Prevajanja iz nizozemskega v pakistanski jezik


Dejstvo, da ta kombinacija jezikov zveni malce neobičajno, ne zmanjšuje pomena, ki ga ima neposredno prevajanje iz nizozemskega v pakistanski jezik. Ena od redkih institucij na ozemlju cele naše države, ki ima v ponudbi tudi to storitev, je prav Prevajalski center Akademije Oxford, kjer so med drugim zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači za ta dva jezika, ki bodo poskrbeli, da poleg prevajanja kateregakoli dokumenta v navedeni jezični kombinaciji, izvedejo tudi njegovo končno obdelavo, ki vključuje overitev prevoda v skladu z zakonskimi akti.

Poleg tega, da stranka lahko zahteva prevajanje poslovne dokumentacije iz nizozemskega v pakistanski jezik (revizijska poročila, statut podjetja, poslovne odločitve, finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja in drugo), prav tako lahko dobi tudi kompletno obdelane vse dokumente in druge materiale, ki so strogo povezani s področjema znanosti ali izobraževanja (potrdilo o rednem šolanju, znanstveni patenti, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, predmetniki in programi fakultet, prepis ocen, diplomske naloge, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstvena dela in ostali dokumenti, ki so povezani s konkretnim področjem).

Da bi bil postopek obdelave kateregakoli dokumenta skladen z veljavnimi pravili, mora zainteresirana stranka pri pošiljanju konkretnih vsebin na obdelavo, obvezno priložiti tudi izvirnike, ki jih v toku postopka overitve uporablja uradno zapriseženi sodni tolmač. Točneje rečeno, pred overitvijo prevedenega dokumenta s svojim žigom mora njegovo vsebino primerjati z izvirno in ugotoviti, ali obstajajo odstopanja med njimi ali ne. Overitev je dovoljena samo v primeru, ko sta ta dva dokumenta popolnoma ista in če opazi razlike, navedeni strokovnjak stranki predloži dodatno storitev, ki vključuje profesionalno redakcijo. Razume se, da ima omenjena institucija v ponudbi tudi takšno vrsto storitve, za njeno izvedbo pa so izključno zadolženi lektorji in korektorji.


Prevajanje iz nizozemskega v pakistanski jezik
Prevajanje iz pakistanskega v nizozemski jezik

Kadar je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci pristopajo kompletni obdelavi vseh osebnih dokumentov, tako da med drugim iz nizozemskega v pakistanski jezik neposredno prevajamo tudi potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra o smrti in delovno dovoljenje. Seveda ti strokovnjaki obdelujejo tudi vse druge osebne dokumente, kot so na primer potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu zatem prometno in dovoljenje za prebivanje pa tudi izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in vozniško dovoljenje in druga.

V ponudbi so tri možnosti za dostavljanje dokumentov na obdelavo, kar pomeni, da posamezniki izberejo, ali jih bodo poslali s priporočeno poštno pošiljko ali pa jih bodo osebno prinesli v poslovalnico omenjene institucije, vsekakor pa jim je na razpolago tudi možnosti, da izvirne dokumente dostavi na naslov preko kurirske službe.

Vsekakor če biti izvršen in nujno prevajanje absolutno kateregakoli dokumenta v tej jezični različici, če se to bude zahtevalo, ali se pri tem stranka obavezuje da jih najprej na elektronski naslov dostavi skenirana, a v najkrajšem možnem roku po tem da zagotovi izvirnike sodnemu tolmaču.

Prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezikovni različici prav tako obdelujejo vse vrsto izjav, soglasij ali potrdil. Med drugim neposredno prevajajo soglasje za zastopanje zatem potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o samskem stanu, kompletno pa obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o višini dohodkov in druge dokumente, ki jih je treba predložiti konkretni pristojni službi.

Seveda lahko izpolnijo tudi pričakovanja posameznikov, kar zadeva prevajanje različnih vrst dokumentacij, tako da obdelujejo tudi medicinsko (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in številni drugi dokumenti, ki jo sestavljajo) ter razpisno oziroma tehnično in gradbeno dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in drugo).

Poleg možnosti, da prevedene in z žigom zapriseženega sodnega tolmača overjene dokumente prevzamejo osebno, se vsem strankam ponuja tudi možnost njihove dostave na naslov, ki ga navedejo. Glede na to, da dostavo izvaja kurirska služba, ki sodeluje z omenjeno institucijo, tako da se konkretna storitev dodatno zaračunava. V trenutku prevzemanja je stranka dolžna plačati določeno nadomestilo kurirju, in to po ceni, o kateri bo pravočasno informiran.

Poleg vseh dokumentov in dokumentacij, ki so do tega trenutka omenjene, uradno zapriseženi sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov, saj so specializirani, tako za neposredno prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze iz nizozemskega v pakistanski jezik kot tudi za kompletno obdelavo vseh vrst sodnih pritožb, sklepov, tožb in odločitev. V skladu s potrebami lahko prevajajo in pravilno overijo tudi pravni red Evropske Unije, različne vrste certifikatov in licenc zatem pooblastilo za zastopanje, pogodbe in druge dokumente, ki sodijo med pravne akte oziroma so primarno povezani s področjem prava.

Strokovnjaki, ki jih zaposluje ta institucija, strankam ne morejo zagotoviti storitve nadoveritve, če za to obstaja potreba, ker overitev s tako imenovanim Haškog oziroma Apostille žigom ni v njihovi uradni pristojnosti. Na srečo za stranke, te vrsta overitve ni treba izvesti za vsak dokument, ki se prevaja v tej jezični različici, saj je z zakonom točno določeno, kdaj je določen dokument treba overiti s tem žigom. Glede na to, da je overitev s Haškim žigom jasno določena z zakonom, in samo določene državne institucije imajo pooblastilo za njeno izvedbo, tako da je tudi zelo pomembno, da se vsak lastnik dokumentov na prvem mestu podrobno pozanima o celotnem postopku overitve z Apostille žigom. V primeru, da dobijo informacijo, da je določene dokumente treba overiti z njim, je izjemno pomembno, da tudi izve na kakšen način poteka overitev, saj v večini primerov overitev poteka na koncu ali pa na samem začetku obdelave določenega dokumenta.

Seveda prevajalci in sodni tolmači niso specializirani izključno za prevajanje dokumentov v tej jezični različici, pa je tako na razpolago tudi neposredno prevajanje filmov iz nizozemskega v pakistanski jezik, tako dokumentarnih in risanih kot tudi igranih filmov različnih žanrov pa tudi animiranih. Ko se to postavi kot uradna zahteva, omenjeni strokovnjaki v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi reklamna sporočila zatem izobraževalne in otroške oddaje, ne glede na to, ali bodo kasneje predstavljene na televiziji ali radijskih postajah, pa tudi serije in oddaje zabavnega oziroma informativnega značaja kot tudi katerekoli druge video ali zvočne vsebine. Drugače Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi osebe, ki na zahtevo strank lahko izvedejo strokovno sinhronizacijo ali podnaslavljanje vseh teh materialov, tako da imajo praktično rečeno možnost dobiti njihovo, ne samo kompletno, ampak tudi profesionalno obdelavo.

V tej jezični različici prevajamo tudi časopisne članke pa tudi znanstvene in poljudne besedilne vsebine katerekoli tematike, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo tudi različna književna dela, revije in učbenike.

Specializirani so tudi za obdelavo vizitk, reklamnih zloženk in brošur zatem PR člankov in plakatov ter reklamnih letakov, katalogov in absolutno vseh drugih materialov, ki so na določen način povezani s področjem marketinga.

Seveda sodni tolmači in prevajalci profesionalno odgovorijo tudi na zahteve strank v zvezi s prevajanjem spletnih strani iz nizozemskega v pakistanski jezik, toda tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi vse druge spletne vsebine oziroma materiale, ki so izključno povezani z računalništvom, kot so na primer spletni katalogi, programi različnih vrst in spletne prodajalne pa tudi aplikacije in drugi materiali te vrste. Izjemno je pomembno, da mora vsaka stranka, ki ji je obdelava takšnih vsebin potrebna, imeti na umu izjemno pomembno informacijo, saj ti strokovnjaki med njihovo obdelavo uporabljajo tudi tista orodja, ki so poznana kot Search Engine Optimisation oziroma skrajšano SEO, tako da dobijo popolnoma profesionalno optimizirane vsebine za spletne brskalnike.

Pravilo, ki je ureja obdelavo dokumentov in predvideva obveznost dostave izvirnih vsebin, ne velja za materiale, ki so predhodno omenjeni, tako da se postopek v veliki meri razlikuje. Vsak posameznik ima namreč možnost, da prevedene vsebine te vrste prevzame elektronsko, prav tako pa jih lahko na obdelavo pošlje na elektronski naslov. Da ne bo pomote, v v ponudbi so tudi vse druge možnosti, ki veljajo tudi za dokumente, kar pomeni, da se posameznik lahko opredeli tudi za neko od njih.

Pri organizaciji prireditve katerekoli vrste ali posameznih dogodkov se lahko javi potreba za izvajanjem tolmačenja iz nizozemskega v pakistanski jezik, kar je prav tako storitev, ki jo v skladu z zahtevami strank izvajajo prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v predstavništvu konkretne institucije. Glede na to, da zagotavljajo vse tri vrste tolmačenja, tako da se šele po dostavi vseh podatkov o določenem dogodku lahko določi, ali bo zagotovljeno konsekutivno, šepetano ali simultano tolmačenje. Natančneje rečeno, najprej se mora izvesti analiza dostopnih podatkov v zvezi z lokacijo prirejanja konkretne prireditve ali dogodkov oziroma za trajanje in točno število udeležencev, zaželeno pa je, da stranka priloži tudi podatke v sami organizaciji. Po koncu podrobne analize se določa, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena in v skladu s tem se oblikuje ponudba, če pa je to potrebno, se vanjo vnese tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje navodila za uporabo iz nizozemskega v pakistanski jezik

Ne samo navodila za uporabo, ampak tudi vse druge dokumente, ki so uvrščeni, tako v tehnično kot tudi v razpisno in gradbeno dokumentacijo, kompletno obdelujejo prevajalci in sodni tolmači, ki so del ekipe predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford. Poleg neposrednega prevajanja laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz nizozemskega v pakistanski jezik poskrbijo tudi za obdelavo deklaracij izdelkov kot tudi gradbenih projektov in vseh drugih dokumentov, ki so v uvrščene v konkretne vrste dokumentacij.

Glede na to, da spoštujejo veljavna pravila, to pomeni, da takoj po izvedenem prevajanju izvajajo tudi njegovo overitev, za katero je sodni tolmač pooblaščen s strani relevantnih državnih institucij.

Moramo poudariti, da je ta postopek usklajen s pravili, tako da morajo vse zainteresirane stranke priložiti izvirne dokumente na vpogled konkretnemu strokovnjaku.

Ker obstaja tudi dodatna overitev za določene dokumente, za njeno izvedbo pa niso pristojni zaposleni te institucije, je zelo pomembno, da se vsak posameznik, ki ga zanima obdelava kateregakoli dokumenta v omenjeni jezikovni različici, pozanima o tem, ali je določeni dokument treba opremiti s Haškim žigom, poznanem tudi kot Apostille.

Treba je omeniti tudi to, da iz nizozemskega v pakistanski jezik neposredno prevajamo tudi poslovno dokumentacijo, pri čemer prevajalci in sodni tolmači pristopajo kompletni obdelavi finančnih poslovnih poročil, ustanovitvenega akta podjetja in poslovnih odločitev in na ustrezen način obdelujejo tudi revizijska kot tudi letna poročila, fakture in statut podjetja pa tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe in vse druge dokumente, ki to vrsto dokumentacije sestavljajo.

Seveda stranke lahko zahtevajo tudi prevajanje za vse dokumente, ki jih od njih zahtevajo pristojne državne institucije, kot so na primer potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o samskem stanu pa tudi soglasje za zastopanje zatem potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stanju računa v banki oziroma vse vrste potrdil, izjav in soglasij.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz nizozemskega v pakistanski jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, prometno dovoljenje in drugo), v skladu z zahtevami pa sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki so del medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugo).

V primeru, da se posameznik obrne na poslovalnico in zahteva obdelavo kateregakoli dokumenta s področja znanosti oziroma izobraževanja, je lahko popolnoma prepričan, da bodo omenjeni strokovnjaki najprej izvedli njegovo profesionalno prevajanje v tej jezični različici in potem tudi overitev v skladu s pooblastili, ki jih posedujejo. Prav tako stranke lahko dobijo kompletno obdelano tudi diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih ter predmetnike in programe fakultet pa tudi rezultate znanstvenih raziskav zatem potrdilo o rednem šolanju in zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi znanstvene patente in prepis ocen in vse druge dokumente, ki se nanašajo na konkretna področja. Vsekakor iz nizozemskega v pakistanski jezik neposredno prevajajo tudi seminarske naloge, prevajalci in sodni tolmači pa strokovno obdelujejo tudi znanstvene pa tudi diplomske naloge različne kompleksnosti, tematike in dolžine.

Poleg omenjenih dokumentov so ti strokovnjaki specializirani tudi za kompletno obdelavo pravnega reda Evropske Unije, sodnih odločb in sklepa o razvezi zakonske zveze pa tudi vseh drugih vrst sodb, in na podlagi zahtev posameznikov pa obdelujejo tudi pritožbe, licence in pooblastilo za zastopanje kot tudi sodne odločbe in tožbe zatem certifikate in vse druge pravne akte.

Profesionalno prevajanje spletnih prodajaln iz nizozemskega v pakistanski jezik

Ko rečemo, da naši zaposleni lahko iz nizozemskega v pakistanski jezik profesionalno prevajajo spletne prodajalne, mi mislimo na to, da izvajajo tudi njihovo optimizacijo. Da malo pojasnimo, to pomeni, da prevajalci in sodni tolmači pri tem uporabijo orodja, ki so poznana kot SEO oziroma Search Engine Optimisation. Pravzaprav gre za prilagajanju vsebin, tako spletnih prodajaln kot tudi spletnih strani, ali spletnih katalogov in na splošno rečeno, vseh drugih vsebin, ki se nahajajo na globalnem omrežju, tistim pravilom, ki veljajo v okviru spletnega iskalnika. Osnovni namen takšnega načina obdelave je, da se vsem tem materialom omogoča doseganje boljšega mesta v sklopu globalnega iskanja, pri čemer so predhodno zelo natančno določene tako imenovane ključne besede oziroma izrazi na podlagi katerih stranke prihajajo do želenih informacij. Ne dvomimo, da bo zelo hitro potem, ko se konkretni materiali uradno postavijo na omrežje, njihov položaj postal bistveno boljši. Prav tako moramo poudariti, da stranke lahko te strokovnjake tudi zadolžijo, če jim je v navedeni jezikovni različici potrebna strokovna obdelava programske opreme, saj posedujejo izkušnje v prevajanju programov in aplikacij različne vrste.

Prav tako v skladu z zahtevami posameznikov te strokovne osebe obdelujejo absolutno katerekoli književno delo, ne glede na to, ali za prozo ali s poezijo. Izpolnjujemo tudi zahteve tudi v zvezi z obdelavo učbenikov oziroma časopisnih člankov in vsebin, tako ilustriranih kot tudi otroških in strokovnih revij.

Poleg tega profesionalni sodni tolmači in prevajalci strankam omogočajo, da dobijo tudi maksimalno korektno obdelana, tako poljudna besedila različne tematike kot tudi tista, ki se lahko označijo kot strokovna. Ne samo, da so specializirani za neposredno prevajanje besedil s področja turizma iz nizozemskega v pakistanski jezik, ampak prav tako prevajajo tudi tista, katerih tema je povezana z ekologijo in varstvom okolja zatem z informacijskimi tehnologijami in komunikologijo pa tudi gradbeno industrijo, menedžmentom in izobraževanjem oziroma s sociologijo, marketingom in medicino. Vsekakor veliko pozornost posvečajo tudi prevajanju tistih besedil, katerih tema je povezana s področji financ, psihologije ali farmacije oziroma bančništva zatem politike in filozofije pa tudi vseh drugih neomenjenih družbenih ali naravoslovnih ved. Z gotovostjo lahko rečemo, da ti strokovnjaki zelo profesionalno in korektno prevajajo besedila, ne glede na to, na katero področje se njihova tema primarno nanaša.

Toda v primeru, da je nekomu v tej jezikovni različici potrebno prevajanje različne vrste zvočnih ali video vsebin, mora biti informiran, da v okviru predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje storitev, tako profesionalne sinhronizacije vseh teh vsebin kot tudi njihovega strokovnega podnaslavljanja. Na zahtevo bo izvedeno tudi neposredno prevajanje informativnih oddaj iz nizozemskega v pakistanski jezik pa tudi tistih, ki so izobraževalne ali zabavne, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi igrane kot tudi animirane, dokumentarne in risane filme zatem reklamna sporočila, serije in vse druge vsebine, ki bodo predvajane na različnih medijih ali v kinematografih.

Konsekutivno tolmačenje iz nizozemskega v pakistanski jezik

Navedena storitev predstavlja samo eno od številnih, ki jih na podlagi zahtev posameznikov izvajajo sodni tolmači in prevajalci, uradno zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford. Vsekakor ta institucija omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje, v ponudbi pa je poleg konsekutivnega in šepetanega tudi simultano tolmačenje iz nizozemskega v pakistanski jezik. Stranka, ki jo omenjena storitev zanima, mora biti informirana, da se vsaka od omenjenih vrst tolmačenja uporablja za točno opredeljene dogodke. Natančneje rečeno, najprej mora biti izvedena pravilna ocena vseh informacij o določeni prireditvi ali dogodku, da bi se natančno ugotovilo, katera od teh storitev mora biti uporabljena, da bi čim bolj kakovostno odgovorili na zahteve udeležencev. Zato je tudi pomembno, da zainteresirana stranka omenjene strokovnjake najprej obvesti o tem, kako dolgo bo prireditev trajala in potem tudi o številu oseb, ki bodo sodelovale. Določanje konkretnih vrst tolmačenja poteka tudi na podlagi podatkov o organizaciji samih dogodkov in v skladu z značilnostmi prostora, v okviru katerega bo potekal, pa so to tudi podatki, ki morajo biti pravočasno dostavljeni.

Poleg že omenjenih strokovnjakov, člani ekipe poslovalnice konkretne institucije so tudi lektorji oziroma profesionalni korektorji, ki zainteresiranim strankam omogočajo, da za določeno vrsto vsebin dobijo storitev redakcije. Moramo omeniti, da se konkretna storitev uporablja, ko je določena vsebina prevedena, pri čemer osebe, ki to storitev zagotavljajo, niso spoštovale osnovnih pravil niti prevajalske stroke niti samega pakistanskega jezika. Prav zato je zelo pomembno, da te strokovne osebe z dolgoletnimi izkušnjami odpravijo vsako napako, ki je v takšnih materialih narejena in se potrudijo, da njihovo vsebino prilagodijo veljavnim pravilom, da bi jih njihovi lastniki lahko uporabljali, ko bodo imele potrebo za tem.

Stranke, ki jim je potrebna obdelava katerihkoli vsebin s področij marketinga v tej jezični različici, morajo vedeti, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo, tako kataloge in reklamne letake kot tudi zloženke, na razpolago pa je tudi neposredno prevajanje iz nizozemskega v pakistanski jezik za brošure in PR članke pa tudi plakate in vizitke in vseh druge reklamne materiale. Glede na to, da je področje marketinga specifično, ker se sporočilo potencialnim potrošnikom ali kupcem posredno navaja, to pomeni, da se posebna pozornost posveča njihovi obdelavi. Ti strokovnjaki že več let prevajajo prav marketinške materiale, tako da poznajo postopke oblikovanja reklamnih sporočil in povsem zagotovo vse te vsebine obdelajo na najboljši možni način.

Cena prevajanja iz nizozemskega v pakistanski jezik

  • Iz nizozemskega v pakistanski po dogovoru

Cena prevajanja iz nizozemskega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!