Prevajanja iz estonskega v hrvaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v hrvaški jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v hrvaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje vrhunske strokovnjake, katerih specialnost je neposredno prevajanje iz estonskega v hrvaški jezik, stranke navedeno storitev lahko dobijo, tako kot tolmačenje kot tudi v pisani različici.

Najprej moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko v dani različici jezikov izvajajo prevajanje za absolutno katerikoli dokument, pri čemer pa pristopajo tudi postopku overitve. Stranke na ta način dobijo kompletno obdelano vsebino, tako poslovne kot tudi razpisne oziroma medicinske, tehnične in gradbene dokumentacije. Prav tako ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi vse vsebine, ki so povezane s področjema znanosti in izobraževanja pa tudi pravne akte kot tudi katerikoli osebni dokument.

Prav tako poskrbijo tudi za prevajanje vseh vrst potrdil in izjav ter soglasij, saj na zahtevo strank prevajajo vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.


Prevajanje iz estonskega v hrvaški jezik
Prevajanje iz hrvaškega v estonski jezik

Seveda v skladu s predpisi izvajamo tudi neposredno prevajanje dokumentov iz estonskega v hrvaški jezik, kar pomeni, da b izvedena tudi njihova overitev, njo pa v tem primeru ima pravico izvesti samo uradno pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač. Potem ta izvede primerjanje vsebine prevedenega dokumenta z izvirnikom, postavi svoj žig na prevod in tako uradno potrdi, da je le-ta popolnoma enak izvirni vsebini.

Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci v celoti spoštujejo konkretna pravila, se od vsake posamezne stranke zahteva, da izvirne dokumente zaradi postopka overitve tudi dostavi omenjenim strokovnjakom na vpogled. Posebej moramo poudariti, da obstajajo tri možnosti pošiljanja dokumentov na obdelavo, seveda pa posameznik izbere eno od njih. Vsekakor je najenostavneje, da jih prinese v poslovalnico te institucije, če pa mu to v danem trenutku kljub vsemu ne ustreza, jih lahko pošlje ali preko kurirske službe ali pa s priporočeno pošiljko "Pošte Slovenije".

Lastniki dokumentov bodo prejeli obvestilo, ko bo končana kompletna obdelava dostavljenih dokumentov, pa tedaj lahko pridejo osebno po njih, lahko pa jim jih tudi dostavimo na želeni naslov. Toda moramo poudariti, da storitev, ki vključuje dostavo kompletno obdelanih dokumentov na naslov stranke, mora biti dodatno plačana, ker ni vračunana v ceno prevajanja oziroma overitve. Lastnik dokumentov jo plača neposredno kurirju, za oblikovanje cene pa je odgovorna kurirska služba.

Da bi v celoti spoštovali zahtevo, ki vključuje nujno prevajanje dokumentov iz estonskega v hrvaški jezik, je pomembno, da jih stranka najprej skenira in pošlje na elektronski naslov poslovalnice te institucije. Seveda mora tudi v tem primeru postopek biti maksimalno spoštovan, kar pomeni, da stranke izvirnike naknadno dostavijo na vpogled.

Ker zakon za točno določene dokumente vključuje tudi postopek nadoveritve, pri čemer sodni tolmači in prevajalci te vrste overitve nimajo pravice in pooblastila izvesti oziroma stranka mora pridobiti vse potrebne informacije o tem. To pa pomeni, da se mora obrniti na zaposlene zaposlenima v okrožnih sodiščih oziroma v njihovih posebnih oddelkih, ki so za overitev s Haškim oziroma Apostille žigom zadolženi. Poleg informacije o tem, ali se navedeni žig sploh mora postaviti na te dokumente, morajo pridobiti tudi tiste, ki so povezane s celotnim postopkom, kar pomeni, da morajo tudi vprašati, ali se na njihove dokumente najprej postavlja Haški žig in se šele potem izvajata prevajanje in overitev sodnega tolmača, ali pa je treba Apostille žig na te vsebine postaviti šele po prevajanju in overitvi.

Prav tako se razume, da sodni tolmači in prevajalci poleg obdelave raznih osebnih dokumentov in celotnih dokumentacij strankam omogočajo tudi prevajanje zvočnih in video materialov iz estonskega v hrvaški jezik. S tem mislimo, tako na obdelavo serij in dokumentarnih oziroma animiranih, igranih in risanih filmov kot tudi na prevajanje reklamnih sporočil oziroma oddaj različnih vrst pa tudi vseh drugih vsebin, ki bodo predstavljene v kinematografu, na televiziji, spletu ali radijskih postajah. Konkretna institucija zaposluje, tako profesionalne podnaslavljalce, ki na zahtevo strank izvajajo podnaslavljanje vseh teh materialov kot tudi osebe, ki zagotavljajo storitev profesionalne sinhronizacije.

Ko je to potrebno posameznikom, zaposleni te institucije obdelujejo tudi strokovne besedilne materiale absolutno katerekoli kompleksnosti, vsebine in obsežnosti pa tudi književna dela, potem učbenike in časopisne članke kot tudi vse vrste revij.

Zainteresiranim strankam je na razpolago tudi prevajanje programske opreme iz estonskega v hrvaški jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači poleg različnih vrst programov obdelujejo tudi vse vrste aplikacij. Poleg tega lahko strokovno prevajajo tudi spletne prodajalne, zatem spletne strani in spletne kataloge pa tudi vse ostale vsebine, ki so na neki način z računalništvom ali spletom. Posebej poudarjamo, da ti poznajo tudi vsa pravila, ki so povezana z optimizacijo teh materialov, kar pomeni, da v toku postopka prevajanja uporabljajo tudi pravila poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in tako usklajujejo vsebino z zahtevami iskalnika, kar vodi do zavzemanja boljšega mesta v globalnem iskanju.

Za manifestacijo ali katerokoli vrsto dogodka omenjeni strokovnjaki lahko uporabijo tudi konsekutivno, zatem šepetano in simultano tolmačenja v navedeni različici jezikov, zainteresiranim strankam pa bo po posebej ugodnih cenah ponujen tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako je strankam omenjene institucije na razpolago tudi storitev redakcije, ki vključuje in lekturo in korekturo ter se uporablja, kadar morajo biti izvedene popravke v predhodno neprofesionalno prevedenih vsebinah. V tem primeru se lektorji in korektorji trudijo uskladiti vsebino prevedenih materialov z izvirnimi in hkrati tudi s pravili, ki veljajo v hrvaškem jeziku, da bi jih lastniki lahko uporabljali.

Kadar se to zahteva, prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi reklamne vsebine in poleg neposrednega prevajanja zloženk, katalogov in brošur iz estonskega v hrvaški jezik, izvajajo tudi obdelavo PR člankov, potem vizitk in reklamnih letakov pa tudi plakatov in vseh drugih materialov, ki so povezani z marketingom.

Postopek dostave vseh teh vsebin na obdelavo vključuje njihovo pošiljanje na elektronski naslov poslovalnice te institucije, glede na to, da ne velja pravilo kot za obdelavo dokumentov, pa stranki ni treba dostaviti izvirnikov. Vsekakor se razlikuje tudi način njihovega prevzemanja in v večini primerov se lastniki odločijo, da le-ta enak kot tudi postopek dostave. Posebej poudarjamo, da konkretna institucija nudi tudi druge možnosti, tako da se vsak posameznik mora odločiti, kako mu najbolj ustreza, da prevzame in pošlje takšne materiale na obdelavo.

Konsekutivno tolmačenje iz estonskega v hrvaški jezik

Navedena vrsta tolmačenja pravzaprav predstavlja samo eno od storitev, ki jih prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v tej instituciji lahko ponudijo strankam. Poleg tega izvajajo tudi simultano tolmačenje iz estonskega v hrvaški jezik, toda zagotavljajo tudi storitev, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Popolnoma je jasno, zakaj se od strank, ki se zanimajo za tolmačenje v tej različici jezikov, zahteva posredovanje informacij o samem dogodku oziroma primarno o njegovi organizaciji tem strokovnjakom. Ti morajo dobiti podatke o številu udeležencev, potem o mestu prirejanja in na koncu o trajanju te manifestacije, saj so prav to detajli, ki jim pomagajo pri določanju storitve, ki v celoti spoštuje zahteve samega dogodka. Glede na to, da je v ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, je logično, da bo tudi ta storitev navedena v ponudbi, če bo odločeno, da se tedaj uporablja prav simultano tolmačenje v dani jezični kombinaciji.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi profesionalno prevajanje knjig iz estonskega v hrvaški jezik, pri čemer mislimo, tako na književna dela (prozna in poetska) kot tudi na učbenike. Seveda v skladu z zahtevami prevajajo tudi ilustrirane revije pa tudi otroške in znanstvene, če pa je to potrebno, obdelujejo tudi časopisne članke in to katerekoli tematike.

Strankam konkretne institucije je na razpolago tudi storitev, ki jo zagotavljajo korektorji in lektorji, povezana pa je s tako imenovano redakcijo vsebin različne vrste. Seveda ti v tem primeru vse napake, ki je pred njimi nekdo storil pri prevajanju, odpravijo v skladu s pravili, ne samo svoje stroke, ampak tudi samega hrvaškega jezika in tako prevedene materiale uskladijo z njihovimi izvirniki.

Poleg storitev, ki se nanašajo na prevajanje vseh video in zvočnih materialov v dani različici jezikov, navedena institucija vsem potencialnim strankam zagotavlja možnost, da dobijo tudi sinhronizirane oziroma podnaslovljene vsebine te vrste. Vsekakor bodo prevajalci in sodni tolmači ugodili zahtevam vseh posameznikov, ki jim je potrebno prevajanje, ne samo igranih filmov iz estonskega v hrvaški jezik, ampak tudi reklamnih sporočil, izobraževalnih, informativnih, zabavnih in otroških oddaj kot tudi serij ter animiranih, risanih in dokumentarnih filmov oziroma vseh zvočnih in video materialov. Logično je, da se vsaka stranka potem lahko opredeli med dvema predhodno omenjenima storitvama, da bi dobila kompletno obdelane vsebine te vrste.

Prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz estonskega v hrvaški jezik

Pri obdelavi celotne medicinske dokumentacije, ki poleg omenjenih vključuje tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, zatem zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter številne druge dokumente, profesionalni sodni tolmači in prevajalci uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo na overitev prevoda. Točenje rečeno, tedaj pooblaščena oseba postavlja svoj žig na prevedeni katerikoli dokument in daje uradno potrdilo, da je njegova vsebina popolnoma enaka kot tudi vsebina izvirnega dokumenta.

V želji, da vsem strankam, ki jim je potrebna obdelava kateregakoli dokumenta v navedeni različici jezikov, v veliki meri olajšamo ta postopek, želimo posebej poudariti, da se le-ta mora sama obrniti na pristojne institucije Republike Slovenije, da bi se pozanimala o postopku nadoveritve. Gre za stavljanje Apostille žiga na določene dokumente, le-ta pa je poznan tudi kot Haški. Sicer se to priporoča samo zato, ker zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford niso v skupini strokovnjakov, ki so jim dana potrebna pooblastila za postopek tako imenovane nadoveritve.

Absolutno katerikoli dokument, ki ga stranka mora predložiti neki pristojni instituciji, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo v skladu s pravili. Poleg neposrednega prevajanja potrdila o samskem stanu iz estonskega v hrvaški jezik oziroma soglasja za zastopanje in potrdila o stanju računa v banki omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o nekaznovanosti, potem potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi potrdilo o o višini dohodkov in vsak drug dokument, ki ga je treba predložiti določeni državni službi.

Prav tako zainteresirane stranke lahko te strokovnjake angažirajo tudi, če želijo dobiti kompletno obdelano potrdilo o državljanstvu oziroma katerikoli osebni dokument. Poleg potnega lista, delovnega dovoljenja in potrdila o stalnem prebivališču s tem mislimo tudi na dovoljenje za prebivanje, zatem izpiske iz matičnega registra o smrti in potni list kot tudi na vozniško dovoljenje ter izpiske iz matičnega registra o rojstvu in o sklenitvi zakonske zveze pa tudi na prometno dovoljenje in številne druge dokumente, ki veljajo za osebne, in jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Logično je, da prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo, tako znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvena dela pa tudi katerikoli drugi vsebine, ki je primarno povezane z znanostjo.

Kompletno bodo biti obdelane tudi deklaracije izdelkov, iz estonskega v hrvaški jezik pa bodo prevedeni tudi gradbeni projekti, pri čemer omenjeni strokovnjaki v skladu z zahtevami strank obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zatem navodilo za uporabo pa tudi katerikoli drugi dokument, ki je del, tako gradbene kot tudi razpisne in tehnične dokumentacije.

Poleg omenjenih dokumentov zainteresirane stranke lahko zahtevajo tudi kompletno obdelavo vsebine poslovne dokumentacije (letna poslovna poročila, fakture, statut podjetja, finančna poslovna poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugi), na podlagi njihovih zahtev pa prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi absolutno vse vrste pravnih aktov (certifikati, pooblastilo za zastopanje, tožbe, pravni red Evropske Unije, licence, pritožbe, pogodbe, sodne odločbe, sodbe, sodne odločitve in drugi dokumenti, ki so povezani s sodstvom ali pravom).

Poleg neposrednega prevajanja predmetnikov in programov fakultet iz estonskega v hrvaški jezik in potem tudi overitve prevedenega dokumenta sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma seminarske naloge in potrdilo o rednem šolanju pa tudi diplomo in dodatek k diplomi ter prepis ocen in diplomske naloge kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih oziroma vsak dokument, ki se na določen način tiče izobraževanja.

Prevajanje besedil s področij psihologije iz estonskega v hrvaški jezik

Ne glede na to, ali je tema besedil, za katera stranka zahteva prevajanje v konkretni različici jezikov, povezana izključno s psihologijo ali neko drugo znanstveno disciplino, lahko z gotovostjo rečemo, da prevajalci in sodni tolmači njihovo prevajanje izvajajo maksimalno profesionalno in strokovno. Vsekakor na zahtevo izvajajo tudi neposredno prevajanje besedil s področij filozofije in sociologije iz estonskega v hrvaški jezik pa tudi tistih, ki so povezana, tako s področji marketinga, izobraževanja in ekonomije oziroma menedžmenta, financ in znanosti kot tudi tistih, ki se tičejo področij komunikologije, medicine in bančništva pa tudi politike, potem gradbene industrije, informacijskih tehnologij in turizma ter ekologije in varstva okolja in drugih znanstvenih disciplin.

Poleg tega stranke Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko zaposlene angažirajo tudi, če jim je potrebno prevajanje spletnih prodajaln in spletnih katalogov iz estonskega v hrvaški jezik oziroma spletnih strani in programov kot tudi aplikacij različnih vrst ter vseh drugih spletnih vsebin in tistih, ki se tičejo računalništva. Od tega, kateri od omenjenih materialov se obdelujejo, je tudi odvisno, ali sodni tolmači in prevajalci uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), saj ti ocenijo, ali je treba izvesti ustrezno optimizacijo teh materialov ali ne. Gre za to, da je osnovni cilj uporabe omenjenih orodij, da konkretne materiale in njihovo vsebino uskladijo z zahtevami iskalnika, kar sčasoma pripelje tudi do poboljšanja njihovega položaja v okviru spleta za točno opredeljene izraze in besede.

Moramo omeniti tudi to, da zaposleni te institucije odlično poznajo pravila, ki veljajo na področju marketinga in da je za njimi več let delovnih izkušenj pri obdelavi vsebin, ki so namenjene reklamiranju. Prav iz tega razloga vse stranke, ki jim je potrebno ali neposredno prevajanje brošur in katalogov iz estonskega v hrvaški jezik, ali PR člankov oziroma reklamnih letakov in zloženk pa tudi vizitk in plakatov ter številnih drugih marketinških materialov, dobijo njihovo profesionalno obdelavo. V tem primeru se kakovost prevoda odraža v dejstvu da prevajalci in sodni tolmači uporabljajo predvsem marketinška pravila in da konkretno sporočilo, ki ga ti materiali nosijo, usklajujejo s smernicama, ki veljajo v hrvaškem jeziku. Na ta način vsem strankam, ki pridejo v stik s prevedenimi vsebinami te vrste in ki jim je prav ta jezik materni, zagotavljajo možnost, da zelo enostavno razumejo, kaj se reklamira in pričakovano je, da konkretno storitev začnejo tudi uporabljati oziroma kupovati reklamirani izdelek, ali pa obiskati tako predstavljeni dogodek.

Cena prevajanja iz estonskega v hrvaški jezik

  • Iz estonskega v hrvaški je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v hrvaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v hrvaški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v hrvaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!