Prevajanja iz estonskega v pakistanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v pakistanski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v pakistanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank izvedejo, tako tolmačenje v dani različici jezikov kot tudi obdelavo različnih vsebin v pisani obliki.

Zelo je pomembno poudariti, da člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo neposredno prevajanje reklamnih materialov iz estonskega v pakistanski jezik pa tudi vseh vrst revij (ilustrirane, otroške, strokovne in druge).

Seveda lahko na zahtevo strank prevedejo tudi učbenike pa tudi katerekoli književno delo, ne glede na to, ali je povezano s poezijo ali prozo.


Prevajanje iz estonskega v pakistanski jezik
Prevajanje iz pakistanskega v estonski jezik

Sodni tolmači in prevajalci prav tako profesionalno obdelajo tudi časopisne članke različne tematike, na zahtevo posameznikov pa lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje besedil iz estonskega v pakistanski jezik. V tem primeru ti strokovnjaki lahko obdelajo, tako znanstvena kot tudi poljudna besedila, ne glede na kompleksnost njihove tematike in obsežnost.

Poleg omenjenih vsebin v skladu s postavljenimi zahtevami, prevajanje v dani jezični kombinaciji lahko izvedemo tudi za katerikoli spletni material. Ne samo, da sodni tolmači in prevajalci obdelajo spletne strani, ampak tudi programe oziroma aplikacije ter katerokoli programsko opremo pa tudi spletne kataloge, zatem spletne prodajalne in na splošno vse ostale vsebine, ki so vidne na spletu ali se na neki način nanašajo na računalništvo. Glede na to, da je optimizacija takšnih materialov izjemno pomembna za njihovo kotiranje na celotnem spletu, je tako strankam te institucije omogočeno, da dobijo tudi to storitev. Gre za to, da ti strokovnjaki izvajajo implementacijo tako imenovanih orodij SEO (Search Engine Optimisation) ter na ta način vplivajo na kotiranje katerihkoli prevedenih materialov. Zahvaljujoč uporabi pravil SEO, internet iskalnik namreč prav te vsebine prepozna kot izvirne oziroma kot ustrezne rezultate za opredeljene izraze in besede in jih potem kotira v sam vrh iskanja.

Člani ekipe te institucije obdelajo tudi zvočne in video materiale in poleg prevajanja dokumentarnih in risanih filmov iz estonskega v pakistanski jezik so specializirani tudi za obdelavo reklamnih sporočil, zatem animiranih in igranih filmov pa tudi informativnih oddaj, serij in izobraževalnih ter zabavnih oddaj in številnih drugih zvočnih in video vsebin. Da bi v celoti izpolnili pričakovanja vsake stranke, zaposleni v tej instituciji poskrbijo tudi za izvedbo sinhronizacije takšnih materialov pa tudi za podnaslavljanje, da bi stranke maksimalno prihranile čas in v sami poslovalnici dobile kompletno obdelavo takšnih materialov.

Stranka takšne vsebine na prevajanje pošlje na e-poštni naslov predstavništva te specializirane institucije in jih seveda na enak način lahko tudi prevzame. Vsekakor obstajajo tudi številne druge možnosti, ne samo za prevzemanje, ampak tudi za dostavo vsebin te vrste na obdelavo, podrobnejše informacije o tem pa so strankam na razpolago neposredno v poslovalnici.

Glede na to, da samo prevajanje dokumentov iz estonskega v pakistanski jezik ni dovolj, da bi bili zakonsko priznani, je treba izvesti tudi overitev. Glede na to, da ekipo te specializirane institucije sestavljajo in sodni tolmači in prevajalci, se tako strankam ponuja kompletna in z zakonom usklajena obdelava, tako osebnih dokumentov in pravnih aktov kot tudi vseh tistih, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (izjave vseh vrst, soglasja, potrdila in številni drugi).

Treba je poudariti tudi to, da bo izvedeno tudi prevajanje pravnih aktov iz estonskega v pakistanski jezik oziroma vseh dokumentov, ki so povezani z znanostjo ali izobraževanjem in ki veljajo za sestavni del gradbene in poslovne oziroma razpisne in tehnične pa tudi medicinske dokumentacije.

Postopek obdelave dokumentov je natančno določen z zakonskimi določbami in predvideva, da mora po izvedenem prevajanju sodni tolmač vsebino tega dokumenta primerjati z izvirnikom in ugotoviti, ali obstajajo kakršnekoli razlike med njima. Če pride do zaključka, da razlike obstajajo, je treba seveda izvesti storitev, poznano kot redakcija, v okviru navedene specializirane institucije pa jo izvajajo profesionalni korektorji in lektorji.

Sicer je postopek obdelave kateregakoli dokumenta oziroma celotne dokumentacije katerekoli vrste zelo preprost in predvideva, da po ugotovitvi enakosti izvirnika in prevoda, sodni tolmač izvede overitev oziroma postavi njegov žig na prevedene dokumente in tako potrdi, da ni nikakršne razlike med njimi in izvirniki.

Glede na to, da mora pri postopku overitve zapriseženi sodni tolmač imeti tudi izvirne dokumente, njih stranke dostavijo ali preko "Pošte Slovenije" s priporočeno pošiljko ali pa jih pošljejo preko kurirske službe, prav tako pa imajo tudi pravico, da jih osebno prinesejo v poslovalnico te institucije.

V primeru, da neka od strank zahteva nujno prevajanje dokumentov iz estonskega v pakistanski jezik, mora vedeti, da je tedaj postopek dostave vsebin nekoliko drugačen. Samo v tem primeru se namreč lastnikom dokumentov dovoljuje, da kasneje priložijo izvirnike na vpogled in da predhodno v čim krajšem roku na e-poštni naslov poslovalnice te institucije pošljejo skenirane dokumente.

Seveda je tudi postopek prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov drugačen prav zaradi obveznosti dostave izvirnikov, tako da se lastniki opredelijo med tem, ali jim bolj ustreza, da jim prevedene in overjene dokumente dostavimo na želeni naslov preko kurirske službe ali pa se odlučijo za možnost, da v samo poslovalnico te institucije pridejo osebno in jih prevzamejo.

Kdorkoli se opredeli za prvo ponujeno opcijo, mora storitev dostave plačati v skladu s cenikom kurirske službe. Vsaka stranka posebej bo obveščena o podrobnostih v zvezi z dostavo in o ceni storitve.

V skladu s pravili mora na določene dokumente biti postavljen Apostille žig, poznan tudi pod nazivom Haški. Toda prevajalci in sodni tolmači te institucije omenjene vrste overitve nimajo pravice izvesti oziroma s strani pristojnih niso dobili potrebnih pooblastil. Prav iz tega razloga se lastnikom dokumentov svetuje, da se obrnejo na pristojne v okrožnih sodiščih Republike Slovenije in da vse potrebne informacije o tej vrsti overitve za konkretne dokumente pridobijo popolnoma samostojno. Ko izvedo ali Haški žig mora biti postavljen na njihove dokumente in v katerem trenutku (pred postopkom prevajanja in overitve sodnega tolmača ali pa šele, ko bosta te storitvi končani). Šele ko pridobijo vse te informacije, bodo imele popolnoma jasno sliko o tem, koliko dolgo naj bi trajala obdelava dokumentov in kam jih treba najprej odnesti, oziroma ali v poslovalnico te institucije ali na pristojno sodišče.

Neposredno prevajanje učbenikov iz estonskega v pakistanski jezik

Poleg tega, da v konkretni različici jezikov prevajajo učbenike, ne samo različne tematike, ampak tudi obsežnosti in kompleksnosti, člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo tudi neposredno prevajanje romanov iz estonskega v pakistanski jezik. Seveda lahko prevedejo tudi vsa ostala prozna književna dela pa tudi tista, ki spadajo med poezijo in poskrbijo, da na zahtevo strank obdelajo, tako znanstvene kot tudi poljudna besedila različne tematike.

Ti strokovnjaki v konkretni različici jezikov izvedejo prevajanje tudi za časopisne članke pa tudi za znanstvene, zatem ilustrirane in strokovne revije kot tudi številne druge vsebine.

Storitev optimizacije bo izvedena pri prevajanju spletnih vsebin v tej različici jezikov, ker imajo sodni tolmači in prevajalci ustrezno izkušnje v implementaciji orodij, poznanih kot Search Engine Optimisation oziroma skrajšano SEO. Takšen postopek obdelave je posebej pomemben za njihovo prihodnje kotiranje na spletu, ker jih konkretni iskalnik prepozna kot najboljše rezultate in to za natančno opredeljene besede in izraze. Na ta način stranke dobijo profesionalno obdelane spletne prodajalne in spletne kataloge pa tudi različne vrste aplikacij in programov oziroma programsko opremo kot tudi spletne strani in vse ostale materiale, ki so povezani ali neposredno z računalništvom ali s spletom.

Glede na to, da ta specializirana institucija zaposluje tudi številne druge strokovnjake, med njima tudi korektorje in lektorje, to pomaga strankam, ki imajo potrebo za določenimi popravki v prej prevedenih materialih in to zares katerekoli vrste. Da pojasnimo, ti strokovnjaki so zadolženi za izvedbo tako imenovane redakcije vsebin, kar pomeni, da primerjajo prevedene materiale z njihovimi izvirniki in jih tedaj maksimalno profesionalno in v najkrajšem možnem roku usklajujejo in s pravili pakistanskega jezika in prevajanja, da bi jih njihovi lastniki lahko neovirano uporabljali v praksi.

Neposredno prevajanje filmov iz estonskega v pakistanski jezik je prav tako dostopno v okviru navedene institucije, pri čemer sodni tolmači in prevajalci poleg igranih filmov v najkrajšem roku obdelajo tudi animirane potem dokumentarne in risane filme pa tudi vse ostale vrste zvočnih in video materialov (informativne oddaje, serije, zabavne oddaje, reklamna sporočila, otroške oddaje, izobraževalne oddaje in ostale vsebine te vrste). Da bi interesentom za obdelavo teh materialov bila omogočena, ne samo profesionalna, ampak tudi kompletna storitev, jim bo ponujena sinhronizacija takšnih vsebin oziroma njihovo podnaslavljanje, saj so tudi strokovnjaki za njihovo izvedbo člani ekipe omenjene institucije.

Poleg tega, da na zahtevo strank izvajajo šepetano tolmačenje iz estonskega v pakistanski jezik, sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji. Vse to pri strankah povzroča določeno zmedo, toda za tem ni potrebe, saj je točno določeno, kdaj se katera vrsta storitve mora uporabiti. Da ne bi bilo pomote, se zahteva, da stranka zaposlenim te institucije pravočasno dostavi informacije o organizaciji samega dogodka. Poleg tega, da jih mora informirati o mestu prirejanja manifestacije, tako da navede točne značilnosti lokacije, je stranka dolžna pravočasno posredovati tudi podatke o točnem številu oseb, ki bodo sodelovale pa tudi o predvidenem trajanju dogodka, da bi bila oblikovana ponudba za navedeno storitev. V primeru, da bo izbrano simultano tolmačenje v tej različici jezikov, bo strankam pod najugodnejšimi pogoji ponujen tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje.

Poudariti moramo tudi to, da so ti strokovnjaki prav tako specializirani za neposredno prevajanje reklamnih materialov iz estonskega v pakistanski jezik. Prav tako strankam omogočajo, da dobijo profesionalno obdelane in plakate in brošure pa tudi PR članke, zatem vizitke in zloženke kot tudi reklamne letake oziroma kataloge in na splošno vse ostale vsebine, ki so povezane z marketingom.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz estonskega v pakistanski jezik

Popolnoma je vseeno, ali nekdo zahteva obdelavo potrdila o državljanstvu ali kateregakoli drugega osebnega dokumenta, saj prevajalci in sodni tolmači v tem primeru delujejo na povsem enak način. To pa pomeni, da najprej izvedejo neposredno prevajanje dokumentov iz estonskega v pakistanski jezik, potem pa pristopajo postopku njihove overitve, saj tako predvideva trenutno veljavni zakon. Vse to na zahtevo strank lahko poteka za katerikoli dokument.

Izjemno je pomembna informacija, da člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford ne posedujejo dovoljenja za izvedbo postopka nadoveritve, pa s samim tem tudi ni njihova dolžnost, da strankam zagotovijo podatke o tem. Pomembno je iz tega razloga da lastniki dokumentov kontaktirati s pristojnimi službami Republike Slovenije, kar so pravzaprav okrožna sodišča in da se pozanimajo o tem, ali konkretni postopek za njihove dokumente mora biti izveden. Postavljanje Haškega žiga na dokumente, ki je poznan pod nazivom Apostille, je pravzaprav postopek, ki se imenuje nadoveritev. Stranke morajo zahtevati, tako informacije o tem, ali navedeni žig mora biti postavljen na njihove dokumente kot tudi o tem, kdaj mora biti izvedena ta vrsta overitve, saj zakon predvideva postavljanje navedenega žiga, tako neposredno pred prevajanjem v dani jezični kombinaciji kot tudi potem, kar je vse odvisno od določb zakona, ki ureja to področje.

Posebej je treba omeniti tudi to, da poleg potrdila o državljanstvu, člani ekipe omenjene specializirane institucije v navedeni različici jezikov prevajajo tudi osebno izkaznico, zatem potrdilo o stalnem prebivališču in vse vrste dovoljenj, od vozniškega in prometnega pa do delovnega in dovoljenja za prebivanje. Seveda spoštujejo tudi zahteve strank v zvezi z obdelavo potrdila o državljanstvu v tej jezični kombinaciji, prav tako pa prevajajo in v skladu z veljavnimi pravili overijo tudi vse vrste izpiskov iz matičnega registra (o smrti, o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu).

Če stranka mora določeno potrdilo ali soglasje kot izjavo predložiti pristojni instituciji in ji je potrebno, da se ta dokument obdela v konkretni jezični kombinaciji, se lahko obrne na zaposlene te institucije. Poleg tega izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz estonskega v pakistanski jezik, kompletno pa obdelajo tudi potrdilo o višini dohodkov, zatem soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi številne druge dokumente, ki jih je v skladu z zahtevami treba predložiti pristojnim institucijam.

V skladu s postavljenimi zahtevami in trenutno veljavnimi pravili sodni tolmači in prevajalci prevajajo tudi katerokoli dokumentacijo v dani različici jezikov in potem izvedejo tudi overitev. Predvsem mislimo na poslovno dokumentacijo (statut podjetja, finančna poslovna poročila, revizorska poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugi dokumenti, ki so povezani s poslovanjem) in potem tudi na vsebino, tako gradbene in tehnične kot tudi razpisne oziroma medicinske dokumentacije. Poleg tega bo izvedeno tudi neposredno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz estonskega v pakistanski jezik, ti strokovnjaki pa kompletno obdelajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, zatem gradbene projekte in navodilo za uporabo pa tudi deklaracije izdelkov ter zdravniške izvide in navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi vsak drugi dokument, ki se v skladu z veljavnimi pravili uvršča v konkretno vrsto dokumentacije.

Posebej je treba poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko ob maksimalnem spoštovanju pravil obdelajo tudi to vse dokumente, ki so povezani, tako s področji prava in izobraževanja kot tudi z znanostjo in sodstvom. V skladu z zahtevami posameznikov bo izvedeno prevajanje tožb in pritožb iz estonskega v pakistanski jezik pa tudi odločitev sodišč, zatem rezultatov znanstvenih raziskav in sodnih sklepov oziroma sklepov o razvezi zakonske zveze.

Vsekakor ti strokovnjaki maksimalno profesionalno obdelajo tudi znanstvena dela, zatem znanstvene patente in diplomske kot tudi seminarske naloge ter prepis ocen potem pravni red Evropske Unije in pogodbe oziroma predmetnike in programe fakultet, potrdilo o rednem šolanju in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi vsak drugi dokument, ki je na katerikoli način povezan s predhodnim navedenim področjem.

Cena prevajanja iz estonskega v pakistanski jezik

  • Iz estonskega v pakistanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!