Prevajanja iz nizozemskega v norveški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v norveški jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v norveški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tega, da lahko obdelajo različne vsebine v pisani obliki, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi tolmačenje iz nizozemskega v norveški jezik. Vsekakor v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, stranke lahko zadolžijo tudi številne druge strokovnjake, da bi dobile različne dodatne storitve.

Ena od njih je tudi redakcija materialov in pri tem se lektorji in korektorji zadolžijo, da uporabijo veljavna pravila in odpravijo vsako pomanjkljivost, ki jo opazijo in na ta način že obdelane vsebine katerekoli vrste uskladijo s pravili norveškega jezika in prevajalske stroke.

Prav tako je na razpolago tudi dodatna storitev, ki vključuje strokovno podnaslavljanje zvočnih in video materialov oziroma njihovo sinhronizacijo. Gre za to, da iz nizozemskega v norveški jezik najprej neposredno prevajamo reklamna sporočila in serije oziroma igrane, dokumentarne, risane in animirane filme pa tudi izobraževalne, otroške, zabavne in informativne oddaje in vse druge vrste teh vsebin in potem vsak posameznik izbere, katero dodatno storitev bodo omenjeni strokovnjaki uporabili.


Prevajanje iz nizozemskega v norveški jezik
Prevajanje iz norveškega v nizozemski jezik

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci v tej jezični različici obdelujejo strokovne kot tudi poljudne besedilne vsebine pa tudi marketinške materiale vseh vrst (vizitke, plakati, reklamni letaki, katalogi, brošure, PR besedila in drugi) in izpolnjujejo tudi zahteve vseh tistih strank, ki jim je v konkretni jezični različici potrebno prevajanje učbenikov. Seveda, prevajajo tudi beletrijo oziroma romane, kot tudi vsako drugo prozno književno delo, ustrezno pozornost pa namenjajo tudi obdelavi pesmi in drugih poetskih del ter v skladu z zahtevami prevajajo tudi vsebino revij pa tudi časopisne članke katerekoli tematike.

V okviru neposrednega prevajanja spletnih vsebin iz nizozemskega v norveški jezik, kot so na primer spletne strani, spletne prodajalne in katalogi pa tudi programi in aplikacije in številni drugi, se uporabljajo tudi pravila, ki so povezana z njihovo optimizacijo. Natančneje rečeno, v tem primeru se implementirajo SEO pravila (Search Engine Optimisation), pa se na ta način konkretni materiali maksimalno profesionalno prilagajajo iskanju oziroma zahtevam samega iskalnika.

Za vse materiale te vrste je predvidena dostava na elektronski naslov, enak pa je tudi princip prevzemanja, pri čemer se stranke lahko opredelijo tudi za druge opcije, ki so prav tako na razpolago in o katerih bodo dodatno informirani v predstavništvu omenjene institucije.

Kar zadeva obdelavo dokumentov, ta poteka na drugačen način, na prvem mestu zato, ker je na razpolago tudi njihova overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača, tako da je stranka dolžna priložiti tudi izvirne dokumente. Zato se tudi razlikuje način, tako dostave kot tudi njihovega prevzemanja, saj jih zainteresirane stranke lahko prinesejo osebno v določeno poslovalnico, ali pa jih lahko pošljejo preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko.

Poleg možnosti, da pride v prostore predstavništva in osebno prevzame kompletno obdelane dokumente katerekoli vrste, se vsaka stranka lahko odloči tudi za drugo možnost, ki vključuje dostavo vsebin na njen naslov. Glede na to, da se tedaj angažira kurirska služba, ta tudi zaračunava to storitve, saj ni vračunana v uradno ceno obdelave dokumentov.

Lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v norveški jezik in samo v tem primeru je strankam dovoljeno, da kasneje dostavijo izvirne vsebine na vpogled in da najprej izvedejo pošiljanje skeniranih dokumentov na uradni elektronski naslov omenjene institucije. Razume se, da v potem najkrajšem možnem roku morajo priložiti izvirnike na vpogled.

Posebej poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci niso zadolženi za overitev s posebno vrsto žiga, ki je poznan kot Haški oziroma Apostille, ko je to potrebno za določene dokumente. V principu se nadoveritev izvaja za vsebine, za katere to določa trenutno veljavni zakon, pa iz tega razloga mora vsaka stranka sama poiskati informacije o tem, in sicer v okviru institucij Republike Slovenije, ki so za overitev z omenjenim žigom pooblaščene.

Na podlagi zahteve strank iz nizozemskega v norveški jezik neposredno prevajamo pravne akte, pri čemer sodni tolmači in prevajalci poleg tožb in pritožb oziroma sodnih sklepov in odločitev prevajajo tudi licence, pooblastilo za zastopanje in sodne odločbe kot tudi pogodbe, pravni red Evropske Unije in vse vrste certifikatov pa tudi vse druge dokumente, ki so povezani s sodstvom ali pravom.

Na razpolago je tudi storitev obdelave vseh vrst dokumentacij, od osebne (potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in drugi osebni dokumenti) preko poslovne dokumentacije (sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve, finančna poslovna poročila, statut podjetja, ustanovitveni akt podjetja in drugi) pa do vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo tehnično pa tudi razpisno, medicinsko in gradbeno dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in ostali dokumenti, ki so vključeni v njihovo sestavo).

Ko neki posameznik izrazi potrebo, sodni tolmači in prevajalci na podlagi njegove zahteve iz nizozemskega v norveški jezik neposredno prevajajo tudi potrdila o rednem šolanju, obdelujejo pa tudi številne druge vsebine, ki so povezane s področjem izobraževanja. Na prvem mestu mislimo na diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih ter predmetnike in programe fakultet, diplomske oziroma seminarske naloge, prepis ocen in zaključna spričevala osnovne in srednje šole, pri čemer seveda lahko pravilno obdelujejo tudi vse druge materiale, ki se nanašajo na področje izobraževanja.

Poleg do zdaj navedenih vsebin, ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stalni zaposlitvi ter potrdilo o višini dohodkov kot tudi potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o samskem stanu ter soglasje za zastopanje kot tudi vsak drug dokument, ki ga mora posameznik v neki situaciji predložiti določeni instituciji naše države.

Vsekakor iz nizozemskega v norveški jezik neposredno prevajamo tudi znanstvena dela, prevajalci in sodni tolmači pa izpolnjujejo zahteve vsake stranke v zvezi z obdelavo znanstvenih patentov oziroma rezultatov znanstvenih raziskav ter absolutno kateregakoli drugega dokumenta ali vsebine, ki je je primarno povezana z znanostjo.

Profesionalno prevajanje spletnih strani iz nizozemskega v norveški jezik

V tem primeru je pojem profesionalno povezana z implementacijo tistih pravil, ki vključuje optimizacija spletnih strani, ker prevajalci in sodni tolmači odlično obvladajo uporabo SEO orodij (Search Engine Optimisation). Da malo poenostavimo vse to: pri neposrednem prevajanju iz nizozemskega v norveški jezik spletnih strani pa tudi spletnih prodajaln ali spletnih katalogov oziroma vseh tistih vsebin, ki so vidne na spletu, morajo te biti prevedene tako, da jih glavni iskalnik uvrsti med najbolj ustrezne rezultate iskanja za neke besede in izraze oziroma da kotirajo na prvi strani iskanja za te besede. Prav iz tega razloga se tudi uporabljajo omenjena orodja, ker se lastnikom konkretnih vsebin omogoča, da na ta način izboljšajo tudi svoje poslovanje, ker večje število potencialnih potrošnikov in strank zelo hitro prihaja do konkretnih informacij. Če je to potrebno, omenjeni strokovnjaki prav tako maksimalno profesionalno obdelujejo tudi vsak program in aplikacijo oziroma programsko opremo.

Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi tiste strokovnjake, ki lahko izvedejo, tako simultano oziroma konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz nizozemskega v norveški jezik, v ponudbi te institucije pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ker prevajalci in sodni tolmači lahko zagotovijo vse omenjene vrste te storitve, mora biti opravljena profesionalna analiza vseh podrobnosti, ki so povezane s prireditvijo ali dogodkom, za katerega se ta zahteva. S tem v zvezi je dobro omeniti, da je stranka tej instituciji dolžna posredovati podatke o številu udeležencev pa tudi informirati zaposlene o tem, kako dolgo naj bi prireditev trajala in kje bo točno potekala ter priložiti podatke o tem, kako je zamišljena organizacija. Uradna ponudba za storitev tolmačenja se lahko oblikuje šele po izvedeni strokovni analizi vseh teh podatkov, saj je samo od njih odvisno, katera storitev bo v tem primeru uporabljena.

Zainteresirane stranke lahko omenjene strokovnjake angažirajo tudi, če jim je potrebno neposredno prevajanje knjig iz nizozemskega v norveški jezik, kar se nanaša tudi na književna dela različnih žanrov in na učbenike. Sodni tolmači in prevajalci lahko v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi časopisne članke pa tudi strokovne oziroma ilustrirane in otroške revije.

Neposredno prevajanje besedil s področja turizma iz nizozemskega v norveški jezik

Kar zadeva prevajanje besedil s področij turizma iz nizozemskega v norveški jezik, moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci enako kakovostno obdelujejo, tako strokovne vsebine kot tudi tiste, ki bodo na razpolago večjemu številu bralcev, pa se s samim tem obravnavajo kot poljudne. Jasno je, da oni obdelujejo tudi besedila, ki se ukvarjajo s tematiko s področij informacijskih tehnologij, menedžmenta in komunikologije zatem gradbene industrije in marketinga pa tudi farmacije, znanosti, psihologije in izobraževanja oziroma medicine, sociologije in marketinga. Poleg tega pristopajo tudi strokovni obdelavi tistih besedilnih vsebin, ki se ukvarjajo z različnimi temami v zvezi z bančništvom, filozofijo in ekologijo in varstvom okolja in financ, pravom in politiko oziroma prevajajo vsa besedila, ki obdelujejo temu iz katerekoli znanstvene discipline, ne glede na to, ali sodijo med naravoslovne ali družbene vede.

Glede na to, da so v vsakem predstavništvu te institucije zaposleni, tako lektorji kot tudi korektorji z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami, je strankam na razpolago tudi možnost izvedbe profesionalne redakcije. Konkretna storitev se uporablja pri tistih materialih, ki so že prevedeni v omenjeni jezikovni različici, pri čemer oseba, ki jih je prevajala, ni spoštovala veljavnih pravil, tako da je naredila določene napake. Prav njih omenjeni strokovnjaki odpravljajo in uskladijo konkretne vsebine, ne samo s pravili prevajalske stroke, ampak tudi s tistimi, ki veljajo v norveškem jeziku, tako da lastnik teh materialov v optimalnem roku dobi možnost, da jih nemoteno uporablja.

Poleg storitve, ki vključuje neposredno prevajanje zvočnih in video vsebin iz nizozemskega v norveški jezik, lahko vsakdo, ki mu to ustreza, v poslovalnici navedene institucije angažira zaposlene, da izvedejo podnaslavljanje vseh teh materialov pa tudi njihovo strokovno sinhronizacijo. Razume se, da prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji prevajajo informativne ter oddaje izobraževalnega oziroma zabavnega značaja kot tudi reklamna sporočila, risane in igrane filme oziroma serije in dokumentarne ter animirane filme pa tudi vse druge video in zvočne materiale, ki jih stranka zahteva in ta se potem osebno opredeli med omenjenima dodatnima storitvama.

Na podlagi zahtev posameznikov zaposleni v okviru navedene institucije obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki so namenjene reklamiranju nekega podjetja oziroma izdelkov kot tudi predstavljanju dogodkov in storitev. Poleg tega, da so specializirani za neposredno prevajanje PR člankov iz nizozemskega v norveški jezik, izpolnjujejo tudi zahteve, ki so povezane z obdelavo plakatov in reklamnih zloženk, potem vizitk in brošur oziroma katalogov in reklamnih letakov in vseh drugih marketinških materialov. Ker prevajalci in sodni tolmači odlično poznajo tudi pravila reklamiranja in vedo, da je najpomembneje oblikovati sporočilo, ki ni posebej opazno za potencialne stranke, mu zaradi tega posvečajo dodatno pozornost, da bi vsebino konkretnih reklamnih materialov prilagodili najprej govorcem norveškega jezika oziroma omogočili vsakemu Norvežanu in osebi, ki uporablja ta jezik, da dobiti jasno sliko o tem, kar se skozi omenjene vsebine predstavlja.

Prevajanje navodil za uporabo iz nizozemskega v norveški jezik

Pri obdelavi teh dokumentov sodni tolmači in prevajalci, ki so angažirani v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford, izpolnjujejo svojo obveznost in na podlagi zakonskih določb izvajajo tudi njihovo overitev. Zahvaljujoč temu, lastnik konkretnih vsebin dobi pravno veljavne dokumente, tako da jih lahko nemoteno uporablja ob vsaki priložnosti.

Poleg navodila za uporabo so specializirani tudi za neposredno prevajanje gradbenih projektov iz nizozemskega v norveški jezik, toda v skladu z zahtevami kompletno obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi deklaracije izdelkov in vsak drug dokument, ki uradno sodi med gradbeno oziroma tehnično ali razpisno dokumentacijo.

Izjemno je pomembno, da vsak posameznik, ki mu je potrebno prevajanje kateregakoli dokumenta v konkretni jezični različici, pri dostavi vsebin na prevajanje pošlje ali prinese tudi izvirne dokumente, saj se overitev sme izvesti samo, če ni nobenih razlik med njimi in prevodi.

Stranke morajo biti seznanjene tudi z dejstvom, da zaposleni v okviru te institucije ne izvajajo overitve s tako imenovanim Apostille žigom, saj pristojnost za overitev s Haškim žigom, kot se tudi imenuje, ni v njihovih rokah. Prav iz tega razloga vsaki stranki predlagamo, da se najprej obrne na državne institucije, ki so pooblaščene za izvedbo nadoveritve, saj na ta način poenostavijo celoten postopek obdelave določenega dokumenta.

Poleg neposrednega prevajanja medicinske dokumentacije iz nizozemskega v norveški jezik (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številna druga), profesionalni prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi vse pravne akte (pogodbe, pritožbe, sklep o razvezi zakonske zveze, certifikati, tožbe, pravni red Evropske Unije, pritožbe, licence, sodni sklepi, pooblastilo za zastopanje in ostali dokumenti, ki so povezani s področjema prava in sodstva).

Treba je poudariti tudi to, da se izpolnjujejo tudi zahteve tistih strank, ki jim je neposredno prevajanje v tej jezikovni različici potrebno za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam Republike Slovenije, kar se nanaša, tako na različne vrste potrdil oziroma na vse vrste izjav pa tudi soglasij. Med drugim v skladu s pravili obdelujejo, tako potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stanju računa v banki oziroma soglasje za zastopanje in potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o samskem stanu in potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi številne druge dokumenti te vrste, ki jih stranka na ustrezen način dostavi.

V skladu z zahtevami posameznika iz nizozemskega v norveški jezik neposredno prevajamo tudi prepis ocen, seveda pa kompletno obdelujemo tudi predmetnike in programe fakultet, znanstvene patente ter diplomo in dodatek k diplomi kot tudi rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o opravljenih izpitih ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju, medtem ko omenjeni strokovnjaki vsekakor obdelujejo tudi vse druge dokumente s področij znanosti in izobraževanja. Ko se to od njih zahteva, prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi vse vrste del in nalog, ki so povezani s temi področji, pri čemer mislimo predvsem na diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela, katerih tematika je lahko povezana s katerimkoli področjem.

Ti strokovnjaki v skladu s pravili obdelujejo tudi vse osebne dokumenta, kar poleg izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) vključuje tudi prevajanje potrdila o državljanstvu v omenjeni jezikovni različici pa tudi delovnega oziroma dovoljenje za prebivanje kot tudi potnega lista in osebne izkaznice ter vozniškega in prometnega dovoljenja, potrdila o stalnem prebivališču in drugih dokumentov iz te skupine.

Prav tako je treba poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo zahtevo absolutno vsake stranke in iz nizozemskega v norveški jezik neposredno prevajajo tudi poslovno dokumentacijo. Predvsem mislimo na različne vrste poslovnih poročil, kot so na primer revizijska, letna in finančna pa tudi na poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja in sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma na statut podjetja, fakture in na vse druge vsebine, ki so na določen način povezane s poslovanjem.

Cena prevajanja iz nizozemskega v norveški jezik

  • Iz nizozemskega v norveški je 30 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je 36 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v norveški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!