Prevajanja iz estonskega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kadar posameznik postavi zahtevo za obdelavo katerekoli vsebine v dani jezični kombinaciji, se mora zavedati, da so v tej specializirani instituciji zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači. To je izjemno pomembno, kadar se izvaja neposredno prevajanje dokumentov iz estonskega v italijanski jezik, zato ker se v tem primeru izvaja tudi overitev prevoda, pa se tako dokumentu zagotavlja pravna veljavnost.

Opisani princip se uporablja za vse dokumente, tako da stranke lahko dobijo kompletno obdelane pravne akte (sklepe o razvezi zakonske zveze, pritožbe, pogodbe, licence, sodne odločitve, tožbe, pooblastilo za zastopanje, certifikati, sodne odločbe, pravni red Evropske Unije in drugi dokumenti iz domene prava kot tudi sodstva), pri čemer zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford kompletno obdelajo tudi vsebino medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugi).

Seveda biti izvajajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz estonskega v italijanski jezik in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci izvajajo obdelavo, tako potrdila o stalnem prebivališču, delovnega dovoljenja in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu oziroma osebne izkaznice, prometnega in dovoljenja za prebivanje kot tudi potnega lista, vozniškega dovoljenja in izpiskov iz matične knjige o sklenitvi zakonske zveze in izpiskov iz matičnega registra o smrti ter potrdila o državljanstvu in še veliko drugih trenutno neomenjenih osebnih dokumentov.


Prevajanje iz estonskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v estonski jezik

Če se to zahteva, se pristopa tudi kompletni obdelavi vseh tistih dokumentov, ki so povezani predvsem s področjem znanosti (znanstvena dela, rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti in drugi) in potem tudi tistih, ki so striktno povezani z izobraževanjem (predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi in številni drugi).

Celotno vsebino, tako tehnične kot tudi gradbene oziroma razpisne dokumentacije, sodni tolmači in prevajalci obdelajo, če je to potrebno (navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti in drugi), vsekakor pa lahko izvedejo tudi prevajanje poslovne dokumentacije iz estonskega v italijanski jezik (fakture, finančna poslovna poročila, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, poslovne odločitve in na splošno rečeno katerikoli drugi dokument, ki se tiče poslovanja).

Poleg vseh tistih dokumentov, ki smo jih omenili, profesionalni prevajalci in sodni tolmači ustrezno odgovorijo tudi na zahteve posameznika v zvezi s prevajanjem, tako potrdil različnih vrst kot tudi izjav ter soglasij. Da poenostavimo, mislimo na tiste dokumente, ki jih je pogosto treba predložiti pristojnim službam, kot so recimo potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o višini dohodkov pa tudi potrdilo o stanju računa v banki ter soglasje za zastopanje in potrdilo o stalni zaposlitvi ter številna druga.

Posebej želimo poudariti, da je treba dostaviti izvirnike na vpogled, da bi postopek obdelave dokumentov potekal v skladu s pravili, za vse ostale vsebine pa je dovoljeno in pošiljanje in prevzemanje po koncu prevajanja na elektronski naslov. V skladu z odločitvijo vsakega posameznika, izvirne dokumente lahko pošlje ali preko kurirske službe ali pa jih osebno prinese v poslovalnico omenjene institucije in če želi, jih na obdelavo lahko pošlje tudi s priporočeno poštno pošiljko.

Pri nujnem prevajanju kateregakoli dokumenta se najprej izvede elektronska dostava vsebin, toda potem stranka mora priložiti tudi izvirnike na vpogled. Seveda je hitrost v tem primeru zelo pomembna, pa se svetuje, da izbere najhitrejši od vseh ponujenih načinov za dostavo.

Da bi se lastnik kateregakoli dokumenta, ki mu je potrebno prevajanje v omenjeni različici jezikov, izognil nepotrebnemu izgubljanju časa, mu priporočamo, da kontaktira s pristojnimi institucijami naše države in se samostojno pozanima o nadoveritvi. Gre za Apostille oziroma žig, ki je poznan pod nazivom Haški in ki se postavlja samo na dokumente, za katere to predvideva zakon. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so v ekipi navedene institucije, ne sodijo med osebe, pristojne za to vrsto overitve, vsekakor ni njihova dolžnost, da strankam zagotavljajo informacije o omenjenem žigu. Izjemno je pomembno, da lastnik dokumentov pridobi tudi informacijo, kdaj je treba konkretni žig postaviti na njegove dokumente, če je to potrebno, saj v praksi obstajata dve možnosti (Haški žig se postavlja ali na začetku obdelave določenega dokumenta ali pa na koncu).

Vsaka stranka izbere, ali želi, da mu dokumente po izvedenem prevajanju in overitvi sodnega tolmača dostavimo na naslov, lahko pa pride v predstavništvo konkretne institucije in jih osebno prevzame. Če se odloči za angažiranje kurirske službe, bo obveščen o tem, da konkretna storitev ni vračunana v ceno, ki je navedena za prevajanje in overitev dokumentov in v skladu s tem mora samostojno izvesti plačilo, kar stori pri prevzemanju pošiljke. Seveda služba za dostavo mora informirati stranko o višini nadomestila, ki je predvideno z njenim trenutnim cenikom.

Vsekakor lahko izvedemo tudi tolmačenje iz estonskega v italijanski jezik in izključno v odvisnosti od vrste manifestacije se določa, ali zaposleni te institucije uporabljajo šepetano, konsekutivno ali simultano tolmačenje. Natančneje rečeno, najprej sodni tolmači in prevajalci analizirajo dostopne informacije o dogodku, predvsem tiste, ki so povezane s krajem njegovega prirejanja oziroma s številom udeležencev in trajanjem ter v skladu z njimi tudi določajo storitev, ki jo je treba zagotoviti. Najem opreme za simultano tolmačenje bo prav tako ponujen vsem tistim strankam, za katere manifestacijo je bila ta storitev izbrana.

Tako časopisne članke kot tudi vse vrste revij pa tudi besedilne materiale, katerih tema se tiče katerekoli veje družbenih ali naravoslovnih ved, omenjeni strokovnjaki lahko prevedejo, če se to od njih zahteva. Prav tako lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz estonskega v italijanski jezik in vsekakor po potrebi obdelajo tudi književna dela iz domene poezije ali proze.

Spletne materiale, od spletnih strani preko spletnih prodajaln in kataloga pa do vseh vrst programov in aplikacij prav tako prevajamo v omenjeni različici jezikov. Da bi bila storitev profesionalna in kompletna, je predvideno, da naši strokovnjaki implementirajo tudi pravila, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da konkretne materiale praktično tudi uskladijo z vsemi zahtevami spletnega iskalnika.

Redakcija različnih materialov se izvaja v okviru te institucije, če za tem obstaja potreba. Če nekdo namreč poseduje vsebine, ki so slabo oziroma neprofesionalno prevedene v dani različici jezikov, morajo korektorji in lektorji uporabiti pravila svoje stroke, da bi te materiale uskladili, tako z italijanskim jezikom kot tudi z izvirnimi vsebinami.

Vsekakor se lahko izvede tudi neposredno prevajanje filmov iz estonskega v italijanski jezik, kar se ne nanaša samo na igrane, ampak tudi na dokumentarne pa tudi animirane kot tudi risane filme. V skladu z zahtevami strank prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi reklamna sporočila, zatem izobraževalne, zabavne in otroške kot tudi informativne oddaje oziroma serije in vse ostale vrste video in zvočnih materialov. Da bi bila navedena storitev kompletna, oziroma da bi stranka dobila vsebine, ki jih lahko takoj predstavlja svojim gledalcem ali poslušalcem, ta institucija omogoča tudi podnaslavljanje vseh teh materialov oziroma njihovo sinhronizacijo.

Vse vrste vsebin, ki so v osnovi namenjene, tako reklamiranju nekega dogodka kot tudi poslovanja kateregakoli podjetja pa tudi izdelka in storitev ti strokovnjaki prevajajo v navedeni jezični kombinaciji. Na prvem mestu mislimo na plakate, reklamne letake in kataloge oziroma brošure in PR članke kot tudi vizitke ter zloženke in številne druge.

Neposredno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz estonskega v italijanski jezik

Poleg prevajanja tega dokumente vsaka stranka Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi tudi storitev, ki jo izvaja uradno zapriseženi sodni tolmač in se nanaša na overitev prevedenega dokumenta. Tako obdelana vsebina šteje kot zakonsko oziroma pravno veljavna in se uporablja v praksi kot tudi vsak drug veljavni dokument.

Strankam je na razpolago tudi prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz estonskega v italijanski jezik pa tudi obdelava zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, zatem seminarskih nalog in potrdila o opravljenih izpitih kot tudi prepisa ocena, prevajalci in sodni tolmači pa kompletno obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet, zatem diplomske naloge in vse ostale materiale, ki se na katerikoli način tičejo izobraževanja.

Glede na to, da je oseba, ki je zadolžena za overitev, po zakonu dolžna primerjati izvirni dokument s prevedenim, je za to storitev zainteresirana stranka dolžna spoštovati pravilo o dostavi izvirnika na vpogled.

Posebej želimo poudariti, da za nekatere dokumente obstaja zakonska obveznost overitve s haškim žigom, pristojnost za overitev s tako imenovanim Apostille žigom, kot se tudi drugače imenuje, ni v rokah teh strokovnjakov. Prav zato mora stranka podatke o tem samostojno pridobiti, najbolje pa je, da to stori predenj dokumente dostavi tem strokovnjakom na obdelavo.

Seveda bo izvedeno tudi prevajanje medicinske dokumentacije iz estonskega v italijanski jezik (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi), sodni tolmači in prevajalci pa kompletno obdelujejo, tako znanstvena dela kot tudi znanstvene patente pa tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma katerokoli vrsto vsebin, ki se nanaša na znanost.

Poleg pooblastila za zastopanje oziroma tožb, zatem sklepov, sodnih odločitev in pritožb, stranke lahko zahtevajo tudi prevajanje oziroma overitev, tako za pravni red Evropske Unije, pogodbe vseh vrst in certifikate kot tudi za sklepe o razvezi zakonske zveze ter za licence in številne druge pravne akte.

Ko je to potrebno, se izvaja tudi prevajanje poslovne dokumentacije iz estonskega v italijanski jezik, sodni tolmači in prevajalci pa v tem primeru poleg faktur, ustanovitvenega akta podjetja in sklepov o ustanovitvi pravne osebe kompletno obdelujejo tudi poslovne odločitve, zatem finančna in letna poslovna poročila kot tudi statut podjetja in revizijska poročila oziroma vsak dokument, ki se tiče poslovanja podjetnikov ali podjetja in je uvrščen v tako imenovano poslovno dokumentacijo.

V skladu s pravili in na podlagi zahtev strank lahko obdelamo tudi vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti katerikoli državni instituciji, pri čemer mislimo predvsem na potrdilo o nekaznovanosti, zatem na potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o samskem stanu kot tudi na soglasje za zastopanje, potem potrdilo o višini dohodkov in vse ostale vrste potrdil, izjav kot tudi soglasij.

Vse osebne dokumente sodni tolmači in prevajalci po potrebi obdelajo v skladu s pravili. Poleg izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, zatem o smrti in o rojstvu izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz estonskega v italijanski jezik pa tudi dovoljenja za prebivanje, potrdila o stalnem prebivališču in prometnega dovoljenja kot tudi potnega lista in delovnega dovoljenja oziroma osebne izkaznice, vozniškega dovoljenja in vseh drugih osebnih dokumentov, in to samo pod pogojem, da stranka spoštuje pravilo o dostavi vsebin na prevajanje oziroma priloži tudi izvirnike na vpogled.

Posebej je treba omeniti tudi to, da, zaposleni te institucije lahko, ne samo prevedejo v omenjeni jezični kombinaciji, ampak v skladu z zakonom tudi overijo celotno vsebino gradbene pa tudi razpisne in tehnične dokumentacije. Poleg gradbenih projektov izvajajo tudi prevajanje navodila za uporabo, zatem deklaracij izdelkov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev pa tudi vsakega drugega dokumenta, ki je del vsebine omenjenih vrst dokumentacije.

Profesionalno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz estonskega v italijanski jezik

Glede na to, da imajo strokovnjaki, ki so zaposleni v tej specializirani instituciji, za sabo dolgoletne izkušnje pri obdelavi različnih besedilnih vsebin v dani različici jezikov, lahko z gotovostjo trdimo, da profesionalno izvajajo prevajanje besedil različne tematike iz estonskega v italijanski jezik. Mislim, tako na besedila s področij turizma, politike in ekonomije oziroma prava, bančništva in financ kot tudi na vsebine, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene marketinga, menedžmenta in komunikologije, potem sociologije, psihologije in filozofije. Moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko profesionalno obdelujejo tudi besedila, ki se tičejo, tako gradbene industrije in informacijskih tehnologij kot tudi izobraževanja, farmacije in medicine oziroma znanosti pa tudi ekologije in varstva okolja oziroma vsake druge znanstvene discipline in popolnoma vseeno je, ali se tiče družbenih ali naravoslovnih ved.

Vsakdo, ko je navedeno storitev že dobil, ne glede na to, ali od posameznika ali neke druge institucije, pri čemer je mnenja, da prevod ne ustreza izvirniku oziroma da ni profesionalen, se lahko obrne na Prevajalski center Akademije Oxford in zahteva strokovno redakcijo takšnih materialov. Konkretno storitev izključno imajo pravico izvajati korektorji in lektorji in ob tej priložnosti vsebino obdelanih materialov uskladijo, tako z njihovimi izvirniki kot tudi z vsemi tistim pravili, ki so veljavna v italijanskem oziroma tako imenovanem ciljnem jeziku.

Tolmačenje iz estonskega v italijanski jezik je storitev, ki jo na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko izvedejo. Glede na to, da so usposobljeni, ne samo za simultano tolmačenje, ki je tudi najpogosteje v uporabi, ampak tudi za tako imenovano konsekutivno pa tudi šepetano, je jasno, da se ponudba za konkretno storitev oblikuje na podlagi samega dogodka in njegovih značilnosti. Iz tega razloga se od zainteresirane stranke tudi zahteva dostava vseh potrebnih informacija, saj se odločitev o vrsti tolmačenja lahko sprejme na podlagi analize, tako trajanja manifestacije kot tudi mesta njenega prirejanja oziroma števila udeležencev ter samega koncepta organizacije. Posebej poudarjamo, da je tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje, vsekakor v aktualni ponudbi omenjene institucije in v skladu z izbiro se tudi ta storitev lahko vključi v uradno ponudbo.

Seveda sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahteva strank obdelujejo tudi reklamne vsebine katerekoli vrste. Vsekakor lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje reklamnih katalogov in letakov iz estonskega v italijanski jezik pa tudi PR člankov, brošur in vizitk oziroma zloženk, plakatov in še veliko drugih. V skladu z italijanskim jezikom in nasploh ob spoštovanju pravil marketinga ti strokovnjaki obdelujejo omenjene materiale in jih tako uskladijo z omenjenimi pravili in približajo izvornim govorcem italijanskega jezika, kar je tudi osnovni cilj njihovega prevajanja.

Prevajanje knjig iz estonskega v italijanski jezik

Ko rečemo, da zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko izvedejo neposredno prevajanje knjig iz estonskega v italijanski jezik, se to ne nanaša samo na književna dela, ampak tudi na učbenike. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov lahko prevajajo tudi časopisne članke ter otroške kot tudi strokovne in ilustrirane revije, ne glede na to, s katero tematiko pa tudi vsebino se ukvarjajo.

Če se zahteva prevajanje katerihkoli video in zvočnih materialov v dani kombinaciji jezikov, zainteresiranim strankam ponujamo tudi eno od dodatnih storitev, saj omenjena institucija zaposluje, tako profesionalne podnaslavljalce, ki so zadolženi za podnaslavljanje teh materialov kot tudi strokovnjake, ki na zahtevo izvajajo njihovo sinhronizacijo. Ne samo, da bo izvedeno prevajanje igranih filmov iz estonskega v italijanski jezik, ampak tudi dokumentarnih kot tudi reklamnih sporočil, zatem izobraževalnih, informativnih in oddaj zabavnega značaja ter risanih filmov, serij in animiranih kot tudi številnih drugih vrst video ter zvočnih materialov.

Posebej moramo poudariti, da je na razpolago tudi storitev, ki vključuje profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz estonskega v italijanski jezik, pri čemer mislimo predvsem na na programsko opremo oziroma aplikacije in programe kot tudi na spletne strani oziroma spletne prodajalne pa tudi spletne kataloge in na splošno rečeno, na vse tiste materiale, ki so na določeni način povezani, tako z računalništvom kot tudi s spletom. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači poznajo SEO pravila (Search Engine Optimisation), stranke hkrati dobijo tudi strokovno optimizacijo vseh teh materialov, ki bodo maksimalno kakovostno prilagojeni veljavnim zahtevam spletnega iskanja.

Cena prevajanja iz estonskega v italijanski jezik

  • Iz estonskega v italijanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!