Prevajanja iz estonskega v švedski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v švedski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v švedski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Stranke, ki jim je konkretna storitev potrebna za katero koli vrsto materialov v pisani obliki, lahko zaposlene te institucije zadolžijo, da jim zagotovijo profesionalno obdelavo vsebin na ta način. Prav tako lahko prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami izvedejo tudi tolmačenje iz estonskega v švedski jezik. Stranke, ki jim je obdelava potrebna za katero koli vrsto materialov v pisani obliki, lahko zaposlene te institucije zadolžijo, da jim zagotovijo profesionalno prevajanje vsebin na ta način, v skladu z zahtevami pa lahko izvedejo tudi tolmačenje iz estonskega v švedski jezik.

Toda najprej moramo poudariti, da poleg storitve simultanega tolmačenja v tej jezični kombinaciji, ki se tudi najpogosteje uporablja, strankam vsekakor lahko ponudijo tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje. Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje, bo seveda ta storitev ponujena strankam, za katere manifestacijo je predvidena uporaba te vrste tolmačenja.

Kar zadeva obdelavo vsebin v pisani obliki, omenjeni strokovnjaki poleg besedil različne vrste pa tudi tematike, dolžine in kompleksnosti, vsekakor lahko prevajajo tudi vse vrste spletnih materialov (spletne strani, spletne prodajalne, programi vseh vrst, spletni katalogi, aplikacije in vsi drugi, ki so vidni na spletu). V želji, da strankam omogočijo maksimalno profesionalno obdelavo, v skladu z vrsto materialov implementirajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), s čimer jih na najboljši možni način uskladijo z zahtevami samega iskalnika.


Prevajanje iz estonskega v švedski jezik
Prevajanje iz švedskega v estonski jezik

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz estonskega v švedski jezik, pri čemer poleg vseh vrst oddaj, obdelujejo tudi reklamna sporočila, zatem filme različnega žanra in namena kot tudi serije in številne druge vsebine. V okviru te storitve se zainteresirane stranke lahko opredelijo tudi in za eno od dodatnih storitev, ki vključujeta podnaslavljanje ali sinhronizacijo navedenih vsebin.

Ustrezno obdelujemo tudi književna dela, tako iz domene poezije kot tudi vsa prozna, stranke pa lahko zahtevajo tudi profesionalno obdelavo časopisnih člankov, potem učbenikov in vsebine različnih vrst revij.

Pri obdelavi dokumentov v konkretni različici jezikov, se ti strokovnjaki maksimalno držijo pravil, tako da strankam zagotovijo dokument, ki je z zakonskega vidika veljaven, saj je in preveden in overjen z žigom sodnega tolmača. Toda sam postopek overitve prevedenega kateregakoli dokumenta mora biti izveden v skladu s pravili, kar pomeni, da ti strokovnjaki pri sebi morajo imeti izvirne vsebine.

Zato tudi poudarjamo, da se postopek dostave materialov na prevajanje razlikuje v odvisnosti od tega, ali gre za dokumente ali ne, zato lahko stranke vse ostale vsebine, ne samo elektronsko pošljejo na obdelavo, ampak jih tudi prevzamejo po koncu. Glede na to, da mora dostaviti izvirne vsebine, dokumente lahko pošlje s priporočeno poštno pošiljko ali pa zadolži katerokoli kurirsko službo, da to stori namesto nje, če pa ji tako ustreza jih lahko tudi osebno prinese v poslovalnico konkretne institucije.

Obstaja samo ena situacija, kadar je tudi za dokumente dovoljeno pošiljanje na elektronski naslov, to pa je, če stranka zahteva, da prevajanje tih v roku, ki je precej krajši od ponujenega. Da bi nujno prevajanje dokumentov iz estonskega v švedski jezik lahko izvedeli, mora stranka po pošiljanju skeniranih vsebin na elektronski naslov čim hitreje priložiti izvirnike na vpogled.

Če se zgodi, da v toku postopku overitve sodni tolmač opazi odstopanja med prevedenimi in izvirnimi vsebinami, bo o tem lastnik obveščen in predstavljeno mu bo, da ta institucija izvaja tudi storitev redakcije. Strokovni korektorji in lektorji ob tej priložnosti odpravljajo napake v prevedenih dokumentih, kot tudi v katerikoli drugi vrsti materialov in potem overitev izvedejo v skladu s pravili.

Seveda sodni tolmači in prevajalci poleg vseh vrst dokumentacij (tehnična, medicinska, razpisna, poslovna, gradbena in druge), lahko kompletno obdelajo različne vrste soglasij, zatem potrdil oziroma izjav, kar se primarno nanaša na tiste dokumente, ki jih lastniki morajo predložiti določeni instituciji Republike Slovenije.

Vsekakor, če to nekdo zahteva, lahko v konkretni različici jezikov najprej prevedejo in takoj potem tudi overijo vsak osebni dokument oziroma različne pravne akte, pri čemer kompletno obdelujejo tudi vsebine, ki so primarno povezane s področjema znanosti in izobraževanja.

Glede na to, da se zahteva obvezna dostava izvirnih dokumentov, je jasno, da ti po koncu obdelave ne morejo biti poslani elektronsko, kar velja za vse ostale vsebine. Zato se stranka mora odločiti, ali jih hoče osebno prevzeti v poslovalnici, ali pa zahteva dostavo na naslov. Kurirska služba s katero ta institucija sodeluje, izvaja dostavo kompletno obdelanih dokumentov na naslov stranke in ji v skladu z lastnim cenikom to storitev od tudi zaračuna.

Poleg celotnega postopka obdelave dokumentov, ki je predhodno opisan, obstajajo vsebine, za katere se zahteva izvedba dodatne overitve, ki je označena nadoveritev. Gre pravzaprav za overitev s posebno vrsto žiga, ki je poznan, tako kot Haški kot tudi kot Apostille. Toda vse informacije o tej vrsti overitve stranke ne more dobiti v tej instituciji, in to predvsem zato, ker prevajalci in sodni tolmači niso v skupini tistih strokovnjakov, ki so zadolženi za posredovanje teh informacij oziroma niso uradno pooblaščeni za izvedbo te vrste overitve. Ker podatki o tem lahko vplivajo na trajanje celotnega postopka, tako da je vsekakor dobro, da vsaka stranka sama kontaktira s pristojnimi in od njih dobi relevantne podatke o navedeni vrsti overitve. Posebej je pomembno dobiti tudi informacijo, ali se ta žig na njihove dokumente postavlja na samem začetku obdelave oziroma preden se izvedeta prevajanje in overitev s strani sodnega tolmača, ali pa mora biti najprej izveden ta postopek in se kasneje dokument odnese, da bi se na njega postavil Apostille žig.

Prevajanje PR člankov iz estonskega v švedski jezik

V skladu z zahtevami, ki jih predvideva področje marketinga in s tistimi, ki so povezane za švedski jezik, bo izvedeno neposredno prevajanje reklamnih vsebin iz estonskega v švedski jezik. Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači ob tej priložnosti profesionalno obdelajo PR članke, ampak prevajajo tudi zloženke, vizitke in brošure, zatem plakate, kataloge in reklamne letake kot tudi ostale vsebine, ki so povezane s konkretnim področjem.

Profesionalni korektorji in lektorji, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, lahko strankam zagotovijo storitev, ki je poznana kot redakcija. Njena uporaba je povezana s tistimi vsebinami, ki so prevedene v konkretni jezični različici, toda v katerih obstajajo napake, ki bodo v toku postopka korekture in lekture odpravljene, materiali pa bodo usklajeni s ciljanim jezikom.

Pri obdelavi različnih spletnih vsebin sodni tolmači in prevajalci hkrati uporabljajo tudi orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), tako da konkretne materiale tudi optimizirajo. Pravzaprav, ko izvajajo prevajanje spletnih katalogov in prodajaln iz estonskega v švedski jezik pa tudi aplikacij oziroma programov in spletnih strani ter ostalih vsebin te vrste, jih v celoti prilagajajo vsem pravilom, ki jih določa konkretni iskalnik. Osnovni namen takšnega pristopa je zagotavljanje odličnega položaja za te materiale, kar pripelje do boljšega poslovanja, saj številni potencialne stranke enostavno pridejo do želenih informacij.

V skladu z navedenimi zahtevami zaposleni te institucije izvajajo tudi neposredno prevajanje filmov iz estonskega v švedski jezik, ne glede na to, ali gre za igrane, dokumentarne ali animirane oziroma risane filme. Prav tako prevajalci in sodni tolmači v dani kombinaciji jezikov prevajajo tudi reklamna sporočila, serije in oddaje, tako izobraževalnega in informativnega kot tudi zabavnega značaja kot tudi katerekoli druge video ali zvočne vsebine. Posebej poudarjamo, da navedena institucija poleg omenjenih zaposluje tudi strokovnjake, ki na zahtevo strank izvajajo sinhronizacijo vseh teh materialov ali njihovo podnaslavljanje.

Neposredno prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz estonskega v švedski jezik

Da bi bilo prevajanje konkretnega potrdila oziroma kateregakoli drugega dokumente v navedeni različici jezikov izvedeno v skladu z zakonom, morajo prevajalci in sodni tolmači overiti prevedeni dokument. Prav tako se tudi izvaja prevajanje dokumentov iz estonskega v švedski jezik v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Vsekakor je postopek overitve s strani sodnega tolmača usklajen z zakonom, pa se v skladu s tem od vsake stranke tudi zahteva, da izvirne dokumente dostavi, pošlje ali prinese, ker jih ta strokovnjak primerja s prevodi in to neposredno predenj nanje postavi svoj žig.

Prav tako se mora absolutno vsak lastnik dokumentov, in to v okviru točno določenih državnih institucij, popolnoma samostojno pozanimati o tem, ali je tako imenovana nadoveritev potrebna za konkretne vsebine. S tem mislimo na overitev s posebno vrsto žiga, katerega dobro poznani imeni sta Haški ali Apostille. Posebej poudarjamo, da navedena vrsta overitve v okviru predstavništva te institucije ne more biti izvedena, zato ker omenjeni strokovnjaki ne posedujejo ustreznega dovoljenja za to.

Zaposleni v konkretni instituciji v skladu z veljavnimi zakonskimi akti lahko obdelajo katerikoli osebni dokument poleg potrdila o stalnem prebivališču. To pomeni, da stranke dobijo prevedeno in overjeno, tako osebno izkaznico, potni list in potrdilo o državljanstvu oziroma izpiske iz matičnega registra o rojstvu, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in izpiske iz matičnega registra o smrti kot tudi dovoljenje za prebivanje pa tudi prometno in delovno kot tudi vozniško te številne druge osebne dokumente, in to pod pogojem, da jih ustrezno dostavijo na prevajanje.

Na podlagi zahtev strank prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz estonskega v švedski jezik oziroma gradbenih projektov pa tudi deklaracij izdelkov ter navodil za uporabo oziroma celotne vsebine, tako tehnične kot tudi gradbene pa tudi razpisne dokumentacije.

Seveda se zaposlene navedene institucije lahko angažira tudi za izvajanje prevajanja tistih dokumentov, ki jih njihovi lastniki kasneje morajo predložiti določeni državni instituciji, kar se na prvem mestu nanaša na različne vrste potrdil, zatem izjav kot tudi soglasij (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje in ostale vrste teh dokumentov).

Neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz estonskega v švedski jezik bo seveda izvedeno, ko to posameznik zahteva. V tem primeru sodni tolmači in prevajalci poleg zdravniških izvidov kompletno obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter vsak drug dokument, ki ni naveden in se obravnava kot del konkretne vrste dokumentacije.

Vsebino poslovne dokumentacije stranke prav tako lahko dobijo prevedeno in potem tudi overjeno, kar pomeni, da omenjeni strokovnjaki poskrbijo za kompletno obdelavo vseh vrst poslovnih poročil, od letnih in revizijskih pa do finančnih. Prav tako v skladu s trenutno veljavnimi pravili obdelajo tudi ustanovitveni akt oziroma statut podjetja in sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi poslovne odločitve, fakture in druge dokumente iz njene sestave.

V skladu z zahtevami sodni tolmači in prevajalci pristopajo profesionalni obdelavi, tako vseh tistih dokumentov, ki so povezani s področjema sodstva in prava (sodne odločbe, sodne odločitve, pravni red Evropske Unije, pooblastilo za zastopanje, tožbe, certifikati, pogodbe, pritožbe, sklep o razvezi zakonske zveze, in drugi) kot tudi tistih, ki se tičejo predvsem področja izobraževanja ali znanosti. Enostavneje rečeno, stranke jih lahko zadolžijo, da izvedejo profesionalno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz estonskega v švedski jezik pa tudi potrdila o rednem šolanju. Prav tako lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen in predmetnike in programe fakultet, zatem znanstvena dela in zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi znanstvene patente, zatem diplomske in seminarske naloge pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih ter diplomo in dodatek k diplomi oziroma katerikoli material, ki je striktno povezan s konkretnima področjema.

Prevajanje književnih del iz estonskega v švedski jezik

Poleg tega, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov prevajajo dela beletrije in romane oziroma različna prozna književna dela, na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje pesmi iz estonskega v švedski jezik pa tudi vseh drugih del iz domene poezije. Prav tako strankam omogočajo tudi profesionalno prevajanje vsebin, bodisi ilustriranih ali otroških, bodisi strokovnih revij oziroma časopisnih člankov katerekoli kompleksnosti in tematike.

Poleg tega zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford posedujejo dolgoletne izkušnje v uporabi tolmačenja v dani kombinaciji jezikov. Ne samo, da lahko izvajajo simultano, ampak tudi konsekutivni pa tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz estonskega v švedski jezik. Najprej moramo poudariti, da je zelo pomemben podatek, da sodni tolmači in prevajalci uporabljajo konkretne vrste tolmačenja, zato ker je samo od samega dogodka in njegovih glavnih značilnosti tudi odvisno, katera od njih bo v danem trenutku uporabljena. Pravzaprav je zelo pomembno, da stranka ustrezno seznani te strokovnjake z organizacijo same manifestacije, za katero je treba uporabiti tolmačenje v konkretni različici jezikov, kar pomeni, da mora na predpisan način posredovati podatke o njenem trajanju oziroma o lokaciji prirejanja o natančnem številu udeležencev. Ponudba za navedeno storitev je lahko oblikovana samo po njihovi dostavi, in to po tem, ko bodo pozorno analizirani. Vsekakor je možno najeti tudi opremo za simultano tolmačenje, če je to v skladu s vrsto storitve, ki se priporoča.

Posebej poudarjamo, da v navedeni različici jezikov ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi besedila in, v principu je popolnoma nepomembno, s katero tematiko se ukvarjajo, kako obsežna so in v kateri meri je vsebina kompleksna. Pravzaprav lahko mirno rečemo, da prevajalci in sodni tolmači prevajajo besedila, ki so povezana z absolutno katerokoli temo, kar vključuje vsako naravoslovno ali družbeno vedo. Vsekakor lahko izvajamo profesionalno prevajanje medicinskih besedil iz estonskega v švedski jezik pa tudi tistih, ki so povezani s področji marketinga, filozofije in znanosti oziroma farmacije, komunikologije in izobraževanja kot tudi gradbene industrije potem turizma in sociologije ter psihologije in informacijskih tehnologij. Seveda v skladu z zahtevami obdelujejo tudi besedila iz domene politike, zatem ekologije in varstva okolja pa tudi prava, bančništva in ekonomije oziroma financ ter vseh drugih znanstvenih disciplin, ki jih v tem trenutku niso bile omenjene.

Cena prevajanja iz estonskega v švedski jezik

  • Iz estonskega v švedski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!