Prevajanja iz nizozemskega v ruski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v ruski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford je institucija, ki v okviru svojega predstavništva zaposluje tudi strokovne osebe, ki so specializirane za neposredno prevajanje iz nizozemskega v ruski jezik. Razume se, da prevajalci in sodni tolmači to storitev lahko izvajajo, tako v pisani obliki kot tudi kot tolmačenje in to za najrazličnejše vrste vsebin.

Omeniti moramo tudi to, da so v navedeni instituciji zaposleni tudi strokovnjaki, ki so izključno usmerjeni na zagotavljanje storitve redakcije. Gre za strokovne korektorje in lektorje, ki v delu posedujejo večletene izkušnje in lahko pravilno odpravijo vse napake v materialih katerekoli vrste. Potem ko izvedejo njihovo kompletno lekturo oziroma uporabijo pravila korekture, stranka konkretne materiale lahko uporablja, kadarkoli ima potrebo za tem, saj so pravilno obdelani.

Prav tako so v ekipi navedene specializirane institucije tudi strokovne osebe, ki so usmerjene na zagotavljanje storitev sinhronizacije in podnaslavljanja, kar se uporablja za katerokoli vrsto video ali zvočnih materialov, ki jih posameznik želi dobiti prevedene v tej jezični kombinaciji. Razume se, da sodni tolmači in prevajalci na prvem mestu izvajajo neposredno prevajanje iz nizozemskega v ruski jezik za serije kot tudi za izobraževalne in zabavne oddaje, za igrane filme in reklamna sporočila pa tudi za otroške in oddaje zabavnega značaja, dokumentarne in risane filme oziroma animirane in številne druge zvočne in video vsebine, potem pa stranka izbere, ali bodo podnaslovljeni ali sinhronizirani.


Prevajanje iz nizozemskega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v nizozemski jezik

Treba je omeniti tudi to, da ti strokovnjaki lahko v skladu z zahtevami strank obdelujejo tudi poljudne besedilne materiale, ki se ukvarjajo s tematiko s kateregakoli področja, prav tako pa prevajajo tudi vsa besedila, ki bodo na razpolago manjšemu številu bralcev, ozko specializiranih za določeno področje. Zainteresiranim strankam je v navedeni jezikovni različici na razpolago tudi profesionalna obdelava, tako časopisnih člankov ter tudi vsebin ilustriranih in otroških, kot tudi strokovnih revij. Zaposleni v okviru konkretne institucije prav tako poskrbijo tudi za prevajanje vsakega književnega dela, ki ga stranka zahteva pa tudi za učbenike absolutno katerekoli tematike.

Izvajamo tudi neposredno prevajanje spletnih materialov iz nizozemskega v ruski jezik, pri čemer se sodni tolmači in prevajalci trudijo, da pravilno implementirajo orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Osnovni namen optimizacije, tako spletnih prodajaln in spletnih katalogov kot tudi spletnih strani pa tudi vseh drugih vsebin, ki so na določen način povezane s spletom, je izboljšanje njihovega položaja v okviru samega iskalnika. Stranke, ki iščejo določene ključne besede in izraze, imajo zahvaljujoč temu priložnost, da zelo enostavno pridejo do informacij, ki so jim potrebne in da kupijo določeni izdelek, ali začnejo uporabljati tako predstavljeno storitev. Vse zainteresirane stranke morajo biti obveščene tudi o tem, da ti strokovnjaki izpolnjujejo zahteve v zvezi s profesionalnim prevajanjem programske opreme v konkretni jezični različici in jasno je, da obdelujejo vsako aplikacijo in program, ki bo zahtevan.

Če je to potrebno, bo izvedeno tudi tolmačenje v navedeni jezikovni različici, pri čemer je treba poudariti tudi to, da omenjena institucija vsem, ki jih to zanima, ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Pogoj za pripravo ponudbe v zvezi s tolmačenjem je dostava vseh tistih podatkov, ki lahko vplivajo na izbiro te storitve, saj poleg simultanega, prevajalci in sodni tolmači lahko zagotovijo tudi storitve šepetanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja. Od vsakogar, ki ima potrebo za angažiranjem teh strokovnjakov, Da bila bi navedena storitev lahko izvedena, se predvsem pričakuje, da nam posredujete vse informacije o samem dogodku (število udeležencev, mesto prirejanja, trajanje in organizacijski načrt), saj se samo na podlagi njih tudi sprejme končna odločitev o vrsti tolmačenja, ki naj bi bila uporabljena.

Omenjeni strokovnjaki lahko v tej jezični kombinaciji profesionalno prevajajo katerokoli vrsto materialov, ki je namenjena predvsem reklamiranju, tako nekega podjetja kot tudi storitev ali izdelkov oziroma predstavljanju določenega dogodka. Ne samo, da obdelujejo plakate, reklamne letake in brošure, ampak izvajajo tudi profesionalno prevajanje katalogov in reklamnih zloženk iz nizozemskega v ruski jezik, obdelujejo pa tudi vizitke zatem PR članke in vse ostale marketinške materiale.

Postopek dostave vseh do zdaj omenjenih vsebin je precej enostaven, saj je strankam omogočeno, da jih pošljejo na elektronski naslov poslovalnice. Popolnoma enak princip se uporablja tudi pri prevzemanju obdelanih materialov in vsekakor so zainteresiranim strankam na razpolago tudi druge možnosti, o katerih bodo podrobno informirani v okviru izbranega predsedništva te institucije, s katerim bodo tudi kontaktirali.

Posebej je treba poudariti, da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz nizozemskega v ruski jezik, v sklopu navedene institucije pričakuje njihova profesionalna in kompletna obdelava, ki vključuje tudi overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača. Ta postopek ima za cilj, da določenim dokumentom zagotovi pravno in zakonsko veljavnost, saj žig tega strokovnjaka potrjuje, da je njihova vsebina popolnoma enaka kot tudi v okviru izvirnih dokumentov.

Pomembno je, poudariti tudi to, da je vsaka stranka, ko pošilja ali prinaša dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje, dolžna priložiti izvirnike in to samo zaradi postopka overitve, saj jih mora navedeni strokovnjak najprej v skladu s pravili primerjati s prevedenimi dokumenti. Razume se, da overi samo tiste vsebine, ki so popolnoma enake, če pa opazi neka odstopanja, se najprej opravi redakcija in potem tudi overitev.

Stranke pričakuje, tako neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz nizozemskega v ruski jezik oziroma diplome in dodatka k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih in potrdila o rednem šolanju kot tudi prepisa ocen, spričeval osnovnih in srednjih šol in vseh drugih dokumentov s področja izobraževanja. V primeru zahteve, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi diplomske naloge različne tematike, kompleksnosti in dolžine, po potrebi pa prevajajo v tej jezični različici tudi seminarske naloge. Prav tako lahko izvedemo tudi prevajanje vseh tistih vsebin, ki so povezane izključno z znanostjo, kot so na primer znanstveni patenti, znanstvena dela in rezultati znanstvenih raziskav pa tudi vsi ostali materiali, ki imajo povezave z znanostjo.

Ker je vsak posameznik dolžan priložiti izvirnike na vpogled, to pomeni, da jih lahko pošlje preko „Pošte Slovenije“ in to priporočeno oziroma jih osebno prinese v poslovalnico te institucije ali pa dostavo izvede kurirska služba, ki jo ta stranka predhodno angažira.

Povsem jasno je, da se tudi prevzemanje dokumentov, ki so obdelani v skladu s pravili, mora izvesti na drugačen način kot v primeru, ko gre za vse ostale vsebine. To pa pomeni, da stranka izbere, ali ji bolj ustreza možnosti, da jih kurirska služba dostavi na njegov naslov ali pa tista, ki pomeni njen osebni prihod v predstavništvo in prevzemanje kompletno obdelanih materialov. Če se odloči za prvo omenjeno možnost, konkretno storitev plača kurirju, ko prevzema pošiljko, ceno pa v tem primeru lahko oblikuje izključno služba za dostavo.

Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi katerikoli dokument, ki se nanaša na poslovanje, pri čemer mislimo predvsem na ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila in sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi na fakture, finančna poročila in statut podjetja ter na revizijska poročila, poslovne odločitve ni druge dokumente, ki so uradno v sestavi poslovne dokumentacije.

Na podlagi zahteve iz nizozemskega v ruski jezik neposredno prevajamo tudi medicinsko dokumentacijo in v tem primeru ti strokovnjaki izvajajo kompletno obdelavo zdravniških izvidov in navodil za uporabo zdravil ter značilnosti izdelkov zatem specifikacij farmacevtskih izdelkov in dokumentacije o medicinskih izdelkih in vseh drugih dokumentov, ki jo sestavljajo. v skladu s pravili obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev zatem deklaracije izdelkov in gradbene projekte kot tudi navodila za uporabo pa tudi katerikoli drugi dokument, ki se obravnava kot del razpisne oziroma tehnične in gradbene dokumentacije.

Ko se pojavi potreba za prevajanjem kateregakoli dokumenta v posebej kratkem roku, se razume, da se bodo ti strokovnjaki potrudili, da to zahtevo strank popolnoma profesionalno izpolnijo, pri čemer morajo stranke želene vsebine najprej poslati na elektronski naslov te institucije. Posle toga so vsekakor dolžni tudi spoštovati navedeno pravilo o priložitvi izvirnikov na vpogled, pri čemer morajo nujno izbrati način, ki je tudi najhitrejši v dani situaciji.

Vse vrste pravnih aktov, od pogodb, licenc in sodnih sklepov preko pooblastila za zastopanje, sodnih pritožb in odločitev oziroma sodb pa do pravnega reda Evropske Unije, certifikatov in tožb, strokovnjaki zaposleni v tej instituciji prav tako pravilno obdelujejo. Zainteresiranim strankam v tej jezični kombinaciji omogočajo tudi profesionalno prevajanje osebnih dokumentov, ko med drugim obdelujejo potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje in izpiske iz matičnega registra o smrti zatem potni list, potrdilo o državljanstvu in prometno dovoljenje pa tudi delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, osebno izkaznico in vozniško dovoljenje ter izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in druge osebne dokumente.

Sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahtev posameznikov in v skladu z veljavnimi pravili seveda prevajajo tudi vsak dokument, ki ga posamezna stranka mora predati neki instituciji naše države. Poleg soglasij za zastopanje, potrdila o stanju računa v banki in potrdila o višini dohodkov, se iz nizozemskega v ruski jezik najpogosteje zahteva prevajanje potrdila o nekaznovanosti pa tudi potrdila o samskem stanu ter potrdila o stalni zaposlitvi, pri čemer omenjeni strokovnjaki vsekakor profesionalno obdelujejo tudi vse druge vrste, tako soglasij in potrdil kot tudi izjav.

S ciljem, da bi vsakemu posamezniku, ki v navedeni jezikovni različici želi dobiti obdelan katerikoli dokument, olajšali ta postopek, poudarjamo, da se mora najprej obrniti na zaposlene v specializiranih oddelkih okrožnih sodišč, da bi od njih dobil relevantne informacije o nadoveritvi. Na splošno rečeno, nadoveritev vključuje overitev določenih dokumentov s posebnim žigom, ki ga imenujemo tudi Haški ali Apostille. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru poslovalnice naše institucije, na žalost ne morejo izvesti te vrste overitve, saj jim niso dana potrebna pooblastila, vsakemu posamezniku svetujemo, da se najprej obrne na pristojne institucije. Izvedeti mora, ali je ta overitev obvezujoča za njegove dokumente in če pri tem dobi pozitivno odgovor, mora tudi vprašati, točno kdaj se morajo opremiti s Haškim žigom. Vse to poudarjamo zato, ker mora ta vrsta overitve biti izvedena v točno določenem trenutku in v skladu z zakonom je predpisano, da overitev dokumentov z Apostille žigom lahko poteka ali na začetku obdelave oziroma preden se izvede njegovo prevajanje in overitev sodnega tolmača ali pa šele potem, ko ti strokovnjaki ta dokument prevedejo in overijo, v skladu s pooblastili, ki jim jih daje zakon.

Prevajanje potrdila o samskem stanu iz nizozemskega v ruski jezik

Pri prevajanju, tako tega kot tudi vsakega drugega dokumenta, prevajalci in sodni tolmači se popolnoma držijo veljavnih pravil, kar pomeni, da takoj po izvedbi neposrednega prevajanja potrdila o samskem stanu iz nizozemskega v ruski jezik, opravijo tudi overitev tega dokumenta.

Poudarjamo, da gre v tem primeru za overitev z žigom osebe, ki je uradno pooblaščena oziroma sodnega tolmača in da je njen glavni cilj potrditev, da je prevedeni dokument enak izvirnemu.

Jasno je, da ta strokovnjak mora pred seboj imeti izvirni dokument, kar pomeni, da je stranka predhodno vsekakor dolžna dostaviti izvirnik na vpogled.

Obstaja zelo pomembna informacija, s katero morajo biti seznanjeni vsi, ki želijo v tej jezikovni različici dobiti preveden katerikoli dokument, nanaša pa se na tako imenovano nadoveritev, ki vključuje overitev z žigom poznanim pod imenom Haški oziroma Apostille. Osnovni razlog, zakaj priporočamo vsaki stranki, da podatke o konkretni vrsti overitve pridobi samostojno, je v dejstvu, da osebe zaposlene v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford niso uradno pooblaščene za izvedbo te overitve. Vsekakor se mora posameznik obrniti na službe Republike Slovenije, ki imajo pravzaprav edine pravico, da dokumente overijo s tem žigom in se podrobno pozanima, ali je želene dokumente obvezno overiti s tem žigom in na kakšen način mora biti izvedena overitev. Gre za to, da overitev z Apostille žigom v skladu z veljavnimi pravili za nekatere dokumenta poteka preden se izvede njihovo prevajanje v tej jezikovni različici in overitev sodnega tolmača, za nekatere pa šele po tem.

V omenjeni kombinaciji jezikov izvajamo tudi neposredno prevajanje potrdila o stanju računa v banki in potrdila o višini dohodkov pa tudi soglasij za zastopanje in potrdila o nekaznovanosti kot tudi potrdila o stalni zaposlitvi oziroma vsakega drugega dokumenta, ki ga posameznik mora predložiti določeni pristojni instituciji in predvsem mislimo na katerekoli vrste potrdil oziroma soglasij ali izjav.

V konkretni jezični različici prav tako lahko prevajajo absolutno vse vrste dokumentacij in po tem bodo v skladu z veljavnimi pravili tudi overjene. Predvsem mislimo na vse tiste dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (fakture, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, statut podjetja, finančna poročila, revizijska poročila in številna druga) pa tudi na tiste dokumente, ki sestavljajo, tako tehnično in razpisno kot tudi medicinsko in gradbeno. Poleg zdravniških izvidov in specifikacij farmacevtskih izdelkov oziroma gradbenih projektov sodni tolmači in prevajalci iz nizozemskega v ruski jezik neposredno prevajajo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov. Vsekakor profesionalno obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev zatem dokumentacijo o medicinskih izdelkih in deklaracije izdelkov kot tudi navodila za uporabo in vse ostale dokumente, ki so del uradne sestave teh dokumentacij.

Seveda lahko ustrezno odgovorijo tudi na zahtevo vsakogar, ki želi v tej kombinaciji jezikov dobiti profesionalno obdelan vsak osebni dokument. To vključuje prevajanje, tako potrdila o državljanstvu, delovnega dovoljenja in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma osebne izkaznice in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi vozniškega dovoljenja, potem izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in prometnega dovoljenja in izpiskov iz matičnega registra o smrti pa tudi drugih osebnih dokumentov.

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezikovni različici obdelujejo tudi vse pravne akte oziroma tiste dokumente, ki so povezani, tako s področjem sodstva kot tudi s pravom. Poleg sodb oziroma sodnih sklepov in odločitev bo izvedeno tudi neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz nizozemskega v ruski jezik, zaposleni te institucije bodo poskrbeli tudi za kompletno obdelavo tožb zatem pogodb vseh vrst in pooblastila za zastopanje ter certifikatov kot tudi licenc pa tudi pritožb in drugih pravnih aktov.

Vsekakor stranke lahko te strokovne osebe zadolžijo, da bi dobili preveden katerikoli dokument, ki je povezan s področjema znanosti ali pa izobraževanja. Poleg znanstvenih del, diplome in dodatka k diplomi in potrdila o rednem šolanju, na podlagi zahtev pristopajo kompletni obdelavi rezultatov znanstvenih raziskav zatem zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol in prepisa ocen kot tudi predmetnikov in programov fakultet in diplomskih oziroma seminarskih nalog, potrdila o opravljenih izpitih, znanstvene patente in vseh drugih dokumentov pa tudi vsebin, ki se nanašajo na omenjeni področji.

Prevajanje spletnih prodajaln iz nizozemskega v ruski jezik

Med profesionalno obdelavo spletnih prodajaln prevajalci in sodni tolmači vsekakor implementirajo pravila, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), da bi njihovo vidljivost poboljšali v okviru iskanja in to za besede in izraze, ki bodo zelo natančno opredeljena. Vsekakor pa iz nizozemskega v ruski jezik neposredno prevajajo tudi spletne strani pa tudi programe oziroma aplikacije kot tudi spletne kataloge in vse druge vsebine, ki so povezani z računalništvom in spletom. In nedolgo potem, ko bodo uradno postavljeni na omrežje, bo položaj, ki so ga pri iskanju do tega trenutka zavzemali, zagotovo bistveno boljši. Samo dejstvo, da so ti materiali vidljivi že na prvi strani globalnega iskanja, jasno govori, da vse zainteresirane stranke lahko dobijo potrebne informacije in optimizacija vsekakor ima dober učinek tudi na poslovanje lastnika teh vsebin.

Med drugim je zainteresiranim strankam omogočeno tudi, da v omenjeni jezični kombinaciji dobijo profesionalno obdelavo, tako učbenikov kot tudi kateregakoli poetskega ali proznega književnega dela. Seveda strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford prevajajo tudi časopisne članke, ali vsebino ilustriranih, strokovnih, otroških in vseh drugih vrst revij.

Prevajalci in sodni tolmači poskrbijo tudi za prevajanje reklamnih brošur in letakov iz nizozemskega v ruski jezik, na podlagi zahtev posameznikov pa profesionalno obdelujejo tudi PR članke kot tudi vizitke, reklamne zloženke in kataloge oziroma plakate in vse ostale materiale, katerih glavni namen je reklamiranje. Pravzaprav je popolnoma vseeno ali se skozi te vsebine predstavlja neka storitev ali izdelek oziroma se reklamira določeni dogodek ali samo podjetje, saj ti strokovnjaki njihovo obdelavo izvajajo ob maksimalnem spoštovanju marketinških pravil. Razume se, da se držijo tudi tistih smernic, ki jih na splošno določa prevajalska stroka in vse s ciljem, da se govorcem ruskega jezika, ki so hkrati tudi potencialne stranke, omogoči čim boljše seznanjanje s temi materiali.

Moramo poudariti tudi to, da omenjeni strokovnjaki izpolnjujejo zahteve strank tudi kar zadeva prevajanje besedil iz nizozemskega v ruski jezik in v kateremkoli primeru profesionalno obdelujejo tudi znanstvene in poljudne besedilne vsebine, ne glede na to, ali je njihova tema usmerjena na neko družbeno ali naravoslovno vedo. Razume se, da poleg besedil ekonomske, politične in medicinske tematike, sodni tolmači in prevajalci v omenjeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi vsebine, ki se primarno ukvarjajo s tematiko s področij ekologije in varstva okolja, bančništva in komunikologije oziroma sociologije, farmacije in menedžmenta. Izpolnjujejo tudi zahteve strank, ki jim je potrebna obdelava filozofskih ali besedila s področja turizma, prevajajo pa tudi vse besedilne vsebine, katerih tema se tiče marketinga, gradbene industrije in psihologije oziroma financ, informacijskih tehnologij in prava pa tudi izobraževanja in vseh drugih disciplin, ki sodijo med družbene in naravoslovne vede.

Prevajanje serij iz nizozemskega v ruski jezik

Osnovna storitev je usmerjena na neposredno prevajanje serij iz nizozemskega v ruski jezik, toda vse zainteresirane stranke stranke v okviru predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford prav tako lahko dobijo tudi dodatne storitve, ki se nanašajo na sinhronizacijo prevedenih serij in njihovo strokovno podnaslavljanje. Vsekakor je treba poudariti, da prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezikovni različici prevajajo tudi animirane filme, oddaje zabavnega značaja in reklamna sporočila kot tudi dokumentarne zatem igrane in risane filme pa tudi izobraževalne in otroške in informativne oddaje oziroma katerokoli vrsto zvočnih in video materialov. Glede na to, da stranka lahko dobi tudi predhodno omenjene dodatne storitve, kar pomeni, da bodo konkretne vsebine takoj pripravljene za nadaljnje plasiranje na različnih medijih ali v kinematografih.

Ker ta institucija zaposluje tudi strokovne osebe, katerih zadolžitev je v zvezi z zagotavljanjem storitve redakcije, to pomeni, da vsak posameznik zelo hitro dobi profesionalno popravljene materiale. Stranke se namreč pogosto slabo informirajo, pa prevajanje določenih vsebin v tej jezikovni različici prepustijo nestrokovnim osebam in potem prihaja do povečanega števila napak, ki se seveda morajo strokovno odpraviti, da bi se ti materiali lahko uporabljali. Tedaj se pravzaprav morajo angažirati lektorji in korektorji, da bi na podlagi pravil ruskega jezika in samega prevajanja izvedli vse potrebne popravke in že obdelane vsebine uskladili in prilagodili, da bi njihovi lastniki dobili možnost, da jih uporabljajo, ko je to potrebno.

Vsekakor moramo dodati tudi to, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci lahko zagotovijo storitev tolmačenja v konkretni kombinaciji jezikov, zainteresiranim strankam pa je prav tako na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ti strokovnjaki so usposobljeni za izvajanje, tako šepetanega kot tudi konsekutivnega in simultanega tolmačenje iz nizozemskega v ruski jezik, pa je zato posebej pomembno, da so dobro informirani o samem dogodku, za katerega se ta storitev zahteva. Gre za to, da se uradna odločitev o vrsti tolmačenja, ki bo maksimalno profesionalno odgovorila na zahteve vseh udeležencev teh dogodkov, lahko sprejme po analizi podatkov, tako o njegovem trajanju kot tudi o številu oseb, ki bodo pri tem prisotne. Vsekakor bo proučen tudi tok samega dogodka oziroma detajli o organizaciji in lokaciji, ki je predvidena za njihovo organizacijo, pa so prav to podatki, ki jih vsak posameznik nujno mora dostaviti.

Cena prevajanja iz nizozemskega v ruski jezik

  • Iz nizozemskega v ruski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!