Prevajanja iz estonskega v bolgarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v bolgarski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v bolgarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker je dobro poznano, da zaposleni v tej instituciji maksimalno profesionalno izpolnjujejo zahteve strank, tako da ni presenetljivo, da je v ponudbi tudi neposredno prevajanje iz estonskega v bolgarski jezik.

Konkretno storitev profesionalni sodni tolmači in prevajalci izvajajo v obeh različicah, kar pomeni, da strankam lahko zagotovijo tudi tolmačenje pa tudi obdelavo različnih vrst pisanih vsebin.

Posebej se želimo ozreti na možnost tolmačenja, ki predvideva uporabo, tako pravil konsekutivnega in šepetanega kot tudi simultanega tolmačenja. V skladu z značilnostmi samega dogodka se tudi opredeli, katera od vseh teh storitev lahko na najboljši možni način odgovori na zahteve, strankam pa je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod pogoji, ki so zelo ugodni.


Prevajanje iz estonskega v bolgarski jezik
Prevajanje iz bolgarskega v estonski jezik

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači v dani jezični kombinaciji obdelujejo tudi književna dela, zatem časopisne članke in učbenike pa tudi besedila različne kompleksnosti, tematike in dolžine oziroma vsebino vseh vrst revij.

V ponudbi je tudi prevajanje reklamnih materialov iz estonskega v bolgarski jezik, pri čemer navedeni strokovnjaki poleg PR člankov, reklamnih zloženk oziroma letakov obdelujejo tudi brošure, kataloge in plakate pa tudi vse ostale marketinške vsebine.

Zaposleni te institucije so specializirani tudi za strokovno obdelavo vseh video in zvočnih materialov in poleg dokumentarnih, animiranih, igranih in risanih filmov sodni tolmači in prevajalci lahko v konkretni jezični kombinaciji prevajajo tudi reklamna sporočila, zatem otroške, informativne in izobraževalne oziroma zabavne oddaje kot tudi serije in ostale materiale te vrste. Ker navedena institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki izvajajo storitev sinhronizacije vseh teh materialov in njihovo podnaslavljanje, to pomeni, da stranka praktično rečeno dobi kompletno obdelane vsebine te vrste in jih lahko takoj prikazuje in v kinematografih in na televiziji pa tudi na spletu oziroma predvaja na radijskih postajah.

Prav tako so okviru te institucije zaposleni tudi korektorji kot tudi profesionalni lektorji, kar pomeni, da vsi, ki imajo potrebo za tem, lahko njih angažirajo, da izvedejo redakcijo katerekoli vrste materialov.

Vsem strankam, ki jim je potrebna obdelava do zdaj navedenih materialov, je omogočeno, da jih pošljejo na elektronski naslov in če želijo, jih na enak način lahko tudi prevzamejo. Posamezniki, ki jim ta princip ne ustreza, lahko izberejo neko drugo ponujeno možnost, člani ekipe te institucije so jim ob tej priložnosti pripravljeni ugoditi in jim objasniti, na kateri način še lahko prevzamejo obdelane vsebine te vrste oziroma jih pošljejo na obdelavo.

Izjemno pomembna je informacija, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo izkušnje pri pravilni uporabi orodij, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), saj stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje spletnih materialov iz estonskega v bolgarski jezik, pravzaprav dobijo njihovo strokovno optimizacijo. Pričakovano je, da spletne strani oziroma programi in spletne prodajalne kot tudi aplikacije različnih vrst ter spletni katalogi in drugi podobni materiali dosežejo precej boljši položaj po koncu prevajanja in optimizacije kot prej, saj so ti zahvaljujoč implementaciji teh orodij usklajeni z zahtevami iskanja.

Pri obdelavi različnih vrst dokumentov se uporabljajo vsa pravila, tako da se konkretni postopek kljub vsemu razlikuje glede na prevajanje drugih vsebin. Pravzaprav sodni tolmači in prevajalci v tem primeru izvajajo, tako prevajanje dokumentov iz estonskega v bolgarski jezik kot tudi njihovo overitev, s čimer zagotavljajo pravno veljavne vsebine.

Absolutno vsaka stranka je dolžna, da izvirne dokumente prinese v poslovalnico te institucije in to osebno, toda če želi, jih lahko pošlje preko "Pošte Slovenije" priporočeno ali pa preko katerokoli kurirske službe. Posebej želimo poudariti, da je dostava izvirnikov obvezna zato, ker sodni tolmač mora primerjati njihovo vsebino s prevodi, saj s postavljanjem svojega žiga potrjuje, da je prevod enak izvirniku.

Zaposleni te institucije poleg vseh pravnih aktov kompletno obdelujejo tudi vsebino gradbene, poslovne in tehnične pa tudi razpisne in medicinske dokumentacije. Vsekakor prevajajo in overjajo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti državnim službam, oziroma potrdila, soglasja in izjave vseh vrst pa tudi osebne in dokumente, ki se tičejo in področja izobraževanja in področja znanosti ter številne druge vsebine, ki jih posamezniki dostavijo.

Izvajamo lahko tudi nujno prevajanje dokumentov iz estonskega v bolgarski jezik, toda v tem primeru se izvirniki kasneje pošljejo, najprej pa mora lastnik želene dokumente poslati elektronsko.

Ponujeni sta dve možnosti prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov katerekoli vrste, tako da stranka lahko zahteva njihovo dostavo na določen naslov, ali pa jih prevzame neposredno v prostorih predstavništva navedene institucije. Ko mora biti angažirana služba za dostavo, tako da je stranka konkretno storitev dolžna plačati osebno kurirju, navedena služba pa ob tej priložnosti edina ima pravico določiti ceno.

Da bi se lastnik dokumentov, za katere zahteva prevajanje, izognil dodatnim zapletom in izgubljanju časa, mu svetujemo, da pridobi podatke o overitvi z Apostille žigom. To pa pomeni, da mora kontaktirati z zaposlenimi v državnih institucijah, katerih dolžnost je overitev dokumentov s haškim žigom, za katere to določa zakon, saj prevajalci in sodni tolmači navedene institucije niso dolžni dati strankam teh podatkov, ker niso uradno pooblaščeni za to vrsto overitve. Pomembno je, da stranka izve, ali je Apostille žig obvezen za njegove dokumente in potem tudi, da pridobi vse podatke o tem, kdaj se ta na te vsebine postavlja, saj obstaja pravilo tudi o tem in v večini primerov vključuje overitev s haškim žigom po koncu obdelave dokumentov s strani naših strokovnjakov ali pa neposredno pred tem. Od vsega tega je tudi odvisno, kako dolgo bo trajal postopek obdelave pa tudi, kam mora stranka najprej dostaviti določeni dokument.

Prevajanje pravnih aktov iz estonskega v bolgarski jezik in overitev zapriseženega sodnega tolmača

Popolnoma jasno je, zaradi česa navajamo, da strankam omogočamo profesionalno prevajanje pravnih aktov iz estonskega v bolgarski jezik in to informacijo podpiramo z dejstvom, da naši prevajalci in sodni tolmači obdelavo in teh pa tudi vseh drugih dokumentov izvajajo izključno v skladu s pravili.

Poleg storitve prevajanja poskrbijo tudi za overitev konkretnega dokumenta, da bi mu zagotovili zakonsko veljavnost. Stranke se obvezujejo, da bodo spoštovale pravila in bodo priložile izvirne dokumente na enega od ponujenih načinov, njih pa v toku postopku overitve uporablja prav sodni tolmač.

Dobro bi bilo tudi, da lastnik vsebin, preden jih dostavi na obdelavo tem strokovnjakom, pokuša pridobiti podatke o Haškem oziroma o tako imenovanem Apostille žigu od pristojnih, saj ta vrsta overitve ne more biti izvedena v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Med pravne akte poleg vseh vrst pogodb, sklepa o razvezi zakonske zveze in sodnih sklepov oziroma odločitev sodi tudi pravni red Evropske Unije, zatem licence in pritožbe pa tudi tožbe kot tudi certifikati in sodne odločbe ter pooblastilo za zastopanje in številni drugi neomenjeni dokumenti, ki so striktno povezani s pravom ali s področjem sodstva, vse njih pa ti strokovnjaki ustrezno obdelajo, ko je to potrebno.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko odgovorijo tudi na zahteve, ki se nanašajo na neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz estonskega v bolgarski jezik pa tudi vseh drugih dokumentov, ki so povezani z izobraževanjem (diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in drugi). Zainteresiranim strankam prav tako omogočamo, da v konkretni jezični kombinaciji dobijo prevedene in potem tudi overjene znanstvene patente kot tudi znanstvena dela in rezultate znanstvenih raziskav pa tudi vse ostale vsebine, ki se na katerikoli način tičejo znanosti.

Zaposleni te institucije strankam omogočajo tudi kompletno obdelavo vseh osebnih dokumentov, med katera poleg potrdila o stalnem prebivališču, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in osebne izkaznice vsekakor sodi tudi potni list, zatem izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in vozniško dovoljenje, potem dovoljenje za prebivanje in potrdilo o državljanstvu pa tudi delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti in prometno dovoljenje, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi vsak drugi osebni dokument, ki je v skladu s pravili poslan na prevajanje.

Stranke lahko te strokovnjake angažirajo tudi, če jim je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz estonskega v bolgarski jezik (poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, fakture, statut podjetja, letna poslovna poročila in drugo), seveda pa prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi vsebino, tako razpisne in gradbene kot tudi tehnične in medicinske dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodilo za uporabo, zdravniški izvidi, deklaracije izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in katerikoli drugi dokument, ki velja za sestavni del konkretne vrste dokumentacije).

V večini primerov se stranke na zaposlene navedene institucije obračajo z zahtevo za profesionalnim prevajanjem vseh tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam. V tem primeru mislimo predvsem, tako na potrdila vseh vrst kot tudi na različne vrste izjav oziroma soglasij oziroma na dokumente, kot so recimo potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti in soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o stanju računa v banki pa tudi vsi drugi dokumenti te vrste.

Profesionalno prevajanje serij iz estonskega v bolgarski jezik

Glede na to, da so stalni člani ekipe vsake poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford podnaslavljalci pa tudi osebe, ki so zadolžene za izvedbo sinhronizacije, to pomeni, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje zvočnih in video materialov iz estonskega v bolgarski jezik, lahko izberejo eno od teh storitev. Vsekakor poleg serij sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo tudi animirane filme, reklamna sporočila in oddaje zabavnega značaja pa tudi igrane ter risane in dokumentarne filme kot tudi izobraževalne oddaje oziroma absolutno vse vsebine, ki se lahko predvajajo, tako na različnih vrstah medijev kot tudi v kinematografih. Seveda bo strankam omogočena tudi ena od omenjenih dodatnih storitev in tako v optimalnem roku dobijo vsebine, pripravljene za prezentiranje.

Za izvedbo storitve strokovne redakcije, ki jo stranke lahko zahtevajo, poskrbijo korektorji in lektorji. Seveda tudi njih ta institucija zaposluje, toda osnovna vloga, ki jo korektura in lektura imata, je, da se strankam, ki posedujejo nekakovostno obdelane materiale, omogoči njihovo usklajevanje s pravili ciljanega jezika, da bi jih lahko v praksi brez težav uporabljali. Prav tako moramo omeniti, da se storitev redakcije lahko uporabi za absolutno vsako vsebino, ki ni ustrezno prevedena.

Med številnimi storitvami, ki jih na zahtevo strank lahko izvedejo prevajalci in sodni tolmači, je tudi tolmačenje iz estonskega v bolgarski jezik. Posebej poudarjamo, da člani ekipe navedene institucije lahko uporabljajo pravila, ki veljajo za vse tri vrste tolmačenja, tako da je strankam na razpolago, tako šepetano kot tudi simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje v konkretni različici jezikov. Da bi ti strokovnjaki lahko uporabili najboljšo možno vrsto storitve, je potrebno, da izvedejo ustrezno analizo vseh dostopnih informacij. Točenje rečeno, od zainteresiranih strank se zahteva posredovanje, tako podatkov o mestu, na katerem bo manifestacija potekala kot tudi tistih, ki se nanašajo na skupno število udeležencev ter vsekakor na predvideno trajanje dogodka. V skladu s temi podatki se pripravlja ponudba, po potrebi pa bo vanjo vnesen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Neposredno prevajanje filozofskih besedil iz estonskega v bolgarski jezik

Na podlagi zahteve posameznika prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji lahko prevedejo vse poljudne pa tudi strokovne oziroma znanstvene vsebine s tematiko iz domene filozofije lahko. Poleg tega so specializirani tudi za prevajanje ekonomskih, turističnih in političnih besedil iz estonskega v bolgarski jezik pa tudi tistih, ki se ukvarjajo s temami iz domene bančništva in financ oziroma sociologije in psihologije kot tudi gradbene industrije. Seveda ustrezno prevajajo tudi besedila, ki so usmerjena na področja informacijskih tehnologij, zatem ekologije in varstva okolja in marketinga pa tudi izobraževanja, menedžmenta in farmacije kot tudi medicine in komunikologije ter znanosti, izobraževanja in ostalih naravoslovnih in družbenih ved.

Ko je to potrebno, člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo tudi obdelavo književnih del vseh vrst, ne glede na to, ali gre za pesmi oziroma dela poezije ali romane kot tudi ostala prozna književna dela. Vsebino strokovnih in ilustriranih kot tudi otroških ter številnih drugih vrst revij pa tudi časopisne članke po potrebi prevajajo v dani kombinaciji jezikov.

Seveda zainteresirane stranke lahko omenjene strokovnjake angažirajo tudi, če jim je potrebno neposredno prevajanje spletnih strani iz estonskega v bolgarski jezik pa tudi številnih drugih materialov, ki so primarno povezani s spletom in računalništvom. Stranke lahko dobijo tudi profesionalno obdelavo različnih vrst aplikacij, zatem spletnih prodajaln in programov, sodni tolmači in prevajalci pa obdelujejo tudi spletne kataloge in vse ostale vsebine, ki jih je možno videti na omrežju ali pa se na katerikoli način nanašajo na računalništvo. Ob tej priložnosti se uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki so izjemno pomembni za kotiranje teh materialov, saj iskalnik kot najboljše rezultate iskanja za določeno besedo ali neki izraz izključno prepozna vsebine, za katere je izvedena optimizacija.

Vsi tisti materiali, katerih osnovna vloga je reklamiranje, tako izdelka in podjetij kot tudi storitev pa tudi predstavljanje določenega dogodka, lahko na zahtevo prevedemo v konkretni jezični kombinaciji. Poleg tega, da lahko obdelajo PR članke, vizitke in kataloge, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz estonskega v bolgarski jezik oziroma brošur in ostalih marketinških materialov. Glede na to, da posedujejo ustrezne izkušnje pri obdelavi vsebin te vrste in da tudi vedo, na kakšen način deluje marketing, lahko maksimalno profesionalno izvedejo prevajanje vseh teh vsebin.

Cena prevajanja iz estonskega v bolgarski jezik

  • Iz estonskega v bolgarski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!