Prevajanja iz estonskega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Storitev prevajanja v tej različici jezikov je okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago v dveh različicah, saj so zaposleni te institucije usposobljeni, tako za obdelavo vsebin v pisani obliki kot tudi za tolmačenje iz estonskega v portugalski jezik.

Stranka, ki ji je potrebna obdelava dokumentov, v tej instituciji dobi tudi overitev z žigom sodnega tolmača, s čimer mu je omogočeno, da dobi dokumente, ki so prevedeni v skladu s pravili.

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači obdelajo vsak osebni dokument, v dani kombinaciji jezikov pa izvajajo tudi prevajanje za vsebino, tako gradbene, poslovne in tehnične kot tudi razpisne in medicinske dokumentacije.


Prevajanje iz estonskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v estonski jezik

V skladu z zahtevami se izvaja tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz estonskega v portugalski jezik, obdelujejo pa se tudi dokumenti, ki so povezani s področjem izobraževanja oziroma znanosti. Prav tako omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi kompletno obdelavo vsakega potrdila, zatem izjave in soglasja, tako da strankam ponujamo ustrezno obdelane dokumente, ki jih je treba predložiti določeni državni službi.

Overitev z žigom omenjenega strokovnjaka se izvaja samo za dokumente, da bi se potrdila njihova enakost z izvirnimi. Zaradi tega stranka izvirnike prinese predstavništvo, ima pa tudi pravico, da jih pošlje ali s poštno pošiljko (priporočeno) ali pa preko kurirske službe. Izvirne dokumente sodni tolmači uporablja pri postopku overitve, da bi jih primerjal z izvirnimi in da bi se popolnoma prepričal, da gre za enake vsebine.

Glede na to, da ta institucija svojim strankam omogoča tudi samo storitev overitve, včasih prihaja do odstopanj med prevedenimi dokumenti in njihovimi izvirniki, pa se tedaj izvajata lektura in korektura oziroma storitev, ki je poznana kot tako imenovana redakcija. V tem primeru se angažirajo profesionalni korektorji kot tudi lektorji, da bi odpravili storjene napake ter vsebino in dokumente ter vse druge prevedene materiale uskladili z izvirnimi.

Lahko izvajamo tudi nujno prevajanje dokumentov iz estonskega v portugalski jezik, toda tedaj je pred lastnike postavljena zahtev, da jih najprej pošljejo na elektronski naslov, izvirnike pa dostavijo naknadno, kar morajo storiti v čim krajšem roku.

Potem ko sodni tolmači in prevajalci obdelajo predhodno dostavljen ali poslan dokument oziroma konkretno vrsto dokumentacije, stranka lahko pride v poslovalnico in jih prevzame. Seveda je omogočeno tudi pošiljanje kompletno obdelanih dokumentov na naslov lastnika, ta storitev pa se zaračunava v skladu s cenikom službe za dostavo.

Samo nekateri dokumente morajo biti overjeni s posebno vrsto žiga, ki je dobro poznan kot Apostille oziroma Haški, toda na žalost ta vrsta overitve ni dostopna v okviru konkretne institucije. Pravzaprav tako imenovano nadoveritev izvajajo samo državne službe, ki so za to specializirane, tako da se mora vsaka stranka posamično obrniti nanje, s ciljem pridobitve ustreznih informacij. Najbolj pomembno je, da najprej dobi podatek o tem, ali je Haški žig potrebno postaviti na njen dokument, toda v primeru, da je odgovor pritrdilen, mora tudi izvedeti, kdaj se ta žig postavlja. Apostille žig se na določene dokumente namreč mora postaviti po tem, ko se izvede njihovo prevajanje v dani različici jezikov kot tudi overitev sodnega tolmača, na nekatere pa se haški žig postavlja pred vsem tem.

Če obstaja potreba, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi prevajanje zvočnih in video materialov iz estonskega v portugalski jezik in v tem primeru obdelujejo, tako serije, animirane in dokumentarne oziroma risane in igrane filme kot tudi reklamna sporočila pa tudi oddaje, ne glede na to, ali gre za otroške, informativne, zabavne ali izobraževalne. Lastnik teh vsebin v poslovalnici lahko dobi tudi dodatno storitev, saj je v ponudbi tudi, tako sinhronizacija vseh teh materialov kot tudi njihovo podnaslavljanje.

Lahko pa prevajamo tudi vse marketinške materiale (vizitke, reklamne zloženke, brošure, plakati, katalogi, PR članki in drugi), seveda pa zainteresirane stranke v navedeni različici jezikov lahko zahtevajo tudi prevajanje za književna dela, potem časopisne članke in učbenike ter za katero koli vrsto revij kot tudi besedila.

Že prej smo omenili, da je v tej instituciji dostopno tudi tolmačenje iz estonskega v portugalski jezik, stranke pa želimo seznaniti z dejstvom, da sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega lahko izvajajo tudi tako imenovano šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje. Vsekakor bo najprimernejša storitev na podlagi informacij o dogodku, ki jih vsaka zainteresirana stranka mora dostaviti. Poleg same storitve tolmačenja konkretna institucija nudi tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

Posebej je treba omeniti informacijo, da so člani ekipe predstavništva omenjene institucije v priložnosti, da strankam ponudijo tudi storitev optimizacije spletnih vsebin, ki vključuje uporabo posebnih orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation). Tako so vsi posamezniki, ki jim je potrebno prevajanje spletnih strani iz estonskega v portugalski jezik oziroma spletnih katalogov, programov in spletnih prodajaln kot tudi aplikacij in drugih podobnih materialov, pravzaprav na dobitku, saj jih prevajalci in sodni tolmači v celoti prilagodijo iskalnikom. Vse to v relativno kratkem časovnem obdobju pripelje do tega, da se prevedene spletne vsebine pojavijo na glavni strani iskanja v skladu s točno določenimi pojmi in besedami.

Kar zadeva pošiljanja vseh teh materialov na prevajanje, ni treba poslati tudi izvirnikov, kot velja za prevajanje dokumentov, pa imajo stranke možnost, da jih pošljejo preko elektronske pošte. Predvideno je, da na popolnoma enak način poteka tudi njihovo prevzemanje, toda če nekomu morda ustreza drugačen princip, mora kontaktirati z zaposlenimi te institucije in se pozanima o drugih možnostih.

Prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz estonskega v portugalski jezik

Vse dokumente, ki so primarno povezani s področjem znanosti, prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov najprej prevajajo in na podlagi pooblastil, ki jih posedujejo, potem izvajajo tudi overitev. Vsekakor stranke dobijo prevajanje znanstvenih del iz estonskega v portugalski jezik pa tudi omenjenih dokumentov ter znanstvenih patentov in drugih, ki so povezani s tem področjem.

Dejstvo je, da je postopek overitve usklajen z zakonskimi akti, tako da se lastnik dokumentov obvezuje, da njihove izvirnike na predpisan način dostavi tem strokovnjakom, ki jih uporabljajo pri izvajanju overitve.

Če obstaja potreba, da se na neki dokument postavi tako imenovani Apostille žig, ki je poznan tudi kot Haški, stranke morajo vedeti, da jim omenjeni strokovnjaki niso dolžni dati podatkov o tem. Točenje rečeno, oni nimajo potrebnih pooblastil, da bi ta žig postavili na katerikoli dokument, pa bi vsekakor bilo dobro, da se stranka sama pozanima o podrobnostih oziroma kontaktira z institucijami naše države, ki posedujejo pooblastila za to vrsto overitve.

Vsekakor lahko izvajamo tudi prevajanje diplomskih in seminarskih nalog iz estonskega v portugalski jezik pa tudi vseh drugih vsebin s področja izobraževanja, kot so na primer potrdilo o opravljenih izpitih, potem diploma in dodatek k diplomi ter predmetniki in programi fakultet, prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole in številni drugi.

Če stranke to zahtevajo, lahko izvedemo tudi kompletno obdelavo poslovne dokumentacije in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo, tako fakture, statut podjetja in finančna poslovna poročila kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, potem ustanovitveni akt podjetja in poslovne odločitve kot tudi letna in revizijska poročila oziroma katerikoli dokument, ki se tiče poslovanja ali podjetnikov ali nekega podjetja.

Poleg potrdila o samskem stanu oziroma soglasij za zastopanje in potrdila o nekaznovanosti kot tudi potrdila o višini dohodkov omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz estonskega v portugalski jezik in ostalih vrst teh dokumentov, ki jih njihovi lastniki v skladu s potrebami kasneje morati predložiti konkretni državni instituciji.

Vsakdo, ki ima potrebo, lahko zaposlene Prevajalskega centra Akademije Oxford angažira, da izvedejo prevajanje osebnih dokumentov. Poleg potnega lista in osebne izkaznice prevajajo tudi potrdilo o državljanstvu in tedaj tudi overijo preveden dokument, prav tako pa kompletno obdelujejo tudi dovoljenje za prebivanje, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in delovno dovoljenje ter izpiske iz matičnega registra o rojstvu, vozniško in prometno dovoljenje oziroma vsak osebni dokument.

Vsebino gradbene pa tudi razpisne in tehnične dokumentacije, sodni tolmači in prevajalci in prav tako obdelujejo, če se to zahteva, kar pa pomeni, da je na razpolago prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz estonskega v portugalski jezik kot tudi zdravniških izvidov in navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma dokumentacije o medicinskih izdelkih in drugih dokumentov, ki trenutno niso navedeni, tičejo pa se te vrste dokumentacije.

Poleg tega zainteresirane stranke lahko v okviru te institucije zahtevajo tudi kompletno obdelavo različnih pravnih aktov, kar se nanaša, tako na pravni red Evropske Unije, pritožbe in sklepe oziroma licence in pooblastilo za zastopanje kot tudi na vse vrste certifikatov, zatem na tožbe in pogodbe kot tudi na sodne odločitve ter na sklepe o razvezi zakonske zveze in na vse druge dokumente, ki se tičejo področja sodstva ali prava.

Prevajanje revij iz estonskega v portugalski jezik

Poleg otroških in ilustriranih zaposleni v tej instituciji, prav tako prevajajo tudi strokovne revije, prav tako pa so specializirani tudi za prevajanje časopisnih člankov iz estonskega v portugalski jezik. Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank lahko obdelajo tudi vsako književno delo kot tudi učbenik.

Najprej je treba poudariti, da so člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford usposobljeni za uporabo orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation), kar je od izjemno pomembno, kadar se izvaja neposredno prevajanje spletnih materialov iz estonskega v portugalski jezik. Natančneje rečeno, v tem primeru najprej izvajajo prevajanje, tako aplikacij in spletnih strani kot tudi spletnih prodajaln, zatem vseh vrst programov in spletnih katalogov oziroma vseh vsebin, ki so povezane z računalništvom ali spletom. Poleg tega omenjena orodja uporabljajo, da bi te vsebine na čim boljši način uskladili z zahtevami iskalnika. Namen takšnega načina obdelave je, da se vsem tem materialom, ko se postavijo na omrežje, omogoči prepoznavanje s strani iskalnika, kar sčasoma pripelje tudi do bistvenega poboljšanja mesta, ki jih ti v iskanju zavzemajo.

Katerikoli dogodek ali manifestacija, v okviru katere pričakujemo, da bodo sodelovali izvorni govorci in enega in drugega jezika, vsekakor zahteva tudi tolmačenje iz estonskega v portugalski jezik. Seveda to storitev prevajalci in sodni tolmači navedene institucije lahko uporabijo izključno v odvisnosti od tega, za katero vrsto manifestacije gre, pri čemer uporabljajo šepetano, simultano ali konsekutivno tolmačenje v konkretni jezični različici. Pravzaprav je zelo pomembno, da se dobro oblikuje ponudba. Najprej je treba analizirati podatke, ki jih stranka posreduje, povezani pa so, tako z organizacijo same manifestacije kot tudi z mestom njenega prirejanja oziroma s trajanjem in številom udeležencev. Poudarjamo tudi to, da bo osebam, za katere dogodek je predvidena prav to vrsta tolmačenja, ponujen tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje, kar je storitev, ki je v tej instituciji na razpolago po odlični ceni.

Prevajanje reklamnih letakov in brošur iz estonskega v portugalski jezik

Ker je zelo pomembno, da je vsebina vseh reklamnih materialov, pa tudi omenjenih usklajena s pravili, ki jih določa portugalski jezik, to pomeni, da prav strokovnemu oblikovanju reklamnega sporočila sodni tolmači in prevajalci tudi posvečajo pozornost. Poleg brošur in letakov iz estonskega v portugalski jezik neposredno prevajajo PR članke pa tudi kataloge, zatem plakate, kataloge in vizitke kot tudi vse druge materiale, ki so v osnovi namenjeni predstavljanju nekega izdelka ali dogodka, zatem delovanja konkretnega podjetja ali storitve.

Za stranke, ki niso imeli priložnosti zadolžiti teh strokovnjakov, da prevedejo določene vsebine, ampak so od nekoga drugega zahtevali to storitev, je izjemno pomembna informacija, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi korektorje in lektorje. Kadar morajo biti odpravljene napake v takšnih vsebinah, ti uporabljajo pravila svoje stroke in skozi redakcijo usklajujejo njihovo vsebino, tako z izvirnikom kot tudi s portugalskim jezikom.

V primeru zahteve vsaka stranka dobi storitev, ki vključuje neposredno prevajanje serij in reklamnih sporočil iz estonskega v portugalski jezik, v okviru navedene institucije pa lahko zahteva, tako njihovo podnaslavljanje kot tudi sinhronizacijo. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko prevedejo, ne samo igrane filme, ampak tudi dokumentarne pa tudi animirane in risane, kot tudi oddaje katerekoli vrste in ne glede na to, ali je njen značaj informativni, izobraževalni ali zabavni.

Posebej želimo poudariti tudi to, da posamezniki, ki želijo v navedeni jezični kombinaciji dobiti preveden, tako strokovni besedilni material kot tudi tistega, ki mora biti dostope širšemu krogu bralcev, nimajo razloga za zaskrbljenost, če je njihova tematika nekoliko kompleksnejša. Najpreprosteje rečeno, sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov lahko prevedejo besedila, katerih tema se tiče vsake znanstvene discipline in ne glede na to, ali je ta povezana predvsem z neko družbeno naravoslovno vedo. Psihologija, sociologija in farmacija oziroma znanost, filozofija in bančništvo kot tudi medicina in izobraževanje predstavljajo samo nekatera od področij, na katera se lahko nanaša tema besedil. Če je to potrebno, omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje političnih in turističnih besedil iz estonskega v portugalski jezik kot tudi tistih, katerih tema je izključno povezana s področjem ekologije in varstva okolja oziroma tistih, ki se tičejo informacijskih tehnologij, zatem prava in komunikologije pa tudi marketinga in gradbene industrije kot tudi menedžmenta ter vseh drugih neomenjenih znanstvenih disciplin.

Cena prevajanja iz estonskega v portugalski jezik

  • Iz estonskega v portugalski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!