Prevajanja iz estonskega v danski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v danski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ne samo, da stranke lahko od stalnih članov ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford zahtevajo neposredno prevajanje dokumentov iz estonskega v danski jezik, ampak jih prav tako lahko angažirajo tudi za obdelavo drugih vsebin v pisani obliki pa tudi, če jim je potrebno tolmačenje v tej različici jezikov.

Najbolj pomembno je poudariti, da prevajalci in sodni tolmači v odvisnosti od tega, katera vrsta manifestacije se organizira, lahko uporabijo predvsem konsekutivno, zatem simultano ter šepetano tolmačenje. Prav tako morajo stranke, ki jih ta storitev zanima, imeti na umu dejstvo, da je najprej treba izvesti analizo dostopnih informacij in šele potem se tudi uradno odločijo, katera storitev mora biti uporabljena za njihov dogodek. Najbolj pomembno je, da so zaposleni te institucije seznanjeni s tem koliko bo konkretna manifestacija trajala in kje bo potekala pa tudi koliko oseb bo prisotnih, oziroma da zainteresirane stranke dostavijo vse dostopne podatke o sami organizaciji. Storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje, ki je v uradni ponudbi, bo prav tako omogočena strankam.

Moramo se predvsem ozreti na obdelavo dokumentov, saj zaposleni te institucije lahko izvedejo njihovo kompletno obdelavo oziroma uporabljajo pravila, ki so veljavna in stranki zagotovijo preveden dokument, ki je popolnoma veljaven z zakonskega vidika.


Prevajanje iz estonskega v danski jezik
Prevajanje iz danskega v estonski jezik

Na zahtevo se lahko izvaja neposredno prevajanje pravnih aktov iz estonskega v danski jezik in poleg različnih vrst pogodb, licenc in certifikatov oziroma pravnega reda Evropske Unije in sodnih sklepov kot tudi pritožb in odločitev ter sklepa o razvezi zakonske zveze, sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelujejo tudi pooblastilo za zastopanje pa tudi tožbe oziroma vsak dokument, ki se uradno obravnava kot pravni akt, glede na to, da se področij sodstva ali prava tiče na določeni način.

Poleg tega strankam ponujamo tudi profesionalno obdelavo medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in vsi drugi dokumente, ki so vanjo uvrščeni), na njihovo zahtevo pa najprej izvajamo prevajanje poslovne dokumentacije v tej različici jezikov in takoj potem bo izvedena tudi overitev. Poleg poslovnih odločitev, sklepa o ustanovitvi pravne osebe in finančnih oziroma revizijskih in letnih poslovnih poročil, omenjeni strokovnjaki v skladu s pravili in zahtevami obdelujejo tudi statut podjetja in fakture kot tudi ustanovitveni akt podjetja in na splošno rečeno, vsak drug dokument, ki velja za del poslovne dokumentacije.

Če se to od njih zahteva, izvajajo tudi neposredno prevajanje osebne izkaznice iz estonskega v danski jezik oziroma potrdila o državljanstvu in potnega lista kot tudi izpiskov iz matičnega registra o smrti, zatem potrdila o stalnem prebivališču in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze. Seveda prevajajo tudi druge osebne dokumente in s tem mislimo, tako na dovoljenje za prebivanje kot tudi na vozniško in delovno, zatem na izpiske iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje in druge.

Profesionalni prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo tudi zahteve, ki se nanašajo na prevajanje potrdil in soglasij pa tudi izjav različnih vrst v konkretni jezični kombinaciji. Pravzaprav gre za dokumente, ki jih njihov lastnik v skladu s postavljenimi zahtevami mora predložiti neki državni instituciji, v večini primerov pa se zahteva kompletna obdelava, tako potrdila o nekaznovanosti in potrdila o stalni zaposlitvi kot tudi potrdila o samskem stanu, potem soglasja za zastopanje in potrdila o stanju računa v banki pa tudi potrdila o višini dohodkov ter številnih do zdaj nenavedenih dokumentov, ki se lahko zahtevajo s strani institucij naše države.

Stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz estonskega v danski jezik, morajo spoštovati veljavna pravila in obvezno dostaviti izvirne vsebine na vpogled sodnemu tolmaču. To pa pomeni, da imajo nekoliko možnosti, pa izberejo tisto, ki jim v določenem trenutku najbolj ustreza. Vsekakor se lahko opredelijo za možnost pošiljanja izvirnika preko "Pošte Slovenije", toda to mora biti priporočena pošiljka, na razpolago pa jim je tudi možnost, da jih pošljejo preko kurirske službe kot tudi, da jih osebno prinesejo v poslovalnico.

Treba reči tudi to, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi kompletno obdelavo za vsako vsebina oziroma dokument, ki je primarno povezan s področjem znanosti kot tudi izobraževanja. V tem primeru stranke dobijo, tako prevajanje kot tudi overitev pooblaščene osebe, ne samo za diplomo in dodatek k diplomi, rezultate znanstvenih raziskav in zaključna spričevala osnovne in srednje šole, ampak tudi za prepis ocen, znanstvena dela in diplomske in oziroma seminarske naloge ter za predmetnike in programe fakultet, potrdilo o rednem šolanju in znanstvene patente oziroma za vsak drugi material, ki je povezan za enim od teh področij.

Poleg tega, da so ti strokovnjaki specializirani za neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz estonskega v danski jezik, lahko na zahtevo obdelajo tudi vse druge dokumente, ki sestavljajo tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo, kot so na primer navodilo za uporabo in gradbeni projekti oziroma deklaracije izdelkov in drugi.

Moramo poudariti zelo pomembno informacijo v zvezi s postopkom, ki vključuje postavljanje Apostille žiga na katerikoli dokument. Pravzaprav gre za žig, ki je poznan pod drugačnim imenom Haški, obveznosti njegovega postavljanja na določene dokumente nimajo zaposleni te institucije. Natančneje rečeno, samo državni uslužbenci, ki so zaposleni v posebnih oddelkih v okviru okrožnih sodišč, imajo pravico izvesti to vrsto overitve. Prav zato tudi navajamo, da samo oni posedujejo točne informacije o tem, ali se na neki dokument Apostille žig postavlja ali ne oziroma kdaj, zato ker je z zakonom natančno opredeljeno, po katerem principu se kateri dokument overja s Haškim žigom. Ker sodni tolmači in prevajalci ne izvajajo te overitve, posledično niso dolžni posedovati konkretnih informacij in jih posredovati strankam te institucije, pa bi njih mora lastnik dokumentov pridobiti osebno.

Na koncu moramo zainteresirane stranke seznaniti tudi s postopkom prevzemanja prevedenih oziroma overjenih dokumentov, saj sta tudi tukaj na razpolago dve možnosti in predvideno je, da izberejo tisti, ki jim bolj ustreza ob tej priložnosti. Vsekakor lahko pridejo v prostore poslovalnice in tako prevzamejo predhodno dostavljene dokumente, lahko pa jim jih dostavi tudi kurirska služba. V primeru, da jim bolj ustreza možnost pošiljanja na naslov, so dolžni to storitev tudi plačati, ceno pa določa prav služba za dostavo in jih predhodno seznani s podrobnostmi.

Komurkoli je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz estonskega v danski jezik, mora vsekakor spoštovati pravilo o dostavi izvirnih vsebin na vpogled omenjenemu strokovnjaku, kar pa lahko stori naknadno. Namreč samo ob tej priložnosti se je zainteresiranim strankam dovoljeno, da konkretne vsebine pošljejo na elektronski naslov, pri čemer so vsekakor dolžni predhodno spoštovati tudi omenjeno pravilo in potem dostaviti izvirnike v najkrajšem roku.

Vsi, ki jih to zanima, morajo vedeti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji lahko obdelajo tudi vse vrste besedil in popolnoma vseeno je, s katero tematiko se ukvarjajo in kako dolgi oziroma kompleksni so. Prav tako lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje revij pa tudi, da izpolnijo zahtevo, ki se nanaša na prevajanje književnih del, časopisnih člankov in učbenikov v tej različici jezikov.

Če to nekdo zahteva, seveda prevajajo, tako vizitke kot tudi plakate, zloženke in brošure oziroma reklamne letake in PR članke pa tudi kataloge in druge marketinške materiale.

Prav tako v skladu s postavljenimi zahtevami strank lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz estonskega v danski jezik pa tudi programov različne vrste, zatem spletnih prodajaln in aplikacij kot tudi spletnih katalogov in drugih materialov, ki so ali povezani z globalnim omrežjem, ali pa se nanašajo na računalništvo. Verjamemo, da bodo vse stranke, ki jim je potrebna obdelava prav teh vsebin, navdušeni nad dejstvom, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi njihovo optimizacijo, saj v toku postopka njihovega prevajanja implementirajo tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation).

Pravilo, ki vključuje obveznost dostave izvirnikov, ne velja za vse vsebine, ki so omenjene, tako da stranke njih lahko pošljejo na obdelavo elektronsko. Seveda jim zaposleni te institucije na enak način dostavijo prevedene materiale te vrste, toda tistim, ki ne želijo tako poslati oziroma prevzeti vsebin, bodo ponujen tudi druge možnosti.

Glede na to, da ta institucija v okviru svoje ekipe zaposluje tudi strokovnjake, katerih osnovna specialnost je podnaslavljanje in sinhronizacija katerihkoli video ali zvočnih materialov, to pomeni, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje, tako reklamnih sporočil in serij kot tudi različnih oddaj in filmov oziroma številnih drugih vsebin te vrste, imajo pravzaprav priložnost, da jih na enem mestu dobijo kompletno obdelane.

Kadar se javi potreba za tem, korektorji in lektorji, ki so prav tako zaposleni v okviru te institucije, izvajajo redakcijo vsebin. Storitvi korekture oziroma lekture se uporabljata v primeru, da oseba, ki je prevajala katerikoli material, nije spoštovala veljavnih pravil niti ciljnega jezika niti same prevajalske stroke, pa morajo ti strokovnjaki izvesti prilagajanje teh vsebin oziroma njihovim lastnikom omogočiti profesionalno obdelane ali dokumente ali katerokoli drugo vrsto materialov.

Konsekutivno tolmačenje iz estonskega v danski jezik

To je samo ena od vrst tolmačenja, ki je v ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko v odvisnosti od vrste dogodka, izvajajo tudi simultano in šepetano tolmačenje iz estonskega v danski jezik. Moramo poudariti, da se od vsakogar, ki ga zanima ta storitev, zahteva posredovanje absolutno vseh podatkov o samem dogodku, oziroma da te strokovnjake seznani, ne samo z njegovim trajanjem, ampak tudi z lokacijo prirejanja pa tudi s številom oseb, ki bodo prisotne. Po zbiranju teh podatkov jih profesionalno analizirajo, da bi ugotovili, katera od navedenih storitev je ustrezna. Vsekakor se v ponudbo uvrsti tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda samo pod pogojem, da ta storitev najbolj ustreza zahtevam same manifestacije.

Na podlagi postavljenih zahtev se izvaja tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz estonskega v danski jezik, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelujejo, tako reklamne letake, plakate in kataloge oziroma PR članke in vizitke kot tudi brošure pa tudi reklamne zloženke oziroma katerokoli vrsto vsebin, katerih osnovni namen je usmerjen na reklamiranje. V principu je popolnoma vseeno ali se reklamira neki dogodek ali izdelek oziroma ali se predstavlja določene podjetje ali storitev, saj omenjeni strokovnjaki ob tej priložnosti maksimalno spoštujejo pravila marketinga ter istočasno usklajujejo vsebino z danskim jezikom.

Profesionalno prevajanje besedil v navedeni različici jezikov se lahko uporablja za vsebine različne tematike oziroma kompleksnosti pa tudi namena, kar pomeni, da sodni tolmači in prevajalci poleg poljudnih vsebin po potrebi obdelujejo tudi strokovne. Vsekakor lahko prevajajo besedila iz domene ekologije in varstva okolja, farmacije in gradbene industrije pa tudi izobraževanja in medicine oziroma turizma, filozofije in informacijskih tehnologij kot tudi znanosti, komunikologije in politike. Strankam je omogočeno tudi prevajanje besedil s področij psihologije, sociologije in filozofije iz estonskega v danski jezik pa tudi tistih, katerih tema je primarno fokusirana na področja bančništva kot tudi marketinga in financ oziroma politike ter vseh drugih, tako naravoslovnih kot tudi družbenih znanstvenih disciplin.

Prevajanje programov in aplikacij iz estonskega v danski jezik in storitev njihove optimizacije

Vsako programsko opremo profesionalni prevajalci in sodni tolmači v navedeni različici jezikov prevedeno, na razpolago pa je tudi neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz estonskega v danski jezik pa tudi spletnih katalogov in spletnih strani oziroma vseh spletnih materialov. Posebej poudarjamo, da v sklopu te storitve izvajajo tudi optimizacijo vsebin v skladu z zahtevami brskalnikov na spletu. Točenje rečeno, uporabljajo pravila, ki vključuje SEO (Search Engine Optimisation) in jih tako usklajujejo z veljavnimi zahtevami iskanja in zelo hitro po postavljanju na splet precej bolje kotirajo.

Glede na to, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford zbrani vrhunski strokovnjaki, zainteresiranim strankam omogočamo tudi storitev, ki predvideva redakcijo materialov različne vrste. Gre za korekturo in lekturo, ti dve storitvi pa izključno zagotavljajo strokovnjaki z ustreznimi delovnimi izkušnjami. V toku postopka redakcije korektorji in lektorji izvajajo potrebne spremembe, da bi vsebine, ki so v tej različici jezikov neprofesionalno prevedene, maksimalno uskladili predvsem z njihovimi izvirnimi in potem tudi s pravili danskega jezika.

Če za tem obstaja potreba, izvajamo tudi prevejanje knjig iz estonskega v danski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači poleg različnih poetskih in proznih književnih del obdelujejo tudi učbenike. Specializirani so tudi za prevajanje časopisnih člankov v dani kombinaciji jezikov, v skladu s potrebami pa prevajajo tudi vsebino različnih revij, kot na primer strokovnih, ilustriranih, otroških in drugih.

Stranka, ki v omenjeni jezični različici zahteva prevajanje za katerekoli zvočne in video vsebine, lahko pri nas izbere tudi med dvema dodatnima storitvama, saj je v ponudbi te institucije tudi podnaslavljanje oziroma sinhronizacija teh materialov. Ne samo, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo prevajanje reklamnih sporočil iz estonskega v danski jezik oziroma dokumentarnih in risanih filmov ter informativnih in izobraževalnih oddaj, ampak prav tako prevajajo tudi igrane filme, ne glede na to, kateremu žanru pripadajo kot tudi animiranih ter zabavnih oddaj, serij in otroških oddaj oziroma vsake vrste video in zvočnih vsebin, ki jim bodo dostavljene na obdelavo.

Prevajanje osebnih dokumentov iz estonskega v danski jezik in overitev sodnega tolmača

Če je nekomu potrebno neposredno prevajanje kateregakoli osebnega dokumenta v konkretni različici jezikov, mora vedeti tudi to, da kompletno obdelavo zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači v okviru te institucije. S tem pa mislimo na to, da bo izvedeno predvsem prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz estonskega v danski jezik pa tudi potrdila o državljanstvu, izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o smrti oziroma potrdila o stalnem prebivališču in delovnega dovoljenja kot tudi vozniškega, prometnega in dovoljenja za prebivanje ter izpiskov iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze oziroma kateregakoli osebnega dokumenta, čemur overitev strokovnjakov.

Posebej poudarjamo, da zapriseženi sodni tolmač edini ima pravico overiti preveden dokument, kar pa lahko stori samo p primerjanju njegove vsebine z izvirnikom. Zato je v tem primeru tudi vsaka stranka dolžna, da mu na vpogled prinese izvirnike, ali pa jih pošlje na točno določen način (s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe).

Dodatna overitev, ki vključuje overitev s haškim žigom oziroma bolj poznanim kot Apostille, se v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford ne sme izvesti, zato ker prevajalci in sodni tolmači, ki jih ta institucija zaposluje, ne posedujejo potrebnega dovoljenja za izvajanje omenjenega postopka. Strankam sta prav iz tega razloga tudi predstavljena ta informacija in priporočilo, da navedene podatke pridobijo samostojno od institucij Republike Slovenije, ki so za to pristojne.

Poleg vseh osebnih dokumentov zaposleni te institucije lahko prevajajo tudi vse tiste, ki so povezani, tako s področjema znanosti in izobraževanja (predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti, potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge, diploma in dodatek k diplomi, znanstvena dela, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge, prepis ocen, rezultati znanstvenih raziskav in številni drugi) kot tudi tiste, ki so striktno povezani s področjem sodstva pa tudi prava (certifikati, pooblastilo za zastopanje, tožbe, sklep o razvezi zakonske zveze, sodne odločbe, pogodbe, licence, sodne odločitve, pritožbe, pravni red Evropske Unije in vsi drugi pravni akti).

Na podlagi zahtev strank lahko prevajamo in overjamo tudi celotno vsebino poslovne dokumentacije. Seveda prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz estonskega v danski jezik oziroma overitev tega dokumenta, prav tako pa kompletno obdelujejo tudi ustanovitveni akt podjetja, zatem revizijska in letna poročila oziroma statut podjetja in poslovne odločitve kot tudi finančna poročila ter fakture in druge dokumenti, ki se v skladu s pravili uvrščajo med poslovno dokumentacijo.

Če se to zahteva bo v optimalnem roku izvedeno, tako prevajanje kot tudi overitev z žigom uradno pooblaščene osebe za absolutno vse tiste dokumente, ki jih je v različnih situacijah treba predložiti pristojnim institucijam naše države, kot so recimo soglasja vseh vrst, zatem potrdila in izjave (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki in vse druge dokumente iz te skupine).

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači, če se to zahteva, izvajajo tudi neposredno prevajanje gradbene, tehnične in razpisne dokumentacije iz estonskega v danski jezik (navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi), po potrebi pa kompletno obdelujejo tudi celotno vsebino medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in vsak drugi dokument, ki velja za njen sestavni del).

Cena prevajanja iz estonskega v danski jezik

  • Iz estonskega v danski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v danski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!