njimi večletne praktično izkušnje. V skladu z zahtevami lahko prevajajo, tako besedila, ki se tičejo informacijskih tehnologij, menedžmenta in izobraževanja oziroma gradbene industrije, turizma in marketinga kot tudi tista, ki so povezana ali s področji sociologije, psihologije in znanosti, zatem bančništva, filozofije in medicine kot tudi ekologije in varstva okolja ter politike, financ in prava, potem ekonomije pa tudi zares katerokoli druge znanstvene discipline, ne glede na to, ali je ta striktno usmerjena na naravoslovne ali morda na družbene vede.

Seveda prevajalci in sodni tolmači maksimalno profesionalno zagotavljajo tudi odgovor na zahteve vseh tistih ljudi, ki jim je potrebno prevajanje programske opreme iz estonskega v ukrajinski jezik oziroma kateregakoli programa ali aplikacije, vsekakor pa prevajajo tudi številne druge spletne vsebine, kot so na primer spletne prodajalne in katalogi kot tudi spletne strani in drugi. Toda navedena storitev ni kompletna, če ne vključuje tudi optimizacije teh materialov, in to za spletno iskanje, tako da navedeni strokovnjaki med njihovim prevajanjem implementirajo tudi tako imenovana SEO (Search Engine Optimisation) orodja.

Cena prevajanja iz estonskega v ukrajinski jezik

  • Iz estonskega v ukrajinski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v ukrajinski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v ukrajinski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v ukrajinski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!