Prevajanja iz estonskega v norveški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v norveški jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v norveški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci, uradno zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko izvedejo prevajanje dokumentov iz estonskega v norveški jezik, obdelujejo tudi vse ostale vsebine, ki jih stranka dostavi in po potrebi zagotavljajo tudi storitev tolmačenja v dani različici jezikov.

Posebej želimo poudariti, da se postopek prevajanja dokumentov vsekakor razlikuje od obdelave ostalih vsebin, in to predvsem zato, ker se mora izvesti tudi overitev prevoda s strani uradno zapriseženega sodnega tolmača. Ta postopek vključuje najprej primerjanje izvirnega dokumenta s prevedenim in samo potem ima omenjeni strokovnjak pravico postaviti svoj žig na prevode, toda samo pod pogojem, da je popolnoma prepričan o enakosti vsebin. Seveda, če v prevedenih dokumentih obstajajo napake, je dolžan stranke o tem obvestiti in jim priporočiti izvedbo redakcije. Posebej želimo poudariti, da je tudi ta storitev na razpolago v okviru te institucije, saj so v njej zaposleni tudi korektorji in lektorji.

Posebej je torej pomembno, da ima sodni tolmač poleg sebe izvirne dokumente in stranka njih, ali pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko določene kurirske službe, ali pa jih prinese osebno. Za absolutno vse druge vsebine, za katere se zahteva prevajanje iz estonskega v norveški jezik, je postopek dostave precej preprostejši, saj je strankam dovoljeno, da jih pošljejo na elektronski naslov pa tudi prevzemanje je lahko izveden na enak način.


Prevajanje iz estonskega v norveški jezik
Prevajanje iz norveškega v estonski jezik

<

Pri obdelavi dokumentov se prav zaradi obvezne dostave izvirnikov razlikuje tudi postopek prevzemanja, tako da stranka izbere, ali ji bodo dostavljeni na naslov, ali pa bo osebno prišla v poslovalnico in na ta način prevzela kompletno obdelane dokumente. Če se odloči za prvo možnost, ki je omenjena, mora storitev dostave plačati neposredno kurirju, ceno pa ima v tem primeru pravico oblikovati samo kurirska služba.

Kdorkoli zahteva nujno obdelavo dokumentov, lahko izvirnike kasneje dostavi na vpogled omenjenemu strokovnjaku, najprej pa pošlje skenirane dokumente na elektronski naslov Prevajalskega centra Akademije Oxford. Le tako sodni tolmači in prevajalci lahko odgovorijo na zahteve strank in prevajanje določenega dokumenta zares izvedejo v krajšem roku od predvidenega in takoj zatem tudi njegovo overitev.

Posebej želimo poudariti, da ti strokovnjaki lahko izvajajo, tako profesionalno prevajanje pravnih aktov iz estonskega v norveški jezik kot tudi kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki sestavljajo poslovno, zatem gradbeno in medicinsko pa tudi osebno oziroma tehnično in razpisno dokumentacijo. Vsekakor prevajajo in overjajo vsak dokument, ki ga je treba priložiti določeni pristojni instituciji (vse vrste izjav, potrdil in soglasij) pa tudi dokumente, ki sodijo, tako na področje izobraževanja kot tudi na področje znanosti.

Absolutno vsaka stranka, ki je potrebno prevajanje dokumentov različne vrste v dani kombinaciji jezikov, mora biti seznanjena tudi s postopkom nadoveritve, toda sodni tolmači in prevajalci konkretne institucije teh podatkov niso dolžni posredovati. Preprosto rečeno, navedeni postopek vključuje postavljanje Apostille žiga na dokumente, njegov drugačni naziv je Haški. V pristojnosti okrožnih sodišč Republike Slovenije oziroma določenih oddelkov te institucije je tudi izvedba te overitve, kar je maksimalno v skladu z zakonom. Prav zato, ker zaposleni v tej instituciji niso dolžni izvesti nadoveritve, Haški žig mora biti postavljen ali po prevajanju in overitvi dokumenta, ali pred tem, kar je spet odvisno od zakona, vsekakor velja splošno priporočilo strankam, da navedene informacije pravočasno dobijo, saj se bodo tako izognile dodatnim zapletom.

Seveda je v ponudbi konkretne institucije tudi tolmačenje iz estonskega v norveški jezik in ob tej priložnosti sodni tolmači in prevajalci zagotavljajo, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje. V odvisnosti od vrste te storitve, ki bo uporabljena za določeno manifestacijo, zainteresiranim strankam lahko ponudimo tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tega omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo tudi vse vrste besedil, zatem marketinške materiale (vizitke, katalogi, reklamne zloženke, PR članki, plakati, brošure in druge) pa tudi učbenike in revije. Prav tako stranke lahko navedene strokovnjake angažirajo tudi, če želijo dobiti profesionalno prevedeno katerokoli književno delo ali časopisni članek.

Glede na to, da je na razpolago tudi storitev sinhronizacija oziroma profesionalno podnaslavljanje v okviru vsake poslovalnice omenjene institucije oziroma vse stranke, ki jim je potrebno, bodisi prevajanje filmov iz estonskega v norveški jezik ali reklamnih sporočil oziroma oddaj in serij pa tudi drugih video in zvočnih vsebin, pravzaprav na enem mestu lahko dobijo njihovo kompletno obdelavo.

Posebno je pomembno poudariti informacijo, ki bo koristna tistim strankam, ki jim je prevajanje v navedeni različici jezikov potrebno za spletne materiale. Prevajalci in sodni tolmači imajo namreč potrebno znanje povezano z implementacijo orodij SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da strankam poleg profesionalnega prevajanja spletnih vsebin omogoča tudi storitev njihovega optimizacije. Tako se konkretne spletne strani oziroma programi in aplikacije kot tudi spletne prodajalne, katalogi in drugi spletni materiali usklajujejo s pravili, ki jih predvideva spletni iskalnik in s samim tem se sčasoma tudi njihov položaj v polju iskanja precej poboljšuje.

Prevajanje časopisnih člankov iz estonskega v norveški jezik

Seveda je popolnoma nepomembno, s katero tematiko se ukvarjajo časopisni članki, saj zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford njihovo prevajanje vsekakor izvajajo profesionalno. Prav tako se v tej instituciji izvaja tudi prevajanje revij iz estonskega v norveški jezik, kar je storitev, ki se uporablja tudi, ko gre za ilustrirane oziroma strokovne pa tudi otroške ter ostale vrste revij. Prav tako se razume, da sodni tolmači in prevajalci, ki jih omenjena institucija zaposluje, lahko v dani jezični kombinaciji prevajajo tudi učbenike in književna dela, tako prozna kot tudi poetska.

Če se pojavi potreba za popravljanje napak v materialih, ki jih je nekdo prevedel v tej jezični različici, bo strankam ponujeno, da korektorji in lektorji uporabijo tako imenovano redakcijo. V tem primeru je predvideno, da oni najprej ugotovijo, katere napake obstajajo v teh vsebinah, in da jih tedaj popravijo, da bi vsebina prevedenih materialov bila enaka kot tudi v izvirnih in da bi bila hkrati spoštovana tudi pravila norveškega jezika.

Na podlagi potreb zainteresiranih strank izvajamo tudi profesionalno prevajanje reklamnih materialov iz estonskega v norveški jezik. Mednje med drugim sodijo katalogi, zloženke in brošure oziroma vizitke in PR članki kot tudi plakati in ostali. Pomembno je poudariti, da prevajalci in sodni tolmači vsekakor poznajo pravila reklamiranja in v toku obdelave vseh teh in ostalih marketinških materialov prav njih tudi uporabljajo, tako da jih oblikujejo s ciljem čim boljšega razumevanja s strani izvornih govorcev norveškega jezika.

Podatek, da navedena institucija absolutno vsaki stranki omogoča, tako storitev sinhronizacije video ali zvočnih materialov različne vrste kot tudi strokovno podnaslavljanje vseh teh vsebin, je izjemno pomemben. Prav na ta način vsaka stranka, ki zahteva, tako prevajanje animiranih in igranih filmov iz estonskega v norveški jezik kot tudi dokumentarnih in risanih pa tudi reklamnih sporočil, potem oddaj različne tematike (informativne, izobraževalne, otroške, zabavne in druge) kot tudi serij in ostalih vsebin te vrste, znatno varčujejo s časom. Stvar je v tem, da takoj potem, ko prevajalci in sodni tolmači izpolnijo zahtevo posameznika in prevedejo dostavljene vsebine, omenjeni strokovnjaki pristopajo izvedbi izbrane storitve, tako da lastnik teh materialov v relativno kratkem časovnem obdobju dobi popolnoma obdelane in jih lahko takoj predstavi potencialnim poslušalcem kot tudi gledalcem.

Prevajanje deklaracije izdelkov iz estonskega v norveški jezik

Glede na to, da ekipo te specializirane institucije med drugim sestavljajo tudi prevajalci in sodni tolmači z dolgoletnimi izkušnjami, je vsem strankam na razpolago tudi neposredno prevajanje tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije iz estonskega v norveški jezik pa tudi vsake druge oziroma posamičnih dokumentov. Toda to je samo en del storitve, ki jo ti strokovnjaki zagotavljajo zainteresiranim strankam, saj so pooblaščeni tudi za overitev prevedenih dokumentov.

Ko že omenjamo overitev, moramo obvestiti vse potencialne stranke, da imajo praktično rečeno dve obveznosti, saj je zelo pomembno, da je vsak dokument obdelan, tako kot to določa zakon. Najprej morajo samostojno kontaktirati z institucijami, ki so na ozemlju naše države pooblaščene za postopek nadoveritve, saj omenjeni strokovnjaki niso pooblaščeni za postavljanje Apostille oziroma tako imenovanega Haškog žiga. Zaradi tega je potrebno, da vse potrebne informacije o postopku, ki je poznan kot nadoveritev, prav lastniki dokumentov pridobijo od pristojnih. Druga obveznost, ki jo stranke v tem primeru imajo, je spoštovanje smernica o dostavi želenih dokumentov na prevajanje, saj se zahteva obvezno prilaganje izvirnih vsebin, ki so potrebne zaradi overitve.

Seveda moramo omeniti tudi to, da izvajamo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz estonskega v norveški jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu in drugi), seveda pa sodni tolmači in prevajalci v dani kombinaciji jezikov na zahtevo obdelujejo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma zdravniške izvide ter katerikoli drugi dokument, ki je v skladu s pravili sodi prav v medicinsko dokumentacijo.

Prav tako so usposobljeni tudi za kompletno obdelavo, tako sklepa o ustanovitvi pravne osebe ter letnih in revizijskih poročil kot tudi faktura, potem statuta in ustanovitvenega akta podjetja pa tudi finančnih poročil, poslovnih odločitev in vsekakor vseh tistih dokumentov, ki so zakonsko uvrščeni v poslovno dokumentacijo, saj se nanašajo na poslovanje nekega podjetnikov, ali se pa se tičejo poslovnega procesa kateregakoli podjetja.

Lahko izvajamo tudi profesionalno prevajanje potrdila o višini dohodkov iz estonskega v norveški jezik oziroma potrdila o samskem stanu in potrdila o nekaznovanosti pa tudi potrdila o stanju računa v banki ter soglasij za zastopanje in potrdila o stalni zaposlitvi, pri čemer to pomeni, da zaposleni te institucije vsekakor prevajajo tudi druge vrste, tako potrdil in soglasij kot tudi izjav, kar so pravzaprav dokumenti, ki se v državnih službah v večini primerov predajajo.

Prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet kot tudi potrdilo o rednem šolanju, prevajajo in overjajo pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, zatem prepis ocen oziroma vsak dokument, ki se primarno nanaša na področje izobraževanja. Prav tako lahko prevajajo tudi vsebine iz domene znanosti, pri čemer mislimo predvsem na znanstvena dela, znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav, čeprav omenjeni strokovnjaki lahko ustrezno obdelujejo tudi druge materiale, ki se nanašajo na navedeno področje. Posebej moramo poudariti, da poskrbijo tudi za izpolnitev zahtev tistih posameznika, ki jim je prevajanje v dani različici jezikov potrebno, kako za diplomske kot tudi za seminarske naloge, ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo.

Če to stranka zahteva, prevajalci in sodni tolmači na podlagi pooblastil, ki so jim dana, lahko kompletno obdelavo izvajajo tudi za vse pravne akte. Gre za dokumente, ki so povezani predvsem s področjem prava pa tudi sodstva, kar pomeni, da je na razpolago, tako prevajanje sodb, pritožb, sklepov, tožb in odločitev iz estonskega v norveški jezik kot tudi pogodb, pooblastila za zastopanje in certifikatov oziroma licenc pa tudi pravnega reda Evropske Unije in vseh drugih pravnih aktov.

Šepetano tolmačenje iz estonskega v norveški jezik

Ta vrsta tolmačenja pravzaprav predstavlja samo eno od storitev, ki jih na podlagi zahteve strank izvajajo sodni tolmači in prevajalci, uradno zaposleni v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford. Natančneje rečeno, lahko uporabljajo šepetano in simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje iz estonskega v norveški jezik, v okviru omenjene institucije pa je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Toda prav tako je treba poudariti, da je za izdelavo ponudbe zelo pomembno preučiti vse detajle, ki se nanašajo na organizacijo, ne glede na to, ali gre za dogodek ali neko manifestacijo. Zato mora stranka, ki jo zanima omenjena storitev, posredovati podatke, tako o mestu prirejanja kot tudi o sami organizaciji pa tudi o trajanju in o točnem številu oseb, ki naj bi sodelovale. Potem je treba izvesti zelo podrobno analizo teh informacij, da bi se ugotovilo, ali simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje lahko odgovori na vse te zahteve.

V dani različici jezikov vsekakor lahko izvajamo tudi prevajanje besedilnih materialov, kar se nanaša na poljudne pa tudi na strokovne oziroma znanstvene vsebine. Tematika besedil se lahko nanaša na katerokoli znanstveno disciplino, tako iz domene naravoslovnih kot tudi družbenih ved, njihova kompleksnost in dolžina pa sta prav tako lahko popolnoma različni, ker prevajalci in sodni tolmači vsekakor posedujejo potrebne izkušnje pri obdelavi besedil različne vrste in tematike. Marketing, izobraževanje, komunikologija in znanost oziroma gradbena industrija, finance in sociologija kot tudi ekonomija, politika, bančništvo in pravico ter informacijske tehnologije, menedžment in turizem kot tudi ekologija in varstvo okolja, predstavljajo samo nekatere od področij, na katere se lahko nanaša tema besedil, za katera stranka zahteva prevajanje v tej različici jezikov. Seveda ti strokovnjaki lahko obdelujejo tudi besedila drugačne tematike, tako da stranke nimajo nikakršnega razloga za zaskrbljenost, če gre za kompleksnejše vsebine.

Prav tako je treba omeniti tudi to, na podlagi zahteva izvajamo tudi neposredno prevajanje programske opreme iz estonskega v norveški jezik, kar vključuje profesionalno obdelavo, tako različnih vrst aplikacija kot tudi kateregakoli programa. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko v navedeni različici prevajajo tudi spletne strani pa tudi spletne prodajalne ter spletne kataloge in na splošno rečeno katerokoli vrsto materialov, ki se nanaša na računalništvo oziroma je dostopna na spletu. Samo od tega, za katere točno vsebine stranka zahteva prevajanje, je odvisno tudi, ali je treba izvesti njihovo optimizacijo ali ne, tako da omenjeni strokovnjaki orodja SEO (Search Engine Optimisation) uporabijo tedaj, ko to konkretne vsebine zahtevajo.

Cena prevajanja iz estonskega v norveški jezik

  • Iz estonskega v norveški je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v norveški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!