Prevajanja iz estonskega v turški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v turški jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Najbolj pomembno je, da vsi, ki se zanimajo za prevajanje različnih vsebin v navedeni kombinaciji jezikov, imajo na umu dejstvo, da so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači.

V skladu z zahtevami posameznika izvajajo, tako prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz estonskega v turški jezik kot tudi časopisnih člankov. Prav tako lahko strankam ponudijo tudi profesionalno obdelavo učbenikov katerekoli tematike kot tudi književnih del, ne glede na to, ali gre za poezijo ali prozo.

Tiste materiale, ki so predvsem usmerjeni na reklamiranje, ne samo storitev in izdelkov, ampak tudi podjetje pa tudi različnih vrst dogodkov, omenjeni strokovnjaki prav tako prevajajo in njihovo vsebino prilagajajo govorcem turškega jezika.


Prevajanje iz estonskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v estonski jezik

Kadar je to potrebno neki stranki, sodni tolmači in prevajalci strokovno obdelajo tudi vse vrste spletnih vsebin. Poleg spletnih strani bo izvedeno tudi neposredno prevajanje spletnih katalogov in prodajaln iz estonskega v turški jezik, vsekakor pa lahko profesionalno prevedejo tudi vse vrste aplikacij in programov oziroma programske opreme. Dejstvo je, da znajo uporabljati orodja SEO (Search Engine Optimisation), tako da zahvaljujoč njihovi implementaciji hkrati izvedejo tudi optimizacijo vseh omenjenih materialov. Ko lastnik dobi tako obdelane spletne vsebine in potem ko postavi na omrežje, njih iskalnik zelo hitro potem prepozna kot absolutno izvirne in dobro optimizirane, pa jih tudi navede kot osnovne rezultate iskanja za tiste izraze in besede, ki v konkretnem primeru veljajo za ključne.

Poleg omenjenih vsebin prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje serij iz estonskega v turški jezik, na podlagi zahtev posameznika pa obdelujejo tudi risane, igrane in animirane filme, potem reklamna sporočila pa tudi zabavne in informativne oddaje oziroma tiste, ki so namenjene najmlajšim ali imajo izobraževalni značaj kot tudi dokumentarne filme in vse ostale, tako zvočne kot tudi video materiale. Glede na to, da predstavništvo navedene institucije poleg že omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi tiste, ki strankam zagotavljajo storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja omenjenih vsebin, te praktično rečeno na enem mestu dobijo kompletno obdelavo vseh teh materialov in jih lahko takoj predstavijo gledalcem oziroma poslušalcem.

Posebej moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko uporabijo tudi tolmačenje v dani kombinaciji jezikov, kar se nanaša, tako na simultano in šepetano kot tudi na konsekutivno tolmačenje iz estonskega v turški jezik. Prav tako je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki lahko zadovolji tudi najzahtevnejše dogodke.

Storitvi korekture in lekture bosta izvedeni, če je to potrebno oziroma nekdo poseduje katerokoli vrsto materialov, prevedeno v konkretni jezični kombinaciji, pri čemer morajo lektorji in korektorji izvesti ustrezne popravke v toku redakcije in prilagoditi njihovo vsebino vsem tistim pravilom, ki so prisotna v turškem jeziku oziroma jih uskladiti z izvirnimi vsebinami.

Za vse posameznike, ki jim je v omenjeni jezični kombinaciji potrebna obdelava raznih osebnih dokumentov, je tui izjemno pomembno, da so seznanjeni z dejstvom, da jih v okviru te institucije pričakuje njihova kompletna obdelava, saj poleg prevajanja kateregakoli dokumenta dobijo tudi overitev sodnega tolmača. Takšen način obdelave je usklajen s pravili oziroma z zakonom in predvideva, da se lastnikom zagotovi pravno veljaven dokument.

Preden postavi svoj žig na preveden dokument, mora sodni tolmač izvesti primerjavo njegove vsebine oziroma primerjati prevod in izvirnik. Zato lastnik dokumentov mora na vpogled prinesti izvirnike, ali pa jih poslati priporočeno preko "Pošte Slovenije", lahko pa se obrne tudi na katerikoli kurirski službi, ki namesto njega izvede dostavo na naslov našega predstavništva.

Poleg vseh osebnih dokumentov lahko izvajamo tudi prevajanje poslovne in medicinske dokumentacije iz estonskega v turški jezik. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v celoti spoštujejo zahteve strank v zvezi s prevajanjem in overitvijo gradbene, tehnične in razpisne dokumentacije in lahko kompletno obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma različne vrste, tako izjave in potrdila kot soglasja.

Poleg omenjenih se te strokovnjake lahko angažira tudi, če nekdo zahteva prevajanje v dani različici jezikov za različne vsebine iz domene izobraževanja in prava pa tudi znanosti.

Dejstvo, da je vsaka stranka dolžna dostaviti izvirne dokumente na vpogled uradno zapriseženemu sodnemu tolmaču, jasno kaže na to, da mora priti osebno v poslovalnico, da bi prevzela kompletno obdelano dokumentacijo. Seveda je to samo ena možnost za prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov, na razpolago pa je tudi tista, ki vključuje njihovo dostavo na naslov, ki ga stranka navede. Toda ta storitev se zaračunava ločeno od prevajanja in overitve dokumentov in njeno ceno ima pravico oblikovati izključno služba, ki izvaja dostavo.

Kar zadeva vse ostale vsebine, ki smo jih predhodno omenili in za katere je treba izvesti neposredno prevajanje iz estonskega v turški jezik, je precej enostavnejši postopek in prevzemanja in dostave na obdelavo. Pravzaprav potem ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo prevajanje takšnih materialov, jih stranka lahko elektronsko prevzame, prav tako pa jih predhodno tudi pošlje na obdelavo. Posebej poudarjamo, da obstajajo tudi nekoliko drugačne izbire za oba postopka, tako da posameznik, ki mu ne ustreza pošiljanje in prevzemanje preko elektronskega naslova, mora zahtevati dodatne informacije od članov ekipe naše institucije.

Prav tako moramo poudariti tudi to, da overitev z Apostille žigom, ki se imenuje tudi Haški, nije dostopna v okviru navedene institucije, toda to samo zato, ker njeni zaposleni niso ustrezno pooblaščeni za izvedbo postopka, ki je poznan kot nadoveritev. Ker se ta žig postavlja samo na nekatere dokumente, ki se prevajajo, z zakonom pa je opredeljeno, ali se mora postaviti po obdelavi omenjenih strokovnjakov ali pa pred tem, pa je zato potrebno, da lastnik dokumentov absolutno vse podatke o tem predhodno pridobi. Posebej želimo poudariti, da v okviru okrožnih sodišč delujejo posebni oddelki, v katerih uradni pristojnosti se nahaja tudi postopek nadoveritve, pa z njimi stranke morajo najprej kontaktirati.

Glede na to, da se v določenih primerih lahko javi potreba za izvedbo nujnega prevajanja dokumentov iz estonskega v turški jezik, je tudi v tem primeru potrebno, da se tudi ob tej priložnosti v celoti spoštuje procedura oziroma se izvirniki dostavijo na vpogled. Toda, da bi sodni tolmači in prevajalci navedeno zahtev v celoti izpolnili, je zelo pomembno, da skenirane dokumente najprej pošljete na elektronski naslov, potem pa je stranka dolžna priložiti tudi izvirnike na vpogled, pri čemer vsekakor mora izbrati tisti način, ki je v danem trenutku tudi najhitrejši.

Prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz estonskega v turški jezik

Samo v skladu s pravili oziroma določbami veljavnega zakona se lahko izvede tudi neposredno prevajanje osebne izkaznice in potnega lista iz estonskega v turški jezik. Pravzaprav vsaka stranka v tem primeru v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford prevajalskega centra Akademija Oxford poleg prevajanja omenjenega oziroma vseh drugih dokumentov dobi tudi storitev, ki jo izvaja zapriseženi sodni tolmač in ki predvideva overitev prevedenega dokumenta. Kadar stranka dobi tako obdelane vsebina ima avtomatsko pravico, da ga kot tudi katerikoli drugi izvirni dokument uporablja, saj je z vidika zakona popolnoma veljaven.

Sicer je postopek overitve teh strokovnjakov v celoti določen s pravili in predvideva, da se pred postavljanjem njegovega žiga mora izvesti fizično primerjanje izvirnega dokumenta s prevedenim. Ker prevajalci in sodni tolmači v celoti spoštujejo pravila, to pomeni, da se njih stranke morajo držati, pa je posebej pomembno poslati ali prinesti izvirnike na vpogled.

Ker veljavni zakon izključno za točno določene dokumente predvideva tudi obveznost nadoveritve oziroma postavljanje posebne vrste žiga (Haški ali Apostille), toda tega vsekakor ne morejo izvajati omenjeni strokovnjaki, mora lastnik dokumentov podatke o tem predhodno pridobiti od zaposlenih v posebnih oddelkih okrožnih sodišč na ozemlju cele države.

Poleg omenjenih osebnih dokumentov prevajalci in sodni tolmači te institucije lahko obdelajo tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, delovno in vozniško dovoljenje kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču oziroma izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu ter prometno in dovoljenje za prebivanje pa tudi potrdilo o državljanstvu in vsak drugi osebni dokument, ki ga posameznik predhodno na predpisan način dostavi tem strokovnjakom.

Prav tako poskrbijo tudi za izvajanje prevajanja sklepa o razvezi zakonske zveze iz estonskega v turški jezik kot tudi drugih vrsta, ne samo sodb, ampak tudi sodnih sklepov, pritožb in odločitev oziroma tožb pa tudi licenc in certifikatov, potem pravnega reda Evropske Unije, pooblastila za zastopanje, pogodbe in drugih pravnih aktov.

Če se to njih zahteva, zaposleni konkretne institucije izvajajo tudi kompletno obdelavo zaključnega spričevala osnovne in srednje šole, predmetnikov in programov fakultet, po potrebi pa prevajajo tudi vse ostale vsebine, ki so na določen način povezane z izobraževanjem (diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju in drugi).

Prav tako lahko izvajamo tudi prevajanje navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov iz estonskega v turški jezik pa tudi vseh drugih dokumentov, ki v skladu s pravili sestavljajo medicinsko dokumentacijo, kot so na primer zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in specifikacija farmacevtskih izdelkov.

Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo, tako znanstvena dela katerekoli tematike oziroma znanstvene patente kot tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi vse druge dokumente, ki so povezani z znanostjo.

Zainteresirane stranke lahko omenjene strokovnjake tudi zadolžijo, da bi dobile prevedene in overjene vse vrste soglasij, zatem izjava in potrdil. Poleg tega, da kompletno obdelajo potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stanju računa v banki, lahko pristopajo tudi obdelavi potrdila o samskem stanu, zatem potrdila o nekaznovanosti in potrdila o višini dohodkov pa tudi soglasij za zastopanje oziroma absolutno vseh dokumentov, ki se jih je treba predložiti pristojnim službam.

Ti strokovnjaki lahko obdelajo celotno vsebino predvsem poslovne dokumentacije, kar pomeni, da poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, statuta podjetja in poslovnih odločitev prevajajo in overjajo tudi letna, finančna in revizijska poročila pa tudi ustanovitveni akt podjetja kot tudi fakture oziroma vsak drugi dokument, ki se tiče poslovanja, ne glede na to, ali gre za določeno podjetje ali podjetnika. Prav tako izvajajo profesionalno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz estonskega v turški jezik in po potrebi kompletno obdelajo tudi navodilo za uporabo, gradbene projekte in deklaracije izdelkov kot tudi katerikoli neomenjeni dokument, ki sestavlja ali gradbeno ali razpisno oziroma tehnično dokumentacijo.

Prevajanje vizitk iz estonskega v turški jezik

V posebej kratkem roku vsi, ki jih to zanima, lahko dobijo profesionalno prevedene vizitke v tej jezični kombinaciji, seveda pa sodni tolmači in prevajalci v skladu z njihovimi zahtevami izvajajo prevajanje reklamnih zloženk in brošur iz estonskega v turški jezik oziroma katalogov, plakatov in letakov kot tudi PR člankov ter vseh drugih marketinških materialov. Glede na to, da je zelo pomembno tudi pravilno prevesti reklamno sporočilo, ki ga vsebina te vrste vsebujejo, kar pomeni, da je njihov osnovni fokus postavljen prav na njegovo obdelavo.

Prav tako moramo informirati vsa tiste stranke, ki morda posedujejo prevode za različne materiale v tej različici jezikov, toda z njegovo kakovostjo niso v celoti zadovoljni, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje, tako korektorje kot tudi lektorje. Torej v primeru potrebe prav ti strokovnjaki lahko obdelujejo takšne vsebine in uporabijo pravila, ki jih vključuje redakcija.

V skladu z zahtevami strank prevajalci in sodni tolmači lahko prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje serij iz estonskega v turški jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi igrane filme, reklamna sporočila in izobraževalne oddaje kot tudi dokumentarne oziroma animirane in risane filme, zatem informativne, otroške in zabavne, tako radijske kot tudi televizijske oddaje pa tudi vse ostale zvočne ter video materiale. V okviru te institucije so med drugim strokovnjaki zaposleni tudi tisti, katerih specialnost je podnaslavljanje oziroma sinhronizacija predhodno omenjenih vsebin, tako da praktično rečeno, stranke na enem mestu dobijo kompletno obdelane vse te materiale.

Vsekakor ti strokovnjaki lahko izpolnijo tudi zahteve, ki se nanašajo na obdelavo, tako poljudnih besedil različne tematike kot tudi strokovnih oziroma znanstvenih. Mirno lahko rečemo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači poleg besedilnih materialov, ki so povezani za družbenimi vedami lahko v navedeni različici jezikov prevajajo tudi besedila, katerih tema je izključno povezana z določeno naravoslovno vedo. V skladu z njihovimi zahtevami, lahko izvedemo neposredno prevajanje besedil s področij sociologije, psihologije in filozofije iz estonskega v turški jezik kot tudi tistih vsebin, katerih tema je povezana bodisi s področjem gradbene industrije oziroma farmacije, menedžmenta in medicine, bodisi z informacijskimi tehnologijami. Če se to zahteva, ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi prevajanje tistih besedil, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene, tako financ, komunikologije in ekonomije oziroma marketinga in ekologije ter varstva okolja kot tudi izobraževanja, zatem prava in znanosti oziroma politike in še veliko drugih znanstvenih disciplin.

Prevajanje dela beletrije iz estonskega v turški jezik

Seveda zaposleni v tej instituciji poleg tistih književnih del, ki sodijo v domeno beletrije, lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje romanov iz estonskega v turški jezik pa tudi ostalih, tako proznih kot tudi poetskih književnih del. Profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko ustrezno odgovorijo tudi na zahteve posameznikov, ki jim je v konkretni jezični kombinaciji potrebno prevajanje, tako za časopisne članke kot tudi za učbenike oziroma profesionalno prevajanje vsebin strokovnih, otroških ali ilustriranih revij.

Med drugim, prav tako lahko prevajajo tudi vse vrste spletnih vsebin v konkretni različici jezikov v odvisnosti od tega, ali je to ustrezno, lahko izvajajo tudi njihovo optimizacijo. V toku izvajanja na primer neposrednega prevajanja spletnih strani iz estonskega v turški jezik oziroma spletnih prodajaln ali spletnih katalogov, je predvideno, da če sodni tolmači in prevajalci implementirajo vsa tiste pravila, ki vključuje SEO oziroma Search Engine Optimisation. Da malo pojasnimo, zakaj je optimizacija pomembna, omenjamo samo, da vsebine, ki so usklajene s pravili in zahtevam iskanja, kotirajo v samem vrhu oziroma se nahajajo med prvimi rezultati za izbrane besede in izraze. Prav iz tega razloga se ti strokovnjaki trudijo, da vse omenjene pa tudi številne druge spletne vsebine uskladijo s temi zahtevam, da bi te hitro po izvedbi njihovega prevajanja in postavljanja na splet precej bolje kotirale. Če je to potrebno, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford prav tako lahko profesionalno prevajajo tudi programsko opremo, kar se nanaša na absolutno vsako aplikacijo oziroma program, ki ga posameznik zahteva.

Pri organizacije dogodka oziroma manifestacije katerekoli vrste, ko je predvideno, da na njem sodelujejo govorci obeh omenjenih jezikov, stranke lahko zaposlene te institucije angažirajo, da izvedejo tolmačenje v dani jezični kombinaciji. Toda, da bi ti zagotovili maksimalno profesionalno storitev, morajo dobiti absolutno vse podatke o dogodku, saj lahko uporabljajo, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje iz estonskega v turški jezik, strankam pa vsekakor lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Posebej poudarjamo, da se izvaja analiza informacij, tako o trajanju manifestacije in o točnem številu udeležencev kot tudi podatkov, ki so povezani z njegovo organizacijo oziroma točno lokacijo prirejanja, da bi bila izbrana najboljša mogoča storitev.

Cena prevajanja iz estonskega v turški jezik

  • Iz estonskega v turški je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!