Prevajanja iz nizozemskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kdorkoli ima potrebo za konkretno storitvijo, se mora zavedati, da ga v okviru predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakujejo tudi prevajalci in sodni tolmači pa tudi številni drugi strokovnjaki, ki poskrbijo, da neposredno prevajanje iz nizozemskega v angleški jezik poteka ob maksimalnem spoštovanju veljavnih pravil.

Pomembnost prisotnosti omenjenih strokovnjakov je predvsem opazna v okviru obdelave dokumentov, saj stranka pri tem poleg njihovega prevajanja v navedeni kombinaciji jezikov, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi tudi overitev prevedenega dokumenta, za izvedbo katere je izključno zadolžen zapriseženi sodni tolmač.

Posebej je pomembno, da vsaka stranka, ki jo omenjena storitev zanima, spoštuje trenutna pravila oziroma temu strokovnjaku na vpogled dostavi tudi izvirne dokumente. Tako jih lahko pošlje preko “Pošte Slovenije”, toda mora biti priporočeno, lahko pa se odloči tudi za njihovo dostavo preko izbrane kurirske službe in jih v delovnem času lahko tudi osebno prinese v prostore poslovalnice te institucije.


Prevajanje iz nizozemskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v nizozemski jezik

Seveda ima vsaka stranka tudi pravico izbrati, na kakšen način bo prevzela kompletno obdelane dokumente, ponujamo pa ji možnost, da to stori osebno ali pa, da se opredeli za možnost njihove dostave na naslov preko kurirske službe. Glede na to, da dostava obdelanih dokumentov ni vračunano v osnovno storitev, se razume, da jo ta stranka mora plačati v trenutku, ko prevzema pošiljko in samo služba za dostavo ima v tem primeru pravico določiti ceno.

Vsekakor je treba poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi nujno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v angleški jezik, pri čemer je posebej pomembno, da stranka v tem primeru upošteva postavljeni rok in da najpre dostavi skenirane dokumente na elektronski naslov te institucije. Razume se, da je njegova obveznost tudi, da zelo hitro po tem prinese izvirne dokumente na vpogled ali pa jih pošlje na enega od opisanih načinov.

Na podlagi potreb vsakega posameznika lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz nizozemskega v angleški jezik in v tem primeru ne mislimo samo na kompletno obdelavo zdravniških izvidov, ampak tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov zatem specifikacij farmacevtskih izdelkov in dokumentacije o medicinskih izdelkih oziroma kateregakoli drugega dokumenta, ki je del konkretne vrste dokumentacije.

Prav tako strokovnjaki, zaposleni v okviru navedene institucije lahko pristopijo kompletni obdelavi, tako vseh osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, osebna izkaznica izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, potni list, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in druga) kot tudi vseh dokumentov, ki se v različnih situacijah predajajo pristojnim službam (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav).

Seveda bodo izpolnili tudi pričakovanja strank, ki jih zanima neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz nizozemskega v angleški jezik, prav tako pa lahko obdelajo tudi vsak drug dokument, ki je strogo vezan za področje znanosti, s tem mislimo predvsem na znanstvene patente kot tudi na znanstvena dela različne tematike. Vsekakor lahko izvedejo tudi strokovno obdelavo za vse dokumente, ki so povezani s področjema sodstva oziroma prava, kot so na primer pritožbe, pooblastilo za zastopanje in pogodbe zatem sklep o razvezi zakonske zveze in ostale vrste sodb kot tudi licence in sodni sklepi ter pravni red Evropske Unije zatem certifikati, sodne odločbe in vsi ostali pravni akti.

Kdor izrazi željo, lahko omenjene strokovnjake angažira za obdelavo poslovne dokumentacije, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg ustanovitvenega akta oziroma statuta podjetja, kompletno obdelujejo tudi poslovne odločitve zatem letna in revizijska poročila in finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture in vse druge neomenjene dokumente, ki so povezani s poslovanjem katerekoli pravne osebe.

Popolnoma profesionalno bodo izpolnjene tudi zahteve vsakega posameznika v zvezi z obdelavo dokumentov s področij izobraževanja, kar vključuje kompletno obdelavo spričeval osnovnih in srednjih šol, potrdila o opravljenih izpitih in prepisa ocen in diplome ter dodatka k diplomi zatem predmetnikov in programov fakultet kot tudi potrdila o rednem šolanju in ostalih dokumentov s konkretnega področja. Če je to potrebno, omenjeni strokovnjaki vsekakor izvajajo tudi neposredno prevajanje diplomskih in seminarskih nalog iz nizozemskega v angleški jezik.

Odprta je tudi možnost, da vsak posameznik dobi profesionalno in kompletno storitev, ki vključuje obdelavo laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, gradbenih projektov in navodila za uporabo ter deklaracij izdelkov oziroma vsakega dokumenta, ki je v sestavi gradbene pa tudi razpisne in tehnično dokumentacije.

Vse materiale, ki so povezani s področjem marketinga, stranke prav tako lahko dobijo profesionalno prevedene v tej jezični kombinaciji. Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači prevajajo plakate, PR članke in brošure, na zahtevo obdelujejo tudi reklamne zloženke oziroma letake zatem vizitke, kataloge in druge vsebine, skozi katere se nekaj reklamira.

V skladu z zahtevami zainteresiranih strank bo izvedeno tudi neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz nizozemskega v angleški jezik, tako da omenjeni strokovnjaki prevajajo, tako serije, izobraževalne oddaje in igrane filme oziroma reklamna sporočila kot tudi otroške zatem informativne in zabavne televizijske in radijske oddaje pa tudi animirane filme oziroma dokumentarne in risane in vse ostale vrste video oziroma zvočnih materialov. Ne glede na to, na katerem mediju naj bi bile prikazane, moramo poudariti, da ta institucija lahko ponudi tudi storitev profesionalnega podnaslavljanja za vse te vsebine kot tudi njihovo strokovno sinhronizacijo, da bi stranke na enem mestu dobile kompletno obdelavo.

Različne vrste besedil, tako strokovnih oziroma znanstvenih kot tudi poljudnih, katerih osnovna tema se tiče katerekoli družbene ali naravoslovne vede, ti strokovnjaki prevajajo pod najugodnejšimi pogoji. Če določen posameznik to zahteva, obdelujejo tudi revije in časopisne članke oziroma vse vrste književnih del ali učbenikov.

Storitev, ki je povezana s prevajanjem spletnih vsebin iz nizozemskega v angleški jezik, vključuje tudi njihovo optimizacijo oziroma pravilno implementacijo orodja SEO (Search Engine Optimisation). S tem sodni tolmači in prevajalci omogočajo, tako spletnim prodajalnam in spletnim katalogom kot tudi spletnim stranem in ostalim spletnim materialom boljšo pozicioniranost v okviru splošnega iskanja za določene fraze oziroma ključne besede. Če nekdo to želi, vsekakor profesionalno v tej jezikovni različici prevajajo tudi softver oziroma pristopajo obdelavi kateregakoli programa ali aplikacije.

Ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford sestavljajo tudi tisti strokovnjaki, katerih specialnost je zagotavljanje storitve redakcije, ki vključuje, tako lekturo kot tudi korekturo. Pravzaprav gre za to, da strokovni korektorji in lektorji te institucije v tem primeru odpravljajo napake, ki obstajajo v določenih vsebinah in jih popolnoma prilagajajo vsem pravilom, ki jih po eni strani določa angleški jezik, po drugi strani pa sama prevajalska stroka.

Poleg obdelave absolutno vseh vsebin v pisani obliki, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi storitve tolmačenja v navedeni kombinaciji jezikov. Glede na to, da lahko uporabijo pravila, ki jih vključuje, tako šepetano in konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje iz nizozemskega v angleški jezik, je pomembno, da pravilno analizirajo vse detajle v zvezi s konkretnim dogodkom. Potem ko se odločijo, katera od vseh teh storitev lahko zagotovi vse, kar je udeležencem potrebno, v ponudbo lahko vnesejo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, katere kakovost je na visoki ravni, ker je tudi ta storitev na voljo v okviru te institucije.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz nizozemskega v angleški jezik

Glede na to, da je prevedeno potrdilo o državljanstvu pa tudi vsak dokument, ki se prevaja v konkretni jezikovni različici, potrebno opremiti z žigom zapriseženega sodnega tolmača, da bi bil pravno veljaven, stranke moraju vedeti, da jih v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje, tako neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz nizozemskega v angleški jezik kot tudi omenjena storitev.

Od vsakega posameznika, ki ga zanima obdelava kateregakoli dokumenta v tej jezikovni različici, se uradno zahteva, da spoštuje pravilo v zvezi z dostavo dokumentov, saj je treba priložiti tudi izvirnike na vpogled. Glede na to, da ti strokovnjaki nimajo pravice, da izvedejo overitev z Apostille žigom, ki je poznan tudi kot Haški, tako da je posebej pomembno, da vse zainteresirane stranke pravočasno pridobijo te informacije, saj poenostavljajo celoten postopek obdelave.

Posebej moramo poudariti, da stranke lahko v tej jezikovni različici zahtevajo tudi obdelavo vseh drugih osebnih dokumentov, tako da omenjeni strokovnjaki prevajajo tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču in vozniško dovoljenje kot tudi osebno izkaznico, potni list in dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje in vse ostale osebne dokumente.

V skladu z zahtevami posameznikov bo izvedeno tudi neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz nizozemskega v angleški jezik, prevajalci in sodni tolmači pa v skladu z veljavnimi pravili obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih in prepis ocen kot tudi potrdilo o rednem šolanju, diplomo in dodatek k diplomi in ostale dokumente, ki so izključno povezani s področjem izobraževanja. Poleg tega poskrbijo, da profesionalno odgovorijo na zahteve strank, ki jim je potrebna obdelava znanstvenih del in rezultatov znanstvenih raziskav pa tudi znanstvenih patentov in številnih drugih vsebin, ki so povezane z znanostjo. Seveda lahko maksimalno profesionalno prevajajo, tako diplomske kot tudi seminarske naloge, katerih tema se nanaša na različne družbene in naravoslovne vede.

Vsi, ki jih zanima obdelava različnih vrst dokumentacij, lahko zadolžijo navedene strokovnjake, da bi dobili kakovostno storitev. In ne samo, da so specializirani za prevajanje vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo, kot so na primer statut podjetja in sklep o ustanovitvi pravne osebe zatem fakture in vse vrste poslovnih poročil (revizijska, finančna in letna) tre poslovne odločitve in ustanovitveni akt podjetja, ampak na zahtevo posameznikov kompletno obdelujejo tudi absolutno vsak dokument, ki vstopa v sestavo gradbene in razpisne oziroma tehnične in medicinske dokumentacije (navodila za uporabo, dokumentacija o medicinskih izdelkih, gradbeni projekti, specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov in številna druga).

Omeniti moramo tudi to, da na podlagi potreb strank, sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje pravnih aktov iz nizozemskega v angleški jezik. V tem primeru v omenjeni jezikovni različici na prvem mestu prevajajo in potem tudi overjajo preveden vsak dokument, ki je povezan s področjem sodstva ali prava. Poleg pooblastila za zastopanje in tožb oziroma pritožb in certifikatov pristopajo kompletni obdelavi pravnega reda Evropske Unije, pogodb in sodnih sklepov oziroma licenc, sklepa o razvezi zakonske zveze in sodnih odločb ter drugih nenavedenih dokumentov, ki so povezani s konkretnimi področji.

Prav tako je jasno, da maksimalno profesionalno izpolnjujejo zahteve vseh strank, ki jim je v navedeni jezikovni različici potrebno prevajanje za katerokoli vrsto soglasij, izjav ali potrdil. V večini primerov se to nanaša na potrdilo o nekaznovanosti in na potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje ter potrdilo o stanju računa v banki pa tudi na potrdilo o stalni zaposlitvi zatem potrdilo o višini dohodkov in na splošno na vsak dokument, ki ga neka državna institucija lahko zahteva od stranke.

Prevajanje besedil s področja turizma iz nizozemskega v angleški jezik

Tako poljudna besedila, ki se ukvarjajo s tematiko s področja turizma kot tudi tista, ki veljajo za strokovna, na podlagi zahtev posameznikov lahko obdelujejo profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford. Poleg njih so specializirani tudi za neposredno prevajanje političnih in ekonomskih besedil iz nizozemskega v angleški jezik in tistih, ki so povezana s področji bančništva, financ in prava. Izpolnjujejo tudi zahteve tistih posameznikov, ki jim je v konkretni jezični kombinaciji potrebna obdelava besedilnih vsebin s področij sociologije, menedžmenta, znanosti in izobraževanja, filozofije, medicine ter farmacije pa tudi komunikologije, gradbene industrije in informacijskih tehnologij ter marketinga, psihologije in drugih znanstvenih disciplin.

Pri organizaciji dogodka katerekoli vrste, v okviru katerega je predvideno sodelovanje, ne samo izvornih govorcev nizozemskega jezika, ampak tudi oseb, ki uporabljajo angleški jezik, omenjeni strokovnjaki izvajajo storitev tolmačenja, ki vključuje, tako simultano in konsekutivno kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz nizozemskega v angleški jezik. Potrebno je najprej analizirati informacije o samem dogodku, da bi bila ob tej priložnosti uporabljena storitev, ki mu popolnoma ustreza. Poleg tega zainteresirane stranke lahko najamejo tudi opremo za simultano tolmačenje, saj ima omenjena institucija v svoji ponudbi tudi to storitev.

Vsekakor je treba poudariti tudi to, da vse tiste stranke, ki želijo v konkretni jezikovni različici dobiti prevedeno katerokoli video oziroma zvočno vsebino, imajo na razpolago tudi možnost, da v okviru te institucije angažirajo strokovnjake, ki bodo izvedli, ali podnaslavljanje takšnih materialov ali pa njihovo profesionalno sinhronizacijo. Ne samo, da je na voljo prevajanje serij in reklamnih sporočil iz nizozemskega v angleški jezik, ampak na podlagi zahtev posameznikov prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi animirane, dokumentarne in igrane pa tudi risane filme kot tudi radijske in televizijske oddaje različne vsebine (otroške, informativne, izobraževalne, zabavne in druge) oziroma vse vrste video in zvočnih materialov.

Prevajanje online materialov iz nizozemskega v angleški jezik

Ko je strankam potrebno neposredno prevajanje katerekoli vrste knjig iz nizozemskega v angleški jezik, morajo vedeti, da prevajalci in sodni tolmači pa Akademije Oxford lahko enako kakovostno obdelujejo, tako učbenike ter romane oziroma prozna kot tudi dela poezije ter beletrijo in številna druga književna dela.

Na podlagi zahtev posameznikov lahko prevajamo vse tiste vsebine, ki so vidne na spletu, ali pa so na določen način povezane s tem področjem oziroma z računalništvom. Kar pa zadeva neposredno prevajanje spletnih strani oziroma spletnih prodajaln ali katalogov iz nizozemskega v angleški jezik, sodni tolmači in prevajalci uporabljajo tudi pravila, ki so povezana z njihovo optimizacijo. V tem primeru pravzaprav implementirajo tako imenovana SEO orodja (Search Engine Optimisation) in tako praktično rečeno njihovo vsebino prilagajajo vsem pravilom, ki so povezana s poljem iskanja na spletu. Rezultat takšnega načina obdelave je zavzemanje položaja na prvi strani iskanja in to za besede oziroma fraze, ki so predhodno točno opredeljene. Prav tako ti strokovnjaki lahko odgovorijo na zahtevo tistih strank, ki jim je v navedeni jezični kombinaciji potrebna obdelava programske opreme, ne glede na to, za kateri program ali aplikacijo gre.

Če se zgodi da to storitev posameznik zahteva od osebe, ki je ne izvede v skladu s pravili in pri tem dobi materiale, v katerih obstajajo pomanjkljivosti, ima možnost, da v okviru poslovalnice navedene institucije zadolži lektorje in korektorje, da vse te  te napake odpravijo na najboljši način. Osnovni namen korekture oziroma lekture je, da se lastniku konkretnih vsebin zagotovi možnost, da jih nemoteno uporablja, ker so prilagojene, tako pravilom same stroke kot tudi ciljnega oziroma tem primeru angleškega jezika v.

Izvedemo pa lahko tudi neposredno prevajanje reklamnih materialov iz nizozemskega v angleški jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelujejo, tako reklamne brošure, letake in plakate kot tudi PR članke zatem kataloge, vizitke in zloženke in vse ostale vsebine, ki so povezane izključno s področjem marketinga. Glede na to, da gre za posebne vrste materialov, ki so usmerjeni na predstavljanje dogodkov oziroma storitev in izdelkov pa tudi dela nekega podjetja, tako da jih je zelo pomembno prilagoditi vsem pravilom, ki veljajo v angleškem jeziku.

Seveda vsi, ki jih to zanima, lahko od omenjenih strokovnjakov zahtevajo tudi prevajanje za različna književna dela pa tudi za revije zatem časopisne članke in učbenike.

Cena prevajanja iz nizozemskega v angleški jezik

  • Iz nizozemskega v angleški je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!