Prevajanja iz estonskega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kompletna storitev obdelave vseh video in zvočnih materialov je na razpolago zainteresiranim strankam. Zainteresirane stranke dobijo neposredno prevajanje izobraževalnih in informativnih oddaj iz estonskega v madžarski jezik, predvideno pa je, da sodni tolmači in prevajalci na njihovo zahtevo obdelajo tudi animirane oziroma dokumentarne in risane filme kot tudi igrane ter serije pa tudi reklamna sporočila in številne druge materiale te vrste. Vsekakor je takoj potem lahko izvedeno, tako njihovo podnaslavljanje kot tudi sinhronizacija, da bi bil njihova obdelava kompletna in maksimalno profesionalna.

Na podlagi postavljenih zahtev ti strokovnjaki lahko zagotovijo tudi storitev tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji, vključuje pa uporabo, tako šepetanega in simultanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja. Poleg omenjene storitve ima vsaka stranka te institucije na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Na zahtevo strank lahko izvedemo profesionalno lekturo, pri čemer je odprta možnost tudi za izvedbo storitve korekture, kar je uporabno za katero koli vrsto materialov. Natančneje rečeno, lektorji in korektorji morajo pristopiti tako imenovani redakciji materialov, če je oseba, ki jih je prevajala, naredila napake, pa jih bodo tokom tega postopka popravili in konkretne vsebine uskladili z vsemi tistimi pravili, ki veljajo v ciljnem oziroma madžarskem jeziku.


Prevajanje iz estonskega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarskega v estonski jezik

Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači, če je to potrebno, izvajajo tudi neposredno prevajanje poljudnih besedil iz estonskega v madžarski jezik, lahko pa prevajajo tudi strokovne besedilne vsebine, ne glede na to, s katerim področjem je povezana njihova tematika.

Zaposleni navedene institucije v tej jezični kombinaciji prav tako prevajajo tudi časopisne članke, zatem strokovne, ilustrirane in otroške revije kot tudi učbenike ter književna dela, ki so uvrščena v poezijo ali prozo.

Če je to potrebno, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz estonskega v madžarski jezik. Pod pogojem, da je to v skladu z njihovo vsebino, prevajalci in sodni tolmači pravilno implementirajo tudi tako imenovana orodja SEO (Search Engine Optimisation) in jih tako uskladijo s pravili, ki v okviru konkretnega brskalnika veljajo. Ne glede na to, ali se prevajanje zahtev za prodajalne, ki so dostopne na spletu ali spletne strani oziroma programe kot tudi aplikacije ter spletne kataloge ali neke druge vsebine, ki se računalništva in spleta tičejo, stranke vsekakor dobijo tudi storitev njihove strokovne optimizacije.

Marketinške materiale vseh vrst stranke prav tako lahko dobijo profesionalno obdelane in poleg vizitk, katalogov in PR člankov omenjeni strokovnjaki lahko med drugim obdelujejo tudi brošure, reklamne letake in plakate kot tudi reklamne zloženke in številne druge.

Da bi v čim krajšem roku dobili prevedene vse vsebine, ki so predhodno omenjene, imajo stranke možnost, da jih pošljejo na elektronski naslov, prav tako pa jim bo omogočeno, da jih po istem takšnemu principu tudi prevzamejo, ko omenjeni strokovnjaki končajo njihovo kompletno obdelavo. Moramo poudariti, da so na razpolago tudi druge možnosti, tako za prevzemanje prevedenih vsebin kot tudi za njihovo pošiljanje na obdelavo, tako da če stranki omenjeni način ne ustreza, mora zahtevati podatke o dodatnih možnostih.

Posebej moramo poudariti informacijo, da se poleg neposredno prevajanje dokumentov iz estonskega v madžarski jezik, v okviru te institucije izvaja tudi profesionalna overitev predhodno prevedenih dokumentov različne vrste. Takšen princip je usklajen z zakonom in se izvaja s ciljem zagotavljanja s pravnega vidika veljavnega dokumenta, saj se kot enak izvirniku obravnava vsak dokument, ki poseduje žig zapriseženega sodnega tolmača.

Strankam bo omogočeno, da dobijo profesionalno oziroma kompletno obdelane vse tiste dokumente, ki se tičejo predvsem področij izobraževanja pa tudi znanosti (potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, znanstveni patenti, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih in številni drugi), v skladu z zahtevami pa prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi vse pravne akte (tožbe, pooblastilo za zastopanje, sklepe o razvezi zakonske zveze, certifikati, pritožbe, pogodbe, pravni red Evropske Unije, sodne odločbe, licence, sodne odločitve in katerikoli drugi dokument, ki je povezan s sodstvom ali pravom).

Glede na to, da je postopek overitve z žigom teh strokovnjakov predpisan z zakonom, je pred vsako zainteresirano stranko postavljena zahteva, da izvirne dokumente dostavi njemu, toda samo na vpogled. Na razpolago so tri možnosti za pošiljanje vsebin na prevajanje, kar pomeni, da ima vsaka stranka pravico, da se odloči za tisto, ki ji najbolj ustreza v tem trenutku. Ne samo, da jih lahko pošlje preko neke kurirske službe, ampak izvirne dokumente lahko dostaviti tudi osebno ali s priporočeno pošiljko preko "Pošte Slovenije".

Predvideno je, da stranke lahko te strokovnjake angažirajo tudi, če jim je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz estonskega v madžarski jezik oziroma jih zanima kompletna obdelava kateregakoli dokumenta, ki se nanaša na poslovni proces, tako nekega podjetnika kot tudi podjetja (ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, fakture, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, letna poslovna poročila, poslovne odločitve in drugi).

Ko se to od njih zahteva sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični kombinaciji prav tako izvajajo prevajanje oziroma overitev za vse dokumente, ki jih stranke morajo predložiti pristojnim institucijam. Poleg potrdila o nekaznovanosti, potrdila o samskem stanu in soglasij za zastopanje ter potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o stanju računa v banki, kompletno obdelajo, tako potrdilo o višini dohodkov kot tudi vsako drugo vrsto izjav, potrdil in soglasij.

Ne samo, da stranka lahko osebno v poslovalnici prevzame kompletno obdelane dokumente, ampak ima prav tako absolutno pravico zahtevati dostavo prevedenih vsebin na svoj naslov. V tem primeru mora vedeti samo to, da se ta storitev zaračunava ločeno od prevajanja oziroma overitve dokumentov. Seveda služba, ki je za dostavo zadolžena, stranke seznani s ceno, ki jo ta plača trenutku prevzemanja pošiljke.

Absolutno vsak dokument, ki je del medicinske dokumentacije, lahko v skladu z veljavnimi pravili prevedemo in overimo, tako da prevajalci in sodni tolmači poleg zdravniških izvidov obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, potem dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi vsak drugi dokument, ki se šteje kot delo konkretne vrste dokumentacije.

Izvajamo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz estonskega v madžarski jezik (delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in številni drugi), navedeni strokovnjaki pa vsekakor izpolnijo tudi pričakovanja tistih strank, ki jim je v navedeni različici jezikov potrebno prevajanje za vsebino razpisne oziroma tehnične in gradbene dokumentacije (navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti in drugi dokumenti, ki so v skladu s pravili v njihovi sestavi).

Posebej moramo poudariti, da člani ekipe te institucije ne sodijo v skupino strokovnjakov, ki so pristojni za postopek, poznan kot nadoveritev oziroma na dokumente nimajo pravice postaviti Apostille žiga ali tako imenovanega Haškega. Iz tega razloga tudi poudarjamo, da se informacije o konkretni vrsti overitve morajo pridobiti neposredno pred dostavo vsebin tem strokovnjakom na obdelavo, za kar poskrbijo lastniki dokumentov. Najpomembneje je, da vprašajo, kdaj točno je treba Haški žig postaviti na njihove dokumente, če dobijo informacije, da je ta vrsta overitve potrebna, ker je z zakonom predvideno, na katere točno dokumente se Apostille žig postavlja.

Vsekakor lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz estonskega v madžarski jezik, kar se nanaša na njihovo kompletno obdelavo v posebej kratkem časovnem obdobju. Glede na to, da je zelo pomembno odreagirati hitro, je dovoljeno vsakomur, ki ga zanima takšen način obdelave, da kasneje na predpisan način dostavi izvirne dokumente, najprej pa jih skenirane pošlje na elektronski naslov te institucije.

Šepetano tolmačenje iz estonskega v madžarski jezik

Glede na to, da obstajajo pravila, kdaj se uporablja šepetano, simultano ter konsekutivno tolmačenje iz estonskega v madžarski jezik, je tako zelo pomembno, da se člani ekipe predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford najprej seznanijo z vsemi potrebnimi detajli v zvezi z organizacijo manifestacije. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači lahko maksimalno profesionalno zagotovijo vsako od omenjenih storitev, pa je potrebno, da izvemo, na katerem mestu bo dogodek organiziran, koliko ljudje bo prišlo in kako dolg bo trajal. Vse te informacije vplivajo na izbiro storitve, pa bo takoj opravljena njihova detajlna analiza, da bi se izbrala ustrezna storitev. Posebej želimo poudariti, da se strankam te institucije nudi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki lahko v celoti zadovolji potrebe manifestacije katerekoli vrste.

Če se zahteva neposredno prevajanje filmskih stvaritev iz estonskega v madžarski jezik, ne glede na to, ali gre za igrane ali animirane ter risane ali dokumentarne filme, bo strankam ponujena, tako sinhronizacija kot tudi njihovo profesionalno podnaslavljanje. Seveda bo ta storitev izvedena tudi, če nekdo zahteva obdelavo informativnih televizijskih ali radijskih oddaj oziroma tistih, ki so zabavnega ali izobraževalnega značaja, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo tudi reklamna sporočila pa tudi serije v tej jezični različici kot tudi številne druge, ne samo video, ampak tudi zvočne materiale.

Omenjeni strokovnjaki lahko, prav tako izpolnijo zahtevo, ki se nanaša na obdelavo besedilnih materialov, njihova tematika, dolžina in kompleksnost pa so lahko zelo različne. Poleg tega, da prevajajo besedila, ki se ukvarjajo s katero koli temo iz domene izobraževanja, financ in znanosti oziroma komunikologije, bančništva in gradbene industrije, izvajajo tudi prevajanje pravnih, političnih in ekonomskih besedil iz estonskega v madžarski jezik pa tudi tistih, ki so povezana, tako s področji marketinga, sociologije in menedžmenta kot tudi informacijskih tehnologij, filozofije in ekologije in varstva okolja ter sociologije, farmacije in turizma pa tudi medicine in vseh drugih ali družbenih ali naravoslovnih znanstvenih disciplin.

Neposredno prevajanje sklepe o ustanovitvi pravne osebe iz estonskega v madžarski jezik

V skladu z zahtevami posameznika stalni člani ekipe te institucije izvajajo, tako neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz estonskega v madžarski jezik kot tudi overitev, za katero posedujejo ustrezna dovoljenja. Poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe vanjo sodijo tudi poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja in revizijska oziroma letna in finančna poročila kot tudi fakture ter statut podjetja in na splošno rečeno, absolutno vsi dokumenti, ki se tičejo poslovanja, popolnoma vseeno je, ali gre za pravno lice ali podjetnika.

Moramo poudariti, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford ni možno izvesti overitve z Apostille žigom oziroma tistim, ki je poznan tudi kot Haški, zato ker prevajalci in sodni tolmači, ki so tukaj zaposleni, za omenjeno storitev niso uradno pooblaščeni. Ta žig je vsekakor treba postaviti na vse tiste dokumente, za katere to določa zakon in v skladu s točno določenim principom, tako da lastnik konkretnih vsebin podatke o celotnem postopku overitve s tem žigom mora samostojno pridobiti, in to izključno od zaposlenih v službah Republike Slovenije, ki so pristojne za to vrsto overitve.

Vsekakor je najbolj pomembno, da se zainteresirana stranka maksimalno spoštuje oziroma na vpogled sodnemu tolmaču pošlje izvirne dokumente, ali pa jih prinese.

Poleg poslovne na zahtevo strank iz estonskega v madžarski jezik prevajamo, tako osebno (izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje in drugi) kot tudi medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številni drugi), kompletno pa lahko obdelamo tudi vsebino gradbene, tehnične in razpisne dokumentacije (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in vsi drugi, ki so v sestavi teh vrst dokumentacij).

Prav tako je na razpolago tudi neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz estonskega v madžarski jezik, toda pomembno je poudariti, da prevajalci in sodni tolmači po potrebi obdelajo tudi številne druge vsebine, ki so primarno povezane s področjem izobraževanja (diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju in drugi) pa tudi tiste materiale, ki se nanašajo na znanost, kot so recimo znanstveni patenti oziroma znanstvena dela in rezultati znanstvenih raziskav pa tudi številne druge.

Poleg vseh omenjenih vsebin, lahko vsakdo, ki ima potrebo za tem, v okviru navedene institucije dobi prevajanje v tej različici jezikov za katerikoli dokument, ki ga njegov lastnik mora predložiti konkretni državni instituciji. Poleg vseh vrst potrdil ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo oziroma prevajajo in overijo, tako različne vrste izjav kot tudi soglasij in potrdil. S tem pa mislimo predvsem na potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o stalni zaposlitvi, potem na potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o višini dohodkov in soglasje za zastopanje kot tudi na potrdilo o samskem stanu, pri čemer je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači ustrezno obdelujejo tudi vse ostale vsebine te vrste.

Poleg pravnega red Evropske Unije lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje pritožb in tožb iz estonskega v madžarski jezik, toda po potrebi vsekakor lahko kompletno obdelajo, tako pooblastilo za zastopanje in sodne odločbe oziroma sodne odločitve in pogodbe kot tudi certifikate vseh vrst ter sklepe o razvezi zakonske zveze in vse vrste sodb oziroma licence in na splošno rečeno vse druge pravne akte oziroma dokumente, ki so povezani s sodstvom in pravom.

Prevajanje plakatov iz estonskega v madžarski jezik

Obdelava marketinških materialov, a v, ki jih med drugim sodi tudi plakati se, prav tako nahaja med storitvami, za izvedbo katere če poskrbijo prevajalci in sodni tolmači, ki so v vsakem predstavništvu konkretne institucije zaposleni. Glede na to, da oni odlično poznajo svoj posao pa tudi marketinška pravila, zagotto trdimo da so neposredno prevajanje reklamnih materialov iz estonskega v madžarski jezik, ki jih če oni na zahtevo izvršiti maksimalno profesionalni. A poleg plakate, stranke pričakuje tudi strokovna obdelava reklamnih letakov in zloženk kot tudi vizitk, potem brošur, PR člankov in katalogov pa tudi drugih vsebin iz te skupine.

Če je to nekomu potrebno, korektorji in lektorji, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, izvajajo storitev, ki je poznana pod imenom redakcija, ki pravzaprav vključuje lekturo in korekturo. Natančneje rečeno, ti strokovnjaki morajo biti angažirani, če vsebine, ki so v omenjeni različici jezikov prevedene, ne zadovoljujejo določene ravni kakovosti oziroma v njih obstajajo napake, ki vsekakor morajo biti odpravljene v skladu s pravili.

Prav tako je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo profesionalno prevajanje učbenikov iz estonskega v madžarski jezik pa tudi vseh vrst revij in književnih del, pri čemer lahko odgovorijo tudi na tiste na zahteve, ki se nanašajo na obdelavo, tako ilustriranih kot tudi strokovnih oziroma otroških revij in še veliko drugih vsebin.

Če po postavljena zahteva zahtev za prevajanjem katerihkoli spletnih vsebin, verjamemo, da bo lastnik prijetno presenečen nad informacijo, da zaposleni te institucije poznajo pravila optimizacije takšnih materialov za spletne iskalnike. Da poenostavimo, oni znajo uporabljati orodja SEO (Search Engine Optimisation), tako da lastnikom različnih spletnih vsebin oziroma tistih, ki se tičejo računalništva, zagotavljajo tudi storitev njihovega prilagajanja polju iskanja, da bi njihov položaj na celotnem spletu bila še boljši. Poleg tega, da lahko izvedemo neposredno prevajanje spletnih strani iz estonskega v madžarski jezik, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi programsko opremo, kar se nanaša na katerikoli program ali aplikacijo. Seveda, če se to zahteva, prevajajo tudi spletne kataloge kot tudi spletne prodajalne ter številne druge materiale, ki so povezani z računalništvom, ali pa vidni na spletu.

Cena prevajanja iz estonskega v madžarski jezik

  • Iz estonskega v madžarski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!