Prevajanja iz estonskega v ruski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v ruski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Da bi vsem tistim strankam, ki jim je potrebno prevajanje v tej različici jezikov, zagotovili profesionalno storitev, jo prevajalci in sodni tolmači nudijo v obeh različicah. To pa pomeni, da je dostopno prevajanje iz estonskega v ruski jezik v pisani obliki pa tudi storitev, ki vključuje tolmačenje.

Osnovna informacija, ki se nanaša na obdelavo vsebin v pisani obliki, je, da ti strokovnjaki lahko obdelajo vsak material, ki je ustrezno dostavljen. Vsekakor so specializirani za kompletno obdelavo vseh dokumentov, saj poleg njihovega prevajanja izvajajo tudi overitev.

Zahvaljujoč prisotnosti in enih in drugih strokovnjakov, Prevajalski center Akademije Oxford omogoča vsakomur, ki želi dobiti prevajanje dokumentov v konkretni kombinaciji, da na enem mestu dobi kompletno obdelane materiale oziroma vsebine, ki so z zakonskega in pravnega vidika priznane kot absolutno veljavne. Žig zapriseženega sodnega tolmača jim zagotavlja prav veljavnost z zakonskega vidika, saj se z njim potrjuje, da je preveden dokument in njegova vsebina popolnoma enaka kot tudi vsebina izvirnika.


Prevajanje iz estonskega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v estonski jezik

Lastnik dokumentov je dolžan spoštovati predvideno proceduro oziroma dolžan je preko kurirske službe poslati izvirnike na vpogled sodnemu tolmaču ali pa jih v poslovalnico te institucije osebno prinese in če želi jih lahko tudi pošlje priporočeno s poštno pošiljko.

Prevzemanje dostavljenih dokumentov, potem ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo njihovo obdelavo v skladu s pravili, bo v predstavništvu navedene institucije, v katero mora stranka osebno priti. Vsekakor lahko kompletno obdelane dokumente lastniku pošljemo na določen naslov, toda to predstavlja storitev, ki se mora dodatno plačati, pri čemer kurirska služba določa njeno ceno in stranke vsekakor o tem obvesti.

Čeprav ti strokovnjaki dokumente vseh vrst obdelujejo v precej kratkem roku, se lahko javi potreba za hitro izvedbo prevajanja. Glede na to, da nujno prevajanje dokumentov iz estonskega v ruski jezik zahteva dodatno angažiranje teh strokovnjakov in hitrost, tako da je zelo pomembno, da se izvirnike kasneje dostavi na vpogled in da se vsebine skenirajo takoj in pošljejo na elektronski naslov navedene institucije, saj le tako sodni tolmači in prevajalci dobijo priložnosti, da zares ustrezno odgovorijo na zahteve strank in da dokumente kompletno obdelajo v kratkem roku.

Kar zadeva sam postopek obdelave kateregakoli dokumenta, je vse, kar je navedeno je v večini primerov popolnoma dovolj, da bi ga stranka lahko uporabljala, toda obstajajo primeri, ko je treba izvesti tako imenovano nadoveritev. Ta postopek vključuje overitev dokumentov s haškim žigom, toda Apostille žigom, kot ga tudi imenujejo, v tej instituciji ne more postavljen niti na en dokument. Razlog za to leži v dejstvu, da njeni zaposleni ne posedujejo dovoljenja za izvedbo postopka nadoveritve. Glede na to, da informacije o tem znatno vplivajo na postopek obdelave, zato ker se Haški žig ne postavlja na vse dokumente in obstajata dva načina overitve z njim (po prevajanju in overitve ali na samem začetku postopka obdelave dokumenta), vsaka stranka podatke o tem samostojno pridobi. Posebej želimo poudariti, da se v okrožnih sodiščih Republike Slovenije nahajajo namenski oddelki, v katerih pristojnosti je overitev z Apostille žigom.

Poleg vsebine medicinske pa tudi gradbene, zatem razpisne in poslovne kot tudi tehnične dokumentacije prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz estonskega v ruski jezik. V odvisnosti od potreb strank lahko pristopijo tudi kompletni obdelavi dokumentov iz domene znanosti in izobraževanja oziroma sodstva in prava, prevajajo in overjajo pa tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam naše države (vse vrste soglasij, izjav in potrdil) oziroma katerikoli dokument, ki ga stranka v skladu s pravili dostavi na obdelavo.

Poleg dokumentov stalni člani ekipe predstavništva omenjene institucije ustrezno obdelujejo tudi besedilne materiale, zatem učbenike in književna dela kot tudi revije ter časopisne članke.

Seveda lahko iz estonskega v ruski jezik prevajamo tudi marketinške materiale, kar se nanaša, tako na plakate, brošure in PR članke kot tudi na reklamne letake, zloženke in kataloge oziroma na vizitke in druge.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo dovolj in znanja in izkušenj v uporabi vseh treh vrst tolmačenja oziroma šepetanega, simultanega in konsekutivnega in da se najem opreme za simultano tolmačenje prav tako nudi strankam te institucije, je jasno, da dobijo maksimalno profesionalno storitev.

Kar zadeva neposredno prevajanje filmov iz estonskega v ruski jezik in ne glede na to, ali gre za igrane ali risane oziroma animirane ali dokumentarne filme sta v okviru te institucije na razpolago tudi storitvi, tako sinhronizacije kot tudi njihovega strokovnega podnaslavljanja. Navedene storitve se uporabljajo tudi, kadar stranka zahteva prevajanje za serije oziroma zabavne in otroške kot tudi informativne in izobraževalne oddaje ter reklamna sporočila in na splošno rečeno vse vrste zvočnih oziroma video vsebin.

Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci vedo, kako je treba implementirati pravila SEO (Search Engine Optimisation), to pomeni, da lastniki različnih spletnih materialov, za katere se zahteva prevajanje v dani jezični različici, praktično dobijo tudi storitev njihove optimizacije v skladu z zahtevami spletnega brskalnika. Poleg tega, da ti strokovnjaki prevajajo aplikacije, spletne strani in spletne prodajalne, lahko odgovorijo profesionalno tudi na zahteve lastnikov spletnih katalogov oziroma programov in vseh drugih materialov, ki so povezani, tako z računalništvom kot tudi za globalnim omrežjem.

Treba je tudi poudariti, da izvirnih vsebin te vrste niso dolžni dostaviti na obdelavo, saj se overitev sodnega tolmača izvaja samo za dokumente. Zato je predvideno, da vsaka stranka prihrani veliko časa, seveda če mu takšen način pošiljanja materialov na prevajanje najbolj ustreza, saj je omogočen elektronski način komunikacije. Enostavneje rečeno, lastniki lahko vsebine pošljejo na elektronski naslov navedene institucije in jih na enak način dobijo, potem ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo njihovo prevajanje v tej različici jezikov. Če se zgodi, da nekomu ustreza drugačen način ali pošiljanja ali prevzemanja, mora v poslovalnici zahtevati tudi podatke o ostalih možnostih.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz estonskega v ruski jezik

Ker je postopek obdelave kateregakoli dokumenta, ne glede na to, ali gre izključno za vsebino medicinske dokumentacije ali ne, usklajen z veljavnim pravili, to pomeni, da je treba izvesti tudi overitev, pred tem se vsekakor izvede prevajanje dokumentov iz estonskega v ruski jezik.

Prav navedeno storitev uporabljajo sodni tolmači in prevajalci in na zahtevo strank obdelujejo kompletno, tako zdravniške izvide kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi dokumenti, ki so v skladu z veljavnimi pravili uvrščeni v to vrsto dokumentacije.

Pomembno je omeniti tudi zelo pomembno informacijo, da postopek overitve zahteva prilaganje izvirnih dokumentov, dostavljenih s strani lastnika, ki jih sodni tolmač uporablja, ko overja prevedene vsebine. Prav tako stranke morajo vedeti, da tako imenovana nadoveritev, ki vključuje postavljanje Haškega oziroma Apostille žiga na dokumente, za katere to določa zakon, v okviri te institucije ne more biti izvedena, zato ker potrebna pooblastila niso dana njenim zaposlenim.

Celotno vsebino poslovne dokumentacije prevajalci in sodni tolmači prevedejo pa tudi overijo (revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, statut podjetja, poslovne odločitve in drugi), prav tako pa kompletno obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi gradbene projekte in navodilo za uporabo oziroma deklaracije izdelkov in vsak drugi dokument, ki je uvrščen, tako v tehnično in razpisno kot tudi v gradbeno dokumentacijo.

Poleg tega izvajamo tudi neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz estonskega v ruski jezik pa tudi vsakega drugega osebnega dokumenta. Poleg tega, da kompletno obdelajo potni list, potrdilo o stalnem prebivališču in vozniško dovoljenje kompletno, prevajalci in sodni tolmači prevajajo in overjajo tudi vse izpiske iz matičnega registra (o sklenitvi zakonske zveze, o rojstvu in o smrti) kot tudi dovoljenje za prebivanje, zatem osebno izkaznico in delovno dovoljenje kot tudi prometno in druge osebne dokumente, ki so dostavljeni v skladu s predpisi.

Seveda v skladu z zahtevami zaposleni te institucije v skladu s pravili obdelujejo tudi vse tiste dokumente oziroma različne materiale, ki so povezani predvsem s področjem znanosti (znanstveni patenti, znanstvena dela, rezultati znanstvenih raziskav in druga) pa tudi tiste, ki se tičejo izobraževanja (predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju in vse druge, ki niso navedeni).

Dokumente, ki jih številne državne institucije zahtevajo, prav tako lahko obdelamo v skladu z zakonom, tako da stranke dobijo najprej prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz estonskega v ruski jezik pa tudi potrdila o višini dohodkov, potem potrdila o stalni zaposlitvi in soglasja za zastopanje kot tudi potrdila o samskem stanu ter potrdila o stanju računa v banki in vseh drugih vrst teh dokumentov.

Če je to potrebno, lahko sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični kombinaciji prevedejo in vsekakor potem tudi overijo vsak dokument, ki velja za pravni akt oziroma se tiče, tako prava kot tudi sodstva (pravni red Evropske unije, sodne odločitve, certifikati, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, pogodbe, licence, sklep o razvezi zakonske zveze, tožbe in številni drugi).

Prevajanje zabavnih oddaj iz estonskega v ruski jezik

Bodisi, da je njihov značaj zabaven ali pa da gre za izobraževalne oziroma otroške in informativne oddaje, jih v skladu z zahtevami strank v dani različici jezikov vsekakor lahko prevedemo. Poleg tega lahko izvedemo tudi prevajanje reklamnih sporočil iz estonskega v ruski jezik pa tudi risanih ter animiranih in dokumentarnih kot tudi igranih filmov, potem serij in na splošno rečeno, vsake zvočnih oziroma video vsebin. Navedeno storitev zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači in potem se mora lastnik prevedenih materialov pod pogojem, da mu to ustreza, odločiti med ponujenima dodatnima storitvama. Natančneje rečeno, v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford so tudi strokovnjaki, ki nudijo storitev sinhronizacije takšnih vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje.

Poleg navedenih materialov vsakdo, ki ga to zanima, lahko zaposlene v predstavništvu angažira, če mu je potrebno neposredno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz estonskega v ruski jezik. Ne samo, da tem strokovnjakom ni pomembno, s katero temo se takšne vsebine ukvarjajo, ker so usposobljeni za obdelavo besedil vsake tematike, ampak jih ne moti, če so te nekoliko obsežnejše oziroma kompleksnejše. Razlog za to je vsekakor treba iskati v dejstvu, da sodni tolmači in prevajalci že vrsto let med drugim prevajajo tudi besedila, tako da zagotavljajo maksimalno profesionalen odgovor tudi na takšne zahteve strank. Poleg turističnih, marketinških in političnih oziroma medicinskih in ekonomskih besedil, lahko po potrebi prevajajo tudi tista, ki so povezana s področji bančništva, prava in financ, zatem izobraževanja, farmacije in znanosti pa tudi menedžmenta in filozofije. Poleg na omenjena področja, se besedila, ki jih posameznik dostavi se, lahko nanašajo tudi na področja, tako ekologije in varstva okolja, potem sociologije in informacijskih tehnologij kot tudi na komunikologijo oziroma gradbeno industrijo pa tudi na vsako drugo družbeno ali naravoslovno znanstveno disciplino.

Osnovni pogoj, ki ga je v celoti treba spoštovati, da bi prevajanje različnih marketinških materialov v dani različici jezikov lahko veljalo za profesionalno, je, da je njegova vsebina, točenje reklamno sporočilo, ki ga nosi, vsekakor v celoti oblikovano v skladu s pravili ciljanega jezika pa tudi samega marketinga. In prav zato, ker prevajalci in sodni tolmači poznajo tudi pravila, ki veljajo na tem področju, lahko izvedejo profesionalno prevajanje zloženk in letakov iz estonskega v ruski jezik pa tudi PR člankov in brošur ter vizitk, katalogov in plakatov kot tudi drugih reklamnih materialov.

Prevajanje programske opreme iz estonskega v ruski jezik

Absolutno vsak program kot tudi aplikacijo sodni tolmači in prevajalci na podlagi postavljenih zahtev prevedejo v dani jezični različici. Prav tako lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje spletnih strani iz estonskega v ruski jezik, po potrebi pa tudi spletnih katalogov, zatem spletnih prodajaln in vse ostale vsebine, ki je na določeni način povezana z računalništvom, ali pa se lahko vidi na spletu. Glede na to, da je optimizacija takšnih materialov izjemno pomembna, omenjeni strokovnjaki vsekakor v skladu z vrsto vsebin uporabljajo tudi pravila, ki jih vključuje optimizacija oziroma v toku postopka njihove obdelave sledijo predvsem smernicam, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation).

Poleg profesionalne korekture zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo tudi lekturo ter na ta način usklajujejo, ne tako dobro prevedene materiale in to absolutno katerekoli vrste, z njihovimi izvirniki pa tudi z vsemi tistimi pravili, ki veljajo v ruskem jeziku. Seveda lektorji in korektorji, ki so pristojni za izvedbo redakcije, poskrbijo za to, da v celoti popravijo vse napake, ki jih opazijo.

Ena od storitev, ki jih navedena institucija nudi, je tudi konsekutivno oziroma šepetano in simultano tolmačenje iz estonskega v ruski jezik. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo več kot dovolj, tako znanja kot tudi izkušenj v uporabi vseh omenjenih vrst tolmačenja, je jasno, da ima dogodek katerekoli vrste ustrezno storitev, ki zadovolji vse zahteve, tako udeležencev kot tudi organizatorja. Toda treba je poudariti, da je vsakdo, ki ga navedena storitev zanima, dolžan te strokovnjake zelo detajlno informirati o sami manifestaciji oziroma o točnem številu udeležencev, trajanju in o mestu prirejanja, dobro pa bi bilo dostaviti tudi podatke, ki se tičejo same organizacije. V skladu z njimi bo oblikovana ponudba za tolmačenje, zagotovo pa se bo v njej našel tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če bo ob tej priložnosti ocenjeno, da je ta vrsta storitve najprimernejša za konkretno manifestacijo.

Poleg vseh ostalih vsebin v pisani obliki navedeni strokovnjaki lahko obdelujejo, tako različne književna dela kot tudi učbenike. Specializirani pa so tudi za neposredno prevajanje časopisnih člankov iz estonskega v ruski jezik, pri čemer v primeru potrebe lahko profesionalno prevedejo tudi otroške kot tudi strokovne in ilustrirane revije, ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo.

Cena prevajanja iz estonskega v ruski jezik

  • Iz estonskega v ruski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!