Prevajanja iz estonskega v korejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v korejski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v korejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Najpomembneje je omeniti dejstvo, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo tudi tolmačenje iz estonskega v korejski jezik kot tudi, da izvajajo prevajanje vseh pisanih vsebin.

Poleg tega, da lahko izvedejo simultano tolmačenje v navedeni različici jezikov, lahko na zahtevo strank uporabijo tudi storitev, ki vključuje šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje, strankam pa po ugodnih cenah lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Vsekakor se izbire tista storitev, ki ustreza zahtevam same manifestacije oziroma izvaja se analiza podatkov o organizaciji, trajanju in številu udeležencev kot tudi o mestu prirejanja, ki jih mora stranka predhodno dostaviti na predpisan način.

Sodni tolmači in prevajalci v dani kombinaciji jezikov prevajajo vse vrste besedil, tako poljudna kot tudi strokovna, tema teh vsebin pa se lahko tiše različnih in naravoslovnih in družbenih znanstvenih disciplin. Če bo to potrebno, profesionalno obdelujejo tudi časopisne članke, zatem učbenike in revije kot tudi književna dela, in to ne glede na to, ali gre za prozna ali poetska.


Prevajanje iz estonskega v korejski jezik
Prevajanje iz korejskega v estonski jezik

Vsekakor lahko prevajajo tudi PR članke, zatem reklamne brošure in plakate oziroma vizitke, zloženke, kataloge in letake kot tudi vse ostale vsebine iz domene marketinga oziroma tista, ki so namenjena reklamiranju.

Na podlagi zahteva se izvaja tudi prevajanje vseh vrst oddaj iz estonskega v korejski jezik pa tudi dokumentarnih filmov, serij in reklamnih sporočil kot tudi igranih filmov kateregakoli žanra, pri čemer se prevajajo tudi risani pa tudi animirani in ostali video in zvočni materiali. Samo na zahtevo strank se ob tej priložnosti lahko izvede, tako njihova sinhronizacija kot tudi podnaslavljanje.

Poleg navedene vsebine prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi vse vrste spletnih materialov, od spletnih strani preko spletnih prodajaln in katalogov pa do programske opreme, pri čemer izvajajo prevajanje vseh programov in aplikacij, ki jih stranka zahteva. Posebej je pomembno poudariti, da stranke, ki se zanimajo za obdelavo navedenih materialov, pravzaprav dobijo tudi storitev njihove strokovne optimizacije. Natančneje rečeno, v toku prevajanja omenjeni strokovnjaki uporabljajo orodja SEO (Search Engine Optimisation) oziroma omenjene vsebine usklajujejo s pravili iskanja in z osnovnim ciljem, da jim zagotovijo boljši položaj na iskalniku.

Storitvi lekture in profesionalne korekture se prav tako izvajata na zahtevo, osnovni namen tako imenovane redakcije je odpravljanje pomanjkljivosti v katerikoli vrsti materialov, za katero obstaja prevod v dani jezični kombinaciji. Dolžni smo poudariti tudi to, da se za navedeno storitev izključno angažirajo korektorji in lektorji in prav njih zaposluje omenjena institucija.

Vse navedene materiale stranke lahko elektronsko dostavijo na obdelavo in a predviden je popolnoma enak postopek njihovega prevzemanja, potem ko je prevajanje končano. Posebej poudarjamo, da ta institucija nudi tudi druge možnosti, z njimi pa se v skladu z zahtevami stranke seznanijo neposredno v predstavništvu.

Specialnost teh strokovnjakov je tudi neposredno prevajanje dokumentov iz estonskega v korejski jezik, saj so sodni tolmači in prevajalci usposobljeni za njihovo kompletno obdelavo. Mislimo pravzaprav na dejstvo, da strankam zagotavljajo, tako prevajanje kateregakoli dokumenta v navedeni jezični kombinaciji kot tudi njegovo profesionalno overitev, vse s ciljem uradne potrditve, da sta izvirni in prevedeni dokument oziroma njuni vsebini popolnoma enaki.

V skladu z veljavnimi pravili mora zapriseženi sodni tolmač pri sebi imeti izvirni dokument, tako da ga stranka mora, ali poslati s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko neke kurirske službe in če želi, lahko vsebine na obdelavo prinese tudi osebno v poslovalnico.

Seveda zainteresirane stranke lahko dobijo kompletno obdelano celotno osebno dokumentacijo (potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica in drugi osebni dokumenti), vsekakor pa na podlagi postavljenih zahtev prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi vsebino razpisne, gradbene in tehnične dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in vsak drugi dokument, ki je v sestavi katerekoli od navedenih vrst dokumentacij).

Seveda da zaposleni v okviru te institucije lahko izvajajo, tako prevajanje kot tudi overitev za različne pravne akte oziroma za pritožbe in sodbe kot tudi sodne odločbe, odločitve in tožbe, pri čemer kompletno obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije, certifikate in pogodbe vseh vrst pa tudi pooblastilo za zastopanje, zatem licence in na splošno rečeno, absolutno vsak dokument, ki se nanaša na sodstvo in pravo ter se obravnava kot pravni akt.

Posebej omenjamo tudi to, da lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz estonskega v korejski jezik pa tudi ostalih dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, kot so recimo specifikacije farmacevtskih izdelkov, zatem dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vsak drugi neomenjeni dokument, ki se obravnava kot njen sestavni del.

Prav tako prevajalci in sodni tolmači, ko to neka stranka zahteva, pristopajo kompletni obdelavi vseh tistih dokumentov, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi izobraževanja. Poleg znanstvenih del, predmetnikov in programov fakultet oziroma rezultatov znanstvenih raziskav in prepisa ocena, prevajajo in izvajajo overitev, tako za zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvene patente in seminarske naloge kot tudi za potrdilo o rednem šolanju, potem za diplomo in dodatek k diplomi, ali za katerokoli drugu vsebino, ki se na navedeni področji nanaša.

Zainteresirane stranke moramo seznaniti tudi z dejstvom, da lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz estonskega v korejski jezik, kar med drugim vključuje kompletno obdelavo vseh vrst poslovnih poročil (finančna, letna, revizijska in druga) kot tudi sklepa o ustanovitvi pravne osebe, zatem poslovnih odločitev, ustanovitvenega akta podjetja in faktur pa tudi statuta podjetja in vseh drugih dokumentov, ki se obravnavajo kot del omenjene vrste dokumentacije, saj se tičejo poslovanja, ne glede na to, ali gre za neko podjetje ali podjetnika.

Kadar se to zahteva, zaposleni v tej instituciji v konkretni jezični različici prevajanje izvajajo tudi za vse vrste soglasij, izjav ter potrdil. Na prvem mestu kompletno obdelujejo potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu in še veliko drugih dokumentov, ki jih njihovi lastniki v skladu z zahtevami kasneje predložijo različnim institucijam Republike Slovenije.

Glede na to, da je predstavljena zahteva v zvezi z dostavo izvirnika na vpogled, to pomeni, da bo stranka po tem, ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo kompletno obdelavo teh dokumentov, osebno prišla v poslovalnico, da jih prevzame. Prav tako ji je na razpolago tudi možnost, da zahteva dostavo kompletno obdelanih dokumentov na naslov, pri čemer mora vedeti, da to storitev plača ločeno od prevajanja in overitve vsebin. Samo kurirska služba ima dovoljenje, da določi ceno dostave in predvideno je, da se navedeni znesek plača neposredno kurirju, ko stranka prevzema pošiljko.

Na razpolago je tudi nujno prevajanje dokumentov iz estonskega v korejski jezik, pri čemer mora predstavljena informacija, da je stranki samo v tem primeru dovoljeno, da skenirane materiale pošlje na elektronski naslov. Seveda se navedena obveznost mora spoštovati tudi ob tej priložnosti, pri čemer pa je dovoljeno, da se sodnemu tolmaču naknadno dostavijo izvirniki na vpogled, spri čemer je izjemno pomembno, da je to v najkrajšem roku.

Kdorkoli želi dobiti preveden katerikoli dokument v omenjeni kombinaciji jezikov, mora prav tako vedeti, da sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v okviru te institucije, ne morejo izvesti storitve overitve dokumentov s Haškim (Apostille) žigom. Gre za postopek, ki se imenujte nadoveritev in je v pristojnosti okrožnih sodišč naše države, točneje posebnih oddelkov, ki delujejo v okviru te institucije. Lastnik dokumentov neposredno pred dostavo le-teh omenjenim strokovnjakom na obdelavo, mora relevantne podatke o tej overitvi pridobiti od institucij, ki so zanjo uradno pristojne. Posebej želimo poudariti, da je vsakdo, ki pridobi informacijo, da se Haški žig mora postaviti na dokumente, dolžan tudi vprašati, po katerem principu oziroma ali se dokument overja z njim po izvedenem prevajanju in overitvi zapriseženega sodnega tolmača, ali pa preden se njegovemu prevajanju pristopi. Prav od teh podatkov je primarno odvisno, kako dolgo bo trajala obdelava, najpomembneje pa je to, da stranka ve, kam mora vsebine najprej poslati oziroma odnesti na obdelavo.

Prevajanje igranih in dokumentarnih filmov iz estonskega v korejski jezik

Da bi strankam, ki jim je potrebno neposredno prevajanje vseh vrst filmov iz estonskega v korejski jezik, bila zagotovljena kompletna storitev, Prevajalski center Akademije Oxford omogoča, tako njihovo sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje. Seveda da se ta storitev uporablja, ne samo pri igranih in dokumentarnih, ampak tudi pri animiranih kot tudi risanih filmih, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi serije, potem oddaje zabavnega, informativnega in izobraževalnega značaja kot tudi tiste, ki so namenjene otrokom pa tudi reklamna sporočila in vse ostale neomenjene video in zvočne materiale.

Še ena v nizu storitev, ki jih omenjeni strokovnjaki izvajajo, vključuje, tako simultano in konsekutivno tolmačenje iz estonskega v korejski jezik kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje, omogočen pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Tukaj moramo posebej poudariti, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo izključno tisto vrsto storitve, ki je v celoti v skladu z zahtevami in udeležencev in organizatorja konkretne manifestacije. Zato je predvideno, da je stranka dolžna posredovati podatke o mestu njenega prirejanja in seznaniti zaposlene te institucije o trajanju dogodka kot tudi o točnem številu oseb, ki bodo prisotne oziroma o sami organizaciji. Ko jim bodo vsi ti podatki na predpisan način dostavljeni, bo izvedena podrobna analiza, da bi bila izbrana ustrezna storitev.

Seveda stranke lahko zahtevajo tudi prevajanje v dani različici jezikov za besedilne vsebine, kar se nanaša, tako na tiste, katerih tema je iz domene naravoslovnih ved pa tudi na tiste, ki so povezani z neko družbeno vedo. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje besedil s področij sociologije in filozofije iz estonskega v korejski jezik pa tudi tistih, katerih tema je povezana s področji ekologije in varstva okolja, menedžmenta in psihologije kot tudi turizma, medicine in komunikologije oziroma farmacije, marketinga in informacijskih tehnologij. Poleg tega lahko prevajajo tudi poljudne kot tudi strokovne besedilne materiale, ki se ukvarjajo z različnimi temami s področij ekonomije, bančništva in prava kot tudi znanosti, gradbene industrije in financ oziroma politike in katerokoli druge znanstvene discipline.

Prevajanje spletnih prodajaln iz estonskega v korejski jezik

Pri obdelavi spletnih prodajaln prevajalci in sodni tolmači implementirajo tudi tista pravila, ki so povezana z optimizacijo za spletne iskalnike. Zahvaljujoč njim spletne prodajalne pa tudi številne druge vsebine precej bolje kotirajo v iskanju kot prej. Seveda izvajamo tudi neposredno prevajanje aplikacij in programov iz estonskega v korejski jezik kot tudi spletnih strani in spletnih katalogov pa tudi vseh drugih vsebin, ki so povezane, tako s spletom kot tudi z računalništvom.

Ko je to potrebno, tako profesionalni korektorji kot tudi lektorji, ki jih Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje, uporabljajo pravila, ki so povezana z redakcijo vsebin. To pa pomeni, da izvajajo njihovo korekturo in lekturo, da bi na najboljši način popravili napake, ki jih je nekdo pred njimi naredil.

Zaposleni te institucije so specializirani tudi za neposredno prevajanje književnih del iz estonskega v korejski jezik, kar se nanaša tudi na poezijo in na prozo. Prav tako lahko prevajajo tudi učbenike, ne glede na to, s katero temo se ukvarjajo, po potrebi pa obdelujejo tudi revije vseh vrst (ilustrirane, strokovne, otroške in številne druge) kot tudi časopisne članke različne tematike in dolžine.

Če to nekdo zahteva sodni tolmači in prevajalci vsekakor obdelujejo tudi vse marketinške materiale. Poleg neposrednega prevajanja brošur in reklamnih letakov iz estonskega v korejski jezik izvajajo tudi obdelavo PR člankov, vizitk in katalogov kot tudi plakatov in reklamnih zloženk ter vseh drugih vsebin, ki so na določen način povezane z marketingom. V skladu s pravili reklamiranja pa tudi ciljnega jezika obdelajo tudi vse vsebine te vrste in tako izvornim govorcem korejskega jezika zagotovijo priložnost, da se čim bolje seznanijo z njihovo vsebino.

Prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz estonskega v korejski jezik

Vsekakor stranke lahko angažirajo zaposlene v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford, da izvedejo prevajanje tudi teh in še veliko drugih vsebin, ki se tičejo znanosti, kot so recimo znanstveni patenti ali dela.

Posebej želimo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači neposredno prevajanje dokumentov iz estonskega v korejski jezik izključno izvajajo v skladu s pravili, kar pomeni, da stranka dobi kompletno obdelan dokument. Točenje rečeno takoj po prevajanju se izvaja tudi overitev in tako se potrdi, da je vsebina kateregakoli prevedenega dokumenta popolnoma enaka kot tudi v izvirniku.

Jasno je, da sodni tolmač v toku postopku overitve primerja ta dva dokumenta, pa vsaka stranka mora izvirnike ali prinesti ali poslati na ustrezen način.

Posebej moramo poudariti dejstvo, da postopek, ki je poznan kot nadoveritev in se tiče Haškega oziroma tako imenovanega Apostille žiga, nije na razpolago okviru te institucije. Pravzaprav je razlog v tem, da njeni zaposleni ne sodijo med osebe, ki poseduje pooblastila za nadoveritev, pa zato stranke podatke, ki se nanjo nanašajo, predhodno morajo pridobiti od državnih institucij, v okviru katerih se Haški žig postavlja.

Seveda sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz estonskega v korejski jezik (pritožbe, pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe, certifikati, pogodbe, tožbe, pravni red Evropske Unije, licence, sodne odločitve, sklepe o razvezi zakonske zveze in drugi dokumenti iz domene prava), prav tako pa na zahtevo strank prevajajo tudi vse tiste materiale, ki so usmerjeni na področja izobraževanja. Na prvem mestu mislimo na to, da kompletno obdelajo, tako zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih in predmetnike ter programe fakultet kot tudi seminarske naloge, potem diplomo in dodatek k diplomi ter potrdilo o rednem šolanju pa tudi diplomske naloge in na splošno rečeno, absolutno katerikoli material, ki se konkretnega področja tiče.

Tedaj, ko je to potrebno, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz estonskega v korejski jezik pa tudi vsakega drugega osebnega dokumenta. Seveda prevajalci in sodni tolmači vsekakor kompletno obdelajo izpiske iz matičnega registra o rojstvu, osebno izkaznico in potni list, zatem izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi dovoljenje za prebivanje ter vozniško, delovno in prometno dovoljenje kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti pa tudi katerikoli drugi dokument, ki ga stranka zahteva.

Ne glede na to, ali je nekomu potrebna obdelava določenega soglasja ali potrdila kot tudi izjave, je lahko prepričan, da bodo zaposleni v okviru te institucije njegovo zahtevo v celoti spoštovali, in mu zagotovili kompletno obdelane dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam. Poleg soglasja za zastopanje, potrdila o višini dohodkov se to nanaša tudi na obdelavo potrdila o stanju računa v banki ter potrdila o stalni zaposlitvi pa tudi potrdila o samskem stanu in vseh drugih vrst navedenih dokumentov.

Poleg gradbenih projektov sodni tolmači in prevajalci prevajajo tudi vse druge dokumente, ki sestavljajo gradbeno dokumentacijo, pri čemer lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje deklaracij izdelkov iz estonskega v korejski jezik oziroma navodil za uporabo in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev kot tudi številnih drugih dokumentov, ki so v sestavi tehnične oziroma razpisne dokumentacije.

Vsekakor stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelano vsebino poslovne dokumentacije (statut podjetja, letna poslovna poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, fakture in druga), v ponudbi pa je tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz estonskega v korejski jezik. Poleg zdravniških izvidov sodni tolmači in prevajalci lahko odgovorijo tudi na zahteve strank v zvezi, tako s prevajanjem kot tudi z overitvijo dokumentacije o medicinskih izdelkih, zatem navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi specifikacij farmacevtskih izdelkov in še veliko drugih ob tem nenavedenih dokumentov, ki se obravnavajo kot sestavni del medicinske dokumentacije.

Cena prevajanja iz estonskega v korejski jezik

  • Iz estonskega v korejski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v korejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v korejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v korejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!