Prevajanja iz estonskega v finski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v finski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v finski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Samo dejstvo, da ta institucija zaposluje profesionalce, katerih specialnost je prevajanje iz in v oba jezika, jasno kaže na to, da jih stranke lahko angažirajo tudi, če jim je potrebno neposredno prevajanje iz estonskega v finski jezik.

Pravzaprav moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko v tej različici jezikov, ne samo obdelajo različne pisane materiale, ampak strankam zagotovijo tudi storitev tolmačenja, če je to potrebno.

Posamezniki, ki jim je potrebno prav tolmačenje, morajo vedeti, da ti strokovnjaki poleg simultanega in konsekutivnega lahko uporabijo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje, ki je nekoliko specifična storitev in se uporablja za dogodke z jasno opredeljenimi značilnostmi. Generalno rečeno, odločitev o vrsti te storitve, se lahko sprejme na podlagi značilnosti samega dogodka, predvsem v skladu z informacijami o njegovem trajanju, mestu prirejanja in številu udeležencev. V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, stranke lahko zahtevajo tudi storitev, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz estonskega v finski jezik
Prevajanje iz finskega v estonski jezik

Med drugim vsebin, prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje vseh marketinških materialov (brošure, PR članki, plakati, reklamne zloženke, vizitke, katalogi in drugi), seveda pa profesionalno prevajajo tudi vse vrste besedil, ne glede na to, ali gre za izključno strokovne ali poljudne vsebine.

Zainteresirane stranke prav tako lahko te strokovnjake angažirajo tudi, če želijo da v konkretni različici jezikov dobiti profesionalno prevedene vse vrste književnih del oziroma revije in časopisne članke kot tudi učbenike.

Vsakdo, ki ga zanima obdelava teh vsebin, jih mora elektronsko poslati tem strokovnjakom, vsekakor pa bo na elektronski naslov dobil tudi prevedene materiale. Posebej poudarjamo, da konkretna institucija omogoča tudi številne druge možnosti, tako za dostavo teh materialov na obdelavo kot tudi za njihovo prevzemanje po koncu prevajanja, zaposleni te institucije pa bodo dodatno informirali vse stranke, ki jim to ustreza.

Če bo to postavljeno kot zahteva, sodni tolmači in prevajalci maksimalno profesionalno obdelujejo tudi vse vrste spletnih vsebin. Pravzaprav je v ponudbi, tako neposredno prevajanje spletnih strani iz estonskega v finski jezik kot tudi programov vseh vrst, potem spletnih katalogov in aplikacij oziroma spletnih prodajaln in na splošno rečeno vseh vsebin, ki so povezane z računalništvom ali pa se lahko vidijo na spletu. Lastniki vseh teh materialov poleg storitve prevajanja v navedeni različici jezikov, lahko dobijo tudi tisto, ki je povezana z njihovo optimizacijo, saj ti strokovnjaki uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation).

V pogledu dodatnih storitev se nudi sinhronizacija in podnaslavljanje absolutno vseh video in zvočnih vsebin, za katere stranke zahtevajo prevajanje v omenjeni različici jezikov. Natančneje rečeno, izvajamo predvsem prevajanje, tako informativnih oddaj, reklamnih sporočil in igranih filmov oziroma serij, zabavnih oddaj in dokumentarnih filmov kot tudi animiranih in risanih filmov, potem otroških in izobraževalnih oddaj ter vseh drugih vsebin te vrste, stranke pa potem izberejo, ali jim bolj ustreza možnost njihovega podnaslavljanja ali sinhronizacije.

Kot posebno ugodnost ta institucija predstavlja dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači poleg prevajanja dokumentov iz estonskega v finski jezik, uporabljajo tudi pravila, ki so povezana za postopek overitve prevoda. Time lastniki kateregakoli dokumenta v okviru sme poslovalnice, pravzaprav dobijo z vidika zakona maksimalno profesionalno obdelan katerikoli dokument.

V odvisnosti od potreb lahko prevajajo, tako vsebino poslovne kot tudi gradbene oziroma razpisne pa tudi tehnične in medicinske dokumentacije. Kompletno obdelujejo tudi vse podobne dokumente pa tudi tiste, ki se tičejo področij in izobraževanja in znanosti.

Seveda bo ustrezno odgovorjeno vsem, ki prevajanje v navedeni različici jezikov zahtevajo za dokumente, ki je treba predložiti določeni instituciji Republike Slovenije, kar so na prvem mestu soglasja različnih vrst in izjave oziroma potrdila.

Če neka stranka to zahteva, bo prav tako izvedeno tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz estonskega v finski jezik, seveda pa prevajalci in sodni tolmači v skladu s pravili prevajajo in overjajo tudi vse druge neomenjene dokumente, potem ko stranka spoštuje pravilo v zvezi s postopkom njihove dostave.

Gre za to, da zakon točno določa, kako poteka postopek overitve prevedenih dokumentov, saj se od sodnega tolmača, ki je za to zadolžen, zahteva primerjanje prevedenih dokumentov z njihovimi izvirnimi, kar pomeni, da jih je stranka dolžna zagotoviti.

Seveda prav stranka izbere, kako bo dostavila izvirne dokumente, na razpolago pa ji je možnost, da jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko in preko kurirske službe, ali pa jih osebno prinese v predstavništvo te institucije.

Vsekakor se stranka sama tudi odloči, kateri od ponujenih načinov za prevzemanje ji najbolj ustreza, v ponudbi pa sta dve možnosti. Lastnik dokumentov lahko pridre v poslovalnico, da kompletno obdelane vsebine prevzame osebno, prav tako pa ima pravico zahtevati njihovo dostavo na določen naslov. Kurirska služba izvaja to storitev in jo v skladu z lastnim cenikom zaračuna neposredno od stranke.

Posebno vrsto žiga, ki je poznan pod imenoma Haški in Apostille, je treba postaviti samo na nekatere dokumente, in to v točno določeno trenutku, prevajalci in sodni tolmači, ki so v navedeni instituciji zaposleni, pa nimajo pravice izvesti te vrste overitve. Da ne bo pomote, ta postopek je označen kot nadoveritev in je izključno v pristojnosti točno določenih državnih institucij, ki se nahajajo v okviru okrožnih sodišč naše države. Da bi se izognili nepotrebnemu izgubljanju in časa in denarja, stranke morajo najprej kontaktirati s temi službami, da bi dobili vse potrebne podatke o nadoveritvi. Posebej želimo poudariti, da je zelo pomembna tudi informacija, ki se nanaša na trenutek postavljanja tega žiga, saj je s pravili določeno, na katere dokumente se Apostille žig postavlja pred postopkom prevajanja in overitve sodnega tolmača in na katere po tem.

Zaposleni v tej instituciji lahko izvajajo tudi nujno prevajanje dokumentov iz estonskega v finski jezik, toda tedaj jih je stranka dolžna v čim krajšem roku elektronsko poslati na obdelavo, kar pa ne pomeni, da ni dolžna poslati tui izvirnikov na vpogled. Pravzaprav je samo v tem primeru dovoljeno, da lastniki dokumentov kasneje priložijo izvirne vsebine, toda pri tem je izjemno pomembno, da pazijo na rok, ki so ga postavili za dokončanje prevajanja in overitve.

Poleg profesionalne lekture, bo po potrebi izvedena tudi korektura, da bi bile vsebine, ki niso posebej kakovostno prevedene v dani jezični kombinaciji, usklajene z izvirnimi in pravili, ki veljajo v ciljnemu jeziku. Pravzaprav korektorji in lektorji v tem primeru uporabljajo tako imenovano redakcijo in strankam v optimalnem roku zagotovijo profesionalno obdelane materiale katerekoli vrste.

Neposredno prevajanje PR člankov iz estonskega v finski jezik

Če je to nekomu potrebno poleg te vrste reklamnih materialov, bo izvedeno tudi profesionalno prevajanje katalogov in zloženk iz estonskega v finski jezik pa tudi vizitk, zatem brošur in reklamnih letakov ter plakatov in vseh drugih vsebin, ki se nanašajo na marketing. Seveda sodni tolmači in prevajalci veliko pozornost posvečajo tudi pravilom marketinga, ki jih uporabljajo tokom obdelave vseh teh in še veliko drugih reklamnih vsebin, za katere stranke zahtevajo obdelavo v dani različici jezikov.

Da bi slabo prevedene vsebine katerekoli vrste bile usklajene s pravili finskega jezika, mora biti izvedena njihova profesionalna redakcija. Pravzaprav gre za storitev, ki jo v skladu z zahtevami zagotavljajo korektorji in lektorji, ki so prav tako zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Če je predvideno, da so v okviru nekega dogodka prisotni udeleženci, ki jim je materni jezik estonski oziroma finski, prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni jezični kombinaciji izvajajo storitev tolmačenja. Da bi oblikovali ustrezno ponudbo in stranki ponudili najboljšo možno storitev, ker so specializirani za konsekutivno pa tudi za simultano in šepetano tolmačenje iz estonskega v finski jezik, morajo biti seznanjeni s podrobnostmi, ki se nanašajo na organizacijo dogodka. Na prvem mestu mislimo na podatke o točni lokaciji njegovega prirejanja, potem na informacije o trajanju in vsekakor o številu oseb, ki naj bi bile ob tej priložnosti prisotne. Po pridobitvi teh podatkov, omenjeni strokovnjaki opravijo njihovo analizo in se uradno odločijo, katera storitev mora biti uporabljena ob tej priložnosti. Glede na to, da ta institucija omogoča tudi najem visoko profesionalne opreme za simultano tolmačenje, bo ta storitev vsekakor uvrščena v ponudbo, če v popolnosti ustreza zahtevam konkretne manifestacije.

Ne samo, da zainteresirane stranke v tej različici jezikov lahko dobijo prevedene učbenike katerekoli tematike, ampak sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo tudi različna književna dela, in to ne glede na to, ali so ta poetska ali prozna. Prav tako so specializirani tudi za neposredno prevajanje otroških, ilustriranih in strokovnih revij iz estonskega v finski jezik, na zahtevo pa v konkretni jezični kombinaciji lahko obdelajo tudi časopisne članke.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz estonskega v finski jezik

Kadar stranke zahtevajo prevajanje tega dokumenta, dobijo tudi informacijo, da jim Prevajalski center Akademije Oxford pravzaprav omogoča kompletno obdelavo, ne samo navedenega, ampak tudi vsakega drugega dokumenta. Gre za to, da so v tej instituciji zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so ustrezno usposobljeni za prevajanje dokumentov iz estonskega v finski jezik, tako izvajajo tudi strokovno overitev in potem stranka dobi v celoti pravno veljaven dokument.

Seveda bodo izpolnjene tudi zahteve, ki se nanašajo na obdelavo vseh drugih dokumentov s področja izobraževanja, kot so na primer prepis ocen in zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potem potrdilo o opravljenih izpitih in predmetniki ter programi fakultet pa tudi diplomski in seminarske naloge ter potrdilo o rednem šolanju in številni drugi.

Sicer je postopek overitve dokumentov, ki ga izvaja zapriseženi sodni tolmač, usklajen z vsemi veljavnimi pravili in zakoni, tako da je vsaka stranka dolžna priložiti tudi izvirnike njemu na vpogled.

Posebej želimo poudariti, da overitev, ki vključuje postavljanje Apostille oziroma tako imenovanega Haškog žiga na določene dokumente, ni uvrščena med pooblastila teh strokovnjakov, pa se s samim tem lastnik dokumentov mora tem detajlno pozanimati, preden določene vsebine pošlje ali prinese na obdelavo zaposlenim v tej instituciji.

Poleg dokumentov, ki so povezani z izobraževanjem, sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz estonskega v finski jezik, po potrebi pa obdelujejo, tako znanstvena dela kot tudi znanstvene patente oziroma absolutno vse materiale, ki so fokusirani na znanost.

Prav tako ustrezno odgovorijo zahtevam vseh tistih strank, ki omenjeni različici jezikov morajo dobiti, tako kompletno obdelano medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi) kot tudi poslovno dokumentacijo (fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila in drugi dokumenti, ki so v njeni sestavi).

Stalni člani ekipe te institucije lahko prav tako kompletno obdelajo, tako vsebine razpisne kot tudi gradbene oziroma tehnične dokumentacije, kar se nanaša predvsem na laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zatem navodilo za uporabo in gradbene projekte kot tudi na deklaracije izdelkov in druge dokumenti, ki navedene vrste dokumentacij sestavljajo.

Ko je to potrebno, bo vsekakor izvedeno tudi prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze iz estonskega v finski jezik kot tudi vsakega drugega pravnega akta. V tem primeru prevajalci in sodni tolmači, poleg omenjenega dokumenta obdelujejo tudi pritožbe, zatem pogodbe in sodne odločitve kot tudi licence in tožbe pa tudi pooblastilo za zastopanje in sodne odločbe pa tudi certifikate, pravni red Evropske Unije in druge dokumenti, ki so na določen način povezani s pravom ali sodstvom.

Pomembno je omeniti tudi to, da lahko vsakdo, ki ima potrebo, od teh strokovnjakov zahteva tudi kompletno obdelavo vsakega dokumenta, ki velja za osebnega, ne samo potnega lista in osebne izkaznice. Med drugim lahko prevajajo in potem v skladu z veljavnimi pravili tudi overjajo, tako vozniško, delovno in prometno kot tudi dovoljenje za prebivanje, zatem izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in izpiske iz matičnega registra o smrti kot tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma potrdilo o državljanstvu in druga neomenjene osebne dokumente.

Poleg potrdila o nekaznovanosti in potrdila o državljanstvu sodni tolmači in prevajalci lahko iz estonskega v finski jezik izvedejo prevedejo tudi soglasje za zastopanje pa tudi ostale vrsta, ne samo potrdil in soglasij, ampak tudi izjav (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki in drugi). Natančneje rečeno, ti strokovnjaki pristopajo kompletni obdelavi vsakega dokumenta, ki ga stranka potem mora predložiti neki državni instituciji.

Prevajanje programov in aplikacij iz estonskega v finski jezik

Glede na to, da so sodni tolmači in prevajalci med drugim specializirani tudi za neposredno prevajanje programske opreme iz estonskega v finski jezik, to pomeni, da stranke Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo profesionalno obdelavo, tako različnih vrst aplikacij kot tudi programov. Poleg tega ti strokovnjaki lahko prevedejo pa tudi optimizirajo, tako vsebino spletnih prodajaln in spletnih katalogov kot tudi spletnih strani ter vseh drugih vsebin, ki so dostopne v okviru globalnega omrežja. Posebej poudarjamo, da je optimizacija posebej pomembna, kadar gre za mesto, ki ga ti materiali zavzemajo v polju iskanja, saj se na prvi strani izključno lahko pojavijo samo vsebine, za katere je optimizacija izvedena v skladu s SEO (Search Engine Optimisation).

Vsekakor moramo posebej poudariti dejstvo, da konkretna institucija lahko svojim strankam ponuditi, tako profesionalno podnaslavljanje vseh video in zvočnih materialov kot tudi storitev, ki se nanaša na njihovo sinhronizacijo. Pravzaprav, stranke, ki jim je potrebno, tako prevajanje igranih filmov iz estonskega v finski jezik oziroma reklamnih sporočil in zabavnih kot tudi izobraževalnih ter otroških in informativnih oddaj ter risanih, dokumentarnih in animiranih filmov oziroma vseh video in zvočnih vsebin, v okviru te institucije dobijo njihovo kompletno obdelavo. Natančneje rečeno, najprej se angažirajo prevajalci in sodni tolmači, da prevedejo določene materiale te vrste, ki jih stranka predhodno na za to predviden način dostavi in potem ta izbere, ali ji bolj ustreza sinhronizacija ali podnaslavljanje.

Preden objasnimo, zakaj lahko mirno rečemo, da naši zaposleni izvajajo profesionalno prevajanje v konkretni različici jezikov za besedilne materiale, katerih vsebina je povezana s katerimkoli področjem, moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači vsekakor posedujejo, ne samo znanje, ki jih jim je potrebno za zagotavljanje te storitve, ampak poznajo tudi številne temama iz vsakodnevnega življenja pa tudi strokovne. Zato tudi trdimo, da stranke lahko dobijo profesionalno prevajanje vseh strokovnih in poljudnih besedil iz estonskega v finski jezik, katerih tema je povezana, tako s turizmom, komunikologijo in farmacijo, potem marketingom, ekologijo in varstvom okolja pa tudi z medicino, sociologijo in menedžmentom kot tudi tistih besedil, ki se tičejo politike, filozofije in bančništva, zatem izobraževanja, gradbene industrije in psihologije kot tudi ekonomije, informacijskih tehnologij in prava oziroma vseh drugih in naravoslovnih in družbenih ved, ki jih ob tej nismo omenili priložnosti.

Cena prevajanja iz estonskega v finski jezik

  • Iz estonskega v finski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v finski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!