Prevajanja iz estonskega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Samo dejstvo, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje vrhunske strokovnjake, je popolnoma zadostno, da so stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz estonskega v japonski jezik za katerokoli vrsto pisanih vsebin pa tudi kot tolmačenje različici, lahko prepričane, da bo ta storitev profesionalna.

Vsekakor je zelo pomembno poudariti, da so v ekipi institucije zaposleni prevajalci in sodni tolmači, ki pri prevajanju raznih osebnih dokumentov uporabljajo veljavna pravila, kar zainteresiranim strankam zagotavlja možnost, da na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo. Preprosto rečeno, po izvedenem prevajanju katerekoli dokumentacije ali nekega dokumenta, omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi njegovo overitev, pri čemer zapriseženi sodni tolmač na prevedene materiale postavlja svoj žig. Ta postopek ima za cilj zagotavljanje pravne veljavnosti konkretnega dokumenta, saj navedeni žig potrjuje enakost prevedenega dokumenta njegovemu izvirniku.

Treba je spoštovati tudi zelo pomembno pravilo, ki se nanaša na postopek dostave raznih osebnih dokumentov na obdelavo in prevideno je, da je stranka ob tej priložnosti dolžna priložiti tudi izvirnike. Pravzaprav njih uporablja navedeni strokovnjak v toku postopku overitve in vsekakor lastnik dokumentov izbere princip pošiljanja, ki mu najbolj ustreza.


Prevajanje iz estonskega v japonski jezik
Prevajanje iz japonski v estonski jezik

Dovoljeno je, da se izvirni dokumenti pošljejo ali preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko, lahko pa jih lastnik tudi osebno prinese v predstavništvo omenjene institucije.

Pomembno je vse zainteresirane stranke seznaniti z dejstvom, da je v ponudbi, tako neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz estonskega v japonski jezik (finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, letna poslovna poročila, statut podjetja, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture in drugi dokumenti, ki so uvrščeni v navedene vrste dokumentacije), pri čemer je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami posameznika obdelajo tudi vse tiste dokumente, ki so izključno povezani, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja (znanstveni patenti, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in drugi).

Prav tako se od teh strokovnjakov lahko zahteva tudi kompletna obdelava, tako vseh osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in številni drugi) kot tudi dokumenti, ko jih je v določenem trenutku treba predložiti neki državni instituciji (soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki in vse ostale vrste, tako potrdil kot tudi izjav ter soglasij).

Posebej poudarjamo, da je postopek prevzemanja dokumentov specifičen prav zaradi obveznosti dostave izvirnikov na vpogled in zainteresiranim strankam je ponujeno, da kompletno obdelane vsebine v predstavništvu omenjene institucije prevzamejo osebno, prav tako pa lahko izberejo tudi drugo možnost. Ta predvideva, da jim kurirska služba te materiale prinese na naslov, ki ga posredujejo in glede na to, da v ceno kompletne obdelave dokumentov ta storitev ni vračunana, je predvideno, da vsaka stranka osebno opravi njeno plačilo. Pomembno je omeniti, da prav služba za dostavo določa ceno v tem primeru in navedeno storitev zaračunava neposredno od stranke.

Seveda lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz estonskega v japonski jezik, kar se nanaša, tako na sodbe, licence in pogodbe oziroma sodne odločitve in pravni red Evropske Unije kot tudi na vse vrste pritožb, tožb in sodnih sklepov oziroma na certifikate ter pooblastilo za zastopanje in na splošno rečeno na absolutno vsak dokument, ki je povezan s področjem, tako sodstva kot tudi prava. Prav tako prevajalci in sodni tolmači v celoti profesionalno izpolnjujejo zahteve v zvezi s prevajanjem, tako medicinske kot tudi razpisne, potem gradbene in tehnične dokumentacije v navedeni različici jezikov (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in na splošno rečeno vse tiste dokumente, ki v spadajo v konkretno vrsto dokumentacije).

Za vse stranke je izjemno pomemben tudi podatek, da overitev z Apostille oziroma s tistim z žigom, ki je poznan tudi kot Haški, ne more biti izvedena v poslovalnice te institucije. Toda treba je tudi poudariti, da ta ni obvezna za vsak dokument, ki se obdeluje in je zato tudi zaželeno, da prav lastnik dokumentov pridobi podatke o tem postopku, ki se velja za nadoveritev. Pravzaprav mora vzpostaviti stik z zaposlenimi v okrožnih sodiščih Republike Slovenije oziroma v njihovih posebnih oddelkih, ki mu ob tej priložnosti posredujejo podatke v zvezi s to vrsto overitve. Najbolj pomembno je najprej izvedeti, ali je ta obvezna za njene dokumente in takoj potem, ko pridobi informacijo o tem, se mora tudi pozanimati, kdaj se navedeni žig na njih postavlja. Najpogosteje se mora Apostille žig na konkretni dokument postaviti po koncu njegovega prevajanja v omenjeni jezični različici in overitve s strani sodnega tolmača, toda prav tako obstajajo tudi vsebine, pri katerih je postopek drugačen, pa se Haški žig na njih najprej mora postaviti, potem pa pristopa drugačnemu načinu obdelave, oziroma prevajata se in dokument in žig, pa se šele potem izvaja overitev s strani omenjenih strokovnjakov.

V skladu z zahtevami strank bo izvedeno tudi nujno prevajanje dokumentov iz estonskega v japonski jezik, toda način njihove dostave na obdelavo se vsekakor razlikuje zato, ker stranka kasneje dostavi izvirnike, najprej pa dokumente skenira in pošlje na elektronski naslov poslovalnice te institucije.

Kadar je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov obdelujejo tudi vse vrste, tako marketinških materialov (PR članki, brošure, reklamne zloženke, katalogi, vizitke, plakati in ostali) kot tudi časopisne članke, zatem revije in besedilne materiale (katerekoli dolžine, kompleksnosti, namena in tematike).

Prav tako ti strokovnjaki prevajajo tudi vse vrste učbenikov kot tudi književna dela, v njihovi domeni pa je tudi konsekutivno, šepetano in simultano tolmačenje iz estonskega v japonski jezik. Glede na to, da gre za tri vrste tolmačenja in da je točno opredeljeno, za katero vrsto dogodka se vsako od njih lahko uporabi, je tudi zelo pomembno, da ti strokovnjaki od strank dobijo potrebne informacije in jih analizirajo, da bi izbrali ustrezno storitev. Pomembno je, da so seznanjeni s tem, kje naj bi potekala konkretna manifestacija pa tudi s tem, koliko ljudi bo prisotnih in kako dolgo bo trajala, vsekakor pa morajo biti seznanjeni z njeno organizacijo. In v skladu s temi podatki bo tudi opredeljena vrsta storitve, ki naj bi bila uporabljena, pa na podlagi tega strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Ko to nekdo zahteva, se izvaja tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin v tej kombinaciji jezikov pa tudi njihova profesionalna optimizacija. Natančneje rečeno, sodni tolmači in prevajalci v toku obdelave, tako spletnih katalogov, spletnih strani in spletnih prodajaln kot tudi programske opreme oziroma programov in aplikacij uporabljajo tudi tako imenovana pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako da jih usklajujejo z glavnimi zahtevami, ki jih predvideva spletno iskanje. Sčasoma bodo ti materiali uvrščeni med najboljše rezultate, in to na podlagi točno določenih besed oziroma izrazov.

Poleg profesionalne lekture je v okviru navedene institucije lahko izvedena tudi storitev, ki vključuje korekturo materialov. Da poenostavimo, gre za tako imenovano redakcijo, ki jo v skladu z zahtevami uporabljajo lektorji in korektorji te institucije, katerih naloga je, da napake svojih predhodnikov maksimalno profesionalno popravijo in obdelane materiale uskladijo s pravili, ki jih predvideva ciljni jezik, kar je v tem primeru japonski.

Glede na to, da poleg vseh omenjenih storitev, v okviru te institucije obstaja tudi možnost za izvedbo, tako podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije vseh video in zvočnih vsebin oziroma vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje serij iz estonskega v japonski jezik pa tudi reklamnih sporočil, lahko dobi njihovo kompletno obdelavo. Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači poleg omenjenih vsebin v dani jezični različici prevajajo tudi igrane filme, ne glede na to, kateremu žanru točno pripadajo pa tudi risane kot tudi animirane in dokumentarne, pri čemer na zahtevo lahko obdelajo tudi informativne, otroške in izobraževalne oziroma zabavne in vse ostale vrste oddaj, potem pa njihov lastnik izbere eno od predhodno omenjenih dodatnih storitev.

Strokovno prevajanje reklamnih materialov iz estonskega v japonski jezik

Ko rečemo, da stranke dobijo profesionalno prevajanje marketinških vsebin iz estonskega v japonski jezik, to pravzaprav pomeni, da prevajalci in sodni tolmači njih primarno obdelajo prav z vidika marketinga, kar pa pomeni, da spoštujejo tudi pravila ciljanega jezika. Na ta način je zagotovljeno strokovno prevajanje, ne samo za reklamne letake in zloženke, ampak tudi za vizitke, PR članke in brošure oziroma plakate in vse vrste katalogov, to je za absolutno katerikoli reklamni material, ki ga stranka dostavi na obdelavo tem strokovnjakom. Ti so fokusirani na opredelitev konkretnega sporočila, ki ga večina njih nosi in je vsekakor namenjeno potencialnim strankam, v tem primeru Japoncem oziroma vsem, ki pridejo v stik s temi vsebinam in je japonski jezik blizek in ga hkrati tudi uporabljajo. Prav njega na najboljši možni način oblikujejo ter usklajujejo z zahtevami tega jezika, da bi vsakdo, ki pride v stik s temi vsebinami, bil ustrezno informiran.

Samo ena od številnih storitev, ki jo zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford zagotavljajo, je tudi profesionalna lektura, lahko pa izvedemo tudi korekturo. Obe storitvi se uporabljata, kadar je treba opraviti spremembe v prevedenih vsebinah, da bi te bile v skladu z izvirnimi oziroma z japonskim jezikom. Posebej poudarjamo, da lektorji z dolgoletnimi izkušnjami kot tudi profesionalni korektorji izpolnjujejo zahteve strank v zvezi z redakcijo, ne glede na to, za katero vrsto materialov gre.

Treba je poudariti, da lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje knjig iz estonskega v japonski jezik in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci poleg romanov, beletrije in ostalih književnih del iz domene proze vsekakor prevajajo tudi poetska dela pa tudi učbenike, tako različne tematike kot tudi kompleksnosti. Izpolnjene pa bodo tudi zahteve posameznika v zvezi z obdelavo časopisnih člankov oziroma revij, tako strokovnih kot tudi ilustriranih pa tudi otroških in drugih.

Ne glede na to, katera vrsta manifestacije, za katero je potrebno storitev tolmačenja v omenjeni različici jezikov, se organizira, je stranka lahko popolnoma prepričana, da bodo profesionalni prevajalci in sodni tolmači te institucije v celoti ustrezno odgovorili njenim zahtevam. Pravzaprav lahko z gotovostjo trdimo, da bodo to storili zato, ker so specializirani, tako za simultano in konsekutivno kot tudi za šepetano tolmačenje iz estonskega v japonski jezik. Prav zaradi tega je tudi pomembno, da vsakdo, ki jih želi angažirati za izvedbo profesionalne storitve tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, dostavi informacije o manifestaciji. Poleg obveščanja o njenem trajanju oziroma o točni lokaciji prirejanja, je treba posredovati tudi podatke o pričakovanem številu udeležencev ter o celotni organizaciji. Tako po dostavi teh informacij, se izvaja njihova analiza in določa katero storitev je treba uporabiti in poleg omenjenih vrst tolmačenja ta institucija zainteresiranim strankam omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to pod pogoji, ki so izjemno ugodni.

Prevajanje serij iz estonskega v japonski jezik in storitev podnaslavljanja/sinhronizacije

Predpostavljamo, da bo vsaka stranka, ki je potrebno neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz estonskega v japonski jezik, prijetno presenečena nad dejstvom, da ga v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakujeta tudi storitvi sinhronizacije oziroma podnaslavljanja. Prav zahvaljujoč temu, je zagotovljena kompletna obdelava, tako za serije, igrane filme in informativne oddaje kot tudi za dokumentarne filme, seveda pa sodni tolmači in prevajalci prevajajo tudi oddaje izobraževalnega in zabavnega značaja pa tudi tiste, ki so namenjene najmlajšim poslušalcem ali gledalcem pa tudi animirane filme, risane in ostale vsebine, ki naj bi bile predvajane, ne samo na televiziji ali radijskih postajah, ampak tudi v kinematografih oziroma na spletu.

Glede na to, da so člani ekipe konkretne institucije v celoti seznanjeni s važnostjo optimizacije spletnih materialov, tako da pri njihovem prevajanju v tej jezični kombinaciji, vsekakor uporabljajo tudi orodja, ki so dobro poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Na ta način se ne izvaja samo neposredno prevajanje spletnih strani iz estonskega v japonski jezik, ampak tudi vseh vrst aplikacij in spletnih prodajaln, po potrebi pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi različne vrste programov, zatem spletne kataloge in na splošno rečeno vse tiste vsebine, ki se tičejo računalništva oziroma se lahko vidijo na globalnem omrežju. Ker bo njihova vsebina biti usklajena z vsemi tistimi zahtevami, ki jih predvideva določeni iskalnik, je tudi popolnoma pričakovano, da se na splošni ravni njihov uradni položaj v polju iskanja v veliki meri izboljša.

Prav tako ti strokovnjaki v skladu z zahtevami zainteresiranih strank lahko prevajajo tudi besedilne vsebine, pri čemer je njihova tema lahko povezana z vsako znanstveno disciplino. Obdelujejo tako tiste, ki jih uvrščamo med družbene kot tudi tiste, ki veljajo za naravoslovne. Turizem, informacijske tehnologije in gradbena industrija, potem komunikologija, finance in izobraževanje pa tudi sociologija predstavljajo samo nekatere od področij, na katere se lahko nanaša tema konkretnih besedil. Prav tako lahko izvajajo tudi prevajanje ekonomskih, pravnih in političnih besedil iz estonskega v japonski jezik, če pa se pokaže potreba, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vsebine, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene menedžmenta, farmacije in bančništva kot tudi sociologije in znanosti oziroma medicine, filozofije in ekologije ter varstva okolja oziroma katerokoli druge znanosti.

Neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz estonskega v japonski jezik

Ker je zelo pomembno, da vsak dokument, ki je uvrščen v medicinsko dokumentacijo pa tudi absolutno katerikoli drugi dokument, ni samo preveden v dani jezični različici, ampak tudi overjen s strani pooblaščene osebe (sodni tolmač), je predvideno, da je v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago celotna obdelava.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači izvajajo predvsem neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz estonskega v japonski jezik oziroma zdravniških izvidov in dokumentacije o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma vsakega dokumenta, ki je v sestavi navedene vrste dokumentacije in tedaj bo ob maksimalnem spoštovanju zakona izvedena tudi njegova overitev.

Generalno rečeno, overitev predvideva najprej primerjanje vsebine kateregakoli prevedenega dokumenta z njegovim izvirnikom in šele potem, ko se ugotovi enakost teh materialov, uradno zapriseženi sodni tolmač sme postaviti svoj žig na preveden dokument. Prav to je tudi razlog, zakaj vsaka stranka mora spoštovati pravila in njemu na vpogled dostaviti tudi izvirnike.

Samo za nekatere dokumente veljaven zakon predvideva obveznost nadoveritve, ki vključuje overitev teh dokumentov s haškim žigom. Moramo poudariti, da tako imenovanega Apostille žiga, kot ga tudi imenujejo, nimajo pravico postaviti ti strokovnjaki, in to preprosto prosto zato, ker jim niso dana ustrezna pooblastila, pa vse potrebne podatke o nadoveritvi i vsaka stranka samostojno pridobi za svoje dokumente.

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz estonskega v japonski jezik, obdelujejo pa tudi številne druge osebne dokumente, od potrdila o stalnem prebivališču, potnega lista in osebne izkaznice preko izpiskov iz matičnega registra o smrti, o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu pa do vseh vrst dovoljenj, predvsem delovnega, prometnega in vozniškega oziroma dovoljenja za prebivanje.

V skladu z zahtevami strank, navedeni strokovnjaki lahko kompletno obdelajo, tako tožbe in pritožbe kot tudi pooblastilo za zastopanje, potem pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in certifikate pa tudi sodne odločitve, vse vrste licenc in pogodb ter sklepe o razvezi zakonske zveze in številne druge vrste sodb kot tudi vsak drugi pravni akt.

Neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz estonskega v japonski jezik se prav tako izvaja, kadar posameznik to zahteva in poleg faktur, sklepa o ustanovitvi pravne osebe in ustanovitvenega akta podjetja profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko v skladu z veljavnim zakonom kompletno obdelajo tudi letna, finančna in revizijska poročila kot tudi statut podjetja ter poslovne odločitve in druge dokumente, ki se tičejo poslovnega procesa nekega podjetja, ali se nanašajo na poslovanje podjetnikov.

Ko je to potrebno, ti strokovnjaki obdelujejo tudi celotno vsebino razpisne pa tudi tehnične in gradbene dokumentacije, tako da stranke med drugim dobijo tudi prevajanje in overitev predvsem za gradbene projekte, ne glede na njihovo kompleksnost in potem tudi za deklaracije izdelkov, zatem za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodilo za uporabo ter za vsak drug dokument, ki sodi v omenjene vrste dokumentacij.

Pomembno je poudariti tudi to, da lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje soglasij, potrdil in izjav iz estonskega v japonski jezik, pri čemer na prvem mestu mislimo na dokumente, ki jih njihovi lastniki morajo predložiti določeni državni instituciji. Poleg potrdila o stanju računa v banki in potrdila o stalni zaposlitvi se najpogosteje zahteva obdelava potrdila o samskem stanu in soglasja za zastopanje pa tudi potrdila o višini dohodkov ter potrdila o nekaznovanosti, pri čemer sodni tolmači in prevajalci seveda kompletno obdelujejo tudi vse ostale vrste, ne samo potrdil oziroma soglasij, ampak po potrebi tudi izjave vseh vrst.

Če je to postavljeno kot uradna zahteva, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz estonskega v japonski jezik pa tudi številnih drugih dokumentov, ki so povezani, tako s področjem izobraževanja (diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen in drugi) kot tudi s področjem znanosti, kot so recimo znanstveni patenti in rezultati znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela. Dobro je omeniti tudi to, da zaposleni v okviru navedene institucije lahko v konkretni jezični kombinaciji obdelajo, tako diplomske kot tudi seminarske naloge katerekoli tematike ter številne druge nenavedene vsebine, ki se tičejo izobraževanja pa tudi znanosti.

Cena prevajanja iz estonskega v japonski jezik

  • Iz estonskega v japonski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!