Prevajanja iz nizozemskega v albanski jezik


Vsakdo, ki mu je potrebna konkretna storitev, jo lahko v obeh različicah dobi v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj so njegovi strokovnjaki specializirani, tako za tolmačenje iz nizozemskega v albanski jezik kot tudi za obdelavo vseh materialov v pisani obliki.

Osebe, ki jih zanima izvedba te storitve v obliki tolmačenja, morajo vedeti, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako konsekutivno kot tudi šepetano pa tudi simultano tolmačenje in se samo na podlagi konkretnega dogodka oziroma načina njegove organizacije lahko odločijo, katero storitev bodo uporabili. Poudarjamo, da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije, navedeno kot storitev, ki je omogočena zainteresiranim strankam.

Poleg tega so omenjeni strokovnjaki usposobljeni tudi za obdelavo absolutno vsake vsebine, ki je primarno povezana s področjem marketinga oziroma je namenjena predstavitvi določenih dogodkov ali delovanja določenega podjetja oziroma reklamiranje nekih izdelkov ali storitev. Poleg zloženk in reklamnih letakov pravilno prevajajo tudi vizitke, brošure in PR članke pa tudi kataloge kot tudi ostale vsebine, ki so povezane s konkretnim področjem.


Prevajanje iz nizozemskega v albanski jezik
Prevajanje iz grškega v nizozemski jezik

Vsi, ki želijo dobiti neposredno prevajanje učbenikov iz nizozemskega v albanski jezik, za izvedbo te storitve prav tako lahko angažirajo naše strokovnjake. Le-ti v skladu z zahtevami posameznikov obdelujejo tudi besedilne vsebine različne tematike, namena in dolžine oziroma kompleksnosti kot tudi dela beletrije zatem romane in vsa ostala književna dela, ki sodijo v prozo. Seveda profesionalno odgovorijo tudi na zahteve strank, ki jim je potrebna obdelava časopisnih člankov oziroma pesmi in ostalih poetskih del književnosti, pri čemer lahko prevajajo tudi vsebino, tako otroških kot tudi strokovnih oziroma vseh drugih vrst revij.

Samo dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo dovolj izkušenj z implementacijo pravil, povezanih s SEO (Search Engine Optimisation), je izjemno pomembno v primeru prevajanja spletnih vsebin v navedeni jezikovni različici. Natančneje rečeno, oni ta specializirana orodja implementirajo pri svojem delu, pa na ta način spletnim stranem, ki jih obdelujejo pa tudi spletnim katalogom in prodajalnam in vsem drugim vsebinam, ki se lahko vidijo na spletu, ponujajo možnost, da bistveno poboljšajo položaj, ki ga zavzemajo v polju iskanja. Najenostavneje rečeno, ko bodo te vsebine uradno postavljene na spletu, jih bo iskalnik zaradi tega, ker so optimizirane v skladu s pravili iskanja, prepoznal kot najboljše rezultate in jih kotiral na prvi strani rezultatov. Vse to se bo seveda izjemno dobro pokazalo, ker se bo tudi poslovanje lastnika teh vsebin poboljšalo, saj jih potencialne stranke lahko enostavno najdejo in dobijo konkretne informacije. Posebej poudarjamo tudi to, da bo opravljeno tudi profesionalno prevajanje programske opreme iz nizozemskega v albanski jezik, če je to potrebno, pri čemer navedeni strokovnjaki obdelujejo, tako programe katerekoli vrste kot tudi aplikacije.

Kdor se zanima za obdelavo katerih vsebin, ki smo jih omenili do tega trenutka, jih lahko pošlje na elektronski naslov predstavništva, predviden pa je tudi enak način prevzemanja prevedenih materialov. Prav tako se tudi razume, da stranka lahko izbere drugi način prevzemanja pa tudi dostave vsebin, dodatne informacije o tem pa lahko zahteva v poslovalnici te institucije.

Profesionalno podnaslavljanje vseh video vsebin pa tudi različnih vrst zvočnih materialov, za katere se izvaja prevajanje v omenjeni jezikovni različici, je prav tako storitev, ki je na razpolago zainteresiranim strankam, pri čemer zaposlujemo tudi strokovnjake, ki lahko izvedejo njihovo sinhronizacijo. Poleg dokumentarnih in risanih filmov, reklamnih sporočil in zabavnih oziroma otroških oddaj, naši strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi igrane filme vseh žanrov kot tudi informativne in izobraževalne oddaje, serije in animirane filme pa tudi katerokoli drugo vrsto, tako zvočnih ko tudi video materialov.

V sklopu predstavništva so angažirani tudi profesionalci oziroma korektorji in lektorji, ki na zahtevo izvajajo strokovno redakcijo. Ne glede na to, za katero vrsto vsebin gre, so stranke lahko prepričane, da bodo ti strokovnjaki na podlagi veljavnih pravil albanskega jezika in na splošno prevajalske stroke odpravili vse napake in pomanjkljivosti, ki jih opazijo.

Izjemno je pomembno, da vsakdo, ki ga zanima neposredno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v albanski jezik, ima na umu, da sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v tej instituciji njihovo obdelavo izvajajo v skladu z zakonom. To pa pravzaprav pomeni, da poleg prevajanja kateregakoli dokumenta ali dokumentacije, zagotavljamo tudi storitev, ki vključuje njihovo overitev.

Namen overitve z žigom zapriseženega sodnega tolmača je omogočanje pravne veljavnosti konkretnim dokumentom, saj se pri tem dokazuje, da je njihova vsebina enaka izvirnikom. Torej takoj po prevajanju določenega dokumenta, ga mora sodni tolmač pazljivo primerjati z izvirnimi vsebinami, da bi na ta način ugotovil, ali med njimi obstaja kakršnakoli razlika. Če nje ni, se izvaja overitev v skladu s pravili, v nasprotnem primeru pa se najprej izvede redakcija, pa se tako obdelan dokument tudi overi.

Vsem strankam mora biti jasno, da ta strokovnjak mora posedovati izvirne dokumente, kar pomeni, da je način njihove dostave na obdelavo drugačen kot pri prevajanju vseh ostalih vsebin. V tem primeru dokumente lahko pošlje preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko, lahko pa jih tudi osebno prinese.

Prav tako se razlikuje tudi postopek prevzemanja predhodno obdelanih dokumentov, tako da posamezniki izbirajo med prihodom v predstavništvo oziroma osebnim prevzemanjem in dostave kompletno obdelanih vsebin na njihov naslov. Stranke namreč morajo biti seznanjeni s tem, da bi kurirska služba, ki je poslovni partner te institucije, lahko izvedla konkretno storitev, mora posameznik prav kurirju plačati tudi znesek, ki ga predhodno določi navedena služba.

Vse dokumente, ki se predstavljajo sestavni del poslovne dokumentacije, prevajalci in sodni tolmači na podlagi zahtev posameznikov prav tako pravilno prevajajo in overjajo. Ne samo, da izvajajo prevajanje statuta in ustanovitvenega akta podjetja iz nizozemskega v albanski jezik, ampak kompletno obdelujejo tudi poslovne odločitve, finančna poslovna poročila in fakture pa tudi revizijska poročila in sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi letna poročila oziroma absolutno vsak drug dokument, ki se nanaša na poslovanje določenega podjetnika ali podjetja.

Ti strokovnjaki v skladu z določbami zakona prav tako obdelujejo tudi gradbene projekte oziroma dokumente, ki sodijo med gradbeno dokumentacijo. Če je to potrebno, prevajajo in overjajo, tako navodila za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in vsak drug dokument, ki je uradno v sestavi razpisne ali tehnične dokumentacije.

Vse zainteresirane stranke moramo seznaniti z dejstvom, da bodo naši strokovnjaki spoštovali njihovo zahtevo v zvezi z nujnim prevajanjem dokumentov, pri čemer se v tem primeru od pričakuje, da najprej skenirajo konkretne vsebine in jih pošljejo na našo elektronski naslov, da bi se postopek njihove obdelave čim prej začel. Čeprav gre za kratek rok izdelave prevoda, je stranka vsekakor dolžna na enega razpoložljivih načinov dostaviti izvirne dokumente na vpogled, ker tako določajo veljavna pravila.

Če to nekdo zahteva prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi različne vrste pravnih aktov. Poleg pravnega reda Evropske Unije, sodnih pritožb, certifikatov in pogodb v tej jezični različici prevajajo in overjajo tudi sklep o razvezi zakonske zveze, sodne sklepe in tožbe oziroma licence, pooblastilo za zastopanje in sodne odločbe pa tudi katerikoli drugi dokument, ki je povezan s področjem prava oziroma sodstva.

Iz nizozemskega v albanski jezik neposredno prevajamo tudi potrdilo o državljanstvu kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in dovoljenje za prebivanje ter osebno izkaznico pa tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, delovno, vozniško in prometno dovoljenje oziroma izpiske iz matičnega registra o smrti in na splošno rečeno katerikoli osebni dokument, ki ga stranka zahteva.

Poleg tega izpolnjujemo tudi zahteve v zvezi z obdelavo medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi in ostali dokumenti, ki jo sestavljajo), lahko pa obdelujemo tudi vse tiste vsebine, ki so strogo povezane z znanostjo, kot so na primer znanstvena dela različne kompleksnosti zatem znanstveni patenti in rezultati znanstvenih raziskav in drugi dokumenti iz te skupine.

Prav tako smo dolžni vse, ki jih zanima obdelava dokumentov v konkretni jezični različici, obvestiti tudi o postopku nadoveritve. Enostavneje rečeno, gre za tako imenovani Apostille žig, poznan tudi kot Haški, s katerim morajo biti overjeni z zakonom določeni dokumenti, toda sodni tolmači in prevajalci, ki v okviru poslovalnice te institucije obdelujejo dokumente, ne posedujejo ustreznega dovoljenja, da bi lahko izvedli to vrsto overitve. Toda samo dejstvo, da je nadoveritev predpisana z zakonom in da predvideva obveznost overitev s Haškim žigom in to v določenem trenutku in točno določenih dokumentov, dodatno otežuje celoten postopek obdelave. Zato je tudi potrebno da lastnik dokumentov najprej kontaktira s službami Republike Slovenije, v katere pooblastila sodi tudi overitve z Apostille žigom in da izve vse to, da bi postopek obdelave čim bolj poenostavil. Vsakdo, ko dobi informacijo, da se za njegove dokumente izvaja tudi nadoveritev, mora tudi vprašati, kdaj se le-ti opremljajo s konkretnim žigom oziroma ali takoj po izvedenem prevajanju v tej jezični različici in overitvi sodnega tolmača ali pa neposredno pred izvajanjem običajnega postopka obdelave.

Omeniti moramo tudi to, da iz nizozemskega v albanski jezik neposredno prevajamo tudi potrdilo o rednem šolanju, toda navedeni strokovnjaki izpolnjujejo tudi zahteve v zvezi s kompletno obdelavo, tako zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, seminarskih nalog in potrdila o opravljenih izpitih kot tudi diplome in dodatka k diplomi, prevajajo in overjajo pa tudi prepis ocen in diplomske naloge katerekoli tematike kot tudi predmetnike in programe fakultet in vsako vsebino, ki je primarno povezana s področjem izobraževanja.

Če se pojavi potreba za obdelavo različnih vrst potrdil oziroma izjav in soglasij, je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači v skladu s pravili izvedejo njihovo prevajanje in po tem pristopijo tudi overitvi. Vsekakor se najpogosteje izvaja kompletna obdelava potrdila o nekaznovanosti zatem potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o samskem stanu pa tudi soglasij za zastopanje in potrdila o višini dohodkov oziroma potrdila o stanju računa v banki, omenjeni strokovnjaki pa kompletno obdelujejo tudi vse druge dokumente, ki jih je treba predložiti določeni pristojni službi.

Neposredno prevajanje romanov iz nizozemskega v albanski jezik

Ne glede na kompleksnost in obsežnost romanov, za katere stranka zahteva prevajanje v tej jezični različici, je lahko povsem prepričana, da bodo zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford na njene zahteve maksimalno profesionalno odgovorili. Poleg romanov iz nizozemskega v albanski jezik lahko neposredno prevajajo tudi beletrijo in vsa druga književna dela, ki sodijo med prozo, pri čemer sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi poetska dela književnosti, ki jih stranka zahteva. Drugače so ti strokovnjaki usposobljeni tudi za obdelavo, tako časopisnih člankov katerekoli tematike kot tudi vsebin vseh revij, od otroških preko ilustriranih pa do strokovnih, maksimalno profesionalno pa seveda lahko prevajajo tudi učbenike.

Če ima neki posameznik potrebo za tem, lahko izvedemo tudi storitev, ki je povezana z redakcijo vsebin. Pravzaprav gre za strokovne lektorje in korektorje, ki uporabljajo veljavna pravila in se trudijo odpraviti vse napake, ki jih pri pregledu opazijo v vseh materialih, ki so prevedeni na nekem drugem mestu. Razume se, da se bodo potrudili, da jih čim prej prilagodijo pravilom, ki jih določa albanski jezik in da tako njihovim lastnikom omogočajo, da jih nemoteno uporabljajo.

Kar zadeva profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz nizozemskega v albanski jezik, je treba posebej poudariti, da prevajalci in sodni tolmači v skladu s pravili izvajajo tudi njihovo profesionalno optimizacijo. Pri tem mislimo na implementacijo tako imenovanih SEO smernic (Search Engine Optimisation), katerih cilj je boljše razvrščanje konkretnih materialov v splošnem iskanju. Seveda da ti strokovnjaki pravilno opredeljujejo tudi tako imenovane ključne besede in izraze in v skladu z njimi tudi obdelujejo, tako spletne strani kot tudi spletne prodajalne zatem spletne kataloge in vse druge vsebine, ki so vidne na omrežju. Seveda lahko prevajajo tudi vse materiale, ki so na splošno rečeno, povezani z računalništvom, pri čemer mislimo predvsem na programsko opremo oziroma na katerekoli vrste programov ali aplikacije.

Poleg vseh do sedaj omenjenih vsebine, stranke lahko te strokovnjake zadolžijo tudi za neposredno prevajanje katalogov in brošur iz nizozemskega v albanski jezik, pri čemer seveda profesionalno prevajajo tudi vse druge marketinške materiale, kot so na primer plakati, zloženke in PR članki oziroma vizitke zatem letaki in vse druge vsebine s tega področja. Vsekakor je treba poudariti, da sodni tolmači in prevajalci pri tem uporabljajo tudi vsa pravila, ki jih predvideva področje marketinga. Na splošno rečeno, glavni cilj obdelave reklamnih vsebin na ta način, je prav pravilno predstavljanje konkretnega sporočila, in to izvornim govorcem albanskega jezika in vsem osebam, ki ga uporabljajo.

Neposredno prevajanje animiranih filmov iz nizozemskega v albanski jezik

Samo dejstvo, da se Prevajalski center Akademije Oxford lahko pohvali s profesionalnimi podnaslavljalci, ki so del njegove ekipe pa tudi z osebami, katerih specialnost je sinhronizacija vseh video in zvočnih vsebin, omogoča strankam, ki jih zanima prevajanje animiranih filmov iz nizozemskega v albanski jezik in izvedba teh storitev, da bi dobili vsebine, pripravljene za nadalje plasiranje. Vsekakor je treba omeniti, da prevajalci in sodni tolmači, prav tako zaposleni v okviru te institucije lahko obdelujejo, tako dokumentarne kot tudi risane pa tudi igrane filme, potem reklamna sporočila in zabavne in informativne, izobraževalne in otroške oddaje, ne glede na to, ali bodo na prvem mestu prikazane na televiziji ali radijskih postajah kot tudi reklamna sporočila ter nasploh vse zvočne in video vsebine. Takoj potem, stranka izbere, ali bodo podnaslovljene ali sinhronizirane in praktično čim jih na ustrezen način prevzame, jih lahko predstavlja tudi v kinematografu in na radijskih postajah pa tudi na vsakem drugem mediju.

Če obstaja zanimanje za prevajanje marketinških materialov iz nizozemskega v albanski jezik, je potencialne stranke treba informirati, da ti strokovnjaki poleg PR besedil, reklamnih letakov in zloženk, prevajajo tudi vizitke zatem brošure, plakate in kataloge pa tudi vse druge vsebine katerih glavni namen je reklamiranje, ne glede na to, ali se predstavlja neka storitev ali dogodek oziroma poslovanje podjetja ali izdelek. S ciljem čim boljšega oblikovanja sporočila, ki ga ti materiali vsebujejo, sodni tolmači in prevajalci implementirajo, tako pravila svoje stroke kot tudi tista, ko so aktualna na področju marketinga pa tudi v albanskem jeziku, saj tako njegovim izvornim govorcem omogočajo bistveno lažje seznanjanje z vsebino vseh reklamnih materialov.

Pomembno je poudariti tudi to, da ti strokovnjaki lahko obdelujejo tudi besedila in enako kakovostno prevajajo, tako poljudna kot tudi strokovna. Kar zadeva njiovo temo, lahko mirno rečemo, da profesionalno prevajajo besedilne vsebine, ki so povezane z vsako znanstveno disciplino. Finance, medicina in izobraževanje oziroma bančništvo, pravo in ekonomija kot tudi farmacija, politika in izobraževanje so, pravzaprav samo nekatera od področij s katerimi se lahko ukvarjajo konkretni besedila. Prevajalci in sodni tolmači profesionalno prav tako obdelujejo tudi vsebine s področja ekologije in varstva okolja, psihologije in komunikologije, iz nizozemskega v albanski jezik pa neposredno prevajajo tudi filozofska besedila in tista, ki se ukvarjajo s področji gradbene industrije in turizma zatem menedžmenta in informacijskih tehnologij, na zahtevo pa obdelujejo tudi poljudne oziroma strokovne besedilne vsebine, ki se ukvarjajo z različnimi temami s področja katerekoli druge naravoslovne ali družbene vede.

Prevajanje ustanovitvenega akta podjetja iz nizozemskega v albanski jezik

Omenjeni dokument sodi v poslovno dokumentacijo in poleg njega prevajalci in sodni tolmači lahko profesionalno obdelajo tudi vsak drug dokument, ki uradno sodi v to vrsto dokumentacije. Pravzaprav mislimo na sklep o ustanovitvi pravne osebe zatem revizijska in letna poslovna poročila pa tudi na neposredno prevajanje poslovnih odločitev iz nizozemskega v albanski jezik oziroma faktur in finančnih poročil in statuta podjetja oziroma vseh drugih dokumentov, ki sestavljajo konkretno vrsto dokumentacije.

Absolutno vsakdo, ki ga zanima obdelava omenjenih pa tudi katerihkoli drugih dokumentov, mora imeti na umu zelo pomembno informacijo, ki je povezana z dostavo materialov, za katere se zahteva prevajanje. Stranke namreč zahvaljujoč dejstvu, da so tudi prevajalci in sodni tolmači angažirani v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford, poleg osnovne storitve dobijo tudi overitev prevoda, kar predvideva, da je zanjo uradno pooblaščena oseba (sodni tolmač) najprej dolžna primerjati izvirne dokumente s prevedenim, česar pa ne more storiti, če ji stranka ne dostavi teh dokumentov na vpogled. Prav zato se zahteva maksimalno spoštovanje te dolžnosti in vsakemu posamezniku se prav tako priporoča, da se potrudi samostojno pridobiti informacije o nadoveritvi dobi. Natančneje rečeno, vsak posameznik mora stopiti v stik z določenimi institucijami Republike Slovenije in se v okviru njih podrobno pozanimati o overitvi s tako imenovanim Apostille oziroma Haškim žigom. Pravzaprav stranke morajo vedeti, da naša institucija in osebe, ki jih zaposluje, te vrste overitve ne smejo izvesti, saj ne sodi med njihove uradne pristojnosti. Ko pridobijo vse te informacije, bodo razbremenjeni skrbi okoli pravilno obdelanih vsebin in če vsekakor bodo vedeli, po katerem principu poteka njihovo prevajanje.

Poleg vseh dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo, sodni tolmači in prevajalci iz nizozemskega v albanski jezik prevajajo tudi osebne dokumente. Pravzaprav to pomeni, da poleg potnega lista, vozniškega in prometnega ter potrdila o stalnem prebivališču kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu in osebno izkaznico pa tudi dovoljenje za prebivanje in po potrebi tudi izpiske iz matičnega registra o smrti kot tudi delovno dovoljenje oziroma izpiske iz matičnega registra o rojstvu in druge osebne dokumente.

Zainteresiranim strankam je omogočeno tudi prevajanje vsakega dokument, ki ga je treba predložiti določeni instituciji naše države, pri čemer pravzaprav mislimo na različne vrste izjav, soglasij in potrdil. V to skupino dokumentov med drugim spadajo na primer potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in soglasje za zastopanje zatem potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o višini dohodkov kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in vsi drugi dokumenti, ki jih neka pristojna institucija lahko zahteva od stranke.

Razume se, da je v ponudbi tudi neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz nizozemskega v albanski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelujejo tudi vsak drug dokument, ki je povezan s področjem izobraževanja, toda izpolnjujejo tudi zahteve strankam, ki želijo dobiti prevedene znanstvene patente zatem znanstvena dela in rezultate znanstvenih raziskav oziroma dokumente s področja znanosti. Poleg že omenjenih, lahko prevajajo in na podlagi pooblastil, ki so jim dana, tudi overijo zaključna spričevala osnovne in srednje šole, seminarske naloge in diplomo ter dodatek k diplomi zatem potrdilo o rednem šolanju ter predmetnike in programe fakultet kot tudi diplomske naloge in prepis ocen in še veliko drugih dokumentov, ki so izključno povezani z izobraževanjem.

Poleg tega omenjeni strokovnjaki izpolnjujejo tudi zahteve absolutno vsakega posameznika, ko je treba obdelati razne osebne dokumente, ki sestavljajo predvsem medicinsko (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi in druga) in potem tudi razpisno oziroma gradbeno pa tudi tehnično dokumentacijo (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številni drugi).

Na koncu moramo omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci iz nizozemskega v albanski jezik neposredno prevajajo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi vse dokumente, ki so na določen način povezani s sodstvom ali pravom. Pri tem stranke dobijo kompletno obdelane, tako sodne odločbe, tožbe in pritožbe kot tudi sodne sklepe pa tudi certifikate in licence katerekoli vrste oziroma sklepe o razvezi zakonske zveze in ostale vrste sodb kot tudi pooblastilo za zastopanje in vse neomenjene pravne akte.

Cena prevajanja iz nizozemskega v albanski jezik

  • Iz nizozemskega v albanski je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!