Prevajanja iz estonskega v srbski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz estonskega v srbski jezik

Za spletno prevajanje iz estonskega v srbski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ne glede na to, ali stranke v tej različici jezikov zanima prevajanje za vsebine v pisani obliki ali pa jim je potrebno tolmačenje iz estonskega v srbski jezik, bodo zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford popolnoma vsako njihovo zahtevo zagotovo maksimalno profesionalno izpolnili.

Pri zagotavljanju storitve tolmačenja v dani različici jezikov je pomembno poudariti, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega omogočajo tudi uporabo tako imenovanega šepetanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja, na seznamu storitev, ki so na razpolago strankam je tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Ti strokovnjaki po potrebi prevajajo tudi vse vrste spletnih materialov in na prvem mestu se misli, tako na spletne strani in vsebino spletnih prodajaln oziroma spletne kataloge kot tudi na vse programe in aplikacije, ki jih nekdo želi dobiti prevedene. Toda tukaj se ta storitev ne konča, zato ker se za nekatere vsebine, za katere je to predvideno, izvaja tudi optimizacija. Če smo natančni, sodni tolmači in prevajalci na pravilen način implementirajo orodja, ki so poznana kot Search Engine Optimisation ali skrajšano SEO. Na ta način vse omenjene materiale in njihovo celotno vsebino uskladijo z zahtevami, ki jih postavlja brskalnik, da bi položaj, ki ga zavzemajo, bil še boljši.


Prevajanje iz estonskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v estonski jezik

V ponudbi te institucije je tudi neposredno prevajanje katalogov in brošur iz estonskega v srbski jezik, toda prav tako lahko prevajajo tudi plakate, reklamne zloženke in vizitke kot tudi PR članke in ostale marketinške materiale.

Pri storitvi, ki vključuje neposredno prevajanje video in zvočnih materialov v konkretni različici jezikov, ponujamo tudi dodatno obdelavo, ki vključuje njihovo podnaslavljanje ali profesionalno sinhronizacijo. S tem strankam omogočamo, dobiti kompletno obdelane, ne samo serije, animirane, dokumentarne in igrane filme, ampak tudi izobraževalne oddaje, informativne in zabavne kot tudi risane filme, reklamna sporočila in vse ostale materiale iz te skupine, ki jih lahko zelo hitro prikazujejo v kinematografih ali na različnih medijih.

Če je to potrebno, korektorji in lektorji navedene institucije izvajajo vse potrebne popravke v materialih, ki jih je nekdo prevedel v tej različici jezikov, kar pomeni, da je zainteresiranim strankam omogočena storitev njihove strokovne redakcije.

Izvajamo lahko tudi neposredno prevajanje revij iz estonskega v srbski jezik in v tem primeru prevajalci in sodni tolmači poleg otroških in ilustriranih lahko profesionalno prevedejo tudi celotno vsebino različnih strokovnih revij. Poleg tega stranke lahko od njih zahtevajo tudi, da v navedeni različici jezikov prevedejo, tako časopisne članke kot tudi učbenike in besedila, ne glede na to, katera je njihova osnovna tema in prav tako bo izvedeno prevajanje tudi za katerokoli književno delo.

Treba je poudariti tudi to, da lahko konkretne materiale na obdelavo tem strokovnjakom dostavite elektronsko, in njihovo prevzemanje lahko poteka na enak način. Če nekdo ne želi, ali pa ji ne ustreza pošiljanje vsebin na elektronsko naslov in, da jih na enak način tudi prejme po izvedeni obdelavi, lahko dobi dodatne informacije o ostalih načinih, ki so na razpolago.

Vsekakor se izvaja tudi neposredno prevajanje dokumentov iz estonskega v srbski jezik, toda ti strokovnjaki poleg te storitve zagotavljajo tudi tisto, ki se nanaša na njihovo overitev. Gre za postopek, za katerega je zadolžen sodni tolmač, ki je dolžan, da po primerjanju prevedenih in izvirnih materialov postavi svoj žig na predhodno obdelane vsebine in tako potrdi, da so popolnoma enaki kot tudi izvirni.

Od vsakogar, ki želi dobiti profesionalno obdelavo kateregakoli dokumenta oziroma njegto prevajanje v dani različici jezikov in overitev z žigom omenjenega strokovnjakov, se zahtev, da v popolnosti spoštuje zelo pomembno pravilo o dostavi materialov. To pa pomeni, da izvirne dokumente pošlje ali preko kurirske službe na naslov poslovalnice ali pa s priporočeno pošiljko preko “Pošte Srbije”, seveda pa jih lahko tudi osebne prinese v predstavništvo.

Vsekakor se pričakuje, da se pri dostavi vsebin na obdelavo vsaka stranka z zaposlenimi te institucije natančno dogtori, ali bo po tem, ko bodo dokumenti obdelani, prišla v poslovalnico in jih na ta način prevzela, ali pa bo zahtevala, da ji vsebine dostavimo na želeni naslov. Glede na to, da dostava obdelanih vsebin ni uračunana v ceno prevajanja in overitve, je predvideno, da jo je vsak posameznik dolžan plačati ločeno od njih. Moramo poudariti, da samo služba za dostavo zadržuje pravico, da določi višino nadomestila, tako da stranka prav kurirju pri prevzemanju pošiljke plača dogtorjeni znesek.

Poleg neposrednega prevajanja poslovne dokumentacije iz estonskega v srbski jezik (statut podjetja, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, finančna poslovna poročila, poslovne odločitve in drugi), prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi različne vrste dokumentov, ki jih je treba predložiti državnim institucijam (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in vse ostale vrste, tako potrdil kot tudi soglasij in izjav.

Komurkoli je to potrebno, lahko v poslovnicah te institucije dobi, tako prevajanje za različne dokumente s področij in izobraževanja in znanosti kot tudi njihovo strokovno overitev. Pravzaprav člani ekipe predstavništva te institucije poskrbijo, da v skladu s pravili med drugim obdelajo, tako rezultate znanstvenih raziskav, predmetnike in programe fakultet ter diplomo in dodatek k diplomi kot tudi znanstvene patente, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in potrdilo o rednem šolanju pa tudi seminarske naloge ter potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi znanstvene in diplomske naloge oziroma vse ostale vsebine, ki se tičejo enega od omenjenih področij.

Ti strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz estonskega v srbski jezik in na zahtevo strank lahko kompletno obdelajo, ne samo izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze in o smrti), ampak tudi prometno in vozniško dtoljenje, potem potrdilo o državljanstvu in potni list kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču, osebno izkaznico in dtoljenje za prebivanje pa tudi delovno oziroma vsak osebni dokument, ki je predhodno dostavljen na obdelavo v skladu z navedenimi pravili.

Poleg vsebine tehnične dokumentacije sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi vse tiste dokumente, ki so v sestavi, tako gradbene kot tudi razpisne dokumentacije, kar primarno predvideva kompletno obdelavo gradbenih projektov, deklaracij izdelkov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev pa tudi navodil za uporabo in številnih drugih dokumentov.

Vsekakor lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz estonskega v srbski jezik (pooblastilo za zastopanje, sodne pritožbe, pogodbe, licence, sodni sklepi, sklepi o razvezi zakonske zveze, pravni red Evropske Unije, certifikati, tožbe, sodne odločitve in drugi dokumenti, ki se tičejo predvsem področij prava pa tudi sodstva), prevajalci in sodni tolmači pa lahko maksimalno profesionalno odgtorijo tudi na zahteve strank, ki se nanašajo na kompletno obdelavo medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in vsi ostali dokumenti, ki jo sestavljajo).

Postavljanje Haškega žiga na dokumente, ki ga poznamo tudi pod imenom Apostille, je usklajeno z veljavnim zakonom in ni obvezno za vse vsebine. Glede na to, da osebe, ki so zaposlene v okviru te specializirane institucije, nimajo potrebnega dtoljenja, da izvedejo to vrsto overitve, bi bilo dobro, da lastnik dokumentov neposredno predenj jih dostavi na obdelavo, vsekakor poskuša pridobiti informacije o njej. Poudarjamo, da je najbolje, da kontaktira prav s pristojnimi službami Republike Srbije oziroma z namenskimi oddelki okrožnih sodišč in da od njih zahtev vse potrebne podatke.

Poleg vseh navedenih storitev profesionalni sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi nujno prevajanje dokumentov iz estonskega v srbski jezik, kar pomeni, da jih prevedejo in overijo v roku, ki je precej krajši od predvidenega. Čeprav se postopek obdelajo niti malo ne razlikuje od predhodno navedenega, je dejstvo, da konkretni dokumenti morajo v čim krajšem roku biti dostavljeni tem strokovnjakom na obdelavo, pa je zato dtoljeno, da jih stranka skenirane elektronsko pošlje. Treba je poudariti tudi to, da navedeni postopek, ki se nanaša na dostavo izvirnikov na vpogled, vsekakor mora tudi v tem primeru biti v popolnosti spoštovan, pa se svetuje, da stranka v najkrajšem roku po pošiljanju skeniranih dokumentov, priloži tudi izvirnike na vpogled.

Prevajanje reklamnih letakov in plakatov iz estonskega v srbski jezik

Ne glede na to, ali se skozi to vrsto marketinških materialov predstavlja neka storitev ali izdelek oziroma delo določenega podjetja ali dogodek, jih prevajalci in sodni tolmači vsekakor profesionalno obdelajo. Lahko izvajamo tudi prevajanje katalogov in brošur iz estonskega v srbski jezik pa tudi vizitk, PR člankov in letakov ter številnih drugih vsebin s področij marketinga. Njihova obdelava bo izvedena predvsem z vidika reklamiranja, tako da stranke dobijo na najboljši možni način prevedeno reklamno sporočilo, ki se v vsakem od njih nahaja.

Če se zahteva profesionalno prevajanje filmov v tej kombinaciji, omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo, tako igrane in animirane kot tudi risane in dokumentarne. Prav tako sodni tolmači in prevajalci na podlagi postavljenih zahtev izvajajo neposredno prevajanje serij iz estonskega v srbski jezik, obdelujejo pa tudi informativne oddaje kot tudi tiste, katerih značaj je izobraževalni ali zabavni pa tudi reklamna sporočila in na splošno rečeno vse vrste video in zvočnih vsebin. V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford se lahko izvede tudi profesionalna sinhronizacija vseh teh materialov, ustrezno bo odgtorjeno tudi na zahteve strank, ki želijo dobiti storitev njihovega podnaslavljanja.

Osnovni pogoj, da bi lahko trdili, da je neposredno prevajanje spletnih vsebin iz estonskega v srbski jezik profesionalno, je izvedba njihovega optimizacije za spletne brskalnike. Prav v skladu s pravili, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation) prevajalci in sodni tolmači tudi obdelujejo najprej spletne strani in potem tudi spletne prodajalne kot tudi programe ter aplikacije različnih vrst pa tudi spletne kataloge in vse tiste vsebine, ki se na spletu lahko vidijo kot tudi tiste, ki se tičejo računalništva. Postopek optimizacije oziroma pravilnega prilagajanja teh materialov je posebno pomemben za mesto, ki jih vsak od njih zavzema v polju iskanja, tako da bi morali v optimalnem roku po koncu prevajanja in po postavljanju teh vsebin na omrežje, biti od iskalnika tudi prepoznani kot najboljši rezultati.

Prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz estonskega v srbski jezik

Poleg navedene storitve zaposleni te institucije izvajajo tudi overitev tako prevedenih sklepov o razvezi zakonske zveze kot tudi vseh ostalih pravnih aktov. Na ta način stranka dobi kompletno obdelavo tožb, pogodb in sodnih odločitev, zatem pravnega reda Evropske Unije in licenc vseh vrst pa tudi pritožb, certifikatov in sodnih sklepov oziroma pooblastil za zastopanje in ostalih dokumentov, ki sodijo v navedeno skupino.

Treba je poudariti tudi to, da se neposredno prevajanje dokumentov iz estonskega v srbski jezik v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvaja tako kot to nalaga zakon. Natančneje rečeno, prevajalci in sodni tolmači takoj po njegovem prevajanju izvajajo tudi tako imenovano overitev, s katero se potrjuje, da je vsebina prevedenega in izvirnega dokumenta popolnoma enaka.

Ker zapriseženi sodni tolmač predenj izvede overitev, mora primerjati izvirni dokument s prevedenim, je popolnoma jasno, da stranka mora maksimalno spoštovati pravila in da pri dostavi dokumentov na prevod, obvezno priloži tudi izvirnike.

Prav tako je tudi potrebno, da podatke o nadoveritvi lastnik dokumentov pridobi samostojno, kar pomeni, da se v okviru pristojnih institucij mora pozanimati o potrebi postavljanja Haškega oziroma Apostille žiga ter o celotnem postopku overitve z njim.

Vse vrste, tako potrdil kot tudi soglasij pa tudi izjav sodni tolmači in prevajalci, ko se to zahteva, prevajajo v dani kombinaciji jezikov in jih potem tudi overijo. Poleg potrdila o višini dohodkov, potrdila o samskem stanu in potrdila o stalni zaposlitvi oziroma potrdila o stanju računa v banki bo izvedeno tudi prevajanja potrdila o nekaznovanosti estonskega v srbski jezik pa tudi soglasij za zastopanje in številnih drugih vrst teh dokumentov.

Seveda zainteresirane stranke lahko navedene strokovnjake angažirajo tudi, da bi dobili profesionalno obdelavo različnih vrst dokumentacij. Poleg celotne vsebine tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in drugi) jim bo zagotovljena tudi storitev, ki se nanaša na kompletno obdelavo vsebine poslovne in medicinske dokumentacije (fakture, letna poslovna poročila, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, statut podjetja, dokumentacija o medicinskih izdelkih, revizijska poročila, zdravniški izvidi, letna poslovna poročila, specifikacije farmacevtskih izdelkov, sklep o ustanovitvi pravne osebe, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, poslovne odločitve in katerikoli drugi dokument, ki sodi v eno od njih).

Storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz estonskega v srbski jezik se prav tako lahko izvede na zahtevo strank. Ne samo, da v tem primeru prevajalci in sodni tolmači prevedejo in overijo potni list in osebno izkaznico, ampak profesionalno odgtorijo tudi na zahteve strank, ki se nanašajo na kompletno obdelavo, tako izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, vozniškega dtoljenja in potrdila o državljanstvu kot tudi izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometnega in delovnega dtoljenja pa tudi potrdila o stalnem prebivališču, izpiskov iz matičnega registra o smrti in dtoljenja za prebivanje oziroma kateregakoli drugega dokumenta, ki velja za osebnega in ki ga v skladu s predpisi stranka pošlje ali prinese tem strokovnjakom.

Če je to v kateremkoli trenutku potrebno, prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelajo tudi različne vsebine, predvsem dokumente iz domene znanosti ali izobraževanja. Poleg diplome in dodatka k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih in prepisa ocen prevedejo in potem v skladu s pravili overijo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter potrdilo o rednem šolanju pa tudi predmetnike in programe fakultet. Vsekakor izvajajo tudi neposredno prevajanje diplomskih in seminarskih nalog iz estonskega v srbski jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi znanstvena dela kot tudi patente ter rezultate znanstvenih raziskav pa tudi ostale materiale, ki so na določen način povezani z navedenimi področji.

Prevajanje besedil iz estonskega v srbski jezik

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so sicer stalni člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, posedujejo bogate delovne izkušnje, hkrati pa so seznanjeni tudi z različnimi temami, je tako na razpolago tudi neposredno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz estonskega v srbski jezik, ki se ukvarjajo tematiko iz kateregakoli področja. Popolnoma je vseeno, ali je tema usmerjena predvsem na družbene ali na naravoslovne vede, saj med drugim ti strokovnjaki obdelajo besedila, ki se nanašajo, tako na področja izobraževanja, sociologije in filozofije, zatem psihologije, farmacije in komunikologije kot tudi tista, ki so povezana s področji medicine, gradbene industrije in menedžmenta, potem marketinga in informacijskih tehnologij. Treba je poudariti tudi to, da lahko maksimalno profesionalno prevedejo tudi politična besedila v dani različici jezikov pa tudi tista, ki so povezana, tako s področji ekonomije, financ in ekologije ter varstva okolja kot tudi s turizmom, bančništvom in politiko pa tudi s pravom in vsako drugo znanstveno disciplino.

Zainteresiranim strankam, ki posedujejo prevedeno katerokoli vsebino v tej različici jezikov, lahko v okviru omenjene institucije angažirajo korektorje in lektorje, ki izvajajo njihovo profesionalno redakcijo. Da malo pojasnimo vse to, gre za neprofesionalne prevode, vseeno za katero vrsto vsebin gre, je treba ugotovljene napake popraviti in da se ti materiali uskladijo, ne samo s pravili srbskega jezika, ampak tudi z izvirnimi vsebinami.

Treba je poudariti tudi to, da lahko poteka tudi konsekutivno tolmačenje iz estonskega v srbski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači na podlagi same manifestacije in njenih značilnosti uporabljajo tudi tako imenovano šepetano ali simultano tolmačenje v tej različici jezikov. Od vsake stranke, ki se zanima za konkretno storitev, se zahteva pravočasno informiranje teh strokovnjakov, predvsem o sami organizaciji manifestacije ter o točnem številu udeležencev in vsekakor o mestu njenega prirejanja oziroma o trajanju. Prav to so informacije, na podlagi katerih se določa, ali je bolje uporabiti simultano ali šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov. Vsekakor imajo stranke, ki jim je priporočeno tolmačenje te vrste, na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Učbenike katerekoli tematike profesionalni sodni tolmači in prevajalci, ki so v navedeni instituciji zaposleni, lahko prevedejo v tej različici jezikov, izvajamo pa tudi neposredno prevajanje književnih del iz estonskega v srbski jezik. Tu mislimo, ne samo na različna prozna dela, ampak tudi na katerekoli poetsko. Prav tako se omenjeni strokovnjaki potrudijo, da v čim krajšem roku in hkrati pod ugodnimi pogoji prevedejo tudi ilustrirane revije kot tudi vsebino strokovnih in otroških, pri čemer po potrebi prevajajo tudi časopisne članke.

Cena prevajanja iz estonskega v srbski jezik

  • Iz estonskega v srbski je po dogovoru

Cena prevajanja iz estonskega v srbski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz estonskega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz estonskega v srbski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!