Prevajanja iz estonskega v romunski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v romunski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v romunski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Izjemno pomembno je na začetku omeniti informacijo, ki se nanaša na neposredno prevajanje iz estonskega v romunski jezik in pomeni, da strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford to storitev izvajajo v obeh različicah. Natančneje rečeno, stranke jih lahko zadolžijo tudi zaradi izvedbe tolmačenja pa tudi, če jim je potrebna obdelava katerihkoli pisanih materialov.

Seveda prevajalci in sodni tolmači poskrbijo tudi za prevajanje, tako časopisnih člankov kot tudi učbenikov kot tudi vsebin različnih revij, ugodijo pa tudi tistim zahtevam, ki se nanašajo na prevajanje proznih in poetskih književnih del različne obsežnosti in kompleksnosti.

Če nekdo to zahteva, ti strokovnjaki izvajajo tudi profesionalno prevajanje vseh tistih vsebin, ki so povezane s spletom, kot so na primer spletne prodajalne, programi in spletni katalogi pa tudi različne vrste aplikacij oziroma spletne strani ter številni drugi materiali, ki se lahko vidijo na spletu videti, ali pa se primarno nanašajo na računalništvo. Glede na to, da se prevajanje spletnih vsebin iz estonskega v romunski jezik izvaja profesionalno, to pomeni, da prevajalci in sodni tolmači istočasno pa izvajajo tudi njihovo optimizacijo za brskalnike oziroma uporabljajo SEO (Search Engine Optimisation) pravila.


Prevajanje iz estonskega v romunski jezik
Prevajanje iz romunskega v estonski jezik

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za obdelavo besedil, katerih tema se lahko nanaša na katerokoli družbeno ali naravoslovno znanstveno disciplino. Prav tako prevajajo tudi reklamne materiale, od vizitk, plakatov in katalogov preko reklamnih letakov in brošur, pa do PR člankov, zloženk in še veliko drugih vsebin, ki služijo za reklamiranje nekega podjetja, dogodka ali izdelka oziroma storitve.

V okviru te institucije so vsekakor zaposleni omenjeni strokovnjaki pa tudi lektorji in korektorji, ki izvajajo redakcijo, ko je treba oblikovati slabo obdelane vsebine. Prav tako so zaposleni tudi podnaslavljalci, katerih specialnost je podnaslavljanje video in zvočnih vsebin, v ponudbi pa je tudi storitev njihove sinhronizacije. Torej po izvedenem profesionalnem prevajanju serij, oddaj, reklamnih sporočil in filmov iz estonskega v romunski jezik, se izvaja konkretna dodatna storitev, ki jo stranka predhodno izbere.

Da bi bila storitev tolmačenja bila izvedena v skladu s pravili, mora biti opravljena ustrezna analiza informacij o sami manifestaciji, ki jih stranka predhodno dostavi. Stvar je v tem, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo vse tri vrste tolmačenja, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano prevajanje v konkretni jezični kombinaciji, v ponudbi pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da se vsaka od omenjenih storitev sme uporabiti le za točno opredeljeno vrsto dogodka oziroma morajo analizirati informacije predvsem o njegovi organizaciji, v pogledu števila udeležencev, trajanja in mesta prirejanja.

Stranke te institucije lahko dobijo kompletno obdelavo dokumentov, in to zahvaljujoč dejstvu, da ta zaposluje prav omenjene strokovnjake, ki so specializirani, tako za prevajanje dokumentov iz estonskega v romunski jezik kot tudi za storitev overitve predhodno prevedenih materialov te vrste. Posebej poudarjamo, da je postopek obdelave dokumentov drugačen od obdelave predhodno navedenih materialov, predvsem zaradi overitve in načina dostave vsebin na prevajanje. Prevajalci in sodni tolmači namreč morajo posedovati tudi izvirne dokumente, saj njih primerjajo s prevodi, neposredno predenj izvedejo overitev.

Za vse ostale materiale, ki se prevajajo v dani različici jezikov to pravilo ne velja, pa njih stranka lahko pošljejo na elektronski naslov Prevajalskega centra Akademije Oxford in jih na enak način tudi prevzamejo po koncu prevajanja. Komur takšen princip ne ustreza, lahko izbere tudi neki drugi, ki je prav tako na razpolago, potrebne podatke o tem pa mu bodo dali zaposleni v navedeni instituciji.

Izvirne dokumente vsaka stranka lahko prinese osebno, ali pa jih pošlje na enega od dveh načinov oziroma ali preko kurirske službe ali "Pošte Slovenije", toda v tem primeru pošiljka mora biti priporočena.

Seveda sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank lahko kompletno obdelajo, tako vse podobne dokumente kot tudi pravne akte pa tudi tiste, ki so povezani predvsem s področjem znanosti ali izobraževanja. V ponudbi je tudi neposredno prevajanje poslovne in gradbene dokumentacije iz estonskega v romunski jezik pa tudi celotne vsebine tehnične, potem razpisne in medicinske dokumentacije. Poleg tega imajo stranke pravico te strokovnjake angažirati tudi, če želijo dobiti kompletno obdelana soglasja vseh vrst, potrdila kot tudi izjave oziroma vsak dokument, ki ga je treba predložiti katerikoli državni instituciji.

Moramo omeniti tudi to, da obstaja potreba za izvajanjem dodatne overitve, toda samo za določene dokumente, kar je v celoti usklajeno z veljavnim zakonom. Toda dejstvo je, da ta vrsta overitve, ki se nanaša na overitev dokumentov s haškim žigom ali tako imenovanim Apostille, kot ga tudi imenujejo, ni med uradnimi pooblastili teh strokovnjakov, ampak njo imajo pravico izvesti samo določene državne institucije. Točenje rečeno, v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije obstajajo posebni oddelki, ki edini posedujejo potrebna pooblastila za izvedbo nadoveritve, pri čemer tudi posedujejo vse potrebne informacije. Posebej želimo poudariti, da je Apostille žig treba postaviti samo na z zakonom določene dokumente, ker pa prevajalci in sodni tolmači te institucije nimajo pooblastil, to pomeni, da strankam niso dolžni nuditi informacij o overitvi s haškim žigom. Prav iz tega razloga mora lastnik dokumentov kontaktirati s pristojnimi institucijami in da se detajlno pozanimati o tem, ali se ta žig postavlja na njegove dokumente in po katerem principu, saj je tudi jasno opredeljeno, v katerem trenutku se Apostille žig mora postaviti na konkretne dokumente (ali pred postopkom prevajanje in overitve sodnega tolmača ali pa potem).

Glede na to, da se včasih javlja potreba za izvedbo nujnega prevajanja dokumentov iz estonskega v romunski jezik, je predvideno, da se zaposleni te specializirane institucije trudijo čim bolje odgovoriti na zahteve strank tudi v tem primeru. Pogoj za izvedbo prevajanja in overitve dokumentov v roku, ki je krajši od predvidenega, je, da so dokumenti najprej poslani elektronsko oziroma na elektronski naslov poslovalnice, kasneje pa mora biti spoštovana obveznost o dostavi izvirnika na vpogled, pri čemer mora stranka ob tej priložnosti izbrati tisti način, ki je hkrati tudi najhitrejši.

Kar zadevi postopek prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov je strankam na razpolago možnost, ki predvideva njihov prihod v poslovalnico ali pa dostava na naslov. Služba za dostavo bo angažirana za izvedbo drugega načina dostave, ker pa ta storitev ni vračunana v ceno kompletne obdelave kateregakoli dokumenta, to pomeni, da je stranka dolžna plačati točno določeno nadomestilo, o čemer ga predhodno tudi obvesti kurirska služba.

Prevajanje političnih besedil iz estonskega v romunski jezik

Tako strokovna kot tudi poljudna besedila politične tematike sodni tolmači in prevajalci, če to neka stranka zahteva, prevajajo v omenjeni različici jezikov. Prav tako lahko izvajamo tudi prevajanje ekonomskih besedil iz estonskega v romunski jezik pa tudi tistih, ki se ukvarjajo s področji bančništva in financ oziroma s katerokoli temo iz domene prava, sociologije in izobraževanja kot tudi znanosti, psihologije in medicine ter filozofije, komunikologije, farmacije in informacijskih tehnologij oziroma gradbene industrije, turizma, marketinga in menedžmenta pa tudi ekologije in varstva okolja in vseh drugih znanstvenih disciplin.

Čeprav se stranke najpogosteje obračajo z zahtevo za prevajanjem določenih vsebin v pisani obliki, je treba omeniti tudi dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači zagotavljajo tudi storitev tolmačenja v dani kombinaciji jezikov. Poleg tega, da je dostopno simultano in konsekutivno tolmačenje iz estonskega v romunski jezik, lahko v skladu s potrebami manifestacije uporabimo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje. Vse tri vrste storitve se uporabljajo v točno določenem primeru, tako da se odloča, katera od teh storitev lahko najbolje da odgovor na zahteve dogodka samo na podlagi dostavljenih podatkov o njegovi organizaciji, ki morajo vključevati, ne samo informacije o mestu prirejanja in številu udeležencev, ampak tudi o samem toku dogodka kot tudi o njegovem trajanju. Strankam, za katare manifestacijo je predvideno simultano tolmačenje v konkretni jezični kombinaciji, bo ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je prav tako storitev, ki jo Prevajalski center Akademije Oxford omogoča zainteresiranim strankam.

Pri obdelavi marketinških materialov seveda uporabljajo pravila, ki jih to področje predvideva, tako da na zahtevo strank izvajajo profesionalno prevajanje brošur in katalogov iz estonskega v romunski jezik pa tudi PR člankov oziroma reklamnih letakov in plakatov kot tudi vizitk ter zloženk in ostalih marketinških materialov. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci poleg vseh potrebnih izkušenj v prevajanju takšnih materialov, vsekakor posedujejo tudi znanje iz domene marketinga, kar pomeni, če primarno poznajo pravila, ki se nanašajo na to področje in jih implementirajo v toku obdelave teh vsebin in tako strankam omogočajo, da dobijo njihovo profesionalno prevajanje.

Prevajanje poslovnih poročil iz estonskega v romunski jezik in storitev overitve

V toku obdelave, tako finančnih kot tudi letnih poslovnih poročil pa tudi revizijskih in drugih dokumentov, ki sodijo med poslovno dokumentacijo (fakture, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja in druga), sodni tolmači in prevajalci uporabljajo tudi vsa veljavna pravila. To pa pomeni, da se poleg neposrednega prevajanja dokumentov iz estonskega v romunski jezik izvaja tudi njihova overitev s strani uradno pooblaščene osebe, da bi se konkretnemu dokumentu zagotovila pravna veljavnost.

Pričakuje se, da absolutno vsaka stranka, ki v navedeni različici jezikov želi dobiti prevedene dokumente, spoštuje pravilo v zvezi z dostavo vsebin na obdelavo. Gre za to, da morajo biti priloženi izvirni dokumenti, njih zapriseženi sodni tolmač uporablja v toku postopku overitve. Priporočljivo je tudi, da se lastnik konkretnega dokumenta o detajlih, ki se tičejo nadoveritve oziroma so povezani z Apostille oziroma Haški žigom, vsekakor pozanima, in to v institucijah Republike Slovenije, ki so pristojen za to vrsto overitve.

V skladu z zahtevami strank ti strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo tudi potrdilo o višini dohodkov, zatem potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi potrdilo o stanju računa v banki in soglasje za zastopanje kot tudi potrdilo o samskem stanu ter katerokoli drugo vrsto ne samo soglasij in potrdil, ampak tudi izjav oziroma dokumente, ki se predajajo državnim službam.

Izpolnjene bodo tudi zahteve strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje pravnih aktov iz estonskega v romunski jezik, kar pomeni, da bodo prevajalci in sodni tolmači obdelali vsak dokument, ki je povezan, tako s pravom kot tudi s sodstvom (pooblastilo za zastopanje, sodbe, licence, tožbe, pravni red Evropske Unije, pritožbe, certifikati, sodne odločbe, pogodbe, sodne odločitve in drugi), v skladu z veljavnimi pravili pa bodo obdelali tudi celotno vsebino medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in katerikoli drugi dokument, ki navedeno dokumentacijo sestavlja).

Prav tako ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi vsebino bodisi gradbene bodisi razpisne ali tehnične dokumentacije, kar pomeni, da poleg gradbenih projektov prevajajo in overjajo, tako navodilo za uporabo in laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi deklaracije izdelkov oziroma vsak dokument, ki je del ene od omenjenih vrst dokumentacij.

Če to zahtevajo stranke, bo izvedeno tudi prevajanje iz izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze in o smrti iz estonskega v romunski jezik, pri čemer seveda prevajalci in sodni tolmači na zahtevo kompletno obdelajo tudi vsak drug osebni dokument. Na prvem mestu mislimo na potni list, potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu, potem na osebno izkaznico pa tudi na vse vrste dovoljenj, od vozniškega in prometnega preko dovoljenja za prebivanje pa do delovnega dovoljenja.

Poleg navedenih dokumentov omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo tudi vse tiste, ki se na določeni način tičejo, tako področja znanosti kot tudi področja izobraževanja. Vsekakor jih stranke lahko zadolžijo tudi za izvedbo profesionalnega prevajanja znanstvenih patentov in rezultatov znanstvenih raziskav, potem potrdila o opravljenih izpitih, diplome in dodatka k diplomi kot tudi potrdila o rednem šolanju, predmetnikov in programov fakultet ter prepisa ocen oziroma zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol pa tudi drugih dokumentov, ki se teh področij tičejo. Posebej poudarjamo, da zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v dani jezični kombinaciji prevajajo tudi vse vrste del in nalog, ki so povezane s tema področjema, primarno pa mislimo na diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela, katerih tematika se lahko nanaša na katerokoli znanstveno disciplino.

Prevajanje učbenikov iz estonskega v romunski jezik

Kompleksnost učbenikov pa tudi njihova tematika ne predstavljajta nikakršnega problema za strokovnjake Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj ti posedujejo dolgoletne izkušnje, ne samo pri obdelavi teh vsebin, ampak tudi književnih del. Na zahtevo strank prav tako izvajajo tudi prevajanje revij iz estonskega v romunski jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi časopisne članke.

Glede na to, da konkretna institucija zaposluje številne strokovnjake, v njeni ekipi niso samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi lektorji in korektorji. Zato tudi poudarjamo, da so specializirani, da storitev redakcije uporabijo na vsebinah zares katerekoli vrste, s čimer njihovim lastnikom v optimalnem roku omogočijo maksimalno profesionalno obdelavo ter usklajevanje konkretnih materialov s vsemi tistimi pravili, ki veljajo v romunskem jeziku.

Z željo, da čim bolj kakovostno obdelajo tudi različne spletne materiale, člani ekipe navedene institucije pri neposrednem prevajanju spletnih vsebin iz estonskega v romunski jezik, uporabljajo tudi pravila, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), kar praktično pomeni, da istočasno izvajajo tudi optimizacijo teh materialov. Stvar je v tem, da prevajalci in sodni tolmači v celoti obvladajo uporabo teh orodij, kar je posebej pomembno za kotiranje teh vsebin v polju iskanja. Vsekakor poleg spletnih strani ti strokovnjaki lahko profesionalno prevajajo tudi programe katerekoli vrste, zatem spletne prodajalne kot tudi spletne kataloge in aplikacije pa tudi na splošno rečeno vsako vsebina, ki se na neki način nanaša na računalništvo in splet.

Cena prevajanja iz estonskega v romunski jezik

  • Iz estonskega v romunski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v romunski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v romunski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v romunski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!